مدیریت آموزش
طراحی، اجرا و ارزشیابی لاگ بوک الکترونیکی مبتنی بر وب برای کارآموزی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری

آرزو داوری نیا مطلق قوچان؛ فاطمه برزویی؛ زهره محمدزاده تبریزی؛ رویا اکبرزاده؛ حمیده یزدی مقدم

دوره 29، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، ، صفحه 195-205

چکیده
  مقدمه و هدف: استفاده از روش های نوین ارزشیابی بالینی یکی از سیاست های مهم موسسات آموزشی است. لاگ‌بوک بعنوان یکی از موثرترین شیوه های نوین در ارزشیابی فعالیت‌های بالینی محسوب می‌گردد. مطالعه حاضر با هدف طراحی، اجرا و ارزشیابی لاگ بوک الکترونیکی در جهت بهبود کیفیت ارزشیابی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری در کارآموزی های در عرصه انجام ...  بیشتر

سالمندان
تاثیر مداخله آموزشی فشرده مبتنی بر مدل مراحل تغییر بر بهبود رفتارهای خود مراقبتی و کنترل قندخون در سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو

آزاده حاجی پور؛ مریم جوادی؛ مهناز عباسی؛ عیسی محمدی زیدی

دوره 28، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، ، صفحه 923-935

چکیده
  مقدمه و هدف: این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش بر کنترل قندخون در سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو اجرا گردید.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله ای شاهددار تصادفی شده با روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی بر روی 110 سالمند مبتلا به دیابت نوع دو در شهرستان ملارد انجام گردید (55 نفر در گروه مداخله و 55 نفر در گروه کنترل). ...  بیشتر

پرستاری
مقایسه تأثیر آموزش گزارش‌نویسی برمبنای تفکر نقادانه با آموزش روتین بر مهارت‌های ثبت گزارش پرستاران و ماماها در بیمارستان مبینی شهرستان سبزوار

مرضیه ترکمن نژاد سبزواری؛ مریم خسروجردی؛ فاطمه عزیزی

دوره 28، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1400، ، صفحه 425-430

چکیده
  زمینه و هدف: گزارش‌نویسی، عمده‌ترین راه ارتباطی بین مراقبین بالینی، شامل پرستاران و ماماها می‌باشد. مطالعات نشان داده است که میزان خطاهای گزارش‌نویسی در ایران قابل‌توجه است و یکی از علل عمده آن آموزش‌های ناکافی در زمینه گزارش‌نویسی می‌باشد؛ از این رو آموزش گزارش‌نویسی می‌تواند عملکرد مراقبین بالینی در این زمینه را بهبود بخشد. ...  بیشتر

زنان و زایمان
مقایسه تأثیر آموزش با کتاب الکترونیک همراه و پادکست بر آگاهی ماماهای شاغل در بیمارستان‌های منتخب شهر مشهد از قوانین و مقررات حرفه مامایی

سیده فاطمه میررفیعی؛ مهرناز گرانمایه؛ مسعود قادی پاشا؛ مینا قلعه نوئی

دوره 27، شماره 5 ، آذر و دی 1399، ، صفحه 684-690

چکیده
  زمینه و هدف  آگاهی ماماها از قوانین و مقررات حرفه‌ای، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مرور مکرر آن با روش آموزشی مناسب و در دسترس، لازمه ارتقای این آگاهی است. این مطالعه با هدف مقایسه دو روش نوین آموزشی کتاب الکترونیک همراه و پادکست با روش سنتی کتابچه بر میزان آگاهی ماماها انجام شد. مواد و روش‌ها در این مطالعه نیمه‌تجربی، 92 نفر ...  بیشتر

آناتومی، بافت و جنین
ارزیابی‌آموزش‌ مهارت های نوین‌آناتومی‌سطحی‌دردانشجویان پزشکی برای مکان یابی‌کانون های سمع صدای قلبی‌‌

رحیم گل محمدی؛ ابراهیم شیرزاد

دوره 26، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1398، ، صفحه 119-125

چکیده
  مقدمه وهدف: در روش های جدید آموزش مکا ن یابی کانون های سمع قلب مهم وضروری است. هدف از این مطالعه تاثیر آموزش آناتومی سطحی درمکان یابی کانون های سمع صدای قلب مبتی بر شواهد می باشدمواد وروش‌ها: دراین مطالعه توصیفی تحلیلی دانشجویان پزشکی برای مکان یابی دقیق کانون های سمع صدای های قلب، بر اساس جنسیت به دوگروه (مذکر ومونث)و 17 گرو ه کوچک دونفری ...  بیشتر

آموزش بهداشت
بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر رفتار تغذیه ای دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر چابهار

عایشه امینی؛ شمس الدین نیکنامی؛ عطا بهمنی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، ، صفحه 127-133

چکیده
  چکیده: زمینه و هدف: بر طبق آمار ، جمعیت نوجوانان1/28 درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند و در کشور ما 15درصد کودکان زیر 5 سال دچار کوتاه قدی تغذیه ای می باشند. با توجه به اهمیت تغذیه در دوران نوجوانی و همچنین نقش آموزش بهداشت در ارائه آموزش های موثر جهت ایجاد عادات تغذیه ای مناسب پژوهشگران تصمیم گرفتند پژوهشی با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی ...  بیشتر

مقایسة دو رویکرد سخنرانی و یادگیری الکترونیکی بر یادگیری شناختی براساس نظریۀ بلوم

مجید طاهری؛ محمود عباسی؛ مهری محمدی؛ ابولفضل محمدبیگی؛ ابوالفضل جوکار؛ محسن مختاری؛ امیر الماسی حشیانی

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، ، صفحه 95-102

چکیده
  مقدمه: نیاز روزافزون به فنون نوین آموزش الکترونیکی و مجازی در علوم پزشکی به‌صورتی که بتوان بدون محدودیت زمانی در هر نقطه از امکانات کامل آموزشی استفاده کرد، هر روز بیشتر از قبل احساس می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر وب بر روی یادگیری شناختی در درس روش تحقیق کارشناسان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1393 است. ...  بیشتر

تأثیر یک برنامه آموزش ارگونومی بر کاهش عوامل آسیب‌زایی اسکلتی- عضلانی

حاجی امید کلته؛ رضا حکمت شعار؛ ابراهیم تابان؛ محمدامین فقیه؛ محسن یزدانی اول؛ ثنا شکری

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 58-65

چکیده
  زمینه و هدف: وضعیت بدنی نامناسب در حین کار با رایانه می‌تواند باعث مشکلات اسکلتی عضلانی برای کاربران رایانه شود. این مطالعه باهدف تأثیر یک برنامه آموزشی ارگونومی بر تصحیح وضعیت نامناسب بدنی در حین کار و کاهش دیگر عوامل آسیب‌زایی اسکلتی عضلانی دریکی از واحدهای اداری شرکت ملی گاز ایران انجام شد. مواد و روش‌ها: جامعه آماری پژوهش حاضر، ...  بیشتر

بررسی مقایسه ای تأثیر آموزش بر اساس الگوی خود مراقبتی اورم با روش رایج بر کیفیّت زندگی بیماران دیابتیک نوع دو

جواد گنجلو؛ زهرا طالبی؛ عبدالقادر عصارودی؛ محمدحسن رخشانی

دوره 22، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 748-757

چکیده
  زمینه و هدف: با آگاهی از دانش محدود در بین دیابتی­ها ، و با توجّه به شیوع بالای عوارض و کیفیّت پایین زندگی در بین مبتلایان به دیابت، یافتن یک روش آموزشی مناسب حایز اهمیّت است. مطالعه حاضر با هدف  بررسی مقایسه­ای تأثیّر آموزش بر اساس الگوی اورم با روش رایج بر کیفیّت زندگی بیماران دیابتی نوع دو انجام شده است. مواد و روشها: این مطالعه ...  بیشتر

تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر اضطراب پرستاران شاغل در شهر سبزوار

علی وحیدی سبزوار؛ محسن کوشان؛ راضیه خسروراد؛ یاسر تبرائی؛ محمدرضا شگرف نخعی

دوره 22، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 805-814

چکیده
  زمینه و هدف: پرستاران ازجمله افرادی هستند که همواره درمعرض آسیب­های ناشی از اضطراب قراردارند. این استرس­ها می­تواند روی ­سلامت روانی و نیز عملکرد پرستاران تأثیر منفی بگذارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر وضعیت اضطراب پرستاران شاغل در بیمارستان­های شهر سبزوار انجام شد. موادّ و روش­ها: در این مطالعه­ ...  بیشتر

تأثیر آموزش مبتنی بر نیازهای خود مراقبتی بر کیفیّت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلب

منصوره فتحانی؛ منور افضل آقایی؛ موسی الرضا تدین فر

دوره 22، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 893-902

چکیده
  زمینه و هدف: نارسایی قلبی به عنوان یکی از بیماری‌های مزمن و پیشرونده، برای بیمار چالش جدّی ایجاد کرده و کیفیّت زندگی آنان را تحت تأثیّر قرار می‌دهد.آموزش مبتنی بر نیازهای خود مراقبتی، سبب موفّقیّت در خود مراقبتی شده و تأثیّر مثبت بر کیفیّت زندگیآنان دارد.مطالعه‌ی حاضر باهدف بررسیتأثیّر آموزش مبتنی بر نیازهای خود مراقبتی بر کیفیّت ...  بیشتر

تأثیّر بسته آموزشی بر آگاهی و باور مادران نخست‌زا نسبت به سبک زندگی پس از زایمان

مژگان میرغفوروند؛ مهین کمالی فرد؛ سکینه محمد علیزاده چرندابی؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ فرزانه خدابنده؛ آمنه منصوری

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، ، صفحه 169-179

چکیده
  زمینه و هدف: ضعف آگاهی و داشتن باورهای نادرست ممکن است مشکلات بسیاری برای سلامتی مادر و کودک ایجاد‌نماید. بنابراین، تغییر آنها از طریق روش‌های آموزشی مؤثّر ضروری به نظر می‌رسد. لذا، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیّر بسته‌آموزشی بر آگاهی و باور مادران نخست‌زا نسبت به سبک‌زندگی پس از زایمان انجام‌شد. مواد و روش‌ها: این کارآزمایی ...  بیشتر

بررسی تأثیرمداخله‌ی آموزشی مبتنی بر سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی درخصوص اضطراب زنان باردار نخست‌زا

سحر سابوته؛ حسین شهنازی؛ غلامرضا شریفی راد؛ اکبر حسن زاده

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 719-734

چکیده
  زمینه و هدف: ازآنجا که براساس بررسی های انجام شده، زنان باردار اضطراب را مسأله‌ای طبیعی تلقی می‌کنند که خودبه خود بهبود می‌یابد و از عوارض نامطلوب آن بر روی جنین و نوزادشان و پیامد بارداری آگاه نیستند و با توجه به این‌که در مراقبتهای معمول دوران بارداری، در این زمینه اطلاعاتی دریافت نمی‌کنند، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش ...  بیشتر

تأثیر آموزش مدیریت استرس بر شدت افسردگی در مبتلایان به دیابت نوع 2

طاهره لشکری؛ معصومه فولادوندی؛ هاجر صادقی؛ آذر اسدآبادی

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 769-777

چکیده
  زمینه و هدف: دیابت، یکی‌از بیماری‌های شایع‌در ایران وجهان می‌باشد که مزمن، پیش‌رونده‌و پرهزینه بوده وعوارض متعددی ایجاد می‌کند. افسردگی، یکی از مهم‌ترین مشکلات این افراد است. پرستاران می‌توانند با ارائه‌ی آموزش‌هایی درخصوص مدیریت استرس در ارتقای کیفیت زندگی این افراد نقش داشته‌باشند. این مطالعه، با هدف بررسی تاثیرآموزش ...  بیشتر

ارزشیابی آموزش در ارتقای رفتارهای سبک زندگی سالم دختران نوجوان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی

موسی مهدی زاده؛ مهرالسادات مهدی زاده؛ نوشین پیمان

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، ، صفحه 164-174

چکیده
  زمینه و هدف: دوران نوجوانی، ارزشمندترین مرحله زندگی هر فرد است که در گذر از آن، زیربنای زندگی بزرگسالی پی ریزی می شود. رفتارهای تغذیه ای ناسالم و سبک زندگی کم تحرّک در نوجوانان، تهدیدی برای سلامت حال و آینده این گروه سنّی می باشد. هدف این مطالعه ارزشیابی آموزش رفتارهای سبک زندگی سالم بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در نوجوانان می باشد. مواد ...  بیشتر

بررسی اثر آموزش هوش هیجانی در افزایش هوش هیجانی مددکاران بنیاد شهید و امور ایثارگران

علی گرمایی؛ منصور حکیم جوادی؛ سیده معصومه علوی؛ مسعود غلامعلی لواسانی

دوره 20، شماره 2 ، خرداد و تیر 1392، ، صفحه 213-221

چکیده
  زمینه و هدف: دریافت هوش هیجانی به عنوان مجموعه‌ای از توانایی‌ها نشان از آموزش‌پذیر بودن آن دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی در افزایش هوش هیجانی در مددکاران اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران بود. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه‌تجربی بود. طرح تحقیق عبارت بود از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل ...  بیشتر

اثربخشی برنامه آموزشی بر دانش، نگرش، خودمراقبتی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو

علی خردمند؛ اکبر رنجبرزاده؛ کاظم حسن پور؛ فاطمه بیدی

دوره 19، شماره 4 ، آذر و دی 1391، ، صفحه 336-344

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری قند، شایع‌ترین و مهم‌ترین بیماری ناشی از اختلالات سوخت و ساز بدن است. آموزش‌های بهداشتی و روش‌های اصلاحی و رفتاری مناسب از مؤثرترین و باصرفه‌ترین راه‌های پیشگیری و کنترل دیابت می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش اصلاح رفتار بر دانش، نگرش، خودمراقبتی و کیفیت زندگی سبک زندگی در بیماران دیابتی نوع دو ...  بیشتر

تاثیر آموزش بر آگاهی و خود کارآمدی رابطین نسبت به ضرورت تفکیک نان کپک زده از سایر ضایعات نان

رویا پیروی مینایی؛ محمد واحدیان؛ مهدی جعفرزاده؛ فرخنده امین شکروی

دوره 18، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390، ، صفحه 104-109

چکیده
  زمینه و هدف: ضایعات نان که در دامداری ها به عنوان یک ماده غذایی مصرف می شود، در صورت داشتن کپک خطرات قابل توجهی برای انسان و حیوان به همراه دارد. از آن جایی که رابطین می توانند آگاهی های بهداشتی را با بیانی ساده به عموم مردم منتقل نمایند، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان آگاهی رابطین نسبت به ضرورت تفکیک نان کپک زده از سایر ضایعات نان ...  بیشتر

استاد موثر بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

حسن خلیلی؛ مصطفی راد؛ محمدحسن رخشانی

دوره 17، شماره 4 ، آذر و دی 1389، ، صفحه 287-293

چکیده
  زمینه و هدف: آموزش بالینی بخش مهمی از آموزش پرستاری و مامایی را تشکیل می دهد و یکی از بهترین منابع برای ارزشیابی استاد در بالین، دانشجو می باشد. این مطالعه با هدف بررسی مشخصات استاد موثر بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی در دانشجویان پرستاری ...  بیشتر

تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی مادر- جنین بر سلامت روان مادران نخست باردار در سه ماهه سوم بارداری

حسین حسن آبادی؛ حبیب اله اسماعیلی؛ مهین تفضلی؛ علیه عباسی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1387، ، صفحه 104-109

چکیده
  زمینه و هدف: سلامت روان مادر طی دوران بارداری بر رشد جنین و متعاقب آن بر سلامت کودک تاثیر بسیار مهمی دارد. بنابراین استفاده از روش های مختلف جهت ارتقای سلامت روان نقش موثری در کاهش مشکلات مادر و کودک خواهد داشت. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی مادر- جنین بر سلامت روان مادران نخست باردار انجام شد. مواد ...  بیشتر