تبیین تجارب پرستاران و دانشجویان از آموزش بالینی در بخش اورژانس: تحلیل محتوی

نسرین فاضل؛ حمیده یزدی‌مقدم؛ فاطمه الحانی؛ اکبر پژهان؛ محسن کوشان؛ محمدرضا قاسمی؛ فهیمه ریواده

دوره 24، شماره 2 ، خرداد و تیر 1396، ، صفحه 97-106

چکیده
  اهداف: آموزش بالینی پرهزینه‌ترین عنصر برنامة پرستاری و یکی از ارکان مهم آموزش پرستاری است. دورة آموزش بالینی از مقاطع مهم آموزش پرستاری است که طی آن توان‌مندی‌های اولیه و حرفه‌ای دانشجویان پایه‌ریزی می‌شود. لذا، این پژوهش کیفی با هدف تبیین تجارب پرستاران از آموزش بالینی در بخش اورژانس انجام شد. مواد و روش‌ها: این تحقیق مطالعه‌ای ...  بیشتر

تأثیر طبّ فشاری بر میزان اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز

مریم مرادی؛ هدی عزیزی؛ سید احسان صفاری؛ محسن کوشان

دوره 22، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 765-772

چکیده
  زمینه و هدف: بیماران تحت درمان با همودیالیز علاوه بر تغییرات متعدد فیزیولوژیکی با تنش‌های روانی بسیاری روبه‌رو می‌شوند. امروزه یکی از روش‌های کنترل این تنش‌ها، طب مکمّل می‌باشد. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی تأثیّرطبّ فشاری بر میزان اضطراب بیماران همودیالیزی انجام شد. موادّ و روش‌ها:در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهددار،81 ...  بیشتر

تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر اضطراب پرستاران شاغل در شهر سبزوار

علی وحیدی سبزوار؛ محسن کوشان؛ راضیه خسروراد؛ یاسر تبرائی؛ محمدرضا شگرف نخعی

دوره 22، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 805-814

چکیده
  زمینه و هدف: پرستاران ازجمله افرادی هستند که همواره درمعرض آسیب­های ناشی از اضطراب قراردارند. این استرس­ها می­تواند روی ­سلامت روانی و نیز عملکرد پرستاران تأثیر منفی بگذارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر وضعیت اضطراب پرستاران شاغل در بیمارستان­های شهر سبزوار انجام شد. موادّ و روش­ها: در این مطالعه­ ...  بیشتر

تأثیر بیان احساسات گروهی بر اضطراب بیمارانِ در شُرف آنژیوگرافی عروق کرونر

مهدی جمالی نیک؛ کاظم مسکنی؛ محسن کوشان؛ محمدحسن رخشانی

دوره 22، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 708-715

چکیده
  زمینه و هدف:یکی از شایع­ترین روش­های تشخیصی و درمانی در بیماران قلبی، کاتتریسم قلبی است. روش­های آموزشی مثل آموزش گروهی سبب ایجاد احساس راحتی و آرامش بیشتر و نیز تغییر در پاسخ­های روانی و فیزیولوژیکی بیماران می­شود. مطالعه­ی حاضر با هدف تعیین تأثیر بیان احساسات گروهی بر میزان اضطراب بیمارانِ در شرف آنژیوگرافی قلبی انجام­گرفته ...  بیشتر

اپیدمیولوژی اقدام به خودکشی درشهرستان سبزوار درسال 1389

زهرا نوا نورافشار؛ محسن کوشان

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، ، صفحه 220-224

چکیده
  زمینه و هدف: مسأله خودکشی درزمره آسیب های اجتماعی وبهداشتی است . بررسی‌های اپیدمیولوژیک خودکشی می تواند زمینه را برای اقدامات مؤثّر پیشگیرانه فراهم آورد. این پژوهش با هدف بررسی اپیدمیولوزی اقدام کنندگان به خودکشی درمراجعین به بیمارستان‌های شهرستان سبزوار درسال 1389 انجام شده است. مواد وروش کار: این پژوهش از نوع توصیفی – مقطعی بوده ...  بیشتر

تأثیر خاطره‌‌گویی گروهی بر میزان احساس تنهایی سالمندان

محسن کوشان؛ زینب ملاشاهی؛ احمد دلبری؛ محمدحسن رخشانی

دوره 21، شماره 4 ، مهر و آبان 1393، ، صفحه 569-577

چکیده
  زمینه و هدف: احساس تنهایی یکی از شایع‌ترین شکایات سالمندان است که می‌تواند عواقب جدی بر سلامت روان آنان ایجاد کند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر خاطره‌گویی گروهی بر احساس تنهایی سالمندان شهر سبزوار انجام شد. مواد و روش‌‌ها: این مطالعه تجربی بر روی 73 نفر از سالمندان مرد مراجعه کننده به کلینیک جامع توانبخشی سلامت سالمندان ...  بیشتر

تأثیر روش آرام‌سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی

محمدحسن رخشانی؛ رویا اکبرزاده؛ محسن کوشان؛ سیدمرتضی هاشمی نیک

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، ، صفحه 492-450

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری‌های قلبی‌عروقی، فاکتور اصلی در کاهش میزان خواب و افزایش بیداری‌های شبانه می‌باشند. با توجه به عوارض داروهای خواب آور، استفاده از روش‌های غیر‌دارویی که بتوانند باعث بهبود کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی شوند، لازم به نظر می‌رسد، لذا این مطالعه با هدف تأثیر روش آرام‌سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی، ...  بیشتر

تأثیر تجسم هدایت شده بر میزان اضطراب بیماران تحت عمل جراحی آپاندکتومی

محسن کوشان؛ محمدحسن رخشانی؛ محبوبه محبی؛ موسی الرضا تدین فر

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 681-688

چکیده
  زمینه و هدف: بسیاری از بیمارانی که تحت بیهوشی و جراحی هستند، اضطراب و استرس درمان نشده‌ای را در روز جراحی تجربه‌می‌کنند که این امر، روی سطوح روانی و فیزیولوژیکی بیماران تأثیر می‌گذارد. مطالعه‌ی حاضر، با هدف بررسی تأثیر تجسم‌هدایت شده بر اضطراب بیماران تحت جراحی آپاندکتومی انجام‌ شده ‌است. مواد و روش‌‌ها: در این کارآزمایی بالینی ...  بیشتر

بررسی تأثیر روش آرام سازی بنسون بر میزان خستگی بیماران همودیالیزی

محسن کوشان؛ محمدحسن رخشانی؛ محدثه محسن پور؛ نرجس حشمتی فر

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 757-765

چکیده
  زمینه و هدف: بسیاری از بیماران مبتلا به نارسایی کلیه در اثر فرآیند مزمن بیماری و درمان طولانی مدت دیالیز دچار خستگی می‌شوند. با توجه به مشکلات و عوارض زیاد ناشی از دارو درمانی، استفاده از روش های غیر دارویی که بتوانند باعث کاهش خستگی بیماران همودیالیزی شوند، منطقی به نظر می‌رسد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آرام‌سازی بنسون بر میزان ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی دو روش بازتوانی همراه با ورزش و بدون ورزش بر کیفیت زندگی و عزت نفس افراد معتاد

محمدحسن شیرسوار؛ علی محمد امیرتاش؛ شهین جلالی؛ محسن کوشان؛ فهیمه کیوانلو؛ محمد سیداحمدی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، ، صفحه 292-301

چکیده
  زمینه و هدف: اعتیاد ابتلای اسارت‌آمیز فرد به ماده یا دارویی مخدر است که او را از نظر جسمی و روانی به خود وابسته ساخته و کلیه رفتارهای فردی و اجتماعی او را تحت تأثیر قرار می دهد و به‌عنوان مهمترین آسیب اجتماعی جامعه انسانی را مورد هجوم خود قرار داده است. لذا هدف از این تحقیق مقایسه تأثیر بازتوانی همراه با ورزش بر کیفیت زندگی و عزت نفس ...  بیشتر

اثر موسیقی بر ویژگی های خُلقی و دقت پرتاب بازیکنان بسکتبال

فهیمه کیوانلو؛ شهین جلالی؛ محسن کوشان؛ محمد سیداحمدی؛ محسن غفرانی؛ معصومه شجاعی؛ نعیمه طاهری

دوره 19، شماره 2 ، خرداد و تیر 1391، ، صفحه 181-189

چکیده
  زمینه و هدف: تأثیرات روانی- فیزیولوژیکی موسیقی در دهه اخیر به یک حوزه جذاب پژوهشی ورزشی تبدیل شده است، لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری موسیقی مهیج، آرام‌بخش و دلخواه بر ویژگی‌های خُلقی و دقت پرتاب ورزشکاران بسکتبالیست بود. مواد و روش ها: جامعه آماری این تحقیق نیمه تجربی را بازیکنان ماهر و نیمه ماهر تشکیل دادند. بدین منظور، 72 بسکتبالیست ...  بیشتر

اثر آرایش تمرین بر اکتساب، یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته

فهیمه کیوانلو؛ محمد سید احمدی؛ زینب فرخ؛ حسین صمدی؛ محسن کوشان؛ مهدی خلیل ارجمندی

دوره 18، شماره 4 ، آذر و دی 1390، ، صفحه 272-279

چکیده
  زمینه و هدف: عوامل متعددی بر یادگیری مهارت های حرکتی تاثیرگذار است. یکی از این عوامل، نحوه آرایش تمرین است که می تواند باعث ثبات و توسعه برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتریزه کردن حرکات شود. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر روش های مختلف تمرین بر یادگیری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان در یک تکلیف زنجیره ای انجام گرفت. مواد ...  بیشتر

تاثیر یک دوره تمرین ایروبیک بر سلامت روان زنان معتاد

محسن کوشان؛ فرشته گلستانه؛ محمد سیداحمدی؛ مهدی مقرنسی؛ فهیمه کیوانلو

دوره 18، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390، ، صفحه 91-97

چکیده
  زمینه و هدف: زنان معتاد در مقایسه با دیگر زنان، مسائل و مشکلات روانی بیشتری دارند که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از روش های پیشگیرانه کم هزینه و سهل الوصول مانند تمرینات ایروبیک می تواند باعث ارتقاء سلامت روانی زنان معتاد شده و از ابتلای آن ها به اختلالات روانی جلوگیری کند. پژوهش حاضر، به منظور بررسی تاثیر یک دوره تمرین ایروبیک ...  بیشتر

رابطه هوش هیجانی و سبک رهبری

محسن کوشان؛ محمد سید احمدی؛ فهیمه کیوانلو

دوره 18، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1390، ، صفحه 47-54

چکیده
  زمینه و هدف: هوش هیجانی شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان های فرد است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک رهبری (تحول بخش- مبادله ای) مربیان تیم های ورزشی منطقه 9دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی – تحلیلی و به صورت مقطعی انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل مربیان مرد تیم های ورزشی منطقه 9 دانشگاه ...  بیشتر

تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان استرس ادراک شده در دانشجویان رشته پرستاری

سعید واقعی؛ ام البنین میرزایی؛ محسن کوشان

دوره 17، شماره 2 ، خرداد و تیر 1389، ، صفحه 88-95

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعات زیادی بیانگر آن بوده است که دانشجویان رشته پرستاری سطح بالایی از استرس را در محیط های بالینی تجربه می کنند. به نظر می رسد که آموزش مهارت های ارتباطی می تواند توانمندی دانشجویان رشته پرستاری را برای مقابله با عوامل استرس زای محیط های بالینی افزایش دهد. بنابراین، مطالعه حاضر تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی را بر میزان ...  بیشتر

مقایسه وضعیت سلامت روانی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار

فهیمه کیوانلو؛ محسن کوشان؛ محمد سیداحمدی؛ مصطفی محمدی رئوف

دوره 17، شماره 2 ، خرداد و تیر 1389، ، صفحه 116-122

چکیده
  زمینه و هدف: بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، اختلال روانی از علل مهم ناتوانی و از کار افتادگی در جهان بوده و می تواند موجب کاهش موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان شود. پزشکان نیز اعتقاد دارند که آمادگی بدنی به عنوان زمینه ای مناسب برای دستیابی به شرایط مطلوب روانی می باشد. بر این اساس، هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه وضعیت سلامت ...  بیشتر

بررسی شیوع عوامل خطر خودکشی در افراد اقدام کننده به خودکشی بستری در اورژانس بیمارستان واسعی سبزوار

عباس حیدری؛ طاهره توفیقیان؛ علی ربانی زاده؛ محمدرضا شگرف نخعی؛ محسن کوشان؛ کاظم مسکنی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1387، ، صفحه 123-128

چکیده
  زمینه و هدف: تحقیقات حاکی از شیوع روز افزون خودکشی به خصوص در بین جوانان است. شناسایی عوامل خطر خودکشی و اتخاذ تدابیری در جهت کاهش این عوامل ضروری می باشد و این مطالعه به همین منظور در بین افراد اقدام کننده به خودکشی در شهر سبزوار انجام گرفت. مواد و روش ها: مطالعه از نوع توصیفی بوده و جمعیت مورد مطالعه افراد اقدام کننده به خودکشی بستری ...  بیشتر

بررسی تاثیر استراتژی های یادگیری زبان انگلیسی بر کاهش اضطراب آزمون در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار

محسن کوشان؛ نعمت‌اله شموسی؛ محمدحسن رخشانی

دوره 13، شماره 4 ، آذر و دی 1385، ، صفحه 158-165

چکیده
  زمینه و هدف: نقش استراتژهای آموزش زبان خارجی در سه دهه گذشته همواره مورد توجه بوده است، اما نقش آن در آزمون پایان ترم به نحو جدی مد نظر قرار نگرفته است. بنابراین، نقش این استراتژی ها در گذراندن موفقیت آمیز امتحان پایان ترم درس زبان انگلیسی مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مداخله ای نیمه تجربی می باشد و جمعیت مورد ...  بیشتر

بررسی عادت های مطالعه در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار

محسن کوشان؛ عباس حیدری

دوره 13، شماره 4 ، آذر و دی 1385، ، صفحه 185-189

چکیده
  زمینه و هدف: کیفیت و کمیت یادگیری از عوامل متعددی نظیر سطح عمومی هوش، سلامت جسمی و روانی، انگیزه، امکانات محیط زندگی، امکانات آموزشی و کمک آموزشی و قابلیت های شناختی تاثیر می پذیرند اما روان شناسان مشاهده کرده اند که حداقل در دوران دانشجویی، آن چه که بیشترین تاثیر را بر وضعیت عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد، مهارت های عمومی مطالعه، یادگیری ...  بیشتر