اثر مهاری اورکسین A بر انتقالات سیناپسی گابائرژیک نورون‌های هسته‌ی لوکوس‌سرولئوس در موش صحرایی

یوسف موسوی؛ حسین عزیزی؛ سیدجواد میرنجفی‌زاده؛ محمد جوان؛ سعید سمنانیان

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، ، صفحه 13-20

چکیده
  سابقه و هدف:هستة لوکوس‌سرولئوس حاوی دسته‌های بزرگی از نورون‌های نورآدرنرژیک است که ارتباط گسترده‌ای با دیگر نواحی سیستم عصبی مرکزی از جمله هیپوتالاموس دارد. این هسته در تنظیم فرایندهای شناختی شامل توجه، یادگیری، حافظه و وابستگی به اوپیات‌ها نقش ایفا می‌کند. هر چند اثر تحریکی اورکسین A بر نورون‌های هستة لوکوس‌سرولئوس نشان داده ...  بیشتر

بررسی میزان بیان HIF1α در پدیده تحمل به ایسکمی القاء شده به واسطه هیپراکسی نورموباریک متناوب در مدل سکته مغزی موش صحرایی

سهراب حاجی زاده؛ محمد جوان؛ محمدرضا بیگدلی؛ فیروزه علویان

دوره 19، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1391، ، صفحه 287-295

چکیده
  زمینه و هدف: اخیراً نشان داده شده هیپراکسی نورموباریک اثر درمانی قابل ملاحظه‌ای در درمان ایسکمی حاد دارد که اصطلاحاً پیش شرطی‌سازی نامیده می‌شود. به هر حال به خوبی مشخص نیست این پیش‌شرطی در محیط زنده چگونه عمل می‌کند. در مطالعه حاضر اثر هیپراکسی نورموباریک متناوب بر بیان HIF1α در مدل سکته مغزی مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

اثر تزریق سیستمیک dbcAMP بر پاسخ مهاجرتی سلول های بنیادی عصبی در مدل EAE بیماری ام اس

سعید سمنانیان؛ حسین بهاروند؛ شیوا خضری؛ محمد جوان

دوره 18، شماره 3 ، مهر و آبان 1390، ، صفحه 179-187

چکیده
  زمینه و هدف: افزایش مشارکت سلول های بنیادی عصبی در ترمیم اندوژن آسیب های میلینی یکی از مهم ترین استراتژی ها برای درمان های نوین بیماری ام اس است. افزایش cAMP با فعال کردن PKA و همچنین مستقل از آن، ظرفیت ترمیمی مغز را افزایش می دهد. در مطالعه حاضر، اثر تزریق داخل صفاقی آنالوگ فعال آن (dbcAMP) بر مهاجرت سلول های بنیادی عصبی در مدل EAE بیماری ام اس ...  بیشتر

نقش آنزیم اکتو ATPase بر روند کیندلینگ سریع مسیر پرفورنت در موش صحرایی نر

محمد جوان؛ سیدجواد میرنجفی زاده؛ مریم زراعتی؛ سیمین نامور

دوره 17، شماره 3 ، مهر و آبان 1389، ، صفحه 158-169

چکیده
  زمینه و هدف: علیرغم تحقیقات گسترده در زمینه صرع، هنوز مکانیسم اصلی ایجاد این اختلال ناشناخته است. با توجه به این که فعالیت آنزیم اکتو ATPase نقش مهمی در تبدیل ATP به AMP داشته و این ماده متعاقبا می تواند به آدنوزین تبدیل شود و نیز با در نظر گرفتن نقش آدنوزین به عنوان مهم ترین عامل ضد تشنج درون زا در مغز، در این تحقیق تاثیر مهار فعالیت اکتو ATPase ...  بیشتر

بررسی تاثیر کاربرد توام ویتامین های E و D3 بر روی دمیلیناسیون و رمیلیناسیون هیپوکمپ موش صحرایی

محمد جوان؛ سیدجواد میرنجفی زاده؛ مهدی گودرزوند؛ تقی الطریحی

دوره 16، شماره 2 ، خرداد و تیر 1388، ، صفحه 62-71

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه آنتی اکسیدان ها و ویتامین D3 در بیماری های تحلیل برنده سیستم عصبی مورد استفاده قرار می گیرند، هرچند که مکانیسم دقیق عمل آن ها به خوبی مشخص نیست. در این مطالعه، اثر تجویز توام ویتامین های Eو D3 بر میزان دمیلیناسیون، مرگ سلولی و بازسازی میلین هیپوکمپ به دنبال تزریق موضعی ایتدیوم بروماید(EB) در موش صحرایی، مورد بررسی قرار ...  بیشتر