درمان دیابت القا شده با استرپتوزوتوسین در موش های صحرایی به وسیله قرنطینه ایمنی سلول های جزایر لانگرهانس از طریق پیوند

شیرین جمشیدی؛ بهرخ فرهمند؛ عظیم اکبرزاده؛ بهزاد لامع راد

دوره 12، شماره 4 ، آذر و دی 1384، ، صفحه 6-13

چکیده
  زمینه و هدف: اگر چه امروزه مشخص شده است که کنترل عوارض ناشی از تعادل نامناسب قند خون با تزریق انسولین امکان پذیر است، با این حال کنترل دقیق آن به وسیله تزریق انسولین کاری مشکل است. لذا پیوند جزایر لانگرهانس پانکراس به عنوان راه حل منطقی برای درمان این بیماری در سطح جهان درحال بررسی است و مطالعه حاضر در این راستا انجام شده است. مواد و ...  بیشتر