سرواپیدمیولوژی عفونت HTLV-1 در اهداکنندگان خون سبزوار در سال‌های 87-1386

محمدتقی شاکری؛ محمدصادق مروی؛ حمیدرضا صفابخش؛ پرستو جمیلی؛ ریحانه بازرگانی

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، ، صفحه 464-471

چکیده
  زمینه و هدف: ویروس لنفوتروپیک سلولT انسانی (HTLV-I) عامل دو بیماری مهم لوسمی ـ لنفومای سلول T بالغین و بیماری پاراپارزی اسپاستیک تروپیکال ـ میلوپاتی همراه با HTLV-I یا HAM/TSP می‌باشد. یکی از راه‌های انتقال آن تزریق خون می‌باشد که با توجه به قرار داشتن شهر سبزوار در منطقه آندمیک این ویروس، تعیین فراوانی آلودگی به این ویروس در اهداکنندگان خون ...  بیشتر