بررسی مقایسه ای تأثیر آموزش بر اساس الگوی خود مراقبتی اورم با روش رایج بر کیفیّت زندگی بیماران دیابتیک نوع دو

جواد گنجلو؛ زهرا طالبی؛ عبدالقادر عصارودی؛ محمدحسن رخشانی

دوره 22، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 748-757

چکیده
  زمینه و هدف: با آگاهی از دانش محدود در بین دیابتی­ها ، و با توجّه به شیوع بالای عوارض و کیفیّت پایین زندگی در بین مبتلایان به دیابت، یافتن یک روش آموزشی مناسب حایز اهمیّت است. مطالعه حاضر با هدف  بررسی مقایسه­ای تأثیّر آموزش بر اساس الگوی اورم با روش رایج بر کیفیّت زندگی بیماران دیابتی نوع دو انجام شده است. مواد و روشها: این مطالعه ...  بیشتر

تأثیر بیان احساسات گروهی بر اضطراب بیمارانِ در شُرف آنژیوگرافی عروق کرونر

مهدی جمالی نیک؛ کاظم مسکنی؛ محسن کوشان؛ محمدحسن رخشانی

دوره 22، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 708-715

چکیده
  زمینه و هدف:یکی از شایع­ترین روش­های تشخیصی و درمانی در بیماران قلبی، کاتتریسم قلبی است. روش­های آموزشی مثل آموزش گروهی سبب ایجاد احساس راحتی و آرامش بیشتر و نیز تغییر در پاسخ­های روانی و فیزیولوژیکی بیماران می­شود. مطالعه­ی حاضر با هدف تعیین تأثیر بیان احساسات گروهی بر میزان اضطراب بیمارانِ در شرف آنژیوگرافی قلبی انجام­گرفته ...  بیشتر

تأثیر به کارگیری مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیّت خواب بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

سمیه نیری؛ مهدی گل افروز؛ هاجر صادقی؛ سارا امینی؛ لعیا ضرابی؛ محمدحسن رخشانی

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، ، صفحه 289-299

چکیده
  زمینه و هدف: نارسایی قلبی یک وضعیّت شایع و تهدید کننده زندگی است. این بیماران از کیفیّت ‏خواب پایینی برخوردار هستند. از راه‌های اصلاح کیفیّت خواب، آموزش مراقبت از خود با استفاده از مدل در پرستاری است. لذا، این مطالعه با هدف تأثیر به کارگیری مدل ‏مراقبت مشارکتی بر کیفیّت خواب بیماران مبتلا به نارسایی ‏قلبی انجام شد. مواد ‌و ‌روش‌ها: ...  بیشتر

بررسی تأثیر تمرینات پیلاتس بر عزّت نفس دانشجویان دختر پرستاری

سیده اکرم حسینی؛ مهدی گل افروز شهری؛ هاجر صادقی؛ محمدحسن رخشانی؛ اعظم برآبادی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 359-367

چکیده
  زمینه و هدف: عزّت نفس موجب ارتقای سلامت روان می‌گردد. مطالعات نشان داده عزّت نفس دانشجویان پرستاری، به خصوص جنس مؤنّث در سطح مطلوبی نیست.انجام برنامه‌های ورزشی نقش مهمّی در افزایش عزّت نفس دارد. لذا،، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرینات پیلاتس بر عزّت نفس دانشجویان دختر پرستاری انجام گردید. مواد و روشها: مطالعه از نوع کارآزمایی ...  بیشتر

تأثیّر مکمّل ال‌کارنیتین خوراکی بر کیفیّت خواب بیماران تحت درمان با همودیالیز

زهرا استاجی؛ بهمن جعفری؛ محمدحسن رخشانی؛ مریم حاتمی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 427-435

چکیده
  زمینه و هدف: کیفیّت پایین خواب در بیماران تحت همودیالیز شایع می باشد و از طرفی این بیماران با کمبود کارنیتین مواجه هستند. ال-کارنیتین یک مکمّل غذایی است که با وظایف متابولیکی متعدّد باعث کاهش عوارض حین دیالیز می گردد. این مطالعه به منظور تعیین اثر مکمّل ال‌کارنیتین خوراکی بر کیفیّت خواب بیماران تحت همودیالیز انجام شد. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

تأثیرکیسه‌ی یخ بر شدت درد ناشی از کشیدن بخیه‌های محل برداشت ورید پا پس از عمل جراحی قلب

مصطفی راد؛ محمد عباسی تشنیزی؛ امیر نماینده جواربچی؛ محمدحسن رخشانی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، ، صفحه 106-113

چکیده
  زمینه وهدف: بخیه‌زدن، شایع‌ترین روش برای بستن زخم‌ها می‌باشد و بخیه‌های غیرقابل جذب باید کشیده شوند. کشیدن بخیه‌های محل جراحی دردناک است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر کاربرد کیسه یخ بر شدت درد ناشی از کشیدن بخیه‌های محل برداشت ورید پا پس از جراحی قلب بود. مواد و روش‌ها: این کارآزمایی بالینی یک سوکور، از نوع سه‌گروهه‌ی قبل و ...  بیشتر

تأثیر گروه حمایتی همتایان بر ارتقای سطح سلامت جسمی بیماران مبتلا به نارسایی کلیه تحت درمان با همودیالیز

مریم جدید میلانی؛ اکرم ملک خواهی؛ مهدی جعفرزاده؛ محمدحسن رخشانی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 993-1000

چکیده
  مقدمه: بیماران تحت درمان با همودیالیز دچار عوارض جسمانی فراوان و در نتیجه کاهش کیفیّت زندگی می‌باشند. گروه‌های حمایتی همتایان ازجمله حمایت‌های اجتماعی است تا افرادی که تجربه‌های مشابهی دارند راهبردهایی را به یکدیگر ارایه دهند که منجر به بهبود کیفیّت زندگی آنان گردد. مواد و روش‌‌ها: پژوهش حاضر به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی ...  بیشتر

تأثیر استنشاق اسانس اسطوخودوس برکنترل اضطراب بیماران سکته قلبی

جواد گنجلو؛ نیلوفر میربستگان؛ سیدسعید نجفی؛ محمدحسن رخشانی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 1064-1072

چکیده
  مقدمه: بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی هنگام بستری در بخش مراقبت‌های ویژه دچار اضطراب می شوند. اضطراب خطر ایسکمی به دنبال انفارکتوس قلبی را افزایش می دهد وپیش آگهی را بدتر می‌کند. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر استنشاق اسطوخودوس بر میزان اضطراب بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی انجام شده است. مواد و روش‌ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی ...  بیشتر

تناسب شخصیّت پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با رشته پرستاری

سیده سولماز موسوی؛ محمدحسن رخشانی؛ فریبا برهانی؛ عباس عباس زاده؛ محدثه محسن پور

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 849-855

چکیده
  زمینه و هدف: تناسب شخصیّت فرد با حرفه ای که در آن مشغول بهارایه خدمات است یکی از مسائل مهمی است که کم تر مورد توجّه قرار گرفته است؛ در حالی، که وجود آن بر موفّقیّت کاری و کیفیّت خدمات ارایه شده تأثیر به سزایی دارد. این مطالعه با هدف بررسی تناسب شخصیّت پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با رشته پرستاری در سال 1392 انجام شده است. مواد ...  بیشتر

مقایسه تصفیه پذیری فاضلاب بیمارستانی توسط گیاهان وتیوار و نی معمولی در مناطق گرمسیری

مهران عیوض زاده؛ محمدحسن رخشانی؛ ایوب رستگار؛ احمد اله آبادی؛ ابراهیم منوچهریان؛ فاطمه دارینی؛ ابوالفضل رحمانی ثانی

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 934-941

چکیده
  زمینه و هدف: درسال های اخیر بحران کم آبی در کشورهای زیادی به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. در این راستا استفاده از پساب های تصفیه شده به روش طبیعی یا مصنوعی در کشاورزی و موارد مشابه به عنوان یک راه حلّ مهم و کاربردی مطرح گردیده است. روش طبیعی پالایش به کمک نیزارهای مصنوعی علاوه بر هزینه کم، راهبری آسان، فناوری پایین مورد نیاز و مصرف کم انرژی ...  بیشتر

ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی- عضلانی در شاطران شاغل در نانوایی های سنّتی شهر سبزوار در سال 91

رمضانعلی خمیرچی؛ محمدحسن رخشانی؛ علی ملیحی؛ حمید مهری؛ اکبر احمدی آسور

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 942-950

چکیده
  زمینه وهدف: شغل شاطری در نانوایی های سنّتی از نظر نوع کار و وجود حرکات تکراری زیاد و همچنین شدّت و مدّت زمان انجام کار به گونه ای است که شاطران در معرض ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی قرار دارند. لذا، هدف از این بررسی تحلیل دقیق ریسک فاکتورهای مؤثّر بر بروز اختلالات اسکلتی عضلانی در شاطران نانوایی های شهر سبزوار می باشد. مواد وروش ...  بیشتر

تأثیر خاطره‌‌گویی گروهی بر میزان احساس تنهایی سالمندان

محسن کوشان؛ زینب ملاشاهی؛ احمد دلبری؛ محمدحسن رخشانی

دوره 21، شماره 4 ، مهر و آبان 1393، ، صفحه 569-577

چکیده
  زمینه و هدف: احساس تنهایی یکی از شایع‌ترین شکایات سالمندان است که می‌تواند عواقب جدی بر سلامت روان آنان ایجاد کند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر خاطره‌گویی گروهی بر احساس تنهایی سالمندان شهر سبزوار انجام شد. مواد و روش‌‌ها: این مطالعه تجربی بر روی 73 نفر از سالمندان مرد مراجعه کننده به کلینیک جامع توانبخشی سلامت سالمندان ...  بیشتر

تأثیر روش آرام‌سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی

محمدحسن رخشانی؛ رویا اکبرزاده؛ محسن کوشان؛ سیدمرتضی هاشمی نیک

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، ، صفحه 492-450

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری‌های قلبی‌عروقی، فاکتور اصلی در کاهش میزان خواب و افزایش بیداری‌های شبانه می‌باشند. با توجه به عوارض داروهای خواب آور، استفاده از روش‌های غیر‌دارویی که بتوانند باعث بهبود کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی شوند، لازم به نظر می‌رسد، لذا این مطالعه با هدف تأثیر روش آرام‌سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی، ...  بیشتر

تأثیر شنیدن آوای قرآن کریم بر میزان فاکتورهای سیستم ایمنی در انسان

محمدحسن رخشانی؛ جواد مهدوی نسب؛ خدیجه محمدی؛ مصطفی عباسی؛ حسن روانسالار؛ اکبر پژهان؛ جواد حدادنیا؛ رحیم گل محمدی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، ، صفحه 53-60

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر شنیدن دو نوع تلاوت قرآن به روش ترتیل یا مجلسی بر مقدارفاکتور های سیستم ایمنی مثلIgA, IgM, IgG, C3, C4 ,WBC در انسان بود. مواد و روش ها : این مطالعه نیمه تجربی روی 60 نفر دانشجوی داوطلب در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام گرفت. افراد به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اوّل به تلاوت نوع ترتیل و گروه دوم ...  بیشتر

تأثیر تجسم هدایت شده بر میزان اضطراب بیماران تحت عمل جراحی آپاندکتومی

محسن کوشان؛ محمدحسن رخشانی؛ محبوبه محبی؛ موسی الرضا تدین فر

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 681-688

چکیده
  زمینه و هدف: بسیاری از بیمارانی که تحت بیهوشی و جراحی هستند، اضطراب و استرس درمان نشده‌ای را در روز جراحی تجربه‌می‌کنند که این امر، روی سطوح روانی و فیزیولوژیکی بیماران تأثیر می‌گذارد. مطالعه‌ی حاضر، با هدف بررسی تأثیر تجسم‌هدایت شده بر اضطراب بیماران تحت جراحی آپاندکتومی انجام‌ شده ‌است. مواد و روش‌‌ها: در این کارآزمایی بالینی ...  بیشتر

بررسی تاثیر آرام‌سازی بر اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان واسعی سبزوار سال 1392

محمدحسن رخشانی؛ محدثه محسن پور؛ سمیرا فوجی؛ موسی الرضا تدین فر

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 689-695

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از شایع‌ترین روش‌های تشخیصی و درمانی در بیماران قلبی، کاتتریسم قلبی است. روش‌های آرام‌سازی مثل تجسم هدایت شده سبب ایجاد راحتی، احساس آرامش و تغییر پاسخ‌های فیزیولوژیک می‌شود. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین تاثیر تجسم هدایت شده بر اضطراب بیمارانی که در انتظار کاتتریسم قلبی هستند، انجام گرفته‌است. مواد و روش‌ها: این ...  بیشتر

بررسی تأثیر ماساژ بازتابی بر کنترل درد پس از عمل آپاندکتومی

سارا باغانی؛ علی خورسند وکیل زاده؛ موسی الرضا تدین فر؛ محمدحسن رخشانی؛ مهدی اسدی

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 696-705

چکیده
  زمینه و هدف: آپاندیسیت، شایع‌ترین علت شکمِ حاد در دنیا و دردِ پس از عملِ‌آن، همانند سایر اعمال جراحی، یکی‌از شایع‌ترین مشکلات آن می باشد. امروزه، برای کاهش عوارض دارویی گرایش زیادی به سمت روش‌های غیردارویی و طب مکمل پیدا شده است. «رفلکسولوژی»، یکی از این درمان‌ها بوده که با اعمال فشار بر روی مناطق مشخص در کفِ دست، پا و گوش می‌تواند ...  بیشتر

مقایسه اثرات بالینی انواع سورفکتانت در درمان دیسترس تنفسی نوزادان نارس بستری شده در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادن شهرستان سبزوار در سال‌های 1388-89

بی بی لیلا حسینی؛ محمدحسن رخشانی؛ عصمت وفایی فرد؛ میترا الداغی؛ نسرین هاشمیان نژاد

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 738-746

چکیده
  زمینه و هدف: دیسترس تنفسی نوزاد، از علت‌های اصلی مرگ و میر نوزادان نارس به‌شمار می‌رود. یکی از درمان‌های استاندارد آن، سورفاکتانت است. مطالعه‌ی حاضر، با هدف مقایسه‌ی اثرات بالینی انواع سورفکتانت در درمان دیسترس تنفسی نوزادان نارس بستری شده در بخش NICU شهرستان سبزوار انجام‌شده‌است. مواد و روش‌ها: این مطالعه به‌صورت مقطعی بر روی ...  بیشتر

مقایسه تاثیر محلول کلرهگزیدین و مسواک در پیشگیری از ضایعات دهان بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه

محمد علی نژاد مقدم؛ محمدحسن رخشانی؛ زهرا استاجی؛ مجتبی راد

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 747-756

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از مهم‌ترین اقدامات پرستاری در بخش مراقبت ویژه، حفظ و تأمین بهداشت دهان بیماران دارای لوله‌ی تراشه است. پاکسازی دهان، می‌تواند با کاهش میزان پلاک‌های دندانی، بیماریهای لثه و بروز پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی همراه باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی تأثیر محلول کلرهگزیدین و مسواک در پیشگیری از ضایعات دهان بیماران ...  بیشتر

بررسی تأثیر روش آرام سازی بنسون بر میزان خستگی بیماران همودیالیزی

محسن کوشان؛ محمدحسن رخشانی؛ محدثه محسن پور؛ نرجس حشمتی فر

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 757-765

چکیده
  زمینه و هدف: بسیاری از بیماران مبتلا به نارسایی کلیه در اثر فرآیند مزمن بیماری و درمان طولانی مدت دیالیز دچار خستگی می‌شوند. با توجه به مشکلات و عوارض زیاد ناشی از دارو درمانی، استفاده از روش های غیر دارویی که بتوانند باعث کاهش خستگی بیماران همودیالیزی شوند، منطقی به نظر می‌رسد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آرام‌سازی بنسون بر میزان ...  بیشتر

Cost Benefit از منظر مهندسی بهداشت حرفه‌ای در عدم رعایت قانون آزاد بودن گردش به راست در تقاطع‌ها توسط رانندگان و تأثیر آن در معماری رفتاری یک شهر سالم

اکرم محمودی باغخیراتی؛ محمدحسن رخشانی؛ احمد اله آبادی؛ رضا حکمت شعار

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، ، صفحه 457-463

چکیده
  زمینه و هدف: Cost Benefitیا معادلات سود هزینه در عصر حاضر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) و رسیدن به یک توسعه پایدار مد نظر متخصصین علوم مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد ، لذاعدم رعایت قانون آزاد بودن گردش به راست در تقاطع ها توسط رانندگان و تاثیر آن در معماری رفتاری یک شهر سالم به‌عنوان یکی از شاخص‌های فراموش ...  بیشتر

تحلیل تجمع و تجمع توام فامیلی و همبستگی درون فردی نزدیک بینی و چهار فنوتیپ آستیگماتیسم مبتنی بر یک مدل شرطی: مطالعه چشم تهران

کرامت نوری جلیانی؛ حجت زراعتی؛ کاظم محمد؛ محمدحسن رخشانی؛ حسن هاشمی؛ اکبر فتوحی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1392، ، صفحه 15-24

چکیده
  زمینه و هدف: این مطالعه به منظور تحلیل تجمع و تجمع توأم فامیلی و همبستگی درون فردی نزدیک‌بینی و چهار فنوتیپ آستیگماتیسم بر اساس مطالعه چشم تهران و مبتنی بر یک مدل شرطی انجام شده است. مواد و روش‌ها: آستیگماتیسم کل (Total)، موافق قاعده (with the rule)، خلاف قاعده (against the rule)، مایل (oblique) و نزدیک‌بینی در یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت بر روی 1326خواهر ...  بیشتر

استاد موثر بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

حسن خلیلی؛ مصطفی راد؛ محمدحسن رخشانی

دوره 17، شماره 4 ، آذر و دی 1389، ، صفحه 287-293

چکیده
  زمینه و هدف: آموزش بالینی بخش مهمی از آموزش پرستاری و مامایی را تشکیل می دهد و یکی از بهترین منابع برای ارزشیابی استاد در بالین، دانشجو می باشد. این مطالعه با هدف بررسی مشخصات استاد موثر بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی در دانشجویان پرستاری ...  بیشتر

بررسی تاثیر استراتژی های یادگیری زبان انگلیسی بر کاهش اضطراب آزمون در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار

محسن کوشان؛ نعمت‌اله شموسی؛ محمدحسن رخشانی

دوره 13، شماره 4 ، آذر و دی 1385، ، صفحه 158-165

چکیده
  زمینه و هدف: نقش استراتژهای آموزش زبان خارجی در سه دهه گذشته همواره مورد توجه بوده است، اما نقش آن در آزمون پایان ترم به نحو جدی مد نظر قرار نگرفته است. بنابراین، نقش این استراتژی ها در گذراندن موفقیت آمیز امتحان پایان ترم درس زبان انگلیسی مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مداخله ای نیمه تجربی می باشد و جمعیت مورد ...  بیشتر