تأثیر به کارگیری مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیّت خواب بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

سمیه نیری؛ مهدی گل افروز؛ هاجر صادقی؛ سارا امینی؛ لعیا ضرابی؛ محمدحسن رخشانی

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، ، صفحه 289-299

چکیده
  زمینه و هدف: نارسایی قلبی یک وضعیّت شایع و تهدید کننده زندگی است. این بیماران از کیفیّت ‏خواب پایینی برخوردار هستند. از راه‌های اصلاح کیفیّت خواب، آموزش مراقبت از خود با استفاده از مدل در پرستاری است. لذا، این مطالعه با هدف تأثیر به کارگیری مدل ‏مراقبت مشارکتی بر کیفیّت خواب بیماران مبتلا به نارسایی ‏قلبی انجام شد. مواد ‌و ‌روش‌ها: ...  بیشتر

بررسی تأثیر تمرینات پیلاتس بر عزّت نفس دانشجویان دختر پرستاری

سیده اکرم حسینی؛ مهدی گل افروز شهری؛ هاجر صادقی؛ محمدحسن رخشانی؛ اعظم برآبادی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 359-367

چکیده
  زمینه و هدف: عزّت نفس موجب ارتقای سلامت روان می‌گردد. مطالعات نشان داده عزّت نفس دانشجویان پرستاری، به خصوص جنس مؤنّث در سطح مطلوبی نیست.انجام برنامه‌های ورزشی نقش مهمّی در افزایش عزّت نفس دارد. لذا،، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرینات پیلاتس بر عزّت نفس دانشجویان دختر پرستاری انجام گردید. مواد و روشها: مطالعه از نوع کارآزمایی ...  بیشتر

بررسی ارتباط محیط آموزش بالینی و خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1392

هاجر صادقی؛ زهرا طالبی؛ مریم جدید میلانی؛ سید جمال میرموسوی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 506-515

چکیده
  زمینه‌و‌هدف: آموزش پرستاری و توجه به جنبه‌های کمّی و کیفی آن و ارتقای خودکارآمدی، از اهمّیّت ویژه‌ای در آموزش پرستاری برخوردار است. شرایط محیط باید به گونه‌ای باشد که دانشجو، مهارت حرفه‌ای لازم را کسب‌نموده و به تفکر نقادانه از مفاهیم پرستاری برسد. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط کمّیت محیط بالینی و خودکارآمدی بالینی از دیدگاه ...  بیشتر

تأثیر آموزش مدیریت استرس بر شدت افسردگی در مبتلایان به دیابت نوع 2

طاهره لشکری؛ معصومه فولادوندی؛ هاجر صادقی؛ آذر اسدآبادی

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 769-777

چکیده
  زمینه و هدف: دیابت، یکی‌از بیماری‌های شایع‌در ایران وجهان می‌باشد که مزمن، پیش‌رونده‌و پرهزینه بوده وعوارض متعددی ایجاد می‌کند. افسردگی، یکی از مهم‌ترین مشکلات این افراد است. پرستاران می‌توانند با ارائه‌ی آموزش‌هایی درخصوص مدیریت استرس در ارتقای کیفیت زندگی این افراد نقش داشته‌باشند. این مطالعه، با هدف بررسی تاثیرآموزش ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد آموزش به بیمار در بیمارستان های شهر سبزوار در سه حیطه زمانی (پذیرش، حین بستری، ترخیص) از دیدگاه بیماران و پرستاران در سال 1392

نرجس حشمتی فر؛ هاجر صادقی؛ حمیده جمعه تندکی؛ رحیم اکرمی

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 635-642

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به فرصت و طول زمان ارتباط پرستار با بیمار، پرستاران بهترین جایگاه را برای کاهش نگرانی و آموزش به بیمار دارا می‌باشند.مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی ارزیابی عملکرد آموزش به بیمار در عملکردهای پرستاری از دیدگاه پرستاران و بیماران(در حال ترخیص) انجام گرفته است. مواد و روشها‌: این مطالعه‌ توصیفی در تابستان سال 1392 در ...  بیشتر