ارزیابی ارتباط بین بیان سوروایوین در آدنوم و کارسینوم فولیکولار تیروئید

محمدباقر اردشیرلاریجانی؛ حشمت رامین؛ آناهیتا لشکری؛ پیمان شوشتری زاده؛ وحید حق پناه؛ سیدمحمد توانگر

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1386، ، صفحه 32-37

چکیده
  زمینه و هدف: سوروایوین یکی از هشت عضو ممانعت کننده از مرگ سلولی است که در سلول های سرطانی بروز می یابد. در این مطالعه، ‌ارزش بالینی رنگ آمیزی سوروایوین برای تفکیک آدنوم از کارسینوم فولیکولار تیروئید مورد ارزیابی قرار گرفته است. مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی مقطعی انجام شد. جمعیت آماری نمونه بافت های بیماران جراحی ...  بیشتر

بررسی میزان فراوانی هیپوتیروییدی و عوامل موثر بر آن در بیماران دچار عفونت HIV در شهر تهران در سال 1383

محمدباقر اردشیرلاریجانی؛ سیدمحمد توانگر؛ علیرضا شفاهی؛ آناهیتا لشکری؛ مهرناز رسولی نژاد؛ رامین حشمت؛ مهران ایزدی؛ وحید حق پناه؛ شیرین افهمی؛ مینو محرز

دوره 13، شماره 4 ، آذر و دی 1385، ، صفحه 166-171

چکیده
  زمینه و هدف: طیف وسیعی از اختلالات غدد درون ریز شامل اختلال کارکرد غده تیرویید در بیماران HIV مثبت گزارش شده است. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی اختلالات کارکرد غده تیرویید در بین بیماران HIV مثبت و نیز شناسایی عوامل موثر بر ایجاد هیپوتیروییدی در آنان انجام شده است. مواد و روش ها: آزمایش های هورمونی مربوط به غده تیرویید شامل FT4، FT3،TSH ...  بیشتر

سرطان های غدد درون ریز در چهار استان ایران

محمدباقر اردشیرلاریجانی؛ رضا ملک زاده؛ وحید حق پناه؛ بابک سلیمان پور؛ رامین حشمت؛ سیدمحمد توانگر

دوره 13، شماره 4 ، آذر و دی 1385، ، صفحه 190-195

چکیده
  زمینه و هدف: سرطان یکی از معضلات بهداشتی در ایران است که اخیرا به عنوان سومین عامل مرگ و میر شناخته شده است. در این مطالعه، جمعیت مبتلایان به سرطان غدد درون ریز در چهار استان ایران جمع آوری شده و ثبت گردیدند. مواد و روش ها: بیماران در هر استان بر اساس سن، جنس و مشخصات تومور (محل، شکل و و?ژگی) طبقه بندی شده و اطلاعات موجود بر اساس سیستم طبقه ...  بیشتر

آدنوم غیرفعال هیپوفیز: مطالعه کلینیکوپاتولوژی از 85 مورد

سیدمحمد توانگر؛ محمدباقر اردشیرلاریجانی؛ علی مهتا؛ وحید حق پناه؛ آناهیتا لشکری؛ رامین حشمت

دوره 13، شماره 2 ، خرداد و تیر 1385، ، صفحه 99-104

چکیده
  زمینه و هدف: آن دسته از آدنوم های هیپوفیز که فاقد علایم بالینی ناشی از افزایش ترشح هورمون های هیپوفیز قدامی باشند، تحت عنوان "آدنوم غیرفعال هیپوفیز" نامیده می شوند. این تومورها حدود یک چهارم تومورهای هیپوفیزی را شامل می شوند. بهترین راه شناسایی این تومورها استفاده از روش های ایمونوهیستوشیمی است. Ki-67 یک آنتی ژن هسته سلول است که توسط آنتی ...  بیشتر

سرطان متاستاتیک فولیکولار تیروئید به همراه فشردگی کانال نخاعی: بررسی یک مورد بیماری

سیدمحمد توانگر؛ محمدباقر اردشیرلاریجانی؛ عبدالرضا شجاعی؛ حسین محمودزاده؛ وحید حق پناه؛ علی سلیمانی؛ سیدعمران عباس

دوره 13، شماره 2 ، خرداد و تیر 1385، ، صفحه 105-107

چکیده
  زمینه و هدف: تحت فشار قرار گرفتن کانال نخاعی (به دلیل متاستاز) به عنوان اولین تظاهر کارسینومای فولیکولار تیروئید بسیار ناشایع می باشد. به همین جهت در این گزارش یک مورد بیمار مبتلا به سرطان تمایز یافته تیروئید که منجر به فشردگی کانال نخاعی شده است معرفی می گردد. معرفی بیمار: بیمار مردی است 53 ساله با تظاهرات درد گردنی پیشرفته، پاراپلاژی ...  بیشتر