پرستاری
تأثیر اجرای برنامه مدیریت تضاد بر میزان تعارض شغلی و سبک‌های حلّ تعارض پرستاران

فاطمه اخلاقی رضایی؛ امیر رضا صالح مقدم؛ فاطمه حشمتی نبوی؛ حمیدرضا بهنام وشانی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، ، صفحه 166-178

چکیده
  مقدمه: تعارض پدیده‌ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمان‌ها دارد. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی تأثیر اجرای برنامه مدیریت تضاد بر میزان تعارض شغلی و سبک‌های حلّ تعارض پرستاران انجام شد.روش انجام کار: این مطالعه‌ی تجربی بر روی 60 پرستار در بیمارستان کامیاب مشهد، در دو گروه مداخله و کنترل)قبل و بعدی(، در سال 1398و99 انجام شد. ...  بیشتر

مقایسه تأثیر مراقبت کانگورویی و شیردهی بر درد ناشی از تزریق واکسن در شیرخواران

زهرا امامی مقدم؛ حمیدرضا بهنام وشانی؛ زهرا یونسی؛ فرزانه حسن زاده

دوره 19، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1391، ، صفحه 26-33

چکیده
  زمینه و هدف: شیرخواران روش‌های دردناکی نظیر واکسیناسیون و خون‌گیری متحمل می‌شوند. مراقبت کانگورویی و شیردهی به‌خاطر ایجاد ارتباط و تعامل مثبت بین مادر و نوزاد و مزایای فیزیولوژیک، می‌تواند از روش‌های مطلوب باشد. این مطالعه با هدف مقایسه تأثیر مراقبت کانگورویی و شیردهی بر درد ناشی از تزریق واکسن در شیرخواران انجام شد. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

تاثیر مراقبت مبتنی بر شواهد همراه با یخ درمانی بر التهاب مخاط دهان در کودکان تحت شیمی درمانی

زهرا ظهوریان؛ زهرا بدیعی؛ علیرضا صراف شیرازی؛ حمیدرضا بهنام وشانی

دوره 18، شماره 4 ، آذر و دی 1390، ، صفحه 250-259

چکیده
  زمینه و هدف: التهاب مخاط دهان یکی از ناتوان کننده ترین عوارض جانبی شیمی درمانی می باشد که تقریبا 52 الی 81 درصد از کودکان دچار این عارضه می شوند. بنابراین، باید برای کنترل آن راهکارهایی یافت شود. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر مراقبت مبتنی بر شواهد همراه با یخ درمانی و بدون آن بر التهاب مخاط دهان در کودکان سرطانی تحت شیمی درمانی انجام ...  بیشتر

تاثیر آموزش حل مساله بر خودمدیریتی و هموگلوبین گلیکوزیله نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک

سارا شیردل زاده؛ نصرت قائمی؛ حسین کریمی مونقی؛ حمیدرضا بهنام وشانی

دوره 18، شماره 4 ، آذر و دی 1390، ، صفحه 288-295

چکیده
  مقدمه و هدف: دیابت شیرین نوع یک شایع ترین بیماری آندوکرین کودکان است. یکی از اهداف مهم پرستاری در این بیماران، دستیابی کودک و خانواده اش به خودمدیریتی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش حل مساله بر خودمدیریتی و هموگلوبین گلیکوزیله نوجوانان مبتلا به این بیماری انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع تجربی است. نوجوانان 19-10 ...  بیشتر

کیفیت زندگی سالمندان شهر سبزوار

حمیدرضا بهنام وشانی؛ محمد واحدیان شاهرودی؛ مهدی جعفرزاده فخاری

دوره 17، شماره 3 ، مهر و آبان 1389، ، صفحه 213-217

چکیده
  زمینه و هدف: سالمندی دوره ای از تجربه سفر زندگی است که طی آن سالمندان در معرض تهدیدات بالقوه ای نظیر افزایش ابتلا به بیماری های مزمن، تنهایی و انزوا، عدم برخورداری از حمایت اجتماعی بوده و به دلیل ناتوانی های جسمی و ذهنی در موارد زیادی نیز استقلال فردی آنان مورد تهدید قرار می گیرد. این عوامل می تواند منجر به اُفت کیفیت زندگی در سالمندان ...  بیشتر

بررسی تاثیر روی هم قرار دادن پاها در وضعیت نشسته بر میزان فشار خون در مبتلایان به پرفشاری خون

سعید فقیه؛ حمیدرضا بهنام وشانی؛ حسن خلیلی

دوره 15، شماره 3 ، مهر و آبان 1387، ، صفحه 158-163

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از عوامل احتمالی خطا در اندازه گیری فشارخون روی هم قراردادن پاها از ناحیه زانو در حالت نشسته هنگام اندازه گیری فشار خون می باشد و مطالعات انجام شده در این مورد نتایج متناقص ارایه داده اند. لذا، پژوهش حاضر جهت بررسی اثر روی هم قرار دادن پا ها در وضعیت نشسته بر روی فشار خون در بیماران دارای پر فشاری خون انجام گردید. مواد ...  بیشتر

مقایسه تجویز روزانه و متناوب آهن در دوران بارداری و تاثیر آن بر تغییرات هماتولوژیک مادر و نتایج حاملگی

حمیدرضا بهنام وشانی؛ هما صادقی

دوره 14، شماره 2 ، خرداد و تیر 1386، ، صفحه 77-82

چکیده
  زمینه و هدف: استراتژی های فعلی سازمان بهداشت جهانی که شامل تجویز آهن مکمل به صورت روزانه در نیمه دوم بارداری است در طی دهه اخیر از شیوع آنمی در زنان باردار نکاسته است که از علل آن می توان به عدم پذیرش قرص آهن در زنان باردار به علت عوارض جانبی آن که خود وابسته به میزان، شکل و احتمالا نحوه مصرف آن می باشد، اشاره نمود. لذا مطالعه حاضر با هدف ...  بیشتر