بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
زیر همسانه سازی و بیان ژن SO9 گیاه غاسول صابونی در باکتری E. coli و بررسی تیتر آنتی بادی آن در موش سوری

امیرحسین برقی؛ حسین هنری؛ محمدعلی ابراهیمی؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ سید مجتبی آقایی

دوره 27، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1399، ، صفحه 103-112

چکیده
  : غاسول صابونی دارای ایزوفرم های مختلف پروتئین ساپورین می باشد. ساپورین جزء پروتئین های غیر فعال کننده ریبوزومی (RIPs) است. ایزوفرم SO9 ساپورین ها، آدنین 4324 موجود در توالی حفاظت شده GAGA را دپورینه کرده و باعث اختلال در پروتئین سازی می‌گردد. در این مطالعه بیان ایزوفرم SO9 در باکتری E. coli و بررسی تیتر آنتی بادی آن در موش سوری انجام شد. روش بررسی: ...  بیشتر

همسانه سازی و بیان آنتی‌ژن حفاظتی تغییر‌یافته باسیلوس‌آنتراسیس در باکتری E. coli

سید مسیح اعتماد ایوبی؛ حسین هنری

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 95-102

چکیده
  زمینه و هدف: سیاه­زخم یک بیماری مشترک بین انسان و دام است. عامل این بیماری باکتری باسیلوس آنتراسیس می­باشد. آنتی ژن حفاظتی تغییر یافته باسیلوس آنتراسیس برای درمان و واکسن قابل استفاده می باشد. هدف این مطالعه بیان آنتی ژن حفاظتی تغییر یافته باسیلوس آنتراسیس در باکتریE. coli می­باشد.  مواد و روش ها:  قطعات ژنی مورد نظر از پلاسمید ...  بیشتر

الکترود اصلاح شده الکتروشیمیایی جهت توسعه نانوبیوسنسور برای تشخیص ژن rfbE باکتری اشریشیاکولی O157:H7

محمد ابراهیم مینایی؛ مجتبی سعادتی؛ مصطفی نجفی؛ حسین هنری

دوره 22، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 797-804

چکیده
  زمینه و هدف: نانوبیوسنسورها می‌توانند به­جای روش‌های تشخیص قدیمی باکتری اشریشیاکولی O157:H7 مورد استفاده قرارگیرند. در این تحقیق، یک نانوبیوسنسور برای تشخیص بخشی از ژن rfbE باکتری اشریشیا کولی O157:H7توسط تثبیت و هیبریداسیون توالی تک رشته DNAssDNA)) در سطح الکترود اصلاح شده با نانو ذرات طلا مورد بررسی قرارگرفته است. موادّ و روش­ها: روش طیف ...  بیشتر

بررسی ایمنی‌زایی پروتئین نوترکیب (STxB) شیگلا دیسانتری تیپ 1 در موش سوری

حسین هنری؛ مهدی باران وند؛ محمدابراهیم مینایی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 1103-1112

چکیده
  زمینه و هدف: شیگلوز عفونت حادّ روده‌ای حاصل از شیگاتوکسین و توکسین‌های شبه شیگاست که توسط باکتری شیگلا و باکتری اشرشیا کلی انتروهموراژیک (EHEC) و اشرشیا انتروتوکسینوژنیک (ETEC) ایجادمی‌شود. این بیماری، میزان شیوع بالایی در جهان دارد و به‌عنوان یک عامل بیوتروریستی شناخته می‌‌شود. هدف از این مطالعه بررسی ایمنی‌زایی پروتئین نوترکیب ...  بیشتر