بهینه ‌سازی تجزیة آنتی ‌بیوتیک سیپروفلاکساسین در فرایند اولتراسونیک/پرسولفات با حضور نانوذره روی صفر ظرفیتی سنتزشده

علیرضا رحمانی؛ امیر شعبانلو؛ سمیه اکبری؛ هادی رضایی وحیدیان؛ منیره طرلانی‌آذر؛ زهرا دارایی؛ حلیمه الماسی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، ، صفحه 21-29

چکیده
  زمینه و هدف: محصولات دارویی به‌وِیژه آنتی‌بیوتیک ‌ها از جمله آلاینده‌ های نوپدیدی است که به‌دلیل خاصیت تجمعی، آثار سوء مختلف و ایجاد مقاومت ‌های دارویی، نگرانی‌های عمده‌ای را در کنترل محیط‌زیست ایجاد کرده است. هدف از این پژوهش بررسی امکان ‌سنجی پتانسیل نانوذرات روی در حذف آنتی‌بیوتیک از محلول‌ های آبی بود.  مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

بررسی اثر هم‌افزایی پرسولفات و نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی بر تجزیة رنگ اسید بلو 113 در حضور تابش امواج اولتراسونیک با فرکانس KHz40

امیر شعبانلو؛ مینا خورشیدی؛ عبدالمطلب صیدمحمدی

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، ، صفحه 81-93

چکیده
  زمینه و هدف: رنگ‌های آزو به دلیل حضور حلقه‌های آروماتیک در ساختار خود از مشکلات عمدة زیست‌محیطی به‌شمار می‌روند. در این مطالعة تجربی اثر هم‌افزایی پرسولفات (S2O82-) و نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی (nZVI) بر تجزیة رنگ اسید بلو 113 در حضور تابش امواج اولتراسونیک (US) بررسی شد. مواد و روش‌ها: تأثیر پارامتر‌های مؤثر در فرآیند نظیر: pH اولیه محلول، ...  بیشتر

بررسی کارایی فرایند الکترو- ازوناسیون در تجزیه‌ی دترجنت آنیونی سدیم دودسیل بنزن سولفانات (SDBS) از محیط‌های آبی

محمدرضا سمرقندی؛ امیر شعبانلو؛ صبا مجیدی؛ یوسف پورعشق؛ جمال مهرعلی پور

دوره 22، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 639-648

چکیده
  زمینه و هدف: فرایند الکتروازناسیوندارای توانایی مطلوبی در حذف آلاینده­های آلی مقاوم می­باشد. این فرایند، تلفیقی از فرایند ازن زنی و جریان الکتریسته در راستای تولید رادیکال هیدروکسیل و حذف آلاینده می­باشد. هدف از این مطالعه، بررسی کارایی فرایند الکتروازوناسیون درتجزیه­ی دترجنت آنیونی سدیم دودسیل بنزن سولفانات از محیط­های ...  بیشتر

بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته الکتروشیمیایی با استفاده از پرسولفات در تخریب رنگ اسید بلو 113 از محیط‌های‌ آبی

علیرضا رحمانی؛ جمال مهر علی پور؛ نادر شعبانلو؛ فیروزه ظاهری؛ یوسف پورعشق؛ امیر شعبانلو

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 797-807

چکیده
  زمینه و هدف: معمولاً، برای تولید رادیکال سولفات می‌توان پرسولفات را با حرارت، اشعه ماوراء بنفش و فلزات واسطه نظیر یون‌های آهن فعّال کرد. هدف از این مطالعه، بررسی کارایی پرسولفات فعّال شده با آهن تولید شده به روش الکتریکی با استفاده از الکترود‌ آهن در تخریب رنگ اسید بلو 113 بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه، یک راکتور منقطع الکتروشیمیایی ...  بیشتر

تعیین کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون با الکترودهای آلومنیومی در حذف سیانید از پساب سنتتیک با بهره‌گیری از کمک منعقد کننده منیزیم اکسید

جمال مهرعلیپور؛ یوسف پورعشق؛ امیر شعبانلو؛ محمدرضا سمرقندی؛ رقیه صفری؛ پریسا سلگی

دوره 21، شماره 2 ، خرداد و تیر 1393، ، صفحه 252-262

چکیده
  زمینه وهدف: یون سیانید به‌عنوان یکی از ترکیبات خطرآفرین انسانی به‌شمار می‌رود. فرایند الکتروکواگولاسیون با کارایی بالا در حذف آلاینده ها، به‌عنوان یک فرایند مؤثر، مورد توجه‌است. هدف از این مطالعه، تعیین کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون با الکترودهای آلومنیومی در حذف سیانید از پساب سنتتیک با بهره‌گیری از کمک منعقد کننده منیزیم ...  بیشتر