بررسی فراوانی مرگ‌و‌میر مادران باردار و عوامل مؤثر بر آن در طول دوره ده‌ساله (82 - 92) در شهر سبزوار

محدثه شهیدی؛ زهرا کمیلی؛ حسن ناعمی؛ رؤیا باغانی؛ علی حسین‌زاده

دوره 23، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1395، ، صفحه 882-887

https://doi.org/10.21859/sums-2306882

چکیده
  اهداف با وقوع مرگ مادران باردار، بنیان خانواده و سلامت فرزندان در معرض خطر قرار می گیرد. شناخت عوامل مؤثر بر این شاخص مهم، ما را در اتخاذ راهکارهایی برای پیشگیری از بروز مرگ‌های مشابه و بهبود آن، یاری می‌کند. هدف این پژوهش، تعیین فراوانی و عوامل مؤثر بر مرگ‌ومیر مادران باردار در شهر سبزوار طی دوره ده‌ساله (1382-1392) بود.مواد و روش ها ...  بیشتر

مقایسه پیامدهای نوزادی در دو روش استفاده مداوم و منقطع از گاز انتونوکس طی زایمان عوارض نوزادی با انتونکس مداوم

رؤیا باغانی؛ ژیلا آگاه؛ سیدحسین صفی آبادی تالی؛ یاسر تبرائی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 1028-1034

چکیده
  زمینه و هدف: انتونوکس عموماً به روش منقطع مورد استفاده قرار می گیرد؛در حالی که به نظر می رسد کاربرد روش مداوم آسان تر و با بی دردی بیشتری همراه است. از آن جا که در مورد عوارض احتمالی این روش نتایج ضدّ و نقیضی وجود دارد، برآن شدیم بااین پژوهش اثر دو روش را بر پیامدهای نوزادی مقایسه کنیم. روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که ...  بیشتر

عوامل موثر بر میزان قاطعیت دانشجویان پرستاری و مامایی در سال 1392

رؤیا باغانی؛ فریبا کیقبادی؛ یاسر تبرائی

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 674-680

چکیده
  زمینه و هدف : ناتوانی در ابراز وجود و احقاق حق، تاکنون صدمات و لطمه‌های جبران ناپذیری به حرفه‌ی پرستاری و مامایی وارد کرده و تاکنون پژوهش چندانی در این مورد صورت نگرفته است. مطالعه‌ی حاضر، با توجه به تأثیر قاطعیّت بر سلامت روان، عملکرد تحصیلی و شغلی دانشجویان و با هدف تعیین عوامل بازدارنده و تسهیل کننده بروز رفتار قاطعانه در بین دانشجویان ...  بیشتر