پاسخ شاخص‌های التهابـی و هایپرتـروفیک به فعالیـت مقاومتی در موش‌های صحرایی نر

مریم نورشاهی؛ سمانه کنشلو؛ مهدی هدایتی؛ مصطفی بارانچی؛ نفیسه امین الاسلام؛ جواد نعمتی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 1113-1122

چکیده
  زمینه و هدف: کشش مکانیکی حاصل از فعّالیّت مقاومتی، می‌تواند موجب تحریک پروتئین‌های اسکلت سلولی حسّاس به کشش شود. همچنین فعّالیّت مقاومتی سبب تحریک فاکتورهای التهابی می‌شود. ازاین‌رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییرات و ارتباط بین شاخص‌های التهابی و هایپرتروفیک به یک جلسه فعّالیّت مقاومتی در موش‌های صحرایی نر بود. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

ارتبـاط یائسـگی با ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام، آنـزیم‌های سـوپر اکسیداز و کاتالاز

سعید ناظری؛ مهدی هدایتی؛ آزاده توکلی دارستانی؛ حسن احمدوند

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، ، صفحه 367-372

چکیده
  زمینه و هدف: استروژن نقش مهمی در جمع‌آوری رادیکال آزاد دارد. قطع ترشح استروژن در یائسگی به‌عنوان منبع افزایش گونه‌های فعال اکسیژن در نظر گرفته می‌شود. به‌علت کاهش استروژن، سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی در این فاز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. هدف از این مطالعه بررسی ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام، فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در زنان یائسه ...  بیشتر

تأثیرهشت هفته تمرین مقاومتی بر استرس اکسایشی رت‌های ویستار دیابتی

هدی خرم؛ علی اصغر رواسی؛ مهدی هدایتی؛ علی صمدی؛ عباسعلی گائینی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، ، صفحه 389-399

چکیده
  زمینه و هدف: رادیکال‌های آزاد نقش مهمی در توسعه دیابت و عوارض ناشی از آن دارند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر میزان استرس اکسایشی در قلب رت‌های دیابتی بود. مواد و روش‌ها: طی یک مطالعه تجربی تعداد 24 سر رت ویستار به دو گروه تمرین مقاومتی (12=n) و کنترل (12=n) تقسیم شدند. دیابت از طریق تزریق تک دوز استرپتوتوزوسین (50 ...  بیشتر

اثرات مکمل اسیدهای چرب امگا 3 بر غلظت چربی ها و لیپوپروتئین های سرم در بیماران همودیالیزی

مهدی هدایتی؛ رها نورافشار؛ اعظم طالبان فروغ؛ هادی طبیبی؛ اکرم کوشکی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1388، ، صفحه 25-34

چکیده
  زمینه و هدف: در برخی، مطالعات صورت گرفته در افراد غیر دیالیزی نشان داده شده است که اسیدهای چرب امگا 3 (?3) می توانند باعث کاهش غلظت Lp(a) سرم شوند. لذا این مطالعه به منظور بررسی اثرات مکمل اسیدهای چرب ?3 بر غلظت چربی ها و لیپوپروتئین های سرم بیماران همودیالیزی صورت گرفت. مواد و روش ها: این‌ مطالعه‌ یک کارآزمایی‌ بالینی‌ تصادفی‌ دو سو کور ...  بیشتر