میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
ارزیابی پاسخ ایمنی به واکسن HBV در کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال 94-1393

وجیهه قارزی؛ سحر کلاته؛ رحیم اکرمی؛ محمد شوریده یزدی؛ مریم لطیف نیا؛ مجتبی فتاحی عبدی زاده

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، ، صفحه 131-137

چکیده
  چکیده زمینه وهدف: بیماری هپاتیت B از عفونت های منتقله از راه خون بوده وپیش‌بینی می‌شود حدود دو میلیارد نفر از جمعیت دنیا در معرض ویروس هپاتیت B قرار گرفته باشند. به خاطر مسائل شغلی، دانشجویان و کارکنان علوم پزشکی بیش از سایر افراد جامعه در معرض مواجهه وابتلا به این بیماری می باشند. مواد وروشها: مطالعه توصیفی- تحلیلی بوده و بطور تصادفی ...  بیشتر

تأثیر هشت هفته ورزش هوازی بر اختلالات چرخه قاعدگی و سطوح هورمون‌های FSH و LH

علی حیدریان پور؛ فاطمه ضمیری دلیر؛ محمد شوریده یزدی

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 336-343

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به اثرات سودمند سایکو فیزیولوژیک ورزش بر سیکل قاعدگی هدف از این پژوهش،بررسیآثار برنامه‌ ورزشی هوازی با شدت متوسط بر روی اختلالات چرخه قاعدگی و سطوح پلاسمایی هورمون‌های FSH و LH است. مواد و روش­ها: در این پژوهش 20 زن دارای اختلالات قاعدگی به‌طور تصادفی به دو گروه مداخله و مقایسه تقسیم شدند. گروه مداخله به­مدت 8 ...  بیشتر