بررسی وضعیت ادراک و رفتار زنان از ضدعفونی سبزیجات در شهر قم در سال 1390 ؛ مطالعه ای مبتنی بر الگوی باور سلامتی

عابدین ثقفی پور؛ محرم کرمی جوشین؛ غلامرضا شریفی راد؛ مهدی اسدی؛ علی رسولی؛ سیامک محبی

دوره 21، شماره 4 ، مهر و آبان 1393، ، صفحه 540-549

چکیده
  زمینه و هدف: سبزیجات با وجود این که نقش مهمی در رژیم غذایی افراد دارند، در صورت آلودگی به میکروب ها، به عنوان منبعی برای انتقال انواع بیماری های روده ای از جمله وبا عمل می کنند. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت سالم سازی سبزیجات و عوامل مؤثر قابل تعدیل بر آن طی طغیان وبا در شهر قم در سال 1390 صورت گرفت. مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی ...  بیشتر

بررسی تأثیر ماساژ بازتابی بر کنترل درد پس از عمل آپاندکتومی

سارا باغانی؛ علی خورسند وکیل زاده؛ موسی الرضا تدین فر؛ محمدحسن رخشانی؛ مهدی اسدی

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 696-705

چکیده
  زمینه و هدف: آپاندیسیت، شایع‌ترین علت شکمِ حاد در دنیا و دردِ پس از عملِ‌آن، همانند سایر اعمال جراحی، یکی‌از شایع‌ترین مشکلات آن می باشد. امروزه، برای کاهش عوارض دارویی گرایش زیادی به سمت روش‌های غیردارویی و طب مکمل پیدا شده است. «رفلکسولوژی»، یکی از این درمان‌ها بوده که با اعمال فشار بر روی مناطق مشخص در کفِ دست، پا و گوش می‌تواند ...  بیشتر

بررسی غلظت آنیون‌های موجود در آب ورودی به دستگاه دیالیز بیمارستان‌های استان قم و مقایسه آن با استانداردهای ارتقای تجهیزات پزشکی و داروسازی اروپا

مهدی اسدی؛ مرتضی صفدری؛ نرگس پایداری شایسته

دوره 20، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1392، ، صفحه 117-121

چکیده
  زمینه و هدف: کیفیت آب مصرفی برای آماده‌سازی محلول دیالیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.این مطالعه با هدف بررسی غلظت آنیون‌های موجود در آب ورودی به دستگاه دیالیز انجام شد. مواد و روشها: پژوهش حاضر، مطالعه توصیفی تحلیلی است که بر روی تعداد 45 نمونه از آب ورودی به دستگاه های دیالیز بیمارستان‌های استان قم، انجام شد. مقادیر موجود با ...  بیشتر