فیزیولوژی و فارماکولوژی
بررسی تأثیر تزریق آنژیوتانسین دو در هسته سوپراکیاسماتیک در تنظیم قلب و عروق در رت‌های صحرایی نر

فاطمه برفرازی؛ مرضیه کفعمی...؛ اکبر پژهان

دوره 30، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، ، صفحه 256-269

https://doi.org/10.30468/jsums.2023.1550

چکیده
  زمینه و هدف: : پرفشاری خون به علت عوارض متعدد، سومین فاکتور مرگ‌ومیر در جهان شناخته شده و امروزه میلیون‌ها انسان درگیر این بیماری هستند. سیستم رنین- آنژیوتانسین در ایجاد این بیماری نقش دارد. مهارکننده­های گیرنده یک آنژیوتانسین دو AT1)) در کاهش فشار خون مؤثر هستند. بیان آنژیوتانسین دو در هسته‌های سوپراکیاسماتیک دیده شده است. هدف مطالعه ...  بیشتر

فیزیولوژی و فارماکولوژی
تاثیر آمبلی‌پرنین بر علائم رفتاری درد نوروپاتی در مدل نوروپاتی بستن مزمن عصب سیاتیک (CCI) در موش صحرایی نر بالغ

فرانک جعفری؛ امید غلامی؛ اکبر پژهان؛ بهاره امین؛ صمد ناظمی

دوره 25، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، ، صفحه 546-554

چکیده
  سابقه و هدف: درد‌های مزمن و نوروپاتی که در اثر آسیب یا اختلال در عملکرد سیستم حسی پیکری ایجاد می‌شود، یکی از مشکلات بهداشتی مهم بوده و افراد زیادی از این بیماری رنج می‌برند. هدف از این مطالعه بررسی اثر آمبلی‌پرنین بر علائم رفتاری درد نوروپاتی در مدل نوروپاتی بستن مزمن عصب سیاتیک (CCI) در موش صحرایی نر بالغ بود.مواد و روش‌ها: تعداد 24 ...  بیشتر

تبیین تجارب پرستاران و دانشجویان از آموزش بالینی در بخش اورژانس: تحلیل محتوی

نسرین فاضل؛ حمیده یزدی‌مقدم؛ فاطمه الحانی؛ اکبر پژهان؛ محسن کوشان؛ محمدرضا قاسمی؛ فهیمه ریواده

دوره 24، شماره 2 ، خرداد و تیر 1396، ، صفحه 97-106

چکیده
  اهداف: آموزش بالینی پرهزینه‌ترین عنصر برنامة پرستاری و یکی از ارکان مهم آموزش پرستاری است. دورة آموزش بالینی از مقاطع مهم آموزش پرستاری است که طی آن توان‌مندی‌های اولیه و حرفه‌ای دانشجویان پایه‌ریزی می‌شود. لذا، این پژوهش کیفی با هدف تبیین تجارب پرستاران از آموزش بالینی در بخش اورژانس انجام شد. مواد و روش‌ها: این تحقیق مطالعه‌ای ...  بیشتر

تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی اینترلوکین -81 و پروتئین واکنشگر C با حساسیت بالا در مردان چاق کم‌تحرک

فتاح مرادی؛ سوران حیدری؛ اکبر پژهان

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 714-723

چکیده
  اهداف کم‌تحرکی و چاقی به‌طور مستقیم با افزایش نشانگرهای التهابی درگیر در بیماری‌های آترواسکلروزیس و شریان کرونری و دیابت نوع دو مرتبط است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی اینترلوکین -18 و پروتئین واکنشگر C با حساسیت بالا در مردان چاق کم‌تحرک است.مواد و روش ها پس از اعلام فراخوان در یک کارآزمایی ...  بیشتر

بررسی سن شروع بلوغ و ارتباط آن با شاخص توده‌ی بدنی در پسران شهر سبزوار

رحیم گل محمدی؛ اکبر پژهان؛ آرش اکابری؛ لادن نجار؛ حمیده یزدی مقدم

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 903-912

چکیده
  زمینه و هدف: ارزیابی مراحل پیشرفت بلوغ جنسی برای ارزیابی سلامت نوجوانان از اهمّیّت زیادی برخورداراست. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین میانگین سنّ شروعِ بلوغ و ارتباط آن با شاخص توده‌ی بدنی (BMI ) در دانش‌آموزان پسر شهر سبزوار در شمال شرق ایران در سال 1390 انجام ‌شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی بر روی 252دانش‌آموز پسر مدارس راهنمایی ...  بیشتر

تأثیر شنیدن آوای قرآن کریم بر میزان فاکتورهای سیستم ایمنی در انسان

محمدحسن رخشانی؛ جواد مهدوی نسب؛ خدیجه محمدی؛ مصطفی عباسی؛ حسن روانسالار؛ اکبر پژهان؛ جواد حدادنیا؛ رحیم گل محمدی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، ، صفحه 53-60

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر شنیدن دو نوع تلاوت قرآن به روش ترتیل یا مجلسی بر مقدارفاکتور های سیستم ایمنی مثلIgA, IgM, IgG, C3, C4 ,WBC در انسان بود. مواد و روش ها : این مطالعه نیمه تجربی روی 60 نفر دانشجوی داوطلب در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام گرفت. افراد به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اوّل به تلاوت نوع ترتیل و گروه دوم ...  بیشتر

بررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین با مقاومت انسولینی، فشار خون و عملکرد قلبی تنفسی در مردان کم‌تحرک

محمد سیداحمدی؛ اکبر پژهان؛ فتاح مرادی؛ سوران امینی اقدم

دوره 19، شماره 4 ، آذر و دی 1391، ، صفحه 325-335

چکیده
  زمینه و هدف: آدیپونکتین یکی از آدیپوسایتوکین‌هایی است که می‌تواند شاخصی برای بیماری شریان کرونری بوده و به نظر می‌رسد که ویژگی‌های محافظتی متابولیکی و ضد التهابی داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین با مقاومت انسولینی، فشار خون و عملکرد قلبی تنفسی در مردان کم‌تحرک ایران می‌باشد. مواد و روش‌ها: در یک ...  بیشتر

اثر اتانول بر کارآیی داروی والپرویک اسید در موش سوری

اکبر پژهان؛ سید جواد میرنجفی زاده؛ محمد محمدزاده؛ آرش اکابری

دوره 18، شماره 4 ، آذر و دی 1390، ، صفحه 235-243

چکیده
  زمینه و هدف: اتانول به عنوان ضد تشنج و پیش برنده تشنج و در پاره ای موارد بی اثر بر تشنج معرفی شده است. در رابطه با مداخله اتانول بر نقش ضد تشنجی والپرویک اسید گزارشی وجود ندارد. در پژوهش حاضر، نقش اتانول بر کارآیی داروی ضد تشنجی والپرویک اسید مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی، هشت گروه موش سوری در محدوده وزنی ...  بیشتر

ارتباط بین ناهنجاری ای ستون فقرات با مؤلفه های حرکتی آزمون کپارت در دانش آموزان نارسای حرکتی

فهیمه کیوانلو؛ بهرام یوسفی؛ زهرا سلمان؛ اکبر پژهان؛ محمد سیداحمدی؛ حمیدرضا طاهری

دوره 18، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390، ، صفحه 125-131

چکیده
  زمینه و هدف: از آن جا که دانش آموزان مبتلا به نارسای حرکتی در اجرای برخی حرکات مشکل دارند و ناهنجاری های ستون فقرات به عنوان یک عامل می تواند باعث محدودیت حرکتی آنان شود، لذا در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین ناهنجاری های ستون فقرات با مؤلفه های حرکتی آزمون کپارت در دانش آموزان مبتلا به نارسای حرکتی پرداخته شد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر ...  بیشتر

مقایسه اثر سه شیوه تمرین حرکتی منتخب بر تعادل بیماران پارکینسون

محمد سیداحمدی؛ فهیمه کیوانلو؛ حمیدرضا طاهری؛ اکبر پژهان؛ جواد طاهرزاده

دوره 17، شماره 4 ، آذر و دی 1389، ، صفحه 256-265

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری پارکینسون یکی از علل شایع ناتوانی در سالمندان است. این بیماری به واسطه اختلال در هسته های قاعده ای مغز که کنترل حرکاتی مثل تعادل و راه رفتن را بر عهده دارد، به وجود می آید. هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه اثر سه شیوه تمرینی (تمرین ریتمیک، تمرین با توپ طبی و تمرینات کششی-نرمشی) بر روی تعادل بیماران پارکینسون است. مواد ...  بیشتر

مولفه های رادیوگرافیک وضعیت سر به جلو و ارتباط آن با جنسیت و قد

محمد سیداحمدی؛ اکبر پژهان؛ فهیمه کیوانلو

دوره 17، شماره 4 ، آذر و دی 1389، ، صفحه 266-273

چکیده
  زمینه و هدف: از آن جا که گردن وزن سر را تحمل می کند، قرار گرفتن آن در وضعیت غیرطبیعی نه تنها باعث ظاهری ناموزون می شود، بلکه می-تواند زمینه ای برای بروز اختلالات، ناهنجاری ها و آسیب های بدنی باشد. این مطالعه با هدف بررسی مولفه های رادیوگرافیک وضعیت سر به جلو و ارتباط آن با جنسیت و قد طراحی و اجرا شده است. مواد و روش ها: در این تحقیق توصیفی- ...  بیشتر

بیان ژن P53 با شاخص های بافتی و آسیب شناسی در سرطان پستان

اکبر پژهان؛ رحیم گل محمدی

دوره 17، شماره 2 ، خرداد و تیر 1389، ، صفحه 123-128

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از ژن هایی که در سرطان پستان دچار جهش می شود، ژنp53 است. میزان بیان ژنp53 در سرطان پستان در نواحی مختلف، متفاوت گزارش شده است. از طرفی جهش این ژن در بیماران سرطانی با مقاومت به شیمی درمانی همراه است. هدف از این مطالعه، تعیین بیان ژن p53 با شاخص های بافتی و آسیب شناسی در سرطان پستان می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی ...  بیشتر

میزان رضایت مندی دانشجویان از خدمات و امکانات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1387

مهری صباغ زاده؛ اکبر پژهان؛ محمدعلی یعقوبی فر

دوره 17، شماره 2 ، خرداد و تیر 1389، ، صفحه 129-134

چکیده
  زمینه و هدف: بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان به عنوان مشتریان نظام آموزشی نقش عمده ای در ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی دانشگاه دارد. هدف از این مطالعه بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان از امکانات آموزشی دانشگاه می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی توصیفی-تحلیلی در سال 1387 انجام گرفت. تعداد 414 نفر از دانشجویان به روش نمونه ...  بیشتر

بیان گیرنده 2A سوماتواستاتین و mRNA پرپروتاکی کینین A در نرون های بولبواسپینال C1 موش صحرایی

چون لی؛ پال پیلوسکی؛ اکبر پژهان

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1387، ، صفحه 88-97

چکیده
  زمینه و هدف: نرون های تحریک کننده سمپاتیکی که از قسمت سری ناحیه شکمی-جانبی بصل النخاع (RVLM) منشا گرفته و به نخاع منشعب می شوند، برای حفظ تون سمپاتیکی پایه و جمع بندی رفلکس های قلبی-عروقی ضروری است. از طرفی کاتکولامین ها، ماده P و سوماتواستاتین در تعدیل فشار خون در ساقه مغز نقش دارند. هدف از مطالعه حاضر این بود که در نرون های C1 بصل النخاع ...  بیشتر

بررسی شیوع پرفشاری خون در جمعیت شهری سبزوار

لادن نجار؛ اکبر پژهان؛ عباس حیدری

دوره 15، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1387، ، صفحه 26-32

چکیده
  زمینه و هدف: پرفشاری خون یک بیماری شایع و بدون علامت است که به آسانی قابل ردیابی بوده و معمولا به سادگی درمان می شود اما در صورت عدم درمان به عوارض مرگبار منتهی شده و مبالغ هنگفتی جهت درمان عوارض این بیماری هزینه می شود. این مطالعه به منظور بررسی شیوع پرفشاری خون در جمعیت شهری سبزوار انجام پذیرفته است. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت ...  بیشتر

اثر بلوک گانگلیونی بر فشارخون و ضربان قلب ناشی از تزریق پروتئین جدید افزاینده فشارخون (NPP) در موش های صحرایی نفرکتومی شده

اکبر پژهان؛ اسموند دنیل

دوره 13، شماره 2 ، خرداد و تیر 1385، ، صفحه 55-63

چکیده
  زمینه و هدف: NPP (پروتئین جدید افزاینده فشار خون) یک آنزیم پلاسمایی انسانی و از نظر ساختمانی وابسته به b-FXIIa است که به طور شدیدی فشار خون سیستولیک (SBP)، فشارخون دیاستولیک (DBP) و ضربان قلب (HR) را در موش های صحرایی افزایش می دهد. این پاسخ ها در موش های نفرکتومی شده (2NX) شدیدا تقویت می شود. همزمان با آن، افزایش در رهایی کاتکولامین ها از غدد آدرنال ...  بیشتر