نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب هویج اثرات مصرف آب هویج غنی شده با بتاکاروتن بر سطوح سرمی نشانگرهای التهابی در دیابت نوع 2 [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 236-247]
 • آریتمی تاثیر سنگ شکنی برون اندامی بر تغییرات نوار قلبی در بیماران مبتلا به سنگ کلیه [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 21-26]
 • آگاهی میزان آگاهی از نحوه استفاده صحیح و عوارض قرص لوونرژسترل در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سبزوار در سال 1387 [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 48-53]
 • آموزش استاد موثر بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 287-293]
 • آموزش با دخالت مستقیم آموزش دهنده مقایسه تاثیر دو روش آموزش شیردهی با و بدون دخالت مستقیم آموزش دهنده بر میزان خود کارآمدی شیردهی در مادران نخست زا [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 248-255]
 • آموزش بدون دخالت مستقیم آموزش دهنده مقایسه تاثیر دو روش آموزش شیردهی با و بدون دخالت مستقیم آموزش دهنده بر میزان خود کارآمدی شیردهی در مادران نخست زا [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 248-255]
 • آموزش پزشکی نحوه یادگیری تفکر انتقادی در آموزش پزشکی مجازی: مطالعه کیفی تجارب اساتید و دانشجویان [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 169-179]
 • آموزش مجازی نحوه یادگیری تفکر انتقادی در آموزش پزشکی مجازی: مطالعه کیفی تجارب اساتید و دانشجویان [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 169-179]
 • آنتی تیروکسیداز آنتی بادی مارکرهای اتوایمیون تیروئیدی در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 207-212]
 • آنتی تیروگلوبولین آنتی بادی مارکرهای اتوایمیون تیروئیدی در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 207-212]
 • آنتی میکروزومال آنتی بادی مارکرهای اتوایمیون تیروئیدی در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 207-212]
 • آنزیم اکتو ATPase نقش آنزیم اکتو ATPase بر روند کیندلینگ سریع مسیر پرفورنت در موش صحرایی نر [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 158-169]
 • آنزیم های قلبی پیامدهای کوتاه مدت محلول گلوکز-انسولین-پتاسیم (GIK) در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی با صعود قطعه ST: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 67-73]

ا

 • اپیدمیولوژی بررسی خصوصیات بالینی و اپیدمیولوژیک صد بیمار مبتلا به استئوسارکوم استخوان در یک دوره 10 ساله [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 143-147]
 • اثرات زیست محیطی اثرات زیست محیطی احداث کارخانه کمپوست در شهرستان سبزوار [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 281-286]
 • اجبار مقایسه نشخوار فکری در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده، اختلال وسواس-اجبار، اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 189-195]
 • اختلالات اسکلتی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در کارکنان بهداشتی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1386 [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 218-223]
 • اختلال اضطراب فراگیر مقایسه نشخوار فکری در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده، اختلال وسواس-اجبار، اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 189-195]
 • اختلال افسردگی عمده مقایسه نشخوار فکری در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده، اختلال وسواس-اجبار، اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 189-195]
 • اختلال وسواس مقایسه نشخوار فکری در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده، اختلال وسواس-اجبار، اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 189-195]
 • از خردل اثرات محافظتی دیکلوفناک سدیم و بتامتازون در اپیتلیوم قرنیه چشم خرگوش های آلوده به خردل در مرحله حاد [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 229-235]
 • استاد موثر بالینی استاد موثر بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 287-293]
 • استرپتوکیناز پیامدهای کوتاه مدت محلول گلوکز-انسولین-پتاسیم (GIK) در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی با صعود قطعه ST: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 67-73]
 • استرس ادراک شده تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان استرس ادراک شده در دانشجویان رشته پرستاری [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 88-95]
 • استفراغ تاثیر نانومولار سلکو کسیب در کاهش میزان بروز خارش ناشی از تجویز مپریدین داخل نخاعی [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 13-20]
 • استئوسارکوم بررسی خصوصیات بالینی و اپیدمیولوژیک صد بیمار مبتلا به استئوسارکوم استخوان در یک دوره 10 ساله [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 143-147]
 • اشتها اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر اشتها، گلیسرول، گلوکز سرم و لاکتات سرم در مردان سالم [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 108-115]
 • امکانات آموزشی میزان رضایت مندی دانشجویان از خدمات و امکانات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1387 [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 129-134]
 • ایمنی گزارش یک مورد بالینی شدید و غیر معمول از عفونت هرپس سیمپلکس در پلک ها، بینی و لب در کودک بدون نقص ایمنی [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 301-303]
 • انحنای گردنی مولفه های رادیوگرافیک وضعیت سر به جلو و ارتباط آن با جنسیت و قد [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 266-273]
 • انفارکتوس حاد قلبی گزارش یک مورد انفارکتوس حاد قلبی بدنبال سنگ شکنی برون اندامی [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 224-228]
 • انفارکتوس میوکارد پیامدهای کوتاه مدت محلول گلوکز-انسولین-پتاسیم (GIK) در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی با صعود قطعه ST: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 67-73]

ب

 • باسیلوس فراوانی ژنpxo1 در باسیلوس سرئوس، باسیلوس تورنجینزیس و باسیلوس سوبتیلیس با استفاده از تکنیک SDS-PAGE [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 196-206]
 • بیان ژن p53 بیان ژن P53 با شاخص های بافتی و آسیب شناسی در سرطان پستان [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 123-128]
 • بتاکاروتن اثرات مصرف آب هویج غنی شده با بتاکاروتن بر سطوح سرمی نشانگرهای التهابی در دیابت نوع 2 [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 236-247]
 • بتامتازون اثرات محافظتی دیکلوفناک سدیم و بتامتازون در اپیتلیوم قرنیه چشم خرگوش های آلوده به خردل در مرحله حاد [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 229-235]
 • بررسی فراساختاری تاثیر تحریکات الکتریکی با فرکانس های پایین بر روند کیندلینگ مسیر پرفورنت و تغییرات فراساختاری ناحیه ژیروس دندانه دار در موش صحرایی [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 96-107]
 • بروسلوز گزارش یک مورد تب کریمه کونگو همراه با بروسلوز [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 63-66]
 • بیماری پارکینسون مقایسه اثر سه شیوه تمرین حرکتی منتخب بر تعادل بیماران پارکینسون [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 256-265]
 • بینی گزارش یک مورد بالینی شدید و غیر معمول از عفونت هرپس سیمپلکس در پلک ها، بینی و لب در کودک بدون نقص ایمنی [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 301-303]
 • بهزیستی معنوی رابطه بهزیستی معنوی با سلامت روان در دانشجویان [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 274-280]
 • بهزیستی وجودی رابطه بهزیستی معنوی با سلامت روان در دانشجویان [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 274-280]

پ

 • پرستاری استاد موثر بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 287-293]
 • پرستاری تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان استرس ادراک شده در دانشجویان رشته پرستاری [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 88-95]
 • پرسشنامه نورد یک شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در کارکنان بهداشتی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1386 [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 218-223]
 • پستان ژنتیک مولکولی، تشخیص و درمان سرطان پستان: مقاله مروری [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 74-87]
 • پلاسمید pXO1 فراوانی ژنpxo1 در باسیلوس سرئوس، باسیلوس تورنجینزیس و باسیلوس سوبتیلیس با استفاده از تکنیک SDS-PAGE [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 196-206]
 • پلک گزارش یک مورد بالینی شدید و غیر معمول از عفونت هرپس سیمپلکس در پلک ها، بینی و لب در کودک بدون نقص ایمنی [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 301-303]
 • پوسچر شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در کارکنان بهداشتی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1386 [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 218-223]

ت

 • تب خونریزی دهنده کریمه گزارش یک مورد تب کریمه کونگو همراه با بروسلوز [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 63-66]
 • تحریک با فرکانس پایین تاثیر تحریکات الکتریکی با فرکانس های پایین بر روند کیندلینگ مسیر پرفورنت و تغییرات فراساختاری ناحیه ژیروس دندانه دار در موش صحرایی [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 96-107]
 • تری گلیسیرید تاثیر عصاره آبی-الکلی دانه خرنوب بر میزان گلوکز و لیپید های خون در موش صحرایی دیابتی نر [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 148-157]
 • تشخیص ژنتیک مولکولی، تشخیص و درمان سرطان پستان: مقاله مروری [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 74-87]
 • تشنج نقش آنزیم اکتو ATPase بر روند کیندلینگ سریع مسیر پرفورنت در موش صحرایی نر [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 158-169]
 • تشنج تاثیر تحریکات الکتریکی با فرکانس های پایین بر روند کیندلینگ مسیر پرفورنت و تغییرات فراساختاری ناحیه ژیروس دندانه دار در موش صحرایی [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 96-107]
 • تعادل مقایسه اثر سه شیوه تمرین حرکتی منتخب بر تعادل بیماران پارکینسون [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 256-265]
 • تفکر انتقادی نحوه یادگیری تفکر انتقادی در آموزش پزشکی مجازی: مطالعه کیفی تجارب اساتید و دانشجویان [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 169-179]
 • تمرینات کششی مقایسه اثر سه شیوه تمرین حرکتی منتخب بر تعادل بیماران پارکینسون [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 256-265]
 • تمرین با توپ طبی مقایسه اثر سه شیوه تمرین حرکتی منتخب بر تعادل بیماران پارکینسون [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 256-265]
 • تمرین ریتمیک مقایسه اثر سه شیوه تمرین حرکتی منتخب بر تعادل بیماران پارکینسون [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 256-265]
 • تهوع تاثیر نانومولار سلکو کسیب در کاهش میزان بروز خارش ناشی از تجویز مپریدین داخل نخاعی [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 13-20]

ج

 • جنسیت مولفه های رادیوگرافیک وضعیت سر به جلو و ارتباط آن با جنسیت و قد [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 266-273]
 • جنسیت مقایسه زمان واکنش ساده و انتخابی ورزشکاران دختر و پسر [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 294-300]
 • جوش شیرین میزان جوش شیرین و نمک انواع نان در نانوایی های سبزوار در سال 86-85 [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 135-142]

خ

 • خارش تاثیر نانومولار سلکو کسیب در کاهش میزان بروز خارش ناشی از تجویز مپریدین داخل نخاعی [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 13-20]
 • خشونت شیوع همسرآزاری و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی سبزوار در سال 1386 [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 39-47]
 • خودکارآمدی شیردهی مقایسه تاثیر دو روش آموزش شیردهی با و بدون دخالت مستقیم آموزش دهنده بر میزان خود کارآمدی شیردهی در مادران نخست زا [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 248-255]

د

 • دیابت بررسی مقایسه ای عوامل استرس زا و راهکارهای مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت و سالم [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 27-32]
 • دیابت نوع 2 اثرات مصرف آب هویج غنی شده با بتاکاروتن بر سطوح سرمی نشانگرهای التهابی در دیابت نوع 2 [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 236-247]
 • دیابت نوع 2 میزان سطح سرمی سایتوکین IFN-y در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 همراه نفروپاتی [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 33-38]
 • داخل نخاعی تاثیر نانومولار سلکو کسیب در کاهش میزان بروز خارش ناشی از تجویز مپریدین داخل نخاعی [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 13-20]
 • دانشجو تجارب دانشجویان از تلفیق روش یادگیری مبتنی بر حل مساله و کار در گروه های کوچک: یک مطالعه کیفی [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 180-188]
 • دانشجو تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان استرس ادراک شده در دانشجویان رشته پرستاری [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 88-95]
 • دانشجو مقایسه وضعیت سلامت روانی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 116-122]
 • دانشجو میزان رضایت مندی دانشجویان از خدمات و امکانات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1387 [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 129-134]
 • دانشجویان رابطه بهزیستی معنوی با سلامت روان در دانشجویان [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 274-280]
 • دانه خرنوب تاثیر عصاره آبی-الکلی دانه خرنوب بر میزان گلوکز و لیپید های خون در موش صحرایی دیابتی نر [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 148-157]
 • درمان ژنتیک مولکولی، تشخیص و درمان سرطان پستان: مقاله مروری [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 74-87]
 • دیکلوفناک سدیم اثرات محافظتی دیکلوفناک سدیم و بتامتازون در اپیتلیوم قرنیه چشم خرگوش های آلوده به خردل در مرحله حاد [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 229-235]

ر

 • راهکارهای مقابله بررسی مقایسه ای عوامل استرس زا و راهکارهای مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت و سالم [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 27-32]
 • رضایتمندی میزان رضایت مندی دانشجویان از خدمات و امکانات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1387 [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 129-134]
 • روش پیشگیری اورژانسی میزان آگاهی از نحوه استفاده صحیح و عوارض قرص لوونرژسترل در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سبزوار در سال 1387 [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 48-53]

ز

 • زمان واکنش مقایسه زمان واکنش ساده و انتخابی ورزشکاران دختر و پسر [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 294-300]
 • زمان واکنش انتخابی مقایسه زمان واکنش ساده و انتخابی ورزشکاران دختر و پسر [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 294-300]
 • زمان واکنش ساده مقایسه زمان واکنش ساده و انتخابی ورزشکاران دختر و پسر [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 294-300]
 • زنان متاهل شیوع همسرآزاری و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی سبزوار در سال 1386 [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 39-47]

ژ

 • ژیروس دندانه دار تاثیر تحریکات الکتریکی با فرکانس های پایین بر روند کیندلینگ مسیر پرفورنت و تغییرات فراساختاری ناحیه ژیروس دندانه دار در موش صحرایی [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 96-107]
 • ژنتیک مولکولی ژنتیک مولکولی، تشخیص و درمان سرطان پستان: مقاله مروری [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 74-87]

س

 • سالم بررسی مقایسه ای عوامل استرس زا و راهکارهای مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت و سالم [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 27-32]
 • سالمندان کیفیت زندگی سالمندان شهر سبزوار [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 213-217]
 • سبزوار اثرات زیست محیطی احداث کارخانه کمپوست در شهرستان سبزوار [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 281-286]
 • سبزوار کیفیت زندگی سالمندان شهر سبزوار [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 213-217]
 • سبزوار میزان جوش شیرین و نمک انواع نان در نانوایی های سبزوار در سال 86-85 [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 135-142]
 • سبزوار شیوع همسرآزاری و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی سبزوار در سال 1386 [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 39-47]
 • سبزوار بررسی و شناسایی گونه های مختلف کاندیدا در واژینیت کاندیدیایی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان مبینی سبزوار در سال 1386 [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 54-62]
 • سر به جلو مولفه های رادیوگرافیک وضعیت سر به جلو و ارتباط آن با جنسیت و قد [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 266-273]
 • سرطان ژنتیک مولکولی، تشخیص و درمان سرطان پستان: مقاله مروری [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 74-87]
 • سرطان پستان بیان ژن P53 با شاخص های بافتی و آسیب شناسی در سرطان پستان [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 123-128]
 • سزارین تاثیر نانومولار سلکو کسیب در کاهش میزان بروز خارش ناشی از تجویز مپریدین داخل نخاعی [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 13-20]
 • سلامت روان رابطه بهزیستی معنوی با سلامت روان در دانشجویان [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 274-280]
 • سلامت روانی مقایسه وضعیت سلامت روانی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 116-122]
 • سندرم ترک مرفین اثر منیزیم بر علایم ترک اعتیاد به مرفین در موش صحرایی [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 6-12]
 • سنگ شکنی برون اندامی گزارش یک مورد انفارکتوس حاد قلبی بدنبال سنگ شکنی برون اندامی [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 224-228]
 • سنگ شکنی برون اندامی تاثیر سنگ شکنی برون اندامی بر تغییرات نوار قلبی در بیماران مبتلا به سنگ کلیه [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 21-26]
 • سنگ کلیه تاثیر سنگ شکنی برون اندامی بر تغییرات نوار قلبی در بیماران مبتلا به سنگ کلیه [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 21-26]
 • سنگ های ادراری تاثیر سنگ شکنی برون اندامی بر تغییرات نوار قلبی در بیماران مبتلا به سنگ کلیه [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 21-26]

ش

 • شکنج دندانه دار نقش آنزیم اکتو ATPase بر روند کیندلینگ سریع مسیر پرفورنت در موش صحرایی نر [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 158-169]

ع

 • عضلانی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در کارکنان بهداشتی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1386 [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 218-223]
 • عفونت همراه گزارش یک مورد تب کریمه کونگو همراه با بروسلوز [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 63-66]
 • عوامل استرس زا بررسی مقایسه ای عوامل استرس زا و راهکارهای مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت و سالم [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 27-32]

غ

 • غیر ورزشکار مقایسه وضعیت سلامت روانی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 116-122]

ق

 • قد مولفه های رادیوگرافیک وضعیت سر به جلو و ارتباط آن با جنسیت و قد [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 266-273]
 • قرص لوونرژسترل میزان آگاهی از نحوه استفاده صحیح و عوارض قرص لوونرژسترل در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سبزوار در سال 1387 [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 48-53]
 • قلب تاثیر سنگ شکنی برون اندامی بر تغییرات نوار قلبی در بیماران مبتلا به سنگ کلیه [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 21-26]

ک

 • کار در گروه کوچک تجارب دانشجویان از تلفیق روش یادگیری مبتنی بر حل مساله و کار در گروه های کوچک: یک مطالعه کیفی [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 180-188]
 • کاندیدا آلبیکنس بررسی و شناسایی گونه های مختلف کاندیدا در واژینیت کاندیدیایی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان مبینی سبزوار در سال 1386 [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 54-62]
 • کاندیدیازیس بررسی و شناسایی گونه های مختلف کاندیدا در واژینیت کاندیدیایی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان مبینی سبزوار در سال 1386 [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 54-62]
 • کیفیت زندگی کیفیت زندگی سالمندان شهر سبزوار [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 213-217]
 • کلسترول تام تاثیر عصاره آبی-الکلی دانه خرنوب بر میزان گلوکز و لیپید های خون در موش صحرایی دیابتی نر [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 148-157]
 • کمپوست اثرات زیست محیطی احداث کارخانه کمپوست در شهرستان سبزوار [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 281-286]
 • کیندلینگ نقش آنزیم اکتو ATPase بر روند کیندلینگ سریع مسیر پرفورنت در موش صحرایی نر [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 158-169]
 • کونگو گزارش یک مورد تب کریمه کونگو همراه با بروسلوز [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 63-66]

گ

 • گزارش موردی گزارش یک مورد انفارکتوس حاد قلبی بدنبال سنگ شکنی برون اندامی [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 224-228]
 • گلیسرول اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر اشتها، گلیسرول، گلوکز سرم و لاکتات سرم در مردان سالم [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 108-115]
 • گلوکز تاثیر عصاره آبی-الکلی دانه خرنوب بر میزان گلوکز و لیپید های خون در موش صحرایی دیابتی نر [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 148-157]
 • گلوکز اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر اشتها، گلیسرول، گلوکز سرم و لاکتات سرم در مردان سالم [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 108-115]
 • گلوکز انسولین پتاسیم پیامدهای کوتاه مدت محلول گلوکز-انسولین-پتاسیم (GIK) در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی با صعود قطعه ST: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 67-73]

ل

 • لاکتات اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر اشتها، گلیسرول، گلوکز سرم و لاکتات سرم در مردان سالم [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 108-115]
 • لب گزارش یک مورد بالینی شدید و غیر معمول از عفونت هرپس سیمپلکس در پلک ها، بینی و لب در کودک بدون نقص ایمنی [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 301-303]

م

 • مامایی استاد موثر بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 287-293]
 • مپریدین تاثیر نانومولار سلکو کسیب در کاهش میزان بروز خارش ناشی از تجویز مپریدین داخل نخاعی [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 13-20]
 • متاستاز بررسی خصوصیات بالینی و اپیدمیولوژیک صد بیمار مبتلا به استئوسارکوم استخوان در یک دوره 10 ساله [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 143-147]
 • محافظت اثرات محافظتی دیکلوفناک سدیم و بتامتازون در اپیتلیوم قرنیه چشم خرگوش های آلوده به خردل در مرحله حاد [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 229-235]
 • مرحله تومور بیان ژن P53 با شاخص های بافتی و آسیب شناسی در سرطان پستان [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 123-128]
 • مرفین اثر منیزیم بر علایم ترک اعتیاد به مرفین در موش صحرایی [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 6-12]
 • مطالعه کیفی نحوه یادگیری تفکر انتقادی در آموزش پزشکی مجازی: مطالعه کیفی تجارب اساتید و دانشجویان [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 169-179]
 • منیزیم سولفات اثر منیزیم بر علایم ترک اعتیاد به مرفین در موش صحرایی [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 6-12]
 • مهارت های ارتباطی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان استرس ادراک شده در دانشجویان رشته پرستاری [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 88-95]
 • مهره های گردنی مولفه های رادیوگرافیک وضعیت سر به جلو و ارتباط آن با جنسیت و قد [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 266-273]
 • موش صحرایی تاثیر عصاره آبی-الکلی دانه خرنوب بر میزان گلوکز و لیپید های خون در موش صحرایی دیابتی نر [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 148-157]
 • موش صحرایی اثر منیزیم بر علایم ترک اعتیاد به مرفین در موش صحرایی [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 6-12]

ن

 • نانوایی ها میزان جوش شیرین و نمک انواع نان در نانوایی های سبزوار در سال 86-85 [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 135-142]
 • نانومولار سلکوکسیب تاثیر نانومولار سلکو کسیب در کاهش میزان بروز خارش ناشی از تجویز مپریدین داخل نخاعی [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 13-20]
 • ناهنجاری مولفه های رادیوگرافیک وضعیت سر به جلو و ارتباط آن با جنسیت و قد [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 266-273]
 • نرم افزار PPV مولفه های رادیوگرافیک وضعیت سر به جلو و ارتباط آن با جنسیت و قد [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 266-273]
 • نرمشی مقایسه اثر سه شیوه تمرین حرکتی منتخب بر تعادل بیماران پارکینسون [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 256-265]
 • نشخوار فکری مقایسه نشخوار فکری در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده، اختلال وسواس-اجبار، اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 189-195]
 • نفروپاتی میزان سطح سرمی سایتوکین IFN-y در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 همراه نفروپاتی [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 33-38]
 • نقص اپیتلیوم قرنیه اثرات محافظتی دیکلوفناک سدیم و بتامتازون در اپیتلیوم قرنیه چشم خرگوش های آلوده به خردل در مرحله حاد [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 229-235]
 • نمک میزان جوش شیرین و نمک انواع نان در نانوایی های سبزوار در سال 86-85 [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 135-142]

و

 • ورزشکار مقایسه زمان واکنش ساده و انتخابی ورزشکاران دختر و پسر [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 294-300]
 • ورزشکار مقایسه وضعیت سلامت روانی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 116-122]
 • ورزش مقاومتی اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر اشتها، گلیسرول، گلوکز سرم و لاکتات سرم در مردان سالم [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 108-115]
 • ولوواژینیت کاندیدیایی بررسی و شناسایی گونه های مختلف کاندیدا در واژینیت کاندیدیایی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان مبینی سبزوار در سال 1386 [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 54-62]

ه

 • هیپوتیروئیدی مارکرهای اتوایمیون تیروئیدی در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 207-212]
 • هرپس سیمپلکس گزارش یک مورد بالینی شدید و غیر معمول از عفونت هرپس سیمپلکس در پلک ها، بینی و لب در کودک بدون نقص ایمنی [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 301-303]
 • همسرآزاری شیوع همسرآزاری و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی سبزوار در سال 1386 [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 39-47]

ی