ارزیابی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک و ارائه راهکارهای کنترلی: مطالعه موردی در شهر قم

احمدرضا یاری؛ بهروز دژدار؛ علیرضا کوهپایی؛ علی ابراهیمی؛ علیرضا مشکوری؛ محمدجواد محمدی؛ شهرام ارسنگ‌جنگ

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 600-607

چکیده
  اهداف آلودگی صوتی در مناطق شهری به عنوان یکی از مشکلات اصلی شناخته شده و به منظور پیشگیری از اثرات مخرب، سنجش آن در شهرها امری ضروری است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین شاخص‌های آلودگی صوتی شهر قم انجام شده است.مواد و روش ها در این مطالعه توصیفی‌مقطعی که در دوازده ایستگاه پرترافیک منتخب در سطح شهر قم در فصول پاییز و زمستان سال 1391 انجام ...  بیشتر

مقایسه کارایی پودر نانوآلومینا و میکروآلومینا در حذف رنگ اسید رد 14 از محیط­‌های آبی

عبدالکاظم نیسی؛ مهدی وثوقی؛ انور اسدی؛ محمدجواد محمدی؛ محمد شیرمردی؛ مهدی فضل‌زاده؛ امیر زاهدی

دوره 23، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1395، ، صفحه 478-489

چکیده
  اهداف بسیاری از صنایع با تخلیه فاضلاب می‌توانند در کیفیت منابع آبی تأثیر بگذارند. صنایع نساجی یکی از مهم‌ترین منابع آلوده‌کننده آب است. فاضلاب‌های رنگی به‌خاطر سمی‌بودن مشکلات محیط‌زیستی بسیاری ایجاد می‌کنند. رنگ‌های اسیدی یکی از مهم‌ترین دسته‌بندی رنگ‌ها محسوب می‌شود. در این مطالعه از نانوپودر آلومینا و میکروپودر آلومینا ...  بیشتر