فیزیولوژی ورزشی
مقایسه ویژگی‌های پنج عامل بزرگ شخصیتی در ورزشکاران مرد بدن‌ساز و پرورش اندام با و بدون مصرف استروئیدهای آنابولیک-آندروژنی

حسین صمدی؛ محمد سیداحمدی؛ محمدرضا صادقیان شاهی؛ جلیل مرادی

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، ، صفحه 502-512

https://doi.org/10.30468/jsums.2023.1577

چکیده
  زمینه و هدف: مصرف استروئیدهای آنابولیک به­دلایل زیبایی اندام و افزایش عملکرد در ورزشکاران رو به افزایش است و یکی از مشکلات عمده بهداشت عمومی محسوب می­شود. هدف پژوهش، مقایسه ویژگی­های پنج عامل بزرگ شخصیتی در ورزشکاران مرد بدنساز و پرورش اندام با و بدون مصرف استروئیدهای آنابولیک-آندروژنی بود.مواد و روش­ها: پژوهش از نظر هدف، کاربردی ...  بیشتر

بررسی اثربخشی شش هفته تمرین ذهن‌آگاهی بر غلظت کورتیزول بزاقی و عملکرد ورزشی تیراندازان

حسین صمدی؛ فاطمه‌سادات حسینی؛ رضا بیدکی

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 724-731

چکیده
  اهداف در زمینه اثر مداخلات ذهن‌آگاهی بر پاسخ محور هیپوتالاموس هیپوفیز آدرنال (HPA) و عملکرد ورزشی ورزشکاران مطالعات اندکی صورت گرفته است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی شش هفته تمرین ذهن‌آگاهی بر غلظت کورتیزول بزاقی به عنوان شاخص روان‌شناختی معتبر در استرس رقابتی و عملکرد ورزشی تیراندازان است.روش بررسی تحقیق حاضر نیمه‌تجربی و با ...  بیشتر

اثر آرایش تمرین بر اکتساب، یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته

فهیمه کیوانلو؛ محمد سید احمدی؛ زینب فرخ؛ حسین صمدی؛ محسن کوشان؛ مهدی خلیل ارجمندی

دوره 18، شماره 4 ، آذر و دی 1390، ، صفحه 272-279

چکیده
  زمینه و هدف: عوامل متعددی بر یادگیری مهارت های حرکتی تاثیرگذار است. یکی از این عوامل، نحوه آرایش تمرین است که می تواند باعث ثبات و توسعه برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتریزه کردن حرکات شود. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر روش های مختلف تمرین بر یادگیری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان در یک تکلیف زنجیره ای انجام گرفت. مواد ...  بیشتر

فراوانی ژنpxo1 در باسیلوس سرئوس، باسیلوس تورنجینزیس و باسیلوس سوبتیلیس با استفاده از تکنیک SDS-PAGE

محمدجواد نمازی؛ غلام رضا جوادی؛ محمدحسن شاه حسینی؛ جمیله نوروزی؛ سیدحسین شاه چراغی؛ حسین صمدی؛ سیدهادی شاه چراغی

دوره 17، شماره 3 ، مهر و آبان 1389، ، صفحه 196-206

چکیده
  زمینه و هدف: در بین باسیلوس ها، باسیلوس سرئوس، باسیلوس تورنجینزیس و باسیلوس آنتراسیس دارای اهمیت زیادی می باشند که از میان آن ها باسیلوس آنتراسیس عامل بیماری سیاه زخم می باشد. تولید توکسین در باسیلوس آنتراسیس توسط ژن pxo1 و پلاسمید مربوط به آن صورت می گیرد. اخیرا در تحقیقات نشان داده شده است که این ژن به سایر باسیلوس های یاد شده در فوق ...  بیشتر