تولید همزمان جریان الکتریسیته و تصفیه‌ی فاضلاب با استفاده از سیستم‌های الکتروشیمیایی ـ بیولوژیکی، مطالعه‌ی موردی پیل سوخت میکروبی با کاتد هوایی

غلامرضا نبی بیدهندی؛ ناصر مهردادی؛ مهدی اسدی قالهری

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 1205-1213

چکیده
  زمینه و هدف: درحال حاضر، تولید انرژی ازمنابع تجدیدپذیر مثل زیست توده به‌عنوان جایگزین سوخت‌های فسیلی مورد توجه جدی قرارگرفته‌است. براین اساس، دراین مطالعه دو هدف تصفیه‌ی فاضلاب و تولید جریان الکتریسیته در پیل سوخت میکروبی با کاتد هوایی در نظرگرفته شد. موادّ و روش‌ها: پایلوت پیل سوخت میکروبی با کاتد هوایی درمقیاس آزمایشگاهی مورد ...  بیشتر

روش های راه اندازی و بهره برداری از نیزارهای مصنوعی با جریان زیر سطحی

احمد اله آبادی؛ علی اکبر عظیمی؛ ناصر مهردادی؛ ابوالفضل رحمانی ثانی؛ علی ترابیان

دوره 18، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1390، ، صفحه 33-40

چکیده
  زمینه و هدف: از میان روش های گوناگون تصفیه فاضلاب، نیزارهای مصنوعی به عنوان سیستم های موفق در تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی شناخته شده اند و از نظر هزینه های انرژی و نیروی انسانی بسیار مقرون به صرفه می باشند. تحقیقات زیادی در خصوص بازده نیزارها در تصفیه فاضلاب انجام شده است ولی درباره شرایط راه اندازی و بهره برداری آن ها اطلاعات موجود بسیار ...  بیشتر

حذف تقاضای اکسیژن بیوشیمیایی و کل جامدات معلق در برکه های بیهوازی بافلدار مجهز به چاله هاضم

علی اکبر عظیمی؛ ابوالفضل رحمانی ثانی؛ ناصر مهردادی

دوره 14، شماره 4 ، آذر و دی 1386، ، صفحه 198-204

چکیده
  زمینه و هدف: برکه های تثبیت به عنوان روش های تصفیه طبیعی، از جمله سیستم های موفق در تصفیه فاضلاب شهری و خانگی شناخته شده اند و از نظر هزینه های انرژی و نیروی انسانی بسیار مقرون به صرفه می باشند. از طرفی پایین بودن بازده خروجی و کاربری زمین زیاد از جمله معایب این برکه ها می باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این تحقیق، روش های ...  بیشتر