تأثیّر مکمّل ال‌کارنیتین خوراکی بر کیفیّت خواب بیماران تحت درمان با همودیالیز

زهرا استاجی؛ بهمن جعفری؛ محمدحسن رخشانی؛ مریم حاتمی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 427-435

چکیده
  زمینه و هدف: کیفیّت پایین خواب در بیماران تحت همودیالیز شایع می باشد و از طرفی این بیماران با کمبود کارنیتین مواجه هستند. ال-کارنیتین یک مکمّل غذایی است که با وظایف متابولیکی متعدّد باعث کاهش عوارض حین دیالیز می گردد. این مطالعه به منظور تعیین اثر مکمّل ال‌کارنیتین خوراکی بر کیفیّت خواب بیماران تحت همودیالیز انجام شد. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

مقایسه تاثیر محلول کلرهگزیدین و مسواک در پیشگیری از ضایعات دهان بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه

محمد علی نژاد مقدم؛ محمدحسن رخشانی؛ زهرا استاجی؛ مجتبی راد

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 747-756

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از مهم‌ترین اقدامات پرستاری در بخش مراقبت ویژه، حفظ و تأمین بهداشت دهان بیماران دارای لوله‌ی تراشه است. پاکسازی دهان، می‌تواند با کاهش میزان پلاک‌های دندانی، بیماریهای لثه و بروز پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی همراه باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی تأثیر محلول کلرهگزیدین و مسواک در پیشگیری از ضایعات دهان بیماران ...  بیشتر

بررسی کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر سبزوار در سال 85 -1384

زهرا استاجی؛ حمیده یزدی مقدم؛ عباس حیدری

دوره 16، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1388، ، صفحه 50-56

چکیده
  زمینه و هدف: پرستاران بزرگترین گروه ارایه دهنده خدمات در نظام سلامت می باشند و باید از کیفیت زندگی مطلوبی برخوردار بوده تا بتوانند مراقبت ها را به شکل مطلوب به مددجویان ارایه دهند. هدف از این پژوهش، تعیین کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر سبزوار می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق یک مطالعه توصیفی-تحلیلی، مقطعی است تعداد ...  بیشتر

بررسی سبک زندگی در ساکنین شهر سبزوار

رقیه زردشت؛ موسی الرضا تدین فر؛ فاطمه رهنما؛ رویا اکبرزاده؛ زهرا استاجی؛ لادن نجار

دوره 13، شماره 3 ، مهر و آبان 1385، ، صفحه 134-139

چکیده
  زمینه و هدف: سبک زندگی روشی است که فرد در طول زندگی انتخاب کرده و از عوامل بسیار مهم در سلامت جسم و روان آدمی به شمار می آید و متاثر از فرهنگ، نژاد، مذهب، عوامل جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی، عقاید و باورهاست. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوه زندگی مردم سبزوار انجام گرفت تا با آگاهی از روش زندگی آنان، راهنمای مناسب جهت آموزش اصلاح شیوه ...  بیشتر

تاثیر تزریق عضلانی z و قفل هوا بر میزان درد بیماران مراجعه کننده به کلینیک تزریقات بیمارستان حشمتیه سبزوار

زهرا استاجی؛ لادن نجار؛ سیدرضا مظلوم؛ سعید ابراهیم زاده

دوره 11، شماره 3 ، مهر و آبان 1383، ، صفحه 46-52

چکیده
  تزریقات عضلانی یکی از اعمال رایج در پزشکی است و پرستاران بطور مکرر با مشکل درد ناشی از تزریقات عضلانی در بیماران خود مواجه می‌شوند و همواره در جستجوی روش‌هایی برای کاهش درد می‌باشند. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که با هدف تعیین تاثیر روش تزریق عضلانی z و قفل هوا بر میزان درد بیماران مراجعه کننده به کلینیک تزریقات بیمارستان ...  بیشتر