بررسی فعالـیت آنتـی‌اکـسیدانی عصـاره‌هـای مختـلف گیاه Artemisia Annua اطراف شهر بابل

محمود برادران؛ منوچهر اشرف پور؛ حکیمه رضایی؛ علی اصغر سفیدگر؛ حمزه شریفی

دوره 21، شماره 4 ، مهر و آبان 1393، ، صفحه 529-539

چکیده
  زمینه و هدف: گیاهان، منبع مهمی برای آنتی‌‌اکسیدان‌ها هستند که استفاده‌ی از آن‌ها، می‌تواند به جلوگیری از تجمع رادیکال‌های آزاد به متابولیسم طبیعی سلول‌ها کمک‌کرده و از بیماری‌های مربوط به استرس اکسیداتیو جلوگیری‌‌کند. بنابراین مطالعه‌ی حاضر، با هدف تعیین خواص آنتی-اکسیدانی عصاره‌های مختلف Artemissia Annua(A.A) انجام ‌شده ‌است. مواد ...  بیشتر