فیزیولوژی و فارماکولوژی
اثرات مرفین بر یادگیری و حافظه فضایی موش های سالم و آلزایمری مدل استرپتوزوتوسین

محمد صوفی آبادی؛ محمدحسین اسماعیلی؛ امیررضا مافی

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، ، صفحه 143-153

چکیده
  تجمع آمیلوئیدهای بتا در مغز یکی از ویژگی های پاتولوژیک بیماری الزایمر است. دوزهای پایین مرفین، می تواند حافظه را افزایش دهد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثربخشی درمان مرفین بر حافظه در موش های سالم و الزایمری است.روش بررسی: در مرحله اول موش ها به دو گروه سالین و مرفین (5 میلی گرم بر کیلوگرم، داخل صفاقی تقسیم شدند . در مرحله دوم موش ها به ...  بیشتر

اثرات نورهارمان بر ذخیره حافظه در مدل یادگیری احترازی غیر فعال موش‌های صحرایی

محمدحسین اسماعیلی؛ محمد صوفی آبادی؛ هاشم حق دوست؛ آیدا لطفی؛ مهشید نجفی

دوره 22، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 862-869

چکیده
  زمینه و هدف: با وجود این­که داروهای بنزودیازپینی خواص  ضد اضطرابی و فراموش­آوری دارند، ولی بعضی از بتا-کاربولین­ها به عنوان اگونیست­های معکوس گیرنده­های بنزودیازپینی بر روی سیستم دوپامینرژیک اثر تحریکی دارند و باعث افزایش سطح دوپامین هیپوکامپ می­شوند و از خود خواص اضطراب زایی و افزایش میزان یادگیری  نشان می­دهند. ...  بیشتر

اثر تجویز حاد مهار کننده های کانال های پتاسیمی بر علایم رفتاری پارکینسونیسم القا شده با 6-هیدروکسی دپامین در موش صحرایی

هاشم حقدوست یزدی؛ حسن اژدری زرمهری؛ طاهره درگاهی؛ محمد صوفی آبادی

دوره 21، شماره 2 ، خرداد و تیر 1393، ، صفحه 271-282

چکیده
  زمینه و هدف: 4-آمینوپیریدین (4-AP) و تترااتیل آمونیوم (TEA) دو مهار کننده کانال های پتاسیمی می باشند؛ که اثرات سودمندی در درمان برخی بیماری های نورولوژیک همچون مولتیپل اسکلروزیس، اتاکسیا و الزایمر نشان داده اند. در این مطالعه اثر تجویز حادّ 4-AP و TEA در درمان علایم رفتاری پارکینسونیسم القا شده با سم 6- هیدروکسی دپامین (6-OHDA) درموش های صحرایی ...  بیشتر

بررسی تأثیر جنس و نژاد در تأثیر محرومیت غذایی بر رفتار درد در آزمون فرمالین در موش صحرایی

بقیه اله صالحی؛ حسن اژدری زرمهری؛ محمد صوفی آبادی؛ الهه ارمی؛ نعمت اله غیبی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، ، صفحه 338-346

چکیده
  زمینه و هدف: به خوبی شناخته شده است که تفاوت‌های جنسی و نژادی در حساسیت به درد، درک درد، پاسخ به داروهای ضد دردی و در شیوع دردهای مزمن دارای نقش می‌‌باشند. در این تحقیق تفاوت‌های جنسی و نژادی در تاثیر محرومیت غذایی بر رفتارهای دردی ناشی از آزمون فرمالین در موش صحرایی مطالعه شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه تجربی در دانشگاه علوم پزشکی ...  بیشتر

اثر منیزیم بر علایم ترک اعتیاد به مرفین در موش صحرایی

محمدحسین اسماعیلی؛ هاشم حق دوست یزدی؛ محمد صوفی آبادی؛ حسن اژدری زرمهری

دوره 17، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1389، ، صفحه 6-12

چکیده
  زمینه و هدف: سیستم گلوتامینرژیک در بروز علایم سندرم ترک اعتیاد به مرفین نقش داشته و منیزیم دارای اثر مهاری بر گیرنده های NMDA گلوتامانی می باشد. در این تحقیق، اثر تزریق منیزیم بر علایم سندرم ترک مرفین در موش صحرایی نر و ماده مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی از 48 موش صحرایی نر و ماده بالغ با وزن حدود 200 الی 250 گرم استفاده ...  بیشتر