بهداشت محیط و محیط زیست
بررسی کیفی پساب سه نوع سیستم تصفیه فاضلاب از دیدگاه شاخص‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی به‌منظور استفاده در کشاورزی

مصطفی باغانی؛ ابوالفضل رحمانی ثانی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، ، صفحه 13-21

https://doi.org/10.30468/jsums.2023.1545

چکیده
  زمینه و هدف: رشد جمعیت نیاز به تولید بیشتر محصولات کشاورزی را باعث می‌شود و کمبود آب سبب می‌شود بشر به استفاده از آب‌های نامتعارف ازجمله پساب‌ها رو آورد. کیفیت نامناسب پساب‌ها می‌تواند برای خاک، گیاه و سلامت مصرف‌کنندگان مضر باشد بنابراین سنجش و بررسی کیفیت آنها ضروری می‌باشدمواد و روش‌ها: در این پژوهش فاکتورهایEC, Ca, Mg, Na, SAR, CL, ...  بیشتر

بهداشت محیط و محیط زیست
بررسی حذف سیانید از زائدات خطرناک با استفاده از نانو ذرات آهن

احمد اله ابدی؛ ابوالفضل رحمانی ثانی؛ محمدحسین ساقی؛ حمیده بهروزی خواه؛ شهرام صادقی؛ محمدرضا بهروزیخواه

دوره 26، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1398، ، صفحه 63-71

چکیده
  چکیدهزمینه و اهداف: یکی از عمده ترین آلاینده‌های محیط زیست که در پساب صنایع مختلف وجود دارد، سیانید می باشد که می‌تواند برای انسان و محیط زیست خطرناک باشد. سیانید را می‌توان به روش های مختلفی از محیط‌های مایی حذف کرد، اما غالب این روش‌ها هزینه ‌بر می‌باشند. هدف از این مطالعه بررسی حذف سیانید با استفاده از نانو ذرات آهن می باشد. مواد ...  بیشتر

بهداشت محیط و محیط زیست
کارایی کربن فعال تهیه‌شده از چوب چنار و اصلاح‌شده با کلرید آمونیم در حذف آموکسی سیلین از محلول‌های آبی

اکرم اسکندریان؛ سحر سادات آزاد؛ ابوالفضل رحمانی ثانی؛ ایوب رستگار؛ احمد اله آبادی

دوره 24، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1396، ، صفحه 183-189

چکیده
  اهداف: آنتی‌بیوتیک‌ها جزء مواد آلی سنتتیک است که به روش تجزیة زیستی تصفیه نمی‌شود و نیاز به تصفیة پیشرفته از جمله روش جذب سطحی دارد. یکی از بهترین جاذب‌ها کربن فعال است. هدف از این مطالعه بررسی حذف آموکسی سیلین از محلول‌های آبی با کربن فعال تهیه‌شده از چوب درخت چنار بود. مواد و روش‌ها: مطالعة حاضر پژوهشی تجربی در مقیاس آزمایشگاهی ...  بیشتر

بررسی مکانیسم جذب اورانیم و توریم بر روی یک رزین ماکرومتخلخل بارورشده با کلایتون زرد و تغلیظ و اندازه گیری مقادیر ناچیز آن‌ها در نمونه‌های زیست محیطی

سیدحسین حسینی؛ احمد حسینی؛ احمد اله ابادی؛ ابوالفضل رحمانی ثانی؛ زکیه مجرد

دوره 22، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 879-892

چکیده
  زمینه وهدف:با وجود اهمیت اندازه­گیری عناصر رادیو اکتیو در نمونه­های زیست محیطی، اغلب روش­های دستگاهی، حساسیت کافی برای این اندازه­گیری­ها را ندارند. پیش­تغلیظ و جداسازی عناصر از ماتریکس نمونه­ها بهترین و اغلب تنها روش عملی برای حل مشکل فوق بوده و هدف این تحقیق، استخراج فاز جامد اورانیم و توریم با استفاده از یک جاذب مناسب ...  بیشتر

بررسی تـأثیر کربن فعال تجاری و کربن فعال اصلاح‌شده باکلراید آمونیوم در حذف آنیلین از محلول‌های آبی و مطالعات ایزوترمی و سینتیکی

ایوب رستگار؛ زهرا رضایی گزل آباد؛ احمد اله آبادی؛ ابوالفضل رحمانی ثانی؛ رمضانعلی خمیرچی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 1090-1102

چکیده
  زمینه و هدف: آنیلین، یکی از مهمترین ترکیبات شیمیائی است که کاربرد وسیعی در صنایع نساجی، لاستیک‌سازی، حشره‌کش و پلاستیک دارد. فوق‌العاده سمّی است و تاثیر مضّری بر روی سلامت انسان و آبزیان دارد. از این‌رو هدف از این مطالعه، تاثیر کربن فعال تولیدی و کربن فعال استاندارد در حذف آنیلین از محلولهای آبی بود. مواد و روش‌ها: این مطالعه ازنوع ...  بیشتر

مقایسه تصفیه پذیری فاضلاب بیمارستانی توسط گیاهان وتیوار و نی معمولی در مناطق گرمسیری

مهران عیوض زاده؛ محمدحسن رخشانی؛ ایوب رستگار؛ احمد اله آبادی؛ ابراهیم منوچهریان؛ فاطمه دارینی؛ ابوالفضل رحمانی ثانی

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 934-941

چکیده
  زمینه و هدف: درسال های اخیر بحران کم آبی در کشورهای زیادی به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. در این راستا استفاده از پساب های تصفیه شده به روش طبیعی یا مصنوعی در کشاورزی و موارد مشابه به عنوان یک راه حلّ مهم و کاربردی مطرح گردیده است. روش طبیعی پالایش به کمک نیزارهای مصنوعی علاوه بر هزینه کم، راهبری آسان، فناوری پایین مورد نیاز و مصرف کم انرژی ...  بیشتر

بررسی کارآیی روش بیو جذب در حذف رنگ راکتیو اورنج 3 آر از محیط های آبی

طاهره وزیری؛ ابوالفضل رحمانی ثانی؛ احمد اله آبادی؛ محمدحسین ساقی؛ رضا حکمت شعار

دوره 19، شماره 2 ، خرداد و تیر 1391، ، صفحه 127-135

چکیده
  زمینه و هدف: فرایند بیوجذب به‌علت هزینه کم، در دسترس بودن، قابلیت استفاده مجدد از بیوجاذب، مصرف لجن اضافی حاصل از تصفیه خانه‌های فاضلاب کاربرد زیادی یافته است.هدف از انجام این مطالعه بررسی کارآیی لجن فعال خشک شده در حذف رنگ راکتیو اورنج 3 آر می‌باشد. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع تجربی و آزمایشگاهی می‌باشد. جهت انجام آزمایشات ...  بیشتر

روش های راه اندازی و بهره برداری از نیزارهای مصنوعی با جریان زیر سطحی

احمد اله آبادی؛ علی اکبر عظیمی؛ ناصر مهردادی؛ ابوالفضل رحمانی ثانی؛ علی ترابیان

دوره 18، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1390، ، صفحه 33-40

چکیده
  زمینه و هدف: از میان روش های گوناگون تصفیه فاضلاب، نیزارهای مصنوعی به عنوان سیستم های موفق در تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی شناخته شده اند و از نظر هزینه های انرژی و نیروی انسانی بسیار مقرون به صرفه می باشند. تحقیقات زیادی در خصوص بازده نیزارها در تصفیه فاضلاب انجام شده است ولی درباره شرایط راه اندازی و بهره برداری آن ها اطلاعات موجود بسیار ...  بیشتر

حذف تقاضای اکسیژن بیوشیمیایی و کل جامدات معلق در برکه های بیهوازی بافلدار مجهز به چاله هاضم

علی اکبر عظیمی؛ ابوالفضل رحمانی ثانی؛ ناصر مهردادی

دوره 14، شماره 4 ، آذر و دی 1386، ، صفحه 198-204

چکیده
  زمینه و هدف: برکه های تثبیت به عنوان روش های تصفیه طبیعی، از جمله سیستم های موفق در تصفیه فاضلاب شهری و خانگی شناخته شده اند و از نظر هزینه های انرژی و نیروی انسانی بسیار مقرون به صرفه می باشند. از طرفی پایین بودن بازده خروجی و کاربری زمین زیاد از جمله معایب این برکه ها می باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این تحقیق، روش های ...  بیشتر