اثر عصاره هیدروالکلی گیاه نعنا بر حرکات ایلئوم خوکچه هندی

رضا واشقانی فراهانی؛ عباس علی وفایی؛ میترا امامی ابرقویی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1388، ، صفحه 18-24

چکیده
  زمینه و هدف: شواهد زیادی نشان می دهد که گیاه نعنا (Mentha Piperita) در طب سنتی در درمان اختلالات گوارشی کاربرد فراوان داشته و احتمالا موجب کاهش انقباض عضله صاف و حرکات روده می شود. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر عصاره هیدروالکلی گیاه نعنا بر حرکات ایلئوم خوکچه هندی به روش آزمایشگاهی Invitro بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 5 سر خوکچه هندی ...  بیشتر

ارزیابی اثر عصاره تام هیدرو الکلی گیاه شنبلیله بر میزان اضطراب و خواب در موش سوری

عباس علی طاهریان؛ مهدی زاهدی خراسانی؛ زهرا ملاشاهی؛ عباس علی وفایی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1387، ، صفحه 65-72

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعات قبلی بیانگر آن بوده اند که برگ گیاه شنبلیله اثرات ضد دردی، ضد التهابی و احتمالا اثرات تعدیلی بر واکنش های اضطرابی و خواب دارد. هدف مطالعه حاضر تعیین اثر عصاره هیدروالکلی گیاه شنبلیله بر اضطراب و زمان خواب در موش سوری بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی از 140 سر موش سوری نر، نژاد آلبینو (25 تا 30 گرم) و در 14 گروه ...  بیشتر

ارزیابی اثر عصاره آبی میوه گیاه زیره سبز بر درد محیطی حاد در مدل موش کوچک آزمایشگاهی

عباس علی وفایی؛ سعید حاجی رحیم خان؛ مهدی زاهدی خراسانی؛ مرتضی جراحی؛ عباس علی طاهریان؛ حسین میلادی‌ گرجی؛ حسن صادقی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1387، ، صفحه 7-13

چکیده
  زمینه و هدف: زیره از گیاهانی است که در طب سنتی از عصاره آن در درمان تشنج، صرع و برخی دردهای احشایی استفاده شده است، اما در خصوص اثرات ضد دردی محیطی زیره در حیوانات آزمایشگاهی گزارش مدونی وجود ندارد. بنابراین هدف این پژوهش تعیین اثرات تزریق داخل صفاقی عصاره آبی میوه گیاه زیره سبز بر درد محیطی حاد در آزمون های Tail flick (TF) و Hot plate (HP) در موش ...  بیشتر

اثر هیدروکورتیزول بر واکنش های اضطرابی در موش های سوری

عباس علی طاهریان؛ عباس علی وفایی

دوره 14، شماره 4 ، آذر و دی 1386، ، صفحه 192-197

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از عوامل مرتبط با اضطراب تغییر سطح هورمون های درون ریز می باشد. مطالعات قبلی حاکی از آن است که احتمالا گلوکوکورتیکوئیدها می توانند نقش تعدیلی بر ترس و اضطراب داشته باشند. لذا هدف پژوهش حاضر تعیین نقش هیدروکورتیزول بر تعدیل اضطراب در مدل ماز به علاوه ای شکل مرتفع در موش سوری می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی ...  بیشتر

اثرات در معرض مرفین قرار گرفتن در دوران جنینی در به خاطرآوردی حافظه فضایی در موش صحرایی

محمدحسین اسماعیلی؛ عباس علی وفایی

دوره 14، شماره 3 ، مهر و آبان 1386، ، صفحه 147-153

چکیده
  زمینه و هدف: مواد اپیوئیدی از جمله مرفین در دوران حاملگی زیاد استفاده می شود. این مواد احتمالا می توانند باعث تغییرات روانی و رفتاری طولانی مدت (از جمله اثر بر فرایند یادگیری و حافظه) در متولدینی شوند که مادران آن ها این مواد را استفاده نموده اند. هدف این مطالعه بررسی اثرات در معرض مرفین قرار گرفتن در دوران جنینی بر به خاطرآوردن حافظه ...  بیشتر