مقایسه اثر محلول موضعی سولفات روی با قطره خوراکی فلج اطفال در پیشگیری از عفونت های راجعه هرپس سیمپلکس

فخرالزمان پزشک پور؛ پوران لایق؛ احمد جبینی؛ رضا رضازاده ثانی

دوره 11، شماره 3 ، مهر و آبان 1383، ، صفحه 6-14

چکیده
  بیش از 85 درصد جمعیت دنیا آلوده به ویروس هر پس سیمپلکس می‌باشند. از خصوصیات منحصر به فرد این ویروس، عدم ریشه‌کن سازی آن بعد از ابتلا می‌باشد. از دیرباز تاکنون راه‌های مختلفی جهت درمان و پیشگیری از موارد عود بیماری و عوارض از آن امتحان شده است. ولی دستیابی به روش‌های موثر، ارزان، در دسترس و کم‌عارضه همچنان مدنظر محققان است. مقایسه ...  بیشتر