آموزش بهداشت
ارزیابی عوامل خطرزای ناراحتی‌های اسکلتی عضلانی با استفاده از روش ROSA در میان کاربران رایانه بخش‌های اداری بیمارستان‌های شهر سبزوار

زهرا شریفی؛ فاطمه سلیمی؛ مریم جوادی؛ فاطمه ابارشی؛ رحیم اکرمی

دوره 27، شماره 5 ، آذر و دی 1399، ، صفحه 720-726

چکیده
  زمینه و هدف  کاربران رایانه، به دلیل عدم‌تحرک کافی و انجام فعالیت‌های استاتیک، همواره در معرض ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی هستند؛ لذا هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی عوامل خطرزای ناراحتی‌های اسکلتی- عضلانی در میان کاربران رایانه بخش‌های اداری بیمارستان‌های شهر سبزوار می‌باشد. مواد و روش‌ها در این مطالعه توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر

سالمندان
بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و سالمندی موفق در جامعه سالمندان

محبوبه علی پور؛ رها صالح آبادی؛ رحیم اکرمی؛ جواد گنجلو

دوره 27، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، ، صفحه 542-547

چکیده
  زمینه و هدف  با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران و نقش سرمایه اجتماعی و سالمندی موفق در زندگی سالمندان، این پژوهش با هدف ارتباط سرمایه اجتماعی و سالمندی موفق در جامعه سالمندان انجام شد. مواد و روش‌ها مطالعه حاضر، توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی بود که برای این منظور، تعداد 402 سالمند، به صورت تصادفی ...  بیشتر

بررسی مواجهة کارگران با سیلیس موجود در ذرات قابل‌استنشاق در یک کارخانة سیمان در استان خراسان رضوی

محمود محمدیان؛ اکبر احمدی آسور؛ میلاد پورانصاری؛ رحیم اکرمی؛ داود سروش؛ سیدمهدی رضوی

دوره 27، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1399، ، صفحه 65-72

چکیده
  زمینه و هدف: مواجهه کارگران با ذرات هوابرد سیمان که حاوی ذرات سیلیس آزاد کریستالی است می تواند منجر به بیماریهای جدی از جمله سیلیکوزیس شود. این مطالعه با هدف ارزیابی غلظت سیلیس موجود در گردوغبار قابل‌استنشاق در منطقة تنفسی کارگران شاغل در یک کارخانة سیمان در استان خراسان رضوی انجام شد.مواد و روش‌ها: در این مطالعه غلظت سیلیس موجود ...  بیشتر

میزان شیوع اختلالات عملکرد جنسی و عوامل روانی مرتبط در زنان سبزوار

اعظم برآبادی؛ ژیلا اگاه؛ مریم قسامی؛ زهرا رحیمی؛ رحیم اکرمی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، ، صفحه 101-109

چکیده
  زمینه و هدف اختلال عملکرد جنسی زنان توسط دامنه ای از عوامل متفاوت به وجود آید. هدف مطالعه حاضر بررسی شیوع اختلالات جنسی زنان و عوامل روانی مرتبط می باشد. مواد و روش ها مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی روی 322 زن شهر سبزوار در سال 1394 انجام شد. نمونه گیری به روش احتمالی و از نوع طبقه ای بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس عملکرد جنسی زنان ...  بیشتر

میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
ارزیابی پاسخ ایمنی به واکسن HBV در کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال 94-1393

وجیهه قارزی؛ سحر کلاته؛ رحیم اکرمی؛ محمد شوریده یزدی؛ مریم لطیف نیا؛ مجتبی فتاحی عبدی زاده

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، ، صفحه 131-137

چکیده
  چکیده زمینه وهدف: بیماری هپاتیت B از عفونت های منتقله از راه خون بوده وپیش‌بینی می‌شود حدود دو میلیارد نفر از جمعیت دنیا در معرض ویروس هپاتیت B قرار گرفته باشند. به خاطر مسائل شغلی، دانشجویان و کارکنان علوم پزشکی بیش از سایر افراد جامعه در معرض مواجهه وابتلا به این بیماری می باشند. مواد وروشها: مطالعه توصیفی- تحلیلی بوده و بطور تصادفی ...  بیشتر

بررسی وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال تحصیلی 1392-1391

اعظم برآبادی؛ مهدی معتکف‌فر؛ هومن کامرانیان؛ رحیم اکرمی

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 560-569

چکیده
  هداف سلامت روان مهم‌ترین عامل مؤثر در رشد و پرورش استعدادهای دانشجویان است. مطالعه حاضر با هدف بررسی سلامت روان دانشجویان جدیدالورود و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شده است.مواد و روش ها این مطالعه به روش توصیفی‌تحلیلی و مقطعی روی 364 دانشجوی دانشگاه علوم‌پزشکی سبزوار در سال 1392-1391 انجام شده است. ابزار جمع‌آوری ...  بیشتر

ارزیابی اثربخشی آموزش مراقبت از بیمار بر کیفیّت زندگی مراقبان بیماران مبتلا به سکته‌ی مغزی کارآزمایی میدانی تصادفی

مهتاب قلی زاده؛ رحیم اکرمی؛ موسی الرضا تدین فر؛ رؤیا اکبرزاده

دوره 22، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1394، ، صفحه 955-964

چکیده
  زمینه و هدف: مراقبت از بیمار مبتلا به سکته مَغزی، می­تواند ابعاد مختلف زندگی مراقبان و ازهمه مهم­تر، کیفیّت زندگی آنان را تحت تأثیر قراردهد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیّر آموزش مراقبت از بیمار مبتلا به سکته­ی مغزی بر کیفیّت زندگی مراقبانِ آن‌ها انجام شد. موادّ و روش­ها:این مداخله­ی کارآزماییِ میدانیِ تصادفی­شده درسال 1393 ...  بیشتر

بررسی تأثیر دریافت آموزش الکترونیکی آموزه های قرآنی بر رضایت زناشویی در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

سمیرا فوجی؛ مریم محسن آبادی؛ عزت صمدی پور؛ مرجان وجدانی؛ رحیم اکرمی

دوره 22، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 596-602

چکیده
  زمینه و هدف: عوامل مختلفی بر استحکام و دوام خانواده تأثیّر می­گذارند که از جمله‌ی آن‌ها رضایت بین زوجین است. مطالعه‌ی حاضر به بررسی تأثیّر دریافت آموزش الکترونیکی آموزه های قرآنی بر رضایت زناشویی در کارمندان حوزه آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار پرداخته است. مواد و روشها: این مطالعه به روش مداخله­ای (نیمه تجربی) از نوع ...  بیشتر

ارزیابی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی

رحیم اکرمی؛ منصوره فیض آبادی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 523-531

چکیده
  زمینه و هدف: کتابخانه هر دانشگاه جزو اهرم های اصلی حمایت از برنامه های آموزشی دانشگاه است. یک دانشگاه بدون یک کتابخانه خوب نمی تواند در انجام وظایف آموزشی و پژوهشی خود اموفّق عمل نماید. در راستای این که آیا کتابخانه نقش حیاتی خود به عنوان یکی از ارکان اساسی دانشگاه را به خوبی ایفا می نماید یا خیر باید به بررسی وضع موجود کتابخانه پرداخت. مواد ...  بیشتر

اثر سمیّت سلولی عصاره‌ی گیاه Astragalus cystosus بر روی رده‌ی سلول‌های HeLa با روش MTT

لیلاسادات الداغی؛ عباسعلی دهپورجویباری؛ فرخنده نعمتی؛ رضا میردشتی؛ رحیم اکرمی

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 603-610

چکیده
  چکیده زمینه و هدف: درمان سرطان به‌وسیله‌ی گیاهان دارویی، از دیرباز مورد توجه محققان بوده‌است. در این میان، برخی گونه‌های گیاهی دارای موادی هستند که از طریق آپوپتوز و یا نکروز، موجب مهار یا از بین بردن سلول‌های سرطانی می گردند. هدف از این تحقیق، بررسی اثر ضد سرطانی این گیاه بررویِ رده‌های سلولی HeLa بوده است. مواد و روش‌ها: سلول‌های ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد آموزش به بیمار در بیمارستان های شهر سبزوار در سه حیطه زمانی (پذیرش، حین بستری، ترخیص) از دیدگاه بیماران و پرستاران در سال 1392

نرجس حشمتی فر؛ هاجر صادقی؛ حمیده جمعه تندکی؛ رحیم اکرمی

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 635-642

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به فرصت و طول زمان ارتباط پرستار با بیمار، پرستاران بهترین جایگاه را برای کاهش نگرانی و آموزش به بیمار دارا می‌باشند.مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی ارزیابی عملکرد آموزش به بیمار در عملکردهای پرستاری از دیدگاه پرستاران و بیماران(در حال ترخیص) انجام گرفته است. مواد و روشها‌: این مطالعه‌ توصیفی در تابستان سال 1392 در ...  بیشتر