بررسی ارتباط سطح سرمی پروتئین فعال سی با آپاندیسیت حاد در بیماران با علائم آپاندیسیت حاد

بهنام ایزدی؛ سیده نیلوفر موسوی؛ ریحانه عسکری کچوسنگی

دوره 23، شماره 5 ، آذر و دی 1395، ، صفحه 782-787

چکیده
  اهداف آپاندیسیت یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین اورژانس‌های جراحی است. بیشتر این بیماران تحت عمل جراحی آپاندکتومی قرار می‌گیرند. تشخیص آپاندیسیت امری حساس است و ارزش تشخیصی آزمایش‌ها همواره مورد بحث و تبادل‌نظر بوده است. هدف این مطالعه تعیین ارزش تشخیصی افزایش پروتئین فعال سی در تشخیص آپاندیسیت حاد است.مواد و روش ها مطالعه حاضر ...  بیشتر

بررسی ارتباط سطح سرمی پروتئین فعالC با آپاندیسیت حاد در بیماران با علائم آپاندیسیت حاد

بهنام ایزدی؛ سیده نیلوفر موسوی؛ ریحانه عسکری کچوسنگی

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 313-319

چکیده
  زمینه و هدف: آپاندیسیت یکی از شایع ترین و مهم ترین اورژانس های جراحی است و بیشتر این بیماران تحت عمل جراحی آپاندکتومی قرار می گیرند. تشخیص آپاندیسیت امری حساس بوده و ارزش تشخیصی تست های آزمایشگاهی همواره مورد بحث و تبادل نظر بوده است. هدف از این مطالعه تعیین ارزش تشخیصی افزایش پروتئین فعالC (CRP) در تشخیص آپاندیسیت حاد است. مواد و روش ...  بیشتر

بررسی ارتباط میان فشار خون با شاخص توده بدنی بالای30 در مراجعه کنندگان 30 تا 60 ساله بیمارستان شهید مطهری مرودشت

ریحانه عسکری کچوسنگی؛ الهه حبیبی؛ لیلا حسینی

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، ، صفحه 206-212

چکیده
  زمینه و هدف: فشار خون بالا به علّت همراهی با بیماری های ایسکمیک قلبی و عروق مغزی، مشکل بهداشتی- درمانی درتمام جوامع می باشد. با افزایش شاخص توده بدنی و اضافه وزن احتمال بروز فشارخون بالا افزایش می یابد. این مطالعه به منظور بررسی رابطه بین فشارخون بالا با چاقی( شاخص توده بدنی افز ایش یافته) انجام گردید. مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک پژوهش ...  بیشتر