بررسی مواجهة کارگران با سیلیس موجود در ذرات قابل‌استنشاق در یک کارخانة سیمان در استان خراسان رضوی

محمود محمدیان؛ اکبر احمدی آسور؛ میلاد پورانصاری؛ رحیم اکرمی؛ داود سروش؛ سیدمهدی رضوی

دوره 27، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1399، ، صفحه 65-72

چکیده
  زمینه و هدف: مواجهه کارگران با ذرات هوابرد سیمان که حاوی ذرات سیلیس آزاد کریستالی است می تواند منجر به بیماریهای جدی از جمله سیلیکوزیس شود. این مطالعه با هدف ارزیابی غلظت سیلیس موجود در گردوغبار قابل‌استنشاق در منطقة تنفسی کارگران شاغل در یک کارخانة سیمان در استان خراسان رضوی انجام شد.مواد و روش‌ها: در این مطالعه غلظت سیلیس موجود ...  بیشتر

بررسی میزان مواجهه کارگران کارخانه سیمان با ذرات قابل استنشاق در استان خراسان رضوی

محمود محمدیان؛ میلاد پورانصاری؛ رضا علی محمدپور تهمتن؛ سیدمهدی رضوی؛ اکبر احمدی آسور

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، ، صفحه 379-387

چکیده
  مقدمه: با توجه به اهمیت فراوان سلامتی نیروی کار و همچنین اشتغال تعداد زیادی از کارگران کشور در صنعت سیمان، این مطالعه با هدف ارزیابی غلظت گرد و غبار قابل استنشاق در منطقه تنفسی کارگران شاغل در یک کارخانه سیمان در استان خراسان رضوی انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه غلظت ذرات قابل استنشاق در هوای منطقه تنفسی 70 نفر از کارگران کارخانه ...  بیشتر

بررسی شیوع اختلالات اسکلتی– عضلانی و علل مرتبط با آن در کشاورزان شهرستان سبزوار در سال 1389

سیدمهدی رضوی؛ احمد باشتنی؛ شکرالله زرقانی؛ یاسر تبرائی

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 766-772

چکیده
  مقدمه: اختلالات اسکلتی– عضلانی یکی از مهم ترین موضوعات سلامت شغلی در دنیای امروز می باشد وتقریبا در تمام مشاغل شیوع بالایی دارد. کشاورزی یکی از بخش های مهم در عرصه تولید کشور است که علاوه بر نقش اشتغال زایی، توجه همه جانبه به این بخش می تواند به رونق اقتصادی، استقلال و خودکفایی کشور نیز کمک نماید.کارگران بخش کشاورزی به عنوان افرادی ...  بیشتر

بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی و عوامل مرتبط با آن در مادران خانه دار (گزارش کوتاه)

آرش اکابری؛ رضا حکمت شعار؛ مجید فلاحی؛ سیدمهدی رضوی

دوره 19، شماره 4 ، آذر و دی 1391، ، صفحه 395-399

چکیده
  زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی-عضلانی در اغلب مشاغل شیوع بالایی دارد. این پژوهش با هدف بررسی اختلالات اسکلتی-عضلانی و عوامل مرتبط با آن در بین مادران خانه‌دار انجام گردید. مواد و روش‌ها: یک مطالعه توصیفی– تحلیلی روی 333 نفر از مادران خانه‌دار تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی سبزوار در سال 1388-1387 انجام گرفت. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ...  بیشتر

شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در کارکنان بهداشتی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1386

مجید فلاحی؛ سیدمهدی رضوی؛ علی اصغر خسروآبادی؛ آرش اکابری

دوره 17، شماره 3 ، مهر و آبان 1389، ، صفحه 218-223

چکیده
  زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی-عضلانی یکی از مهم ترین موضوع های سلامت شغلی در دنیای امروز می باشد. با توجه به این که وزارت بهداشت متولی امر سلامت جامعه است و ارایه هر چه بهتر خدمات سلامت نیازمند نیروی کار سالم می باشد، تحقیق حاضر با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1386 انجام گردید. مواد ...  بیشتر