مقایسه وضعیت روان‌شناختی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و افراد سالم

معصومه عزیزی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ علی مشهدی؛ محمدجواد اصغری ابراهیم‌آباد

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 706-713

چکیده
  اهداف با توجه به اهمیت عوامل روان‌شناختی در ایجاد و تشدید نشانه‌های سردردهای میگرنی مطالعه حاضر با هدف مقایسه وضعیت روان‌شناختی بیماران مبتلا به میگرن و افراد سالم صورت گرفت.مواد و روش ها روش تحقیق علّی‌مقایسه‌ای و جامعه آماری شامل تمام بیمارانی بود که در طول سال 1394 به علت سردرد به بیمارستان خاتم‌الانبیای شهر زاهدان مراجعه می‌کردند. ...  بیشتر