بررسی ارتباط بین سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری با شاخص های آنتروپومتریک و آپگار بدو تولد نوزادان

سمیرا مخلصی؛ لیدا مقدم بنائم؛ نرگس علیان مقدم؛ کلثوم صفری؛ مینور لمیعیان

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، ، صفحه 463-472

چکیده
  زمینه و هدف: کاهش شاخص های آنتروپومتریک (تن سنجی) نوزاد هنگام تولد از علل مهم مرگ ومیر نوزادان است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سطح سرب خون مادران باردار و شاخصهای آنتروپومتریک و نیز نمره آپگار بدو تولد نوزادان می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه طولی (آینده نگر) روی1033 مادر باردار در درمانگاه های پره ناتال تهران انجام شده ، در بدو ورود ...  بیشتر

پارگی زودرس پرده های جنینی وسطح سرب خون مادران در نیمه اول بارداری

لیدا مقدم بنائم؛ سیده سمیرا مخلصی؛ مسعود کیمیاگر؛ مینور لمیعیان؛ لیلا قلعه خندابی؛ سیامک محبی

دوره 21، شماره 2 ، خرداد و تیر 1393، ، صفحه 217-225

چکیده
  زمینه و هدف: پارگی زودرس پرده‌های جنینی، یکی از علت‌های عمده‌ی زایمان زودرس و ناتوانایی‌های پره ناتال است. با توجه به اهمّیّت این عارضه و عدم وجود عوامل قطعی مساعدکننده‌ی آن، این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین PROM و سطح سرب خون مادران در نیمه‌ی اوّلِ بارداری انجام‌شده‌است. مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی طولی، درسال‌های 1389 ـ 90 بر ...  بیشتر