پرستاری
بررسی وضعیت شناختی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر سبزوار در سال 1401

وجیهه جعفری؛ محمد بداغ آبادی؛ محمد بیدخوری؛ مصطفی راد

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، ، صفحه 535-546

چکیده
  سابقه و هدف: با پیشرفت تغییرات شناختی سالمندان؛ فعالیت های روزانه و عملکردهای اجتماعی آنان تحت تاثیر قرار می گیرد. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت شناختی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر سبزوار بود.مواد و روش کار: این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد که در سال 1401 در شهر سبزوار انجام شد. در این پژوهش 350 سالمند بالای 60 ...  بیشتر

مقایسه افسردگی در افراد دارای لکنت زبان با افراد بدون لکنت زبان- مطالعه مروری سیستماتیک

زینب اکبری؛ فاطمه اسماعیلی دهج؛ محبوبه صابری مهر؛ یلدا امیرساسان

دوره 29، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، ، صفحه 206-217

چکیده
  لکنت زبان دارای ابعاد گوناگون، زیستی، مغزی و روانشناختی می باشد. که تحقیقات در این زمینه ها برای درک بهتر این اختلال لازم هستند. هدف از این پژوهش بررسی افسردگی در میان افراد دارای لکنت زبان و بدون لکنت زبان بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی با روش مرور سیستماتیک بود که جهت دستیابی به مطالعات مرتبط کلید واژه های افسردگی، اختلالات ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
رابطه اعتیاد به کار با میزان افسردگی و اضطراب در پزشکان متخصص بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

حمید یاقوتی مقدم؛ فرشاد جابری کوشکی؛ مهناز حق نظر؛ حمید صادقی؛ محمد حسین زاده حصاری

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1399، ، صفحه 788-794

چکیده
  زمینه و هدف اعتیاد به کار می‌تواند لذت‌بخش ولی خسته‌کننده و مشکل‌ساز باشد. این حالت، پیامدهای مثبت و منفی به دنبال دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسیرابطه اعتیاد به کار با میزان افسردگی و اضطراب در پزشکان متخصص بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد. مواد و روش‌‌هااین پژوهش، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه سیستم های مغزی رفتاری در افراد مبتلا به اضطراب، افراد مبتلا به افسردگی و افراد سالم

سعیده آذرآیین؛ روشنک خدابخش؛ زهره خسروی؛ مسعود فضیلت پور

دوره 27، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، ، صفحه 494-501

چکیده
  زمینه و هدف  سطح فعالیت سیستم‌های مغزی رفتاری با طیف وسیعی از اختلال‌های هیجانی، از جمله اضطراب و افسردگی مرتبط است. هدف مطالعه حاضر، مقایسه سیستم‌های مغزی رفتاری در افراد مبتلا به اضطراب، افراد مبتلا به افسردگی و افراد سالم بود. مواد و روش‌ها این پژوهش، یک مطالعه مقطعی بود. 45 فرد مبتلا به اضطراب (نمره متوسط به بالا در پرسش‌نامه ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
اثر بخشی تقویت رفتاری مثبت مبتنی بر ذهن–آگاهی بر استرس، اضطراب و افسردگی مادران کودکان مبتلا به اتیسم

سعید رضا امیریان؛ مجتبی امیری مجد؛ منصوره شهریاری احمدی؛ لیلا الیاسی

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، ، صفحه 404-412

چکیده
  زمینه  مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم، از استرس، اضطراب و افسردگی رنج میبرند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تقویت رفتاری مثبت مبتنی بر ذهنآگاهی بر استرس، اضطراب و افسردگی این مادران انجام شد.  ساله مبتلا به اختلال طیف اتیسم از مدارس شهر گرگان به صورت 0-6 روش کار سی نفر از مادران دارای کودکان  دقیقهای تحت آموزش یک روانشناس برای ...  بیشتر

فیزیولوژی و فارماکولوژی
اثر عصاره هیدروالکلی پرسیاوشان (Adiantum capillus veneris) بر افسردگی و اضطراب ناشی از استرس حاد در موش‌های سوری نر

جعفر احمدپوری؛ سعید ولی پور چهارده چریک؛ محبوبه سترکی

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، ، صفحه 475-482

چکیده
  زمینه  وقوع حوادت استرس‌زای شدید، با خطر ابتلا به اختلالات روحی و روانی از قبیل افسردگی و اضطراب همراه است. با توجه به عوارض منفی داروهای ضدافسردگی و ضداضطراب، توجه محققان به ترکیبات طبیعی، معطوف شده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر عصاره پرسیاوشان بر افسردگی و اضطراب ناشی از استرس حاد در موش‌های سوری نر بود. روش کار در مطالعه ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
نقش افسردگی و خودکارآمدی در پیش بینی سبکهای تصمیم گیری نوجوانان

خدیجه فولادوند

دوره 26، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1398، ، صفحه 727-737

چکیده
  زمینه و هدف: اگرچه مطالعات رابطه بین افسردگی و خودکارآمدی با تصمیم گیری را مورد بررسی قرار داده‌اند، اما نقش این عوامل در انتخاب نوع سبکهای تصمیم گیری مورد توجه قرار نگرفته است. لذا، هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش افسردگی و خودکارآمدی در پیش‌بینی سبکهای تصمیم گیری در نوجوانان بود.روش کار: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر نشانگان افسردگی، اضطراب، استرس و خودکارآمدی وزن در افراد مبتلا به اختلال خوردن

مریم طاهر پور؛ احمد سهرابی؛ مهدی زمستانی

دوره 26، شماره 4 ، مهر و آبان 1398، ، صفحه 505-513

چکیده
  اهداف: اختلالات تغذیه و خوردن با اختلالات پایدار در خوردن یا رفتارهای مربوط به خوردن مشخص می‌شوند که منجر به آسیب قابل توجه در سلامت جسمی و عملکرد روانی- اجتماعی میگردند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود نشانگان افسردگی، اضطراب و استرس و خودکارآمدی وزن در زنان مبتلا به اختلال خوردن (طیف محدود کننده) انجام ...  بیشتر

پرستاری
بررسی تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر افسردگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

مهدی جعفرزاده فخاری؛ یاسر تبرائی؛ مهدی معتکف فر؛ سلیمه عزیزی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، ، صفحه 111-117

چکیده
  مقدمه: افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به دیابت است که بروز آن علاوه بر تاثیر بر سیر درمان، می تواند پیش آگهی بیماری را نیز دستخوش تغییر کند.مطالعه حاضر باهدف تعیین تاثیرآرام سازی پیشرونده عضلانی بر افسردگی بیماران مبتلا به دیابت نوع2انجام شد. روش کار:این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی77بیمار مراجعه کننده ...  بیشتر

شیوع افسردگی در سالمندان تُرک آذری مقیم منزل در شهرستان سلماس

کاظم اشرفی؛ رباب صحاف؛ فرحناز محمدی‌شاه‌بلاغی؛ اکرم فرهادی؛ غلامرضا انصاری؛ فرید نجفی؛ عزیزه قرنجیک؛ شادی قادری

دوره 23، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1395، ، صفحه 856-865

چکیده
  اهداف باتوجه‌به افزایش جمعیت سالمندان، بیماری‌های مرتبط با این سن ازجمله بیماری‌های روانی نیز درحال‌افزایش است. در جوامع مختلف، به‌ویژه جوامع قومی و اقلیت‌ها، ممکن است شیوع بیماری‌های مختلف ازجمله افسردگی و حتی بعضی عوامل مرتبط‌با آن متفاوت باشد. در این مطالعه مقطعی، وضعیت جمعیت‌شناختی و میزان شیوع افسردگی و برخی از عوامل ...  بیشتر

بررسی نقش افسردگی و اضطراب در پیش‌بینی بی‌خوابی

سجاد امینی‌منش؛ جعفر حسنی؛ محمد نیکوسیر جهرمی؛ مهدی طاهری؛ حسن رضایی جمالویی

دوره 23، شماره 5 ، آذر و دی 1395، ، صفحه 788-793

چکیده
  اهداف بی‌خوابی از اختلال‌های شایعی است که ارتباط آن با افسردگی و اضطراب از گذشته مورد توجه پژوهشگران بوده است. این پژوهش با هدف بررسی نقش افسردگی و اضطراب در پیش‌بینی بی‌خوابی زندانیان انجام شده است.مواد و روش ها در این پژوهش 110 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. این افراد پرسش‌نامه کیفیت خواب پیتزبورگ و ...  بیشتر

اثر حفاظتی ویتامین 3 Dبر بهبود افسردگی در مدل تجربی بیماری مالتیپل اسکلروزیس

سپیده تربالی؛ شیوا خضری

دوره 22، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 815-822

چکیده
  زمینه و هدف: افسردگی از شایع‌ترین علایم روان شناختی در بیماران مالتیپل اسکلروزیس (MS) می‌باشد. علّت دقیق میزان بالای افسردگی در این بیماران ناشناخته است و ترکیبی از فاکتورهای نورولوژیکی ازجمله از بین رفتن پوشش عصب وعوامل روانی-اجتماعی دخیل هستند. هیپوکمپ از جمله بخش‌های مغز است که به بیماری‌های نورولوژیکی حسّاس بوده و در اختلالات ...  بیشتر

تأثیر آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان پروستات

کوروش بنی هاشمیان؛ فاطمه گلستان جهرمی؛ نیکزاد قنبری؛ منصور موذن

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 735-742

چکیده
  زمینه و هدف: آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس، درکاهش تنیدگی بیماران مبتلا به سرطان، تأثیر مثبتی دارد، اما این مداخله تاکنون در بیماران مبتلا به سرطان پروستات انجام‌نشده‌است. لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیرآموزش ایمن‌سازی دربرابر استرس برافسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان پروستات است. مواد و روش‌ها: جامعه‌ی آماری ...  بیشتر

تأثیر آموزش مدیریت استرس بر شدت افسردگی در مبتلایان به دیابت نوع 2

طاهره لشکری؛ معصومه فولادوندی؛ هاجر صادقی؛ آذر اسدآبادی

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 769-777

چکیده
  زمینه و هدف: دیابت، یکی‌از بیماری‌های شایع‌در ایران وجهان می‌باشد که مزمن، پیش‌رونده‌و پرهزینه بوده وعوارض متعددی ایجاد می‌کند. افسردگی، یکی از مهم‌ترین مشکلات این افراد است. پرستاران می‌توانند با ارائه‌ی آموزش‌هایی درخصوص مدیریت استرس در ارتقای کیفیت زندگی این افراد نقش داشته‌باشند. این مطالعه، با هدف بررسی تاثیرآموزش ...  بیشتر

بررسی مروری مولکولهای درگیر در التهاب ایجاد شده در طی افسردگی

بتول حاج ابراهیمی؛ محمد کاظمی عرب آبادی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، ، صفحه 380-389

چکیده
  زمینه و هدف: افسردگی یکی از مشکلات حال حاضر جوامع پیشرفته و در حال توسعه می‌باشد. مطالعات نشان می دهد که افسردگی نه تنها یک اختلال روانپزشکی بوده، بلکه مشکلات مختلف جسمی را نیز به‌دنبال دارد. از جمله مهمترین مشکلاتی که افسردگی ایجاد می‌کند، اختلالات سیستم ایمنی می‌باشد. مطالعات نشان می‌دهد که افسردگی موجب التهاب مزمن و مخرب توسط ...  بیشتر

تأثیر درمان با سیتالوپرام بر افسردگی و وضعیت شناختی بیماران مبتلا به سکته مغزی

محمودرضا آذرپژوه؛ نغمه مخبر؛ نگار اصغری پور

دوره 20، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1392، ، صفحه 6-14

چکیده
  زمینه و هدف: افسردگی یکی از عوارض شایع به دنبال سکته های مغزی است. این امر باعث ناتوانی و اختلال در سیر بهبود و وضعیت شناختی بیماران می شود. هدف این مطالعه تأثیر درمان ضد افسردگی سیتالوپرام بر عملکردهای ویژه شناختی در فاز حاد سکته مغزی است . مواد و روش‌ها: در یک کارآزمایی بالینی، کلیه بیماران مبتلا به سکته ایسکمیک حاد که در طی یک سال ...  بیشتر

رابطه سبک های دلبستگی و افسردگی در دانشجویان

زهره دانشورپور؛ لطف اله کریمی؛ محسن احمدی طهور سلطانی

دوره 18، شماره 3 ، مهر و آبان 1390، ، صفحه 217-223

چکیده
  زمینه و هدف: رابطه کیفیت دلبستگی با آسیب های روانشناختی از جمله حوزه هایی است که مجموعه وسیعی از پژوهش های روانشناختی را به خود اختصاص داده است. هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های دلبستگی در دانشجویان با علایم افسردگی بالا و عادی می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مورد-شاهدی و جامعه آماری دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت ...  بیشتر

تاثیر یک دوره تمرین ایروبیک بر سلامت روان زنان معتاد

محسن کوشان؛ فرشته گلستانه؛ محمد سیداحمدی؛ مهدی مقرنسی؛ فهیمه کیوانلو

دوره 18، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390، ، صفحه 91-97

چکیده
  زمینه و هدف: زنان معتاد در مقایسه با دیگر زنان، مسائل و مشکلات روانی بیشتری دارند که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از روش های پیشگیرانه کم هزینه و سهل الوصول مانند تمرینات ایروبیک می تواند باعث ارتقاء سلامت روانی زنان معتاد شده و از ابتلای آن ها به اختلالات روانی جلوگیری کند. پژوهش حاضر، به منظور بررسی تاثیر یک دوره تمرین ایروبیک ...  بیشتر

بررسی تاثیر هورمون درمانی جایگزینی بر میزان افسردگی زنان یائسه

زهرا عابدیان؛ سیدرضا مظلوم؛ زهرا شجاعیان؛ نغمه مخبر

دوره 12، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1384، ، صفحه 37-43

چکیده
  زمینه و هدف: تغییرات هورمونی، گر گرفتگی و بحران های حین یائسگی از عوامل موثر بر سلامت روان زنان یائسه بوده و می تواند فرد را مستعد افسردگی سازد. هورمون درمانی جایگزینی جهت درمان علایم یائسگی استفاده می شود ولی تاثیر آن بر افسردگی زنان یائسه مورد سوال است. از این رو پژوهشی با هدف تعیین تاثیر هورمون درمانی جایگزینی بر افسردگی زنان یائسه ...  بیشتر