حذف بیس فنل A از محیط‌های آبی با استفاده از نانولوله‌های کربنی چندجداره

محمدتقی صمدی؛ رضا شکوهی؛ سمانه شانه‌ساز

دوره 23، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1395، ، صفحه 406-415

چکیده
  اهداف ترکیبات مختل­‌کننده­ غدد درون­‌ریز گروهی از آلاینده­‌های خطرناک و پیچیده­ شناخته‌شده در فاضلاب و منابع آبی محسوب می­‌شود. بیس فنل A یکی از این ترکیبات است که می­‌تواند مشکلات زیست­‌محیطی و بهداشتی جبران­‌ناپذیری را ایجاد کند.مواد و روش ها در این مطالعه حذف بیس فنل A با استفاده از نانولوله­‌های کربنی چندجداره ...  بیشتر