بررسی اثر هم‌افزایی پرسولفات و نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی بر تجزیة رنگ اسید بلو 113 در حضور تابش امواج اولتراسونیک با فرکانس KHz40

امیر شعبانلو؛ مینا خورشیدی؛ عبدالمطلب صیدمحمدی

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، ، صفحه 81-93

چکیده
  زمینه و هدف: رنگ‌های آزو به دلیل حضور حلقه‌های آروماتیک در ساختار خود از مشکلات عمدة زیست‌محیطی به‌شمار می‌روند. در این مطالعة تجربی اثر هم‌افزایی پرسولفات (S2O82-) و نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی (nZVI) بر تجزیة رنگ اسید بلو 113 در حضور تابش امواج اولتراسونیک (US) بررسی شد. مواد و روش‌ها: تأثیر پارامتر‌های مؤثر در فرآیند نظیر: pH اولیه محلول، ...  بیشتر

بررسی تأثیر اشعه‌ی فرابنفش توأم با نانوذرات آهن به‌منظور فعال‌سازی پریودات در حذف اسید هیومیک از منابع آبی

عبدالمطلب صیدمحمدی؛ قربان عسگری؛ محمدتقی صمدی؛ علی پورمحمدی؛ علی فرامرزی گوهر

دوره 22، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 571-580

چکیده
  زمینه و هدف: ترکیبات هیومیکی ازجمله مواد پلی الکترولیت آلی هستند که از جنبه­های مختلف بر عملکرد فرایند تصفیه­ی آب تاثیر می­گذارند.در مطالعه­ی حاضر از UV/IO4- به­عنوان یک فرایند نوین اکسیداسیون پیشرفته به­منظور حذف اسیدهیومیک استفاده­گردید. مواد و روشها: در این پژوهش از یک راکتور ناپیوسته در مقیاس آزمایشگاهی استفاده­گردید. ...  بیشتر