شیوع افسردگی در سالمندان تُرک آذری مقیم منزل در شهرستان سلماس

کاظم اشرفی؛ رباب صحاف؛ فرحناز محمدی‌شاه‌بلاغی؛ اکرم فرهادی؛ غلامرضا انصاری؛ فرید نجفی؛ عزیزه قرنجیک؛ شادی قادری

دوره 23، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1395، ، صفحه 856-865

https://doi.org/10.21859/sums-2306856

چکیده
  اهداف باتوجه‌به افزایش جمعیت سالمندان، بیماری‌های مرتبط با این سن ازجمله بیماری‌های روانی نیز درحال‌افزایش است. در جوامع مختلف، به‌ویژه جوامع قومی و اقلیت‌ها، ممکن است شیوع بیماری‌های مختلف ازجمله افسردگی و حتی بعضی عوامل مرتبط‌با آن متفاوت باشد. در این مطالعه مقطعی، وضعیت جمعیت‌شناختی و میزان شیوع افسردگی و برخی از عوامل ...  بیشتر

رضایت از زندگی سالمندان: نقش حمایت اجتماعی ادراک شده

لیلا صادق مقدم؛ علی دلشاد نوباغی؛ اکرم فرهادی؛ شیما نظری؛ مریم عشقی زاده؛ فهیمه چوپان وفا؛ محدثه نیازی اوری

دوره 22، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1394، ، صفحه 1043-1051

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به افزایش روزافزون جمعیت سالمندان در جهان و ایران موضوع رضایت از زندگی این گروه مورد توجه محققین قرار گرفته است. رضایت از زندگی سالمندان می تواند تحت تاثیر متغیرهایی نظیر حمایت اجتماعی باشد. این پژوهش با هدف تعیین نقش حمایت اجتماعی ادراک شده  و ارتباط آن بر رضایتمندی از زندگی سالمندان شهر گناباد انجام شده است. مواد ...  بیشتر