ارزشیابی آموزش در ارتقای رفتارهای سبک زندگی سالم دختران نوجوان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی

موسی مهدی زاده؛ مهرالسادات مهدی زاده؛ نوشین پیمان

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، ، صفحه 164-174

چکیده
  زمینه و هدف: دوران نوجوانی، ارزشمندترین مرحله زندگی هر فرد است که در گذر از آن، زیربنای زندگی بزرگسالی پی ریزی می شود. رفتارهای تغذیه ای ناسالم و سبک زندگی کم تحرّک در نوجوانان، تهدیدی برای سلامت حال و آینده این گروه سنّی می باشد. هدف این مطالعه ارزشیابی آموزش رفتارهای سبک زندگی سالم بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در نوجوانان می باشد. مواد ...  بیشتر

تاثیر مدل آموزشی فریر در تغییر نگرش و اختلالات خوردن دانش آموزان

نوشین پیمان؛ زینب جلمبادانی

دوره 18، شماره 4 ، آذر و دی 1390، ، صفحه 280-287

چکیده
  زمینه و هدف: اختلالات خوردن و نگرش غیر طبیعی به خوردن در نوجوانان، بویژه دختران یکی از مشکلات اساسی جوامع می باشد. برای داشتن مداخله مفید و موثر در زمینه کشف زودرس اختلالات تغذیه ای و تغییر نگرش، داشتن یک مدل آموزشی مناسب و توانا از اولویت خاصی برخوردار است. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مدل آموزشی فریر در تغییر نگرش و اختلالات خوردن ...  بیشتر