تأثیر سه شیوه‌ی تمرینی هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر غلظت CRP پلاسمای بیماران دیابتی نوع دو

علی حیدریان پور؛ مریم کشوری

دوره 23، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1395، ، صفحه 916-925

چکیده
  مقدمه: مطالعات مختلف نشان‌دهنده‌ی نقش عوامل التهابی در ایجاد و پیشرفت عوارض ناشی از دیابت هستند. در میان این بیومارکرهای التهابی CRP، سریع‌ترین واکنش‌دهنده‌ی فاز حاد است که افزایش می‌یابد و با درمان موفقیت‌آمیز سریع به حد طبیعی بازمی‌گردد. مطالعات متعددی اثر ضدالتهابی تمرین‌های ورزشی را در مطالعات مقطعی و طولی تأیید می‌کنند ...  بیشتر

تأثیر هشت هفته ورزش هوازی بر اختلالات چرخه قاعدگی و سطوح هورمون‌های FSH و LH

علی حیدریان پور؛ فاطمه ضمیری دلیر؛ محمد شوریده یزدی

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 336-343

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به اثرات سودمند سایکو فیزیولوژیک ورزش بر سیکل قاعدگی هدف از این پژوهش،بررسیآثار برنامه‌ ورزشی هوازی با شدت متوسط بر روی اختلالات چرخه قاعدگی و سطوح پلاسمایی هورمون‌های FSH و LH است. مواد و روش­ها: در این پژوهش 20 زن دارای اختلالات قاعدگی به‌طور تصادفی به دو گروه مداخله و مقایسه تقسیم شدند. گروه مداخله به­مدت 8 ...  بیشتر

اثـرات حاد تـمرینات ورزشی شنـا بر روی علائـم سندرم ترک در موش‌های معتاد

علی جلالوند؛ علی حیدریان پور؛ جواد الماسی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، ، صفحه 373-379

چکیده
  زمینه و هدف: ورزش هوازی آزادسازی بتا اندورفین‌ها و سایر پپتیدهای شبه افیونی درون زاد مغز را افزایش می‌دهد، در نتیجه اثرات مرفین و سایر آگونیست‌های گیرنده‌های شبه افیونی را پدید می‌آورد و بدین ترتیب ممکن است بتواند در دوران ترک از شدت علائم کاسته و در فرآیند ترک مفید واقع شود. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثرات حاد تمرینات ورزشی شنا ...  بیشتر

بررسی مکانیسم اثر سولفات منیزیم خوراکی بر جریان خون پوست در موش های صحرایی دیابتی

مهناز آزادی مقتدر؛ علی حیدریان پور؛ عفت صادقیان

دوره 15، شماره 4 ، آذر و دی 1387، ، صفحه 200-206

چکیده
  زمینه و هدف: اخیرا کمبود منیزیم به عنوان فاکتور جدید در پاتوژنز عوارض بیماری دیابت نظیر اختلالات عروقی پیشنهاد شده است ولی مکانیسم اثر آن به طور کامل مشخص نشده است. در این مطالعات، مکانیسم اثر سولفات منیزیم خوراکی بر جریان خون پوست در موش های صحرایی دیابتی مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی، از 50سر موش از نژاد ویستار ...  بیشتر