بررسی میزان آلودگی HIV,HBV,HCV و سیفلیس در بیماران دچار زگیل تناسلی - مقعدی کلینیک پوست بیمارستان رازی رشت در سال 1391

عباس درجانی؛ حسین علی برزگر؛ شهریار صدر اشکوری؛ نرگس علیزاده؛ حجت افتخاری؛ طیبه رضا زاده طاهری؛ زهرا محتشم امیری

دوره 22، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 581-588

چکیده
  زمینه و هدف:زگیل­های تناسلی ـ مقعدی یکی از شکایت­های شایع در مراجعان به کلینیک­های پوست, اورولوژی و زنان بوده و شایعترین عفونت در گروه بیماری­های منتقله­ی جنسی محسوب می­شوند.نکته­ی بسیار مهم این است که بیماران دچار زگیل تناسلی ناشی از پاپیلوما در 20% موارد به بیماری­های قابل انتقال جنسی دیگرمبتلا می­باشند. این مطالعه ...  بیشتر