اثر تحریک الکتریکی کم فرکانس بر جریان‌های گاباارژیک نورون‌های ناحیه‌ی CA1 در برش‌های زنده هیپوکمپ موش صحرایی کیندل‌شده

اعظم عسگری؛ سعید سمنانیان؛ نفیسه عطاپور؛ امیر شجاعی؛ وحید شیبانی؛ سید جواد میرنجفی زاده

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 290-303

چکیده
  زمینه و هدف: تحریک الکتریکی کم فرکانس (LFS) دارای اثرات ضدّ تشنجی است که مکانیسم عملکرد آن به­درستی مشخص نشده­است. هدف مطالعه­ی حاضر بررسی اثر اعمال LFSبر جریان­های برانگیخته­ی مهاری گابااژیک(eIPSC) در نورون های هرمی ناحیه­ی CA1هیپوکمپ موش­های صحرایی کیندل­شده می­باشد. موادّ و روش­ها: در این مطالعه­ی تجربی حیوانات با تحریک ...  بیشتر

مقایسه‌ی تحریک‌پذیری نورون‌های هیپوکمپ در مراحل موضعی و عمومی تشنج‌های ایجاد شده به روش کیندلینگ در موش صحرایی

حمیرا مرادی چمه؛ سعید سمنانیان؛ مهیار جان احمدی؛ امیر شجاعی؛ اعظم عسگری؛ سیدجواد میرنجفی زاده

دوره 22، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 649-659

چکیده
  زمینه و هدف: کیندلینگ آمیگدال با تغییر در ویژگی­های الکتروفیزیولوژیک سلول­های هرمی ناحیه­ی CA1هیپوکمپ همراه است. اما به­درستی مشخص نیست که بروز این تغییرات در طی روند کیندلینگ آمیگدال از چه زمانی و در کدام مرحله تشنجی رخ می­دهد. بنابراین، در این تحقیق ویژگی­های الکتروفیزیولوژیک نورون­های هرمی ناحیه­ی CA1 هیپوکمپ به دنبال ...  بیشتر

تأثیر اعمال مزمن تحریک مغناطیسی با فرکانس پایین بر تقویّت سیناپسی ناشی از تحریکات الکتریکی در ناحیه شکنج دندانه ای موش صحرایی

سیدجواد میرنجفی زاده؛ یعقوب فتح اللهی؛ امیر شجاعی؛ اعظم عسگری؛ فاطمه رستمی

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 951-959

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه تحریک مغناطیسی از طریق جمجمه (rTMS) در درمان بعضی از اختلالات عصبی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛امّا، تأثیرآن بر فعّالیّت نورونی و شکل‌پذیری سیناپسی به خوبی مشخص نشده است. هدف از این تحقیق بررسی اثر اعمال مزمن rTMS بر توانایی شکل‌پذیری سیناپسی می‌باشد. مواد و روش‌ها: rTMS به مدّت 14 روز به ناحیه هیپوکمپ اعمال شد. یک هفته ...  بیشتر

اثرات ضد تشنجی ناشی از اعمال تحریکات الکتریکی با فرکانس پایین در ناحیه شکنج دندانه‌دار بر روند اکتساب کیندلینگ

امیر شجاعی؛ وحید شیبانی؛ خدیجه اسماعیل پور؛ یاسر معصومی؛ سیدجواد میرنجفی زاده

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، ، صفحه 496-504

چکیده
  زمینه و هدف: اخیراً تحریک با فرکانس پایین (LFS) به عنوان یکی از راه‌های ضد تشنجی در مورد سندرم‌های صرعی مقاوم به درمان از جمله صرع لوب گیجگاهی پیشنهاد شده است. تا کنون در اکثر مطالعات بالینی و تحقیقاتی ناحیه هدف برای اعمال LFS همان ناحیه کانون تشنج بوده است. با توجه به نقش ناحیه شکنج دندانه‌دار در گسترش تشنجات سیستم لیمبیک، در این مطالعه ...  بیشتر