اثر عصاره آبی-الکلی زعفران (Crocus sativus L) بر میزان آنزیم‌های کبدی (ALT,AST,ALP) به دنبال مسمومیت ناشی از مصرف ویتامینA در موش صحرایی نر

درنا اژدری؛ مهرداد شریعتی؛ مختار مختاری

دوره 20، شماره 2 ، خرداد و تیر 1392، ، صفحه 133-141

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه مصرف ویتامین A برای رفع کمبود آن در بدن و یا رفع عارضه‌های پوستی بدون در نظر گرفتن اثرات جانبی آن رایج است. در این تحقیق تأثیر عصاره‌ آبی - الکلی زعفران بر میزان آنزیم‌های کبدی به‌دنبال مسمومیت با ویتامین A مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها: تحقیق حاصل یک مطالعه تجربی است: در این تحقیق حیوانات مورد آزمایش 48 سر ...  بیشتر

اثر تجویز خوراکی سولفات منیزیم بر سطح سرمی هورمون‌های محور هیپوفیز – تیروئید در موش صحرایی نر

مختار مختاری؛ اسفندیار شریفی؛ شهربانو عباس نیا

دوره 19، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1391، ، صفحه 76-84

چکیده
  زمینه و هدف: منیزیم در بسیاری از فرآیندهای متابولیک بدن نقش دارد. هورمون‌های تیروئیدی دارای اثر تحریکی مستقیم بر روی انتقال سلولی منیزیم می‌باشند .با توجه به نقش این عنصر بر فعالیت فیزیولوژیکی بافت‌ها و اهمیت تنظیم سطح هورمون‌های تیروئیدی در بدن، در پژوهش حاضر تأثیر سولفات منیزیم خوراکی بر سطح سرمی هورمون‌های TSH, T3, T4 مورد بررسی ...  بیشتر

تاثیر لاموتری ژین بر ضد دردی القا شده به وسیله مرفین با استفاده از تست فرمالین در موش صحرایی نر

مهرداد شریعتی؛ مختار مختاری؛ سمیه نگاهبان

دوره 16، شماره 2 ، خرداد و تیر 1388، ، صفحه 72-78

چکیده
  زمینه و هدف: لاموتری ژین یک داروی جدید ضد صرع قوی است که از نظر ساختمانی به دسته داروهای ضد صرع کنونی وابستگی نداشته و عوارض جانبی کمتری دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر لاموتری ژین بر سیستم ضددردی القا شده به وسیله مرفین با استفاده از آزمون فرمالین انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی بر روی 56 سر موش صحرایی نر بالغ انجام ...  بیشتر

عصاره گیاه صبر زرد (Aloe Vera) بر تغییرات هورمون های تستوسترون و گنادوتروپین در موش صحرایی نر بالغ

مختار مختاری؛ مهرداد شریعتی؛ صدف رستگار

دوره 16، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1388، ، صفحه 12-17

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به ویژگی های گیاه صبر زرد در کاهش میل جنسی، اختلال در قاعدگی و کاربردهای گسترده آن، اطلاعات اندکی در مورد تاثیر عصاره الکلی این گیاه بر عملکرد محور هیپوفیز-گناد وجود دارد. بنابراین در تحقیق حاضر، تاثیر احتمالی عصاره گیاه صبر زرد بر فرآیند باروری موش صحرایی جنس نر بررسی شد. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی ...  بیشتر

بررسی اثرات عصاره آبی- الکلی برگ گیاه پونه بر روی فاکتورهای عملکردی کبد در موش صحرایی نر

مهرداد شریعتی؛ لاله خداپرست؛ مختار مختاری

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1387، ، صفحه 73-81

چکیده
  زمینه و هدف: کبد یکی از اندام های حیاتی بدن به شمار می رود که در تنظیم بسیاری از پدیده های فیزیولوژیک دارای نقش کلیدی است و هر گونه اختلال در عملکرد آن باعث می شود مجموعه ای از اختلالات فیزیولوژیک، آناتومیک و انواعی از بیماری های مختلف به وجود آید. از طرفی با توجه به مصرف گیاهان دارویی در طب سنتی، در این مطالعه اثرات عصاره آبی-الکلی برگ ...  بیشتر