توان پیشگویی کنندگی ادراکات تغذیه ای و آگاهی از میزان انرژی و چربی دریافتی مبتلایان به پرفشاری خون روستایی شهرستان اردبیل – 1392

عزیز کامران؛ غلامرضا شریفی راد؛ سیامک محبی؛ حشمت اله حیدری؛ صادق حضرتی

دوره 22، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 927-936

چکیده
  زمینه و هدف: علیرغم اهمیت تغذیه در کنترل پرفشاری خون، اطلاعاتی از وضعیت ادراکات و آگاهی تغذیه ای بیماران پرفشاری خون کشور در دست نیست. این مطالعه با هدف تعیین توان پیشگویی کنندگی منافع، موانع، خودکارآمدی درک شده و آگاهی از میزان انرژی و چربی دریافتی در بیماران پرفشاری خون انجام شد. مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی ...  بیشتر

بررسی تأثیرمداخله‌ی آموزشی مبتنی بر سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی درخصوص اضطراب زنان باردار نخست‌زا

سحر سابوته؛ حسین شهنازی؛ غلامرضا شریفی راد؛ اکبر حسن زاده

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 719-734

چکیده
  زمینه و هدف: ازآنجا که براساس بررسی های انجام شده، زنان باردار اضطراب را مسأله‌ای طبیعی تلقی می‌کنند که خودبه خود بهبود می‌یابد و از عوارض نامطلوب آن بر روی جنین و نوزادشان و پیامد بارداری آگاه نیستند و با توجه به این‌که در مراقبتهای معمول دوران بارداری، در این زمینه اطلاعاتی دریافت نمی‌کنند، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش ...  بیشتر

بررسی وضعیت ادراک و رفتار زنان از ضدعفونی سبزیجات در شهر قم در سال 1390 ؛ مطالعه ای مبتنی بر الگوی باور سلامتی

عابدین ثقفی پور؛ محرم کرمی جوشین؛ غلامرضا شریفی راد؛ مهدی اسدی؛ علی رسولی؛ سیامک محبی

دوره 21، شماره 4 ، مهر و آبان 1393، ، صفحه 540-549

چکیده
  زمینه و هدف: سبزیجات با وجود این که نقش مهمی در رژیم غذایی افراد دارند، در صورت آلودگی به میکروب ها، به عنوان منبعی برای انتقال انواع بیماری های روده ای از جمله وبا عمل می کنند. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت سالم سازی سبزیجات و عوامل مؤثر قابل تعدیل بر آن طی طغیان وبا در شهر قم در سال 1390 صورت گرفت. مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی ...  بیشتر

تاثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب تحصیلی دانش آموزان

سیامک محبی؛ یاسر تبرائی؛ غلامرضا شریفی راد؛ محمد مطلبی؛ مرضیه شاه سیاه

دوره 18، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390، ، صفحه 82-90

چکیده
  زمینه و هدف: اگر چه مقدار کم اضطراب منبع برانگیزاننده برای بهبود عملکرد تحصیلی می باشد اما میزان زیاد آن موجب اختلال در تمرکز، دقت، به یادسپاری و یادآوری و در نهایت اُفت تحصیلی می شود. لذا از آن جا که اضطراب تحصیلی به عنوان یک مشکل آموزشی همچنان سالانه میلیون ها دانش آموز و دانشجو را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد، این مطالعه با ...  بیشتر