ارزیابی ارتباط بین بیان سوروایوین در آدنوم و کارسینوم فولیکولار تیروئید

محمدباقر اردشیرلاریجانی؛ حشمت رامین؛ آناهیتا لشکری؛ پیمان شوشتری زاده؛ وحید حق پناه؛ سیدمحمد توانگر

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1386، ، صفحه 32-37

چکیده
  زمینه و هدف: سوروایوین یکی از هشت عضو ممانعت کننده از مرگ سلولی است که در سلول های سرطانی بروز می یابد. در این مطالعه، ‌ارزش بالینی رنگ آمیزی سوروایوین برای تفکیک آدنوم از کارسینوم فولیکولار تیروئید مورد ارزیابی قرار گرفته است. مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی مقطعی انجام شد. جمعیت آماری نمونه بافت های بیماران جراحی ...  بیشتر

بررسی میزان فراوانی هیپوتیروییدی و عوامل موثر بر آن در بیماران دچار عفونت HIV در شهر تهران در سال 1383

محمدباقر اردشیرلاریجانی؛ سیدمحمد توانگر؛ علیرضا شفاهی؛ آناهیتا لشکری؛ مهرناز رسولی نژاد؛ رامین حشمت؛ مهران ایزدی؛ وحید حق پناه؛ شیرین افهمی؛ مینو محرز

دوره 13، شماره 4 ، آذر و دی 1385، ، صفحه 166-171

چکیده
  زمینه و هدف: طیف وسیعی از اختلالات غدد درون ریز شامل اختلال کارکرد غده تیرویید در بیماران HIV مثبت گزارش شده است. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی اختلالات کارکرد غده تیرویید در بین بیماران HIV مثبت و نیز شناسایی عوامل موثر بر ایجاد هیپوتیروییدی در آنان انجام شده است. مواد و روش ها: آزمایش های هورمونی مربوط به غده تیرویید شامل FT4، FT3،TSH ...  بیشتر

افزایش میزان Fas محلول و ارتباط آن با اتوآنتی بادی ها در بیماری گریوز درمان نشده در شهر تهران

ناهید صدیقی؛ محمدباقر اردشیرلاریجانی؛ ساسان عباس شرقی؛ رامین حشمت؛ پیمان شوشتری زاده؛ وحید حق پناه؛ بیتا رجبی ‌پور؛ آناهیتا لشکری

دوره 13، شماره 3 ، مهر و آبان 1385، ، صفحه 116-121

چکیده
  زمینه و هدف: محلول سرمی (sFas)، در افراد سالم به میزان کم وجود دارد و در بیماری های اتوایمیون، بدخیمی ها و بیماری های التهابی افزایش می یابد. این مولکول با مداخله در واکنش Fas- Fasl در پاتوژنز بیماری گریوز نقش دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی ارتباط بین میزان سرمی sFas و اتوآنتی بادی های تیرویید است. مواد و روش ها: در این بررسی برای تعیین ارتباط ...  بیشتر

آدنوم غیرفعال هیپوفیز: مطالعه کلینیکوپاتولوژی از 85 مورد

سیدمحمد توانگر؛ محمدباقر اردشیرلاریجانی؛ علی مهتا؛ وحید حق پناه؛ آناهیتا لشکری؛ رامین حشمت

دوره 13، شماره 2 ، خرداد و تیر 1385، ، صفحه 99-104

چکیده
  زمینه و هدف: آن دسته از آدنوم های هیپوفیز که فاقد علایم بالینی ناشی از افزایش ترشح هورمون های هیپوفیز قدامی باشند، تحت عنوان "آدنوم غیرفعال هیپوفیز" نامیده می شوند. این تومورها حدود یک چهارم تومورهای هیپوفیزی را شامل می شوند. بهترین راه شناسایی این تومورها استفاده از روش های ایمونوهیستوشیمی است. Ki-67 یک آنتی ژن هسته سلول است که توسط آنتی ...  بیشتر

تشخیص سندرم پندرد: MRI در مقایسه با سایر معیارهای تشخیصی

محمدباقر اردشیرلاریجانی؛ مسعود متصدی؛ همایون هادی زاده خرازی؛ ارمغان فرد اصفهانیان؛ رامین حشمت؛ عذرا طباطبایی؛ ساسان عباس شرقی؛ وحید حق پناه؛ اقبال طاهری؛ آناهیتا لشکری

دوره 13، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1385، ، صفحه 33-39

چکیده
  زمینه و هدف: سندرم پندرد به مجموعه گواتر، کاهش شنوایی حسی عصبی و تست پرکلرات مثبت گفته می شود. از آن جایی که روش های تشخیصی جدید مانند MRI، ارزیابی های ژنتیکی و سلولی- مولکولی پرهزینه و پرعارضه تر از روش های قدیمی ترند، این مطالعه به منظور ارزیابی ارزش استفاده از MRI به عنوان یک روش تشخیصی مستقل یا همراه با سایر روش های تشخیصی در سندرم پندرد ...  بیشتر

ارزیابی ارتباط بین پلی مورفیسم گیرنده ژن ویتامین Fok I) D) و سرطان تیرویید

هاله پاک؛ فروغ البرزی؛ آناهیتا لشکری؛ شقایق برزگر؛ سیدحمیداله غفاری؛ مرجان سعیدی؛ وحید حق پناه؛ پریسا رحیم پور؛ پیمان شوشتری زاده؛ رامین حشمت

دوره 13، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1385، ، صفحه 40-45

چکیده
  زمینه و هدف: ویتامین D، یک ماده آنتی پرولیفراتیو علیه سلول های سرطانی است و تمایز سلولی را تنظیم می کند. این ماده از طریق گیرنده ویتامین VDR (D) عمل می کند. ژن VDR دارای پلی مورفیسم کدون آغازین (SCP) است که توسط آنزیم محدود کننده FokI شناسایی می شود. بعضی از مطالعات به ارتباط بین SCP و بیضی از بیماری ها اشاره کرده اند و نشان داده اند که این پلی مورفیسم ...  بیشتر