ژنتیک و بیماری های آن
بررسی جهش در اگزو نهای پنج تا هشت ژن TP53 در بیماران آذری مبتلا به سرطان تیروئید تک گیر

ناصر پولادی؛ محمدعلی حسینپور فیضی

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، ، صفحه 399-407

چکیده
  چکیده:سابقه و هدف : سرطان تیروئید شایع‌ترین بدخیمی سیستم اندوکرینی است. سرطان تیروئید در هر سن و جنس می‌تواند رخ دهد. از مهمترین ژن‌های سرکوبگر درگیر در سرطان، ژن TP53 می‌باشد. که در تنظیم و توقف چرخه سلولی و اپوتپوز نقش مهمی دارد. جهش‌هایی که سبب غیرفعال‌شدن ژن TP53 می‌شوند، در بیش از 50 درصد بدخیمی‌ها‌ی انسان دیده می‌شود. هدف از این ...  بیشتر

سرطان متاستاتیک فولیکولار تیروئید به همراه فشردگی کانال نخاعی: بررسی یک مورد بیماری

سیدمحمد توانگر؛ محمدباقر اردشیرلاریجانی؛ عبدالرضا شجاعی؛ حسین محمودزاده؛ وحید حق پناه؛ علی سلیمانی؛ سیدعمران عباس

دوره 13، شماره 2 ، خرداد و تیر 1385، ، صفحه 105-107

چکیده
  زمینه و هدف: تحت فشار قرار گرفتن کانال نخاعی (به دلیل متاستاز) به عنوان اولین تظاهر کارسینومای فولیکولار تیروئید بسیار ناشایع می باشد. به همین جهت در این گزارش یک مورد بیمار مبتلا به سرطان تمایز یافته تیروئید که منجر به فشردگی کانال نخاعی شده است معرفی می گردد. معرفی بیمار: بیمار مردی است 53 ساله با تظاهرات درد گردنی پیشرفته، پاراپلاژی ...  بیشتر