بررسی فراوانی اختلال شناختی در سالمندان مقیم خانه سالمندان شهر خرم‌آباد

مریم میرزایی؛ الهام سپهوند؛ رباب صحاف؛ سمانه میرزایی؛ احمد پاکدل

دوره 23، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1395، ، صفحه 896-901

https://doi.org/10.21859/sums-2306896

چکیده
  اهداف افزایش سن موجب بروز نقایص جسمانی و شناختی سالمندان شده و با سلامتی آن‌ها تداخل می‌کند. ازجمله نقایصی که درحال حاضر توجه عده زیادی از متخصصان را به خود جلب کرده است، اختلالات شناختی سالمندان است که از مشکلات شایع این دوران است. هدف مطالعه حاضر بررسی فراوانی اختلال شناختی در سالمندان مقیم آسایشگاه شهر خرم‌آباد است.مواد و روش ها ...  بیشتر