بررسی تأثیر اشعه‌ی فرابنفش توأم با نانوذرات آهن به‌منظور فعال‌سازی پریودات در حذف اسید هیومیک از منابع آبی

عبدالمطلب صیدمحمدی؛ قربان عسگری؛ محمدتقی صمدی؛ علی پورمحمدی؛ علی فرامرزی گوهر

دوره 22، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 571-580

چکیده
  زمینه و هدف: ترکیبات هیومیکی ازجمله مواد پلی الکترولیت آلی هستند که از جنبه­های مختلف بر عملکرد فرایند تصفیه­ی آب تاثیر می­گذارند.در مطالعه­ی حاضر از UV/IO4- به­عنوان یک فرایند نوین اکسیداسیون پیشرفته به­منظور حذف اسیدهیومیک استفاده­گردید. مواد و روشها: در این پژوهش از یک راکتور ناپیوسته در مقیاس آزمایشگاهی استفاده­گردید. ...  بیشتر

الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در میان حاملان نازوفارنژیال نایسریامننژیتیدیس در کودکان 2 تا 12 ساله در شهرکرمانشاه درسال1391

کیقباد قدیری؛ طاهره صبوری؛ رامین عبیری؛ شیوا پورمحمدی؛ اعظم الهی؛ علی پورمحمدی

دوره 21، شماره 4 ، مهر و آبان 1393، ، صفحه 621-628

چکیده
  زمینه و هدف: نایسریا مننژیتیدیس، عامل ایجاد بیماری‌های جدی به‌شکل مننژیت و سپس برق‌آسای کشنده می‌شود و اغلب مبتلایان سابقه‌ی تماس با افراد بیمار را ندارند و به‌نظرمی‌رسد که حاملان بدون علامت، مهمترین منشاء بیماری هستند. در این مطالعه‌ی توصیفی، میزان شیوع حاملان نازوفارنژیال نایسریا مننژیتیدیس و میزان مقاومت آنتی‌بیوتیکی ...  بیشتر