نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب آشامیدنی پهنه بندی کیفی تغییرات فصلی نیترات و آمونیاک در چاههای تامین کننده آب شرب شهرستان بابل با استفاده از سامانه GIS [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 293-301]
 • آب شرب بررسی روند تغییرات نیترات در منابع آب شرب روستاهای استان قم و پهنه‌بندی آن با استفاده از GIS [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1194-1204]
 • آبگیری لجن بررسی تاثیر روش اولتراسونیک در آب گیری لجن بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 424-430]
 • آپاندکتومی مقایسه اثر تسکینی دیکلوفناک و مورفین بر درد بیماران آپاندکتومی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 379-385]
 • آپوپتوز بررسی اثرات آگونیست GnRH بر روی میزان آپوپتوز سلولهای گرانولوزای فولیکولهای موش های صحرایی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 461-476]
 • آدیپونکتین مقایسه اثر شیرسویا و شیرگاو بر شاخص های بیماری قلبی عروقی و آدیپوسایتوکین ها در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید دارای اضافه وزن [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1144-1153]
 • آرام‌سازی بنسون تأثیر روش آرام‌سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 492-450]
 • آرتریت روماتوئید مقایسه اثر شیرسویا و شیرگاو بر شاخص های بیماری قلبی عروقی و آدیپوسایتوکین ها در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید دارای اضافه وزن [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1144-1153]
 • آزمایشگاه بالینی محاسبه قیمت تمام شده خدمات بخش آزمایشگاه بالینی بیمارستان شفا شهر کرمان براساس روش هزینه یابی برمبنای فعالیت در سال 1390 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 587-595]
 • آزمون چرخشی اثر تجویز حاد مهار کننده های کانال های پتاسیمی بر علایم رفتاری پارکینسونیسم القا شده با 6-هیدروکسی دپامین در موش صحرایی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 271-282]
 • آزمون صفحه داغ اثر اسانس گیاه مشگک بر درد القا شده با مدل صفحه داغ در موش‌های صحرایی نر بالغ [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 761-768]
 • آزمون مشاهده‌ی مستقیم مهارت های بالینی بررسی روایی و پایایی آزمون مشاهده‌ی مستقیم مهارت‌های عملی(DOPS )در ارزیابی مهارت‌های بالینی دانشجویان مامایی دانشکده-ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 145-154]
 • آسیب ترومایی مغز ارزش پیش اگهی ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین-6 و پیامد بالینی در بیماران با آسیب سر شدید [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 485-491]
 • آسپیرین بررسی اثر هم افزایی آسپیرین و زهر زنبور عسل در مهار گلایکه شدن در شرایط دیابتی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 482-492]
 • آگاهی بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نوع زایمان و نگرش زنان باردارِ مراجعه-کننده به بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی در سال 1392 [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 310-319]
 • آلرژن مقایسه آلرژی زایی گلبرگ ها در دو مرحله تکوینی در گیاه گل طاووسی (Cytisus scoparius L.) درخوکچه هندی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 451-460]
 • آمادگی جسمانی تأثیر تمرین ویبریشن و مکمل‌سازی کراتین بر عملکرد عصبی- عضلانی و آمادگی جسمانی در زنان سالمند [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 402-415]
 • آمینوپیریدین اثر تجویز حاد مهار کننده های کانال های پتاسیمی بر علایم رفتاری پارکینسونیسم القا شده با 6-هیدروکسی دپامین در موش صحرایی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 271-282]
 • آموزش ارزشیابی آموزش در ارتقای رفتارهای سبک زندگی سالم دختران نوجوان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 164-174]
 • آموزش بررسی تأثیرمداخله‌ی آموزشی مبتنی بر سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی درخصوص اضطراب زنان باردار نخست‌زا [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 719-734]
 • آموزش تأثیر آموزش مدیریت استرس بر شدت افسردگی در مبتلایان به دیابت نوع 2 [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 769-777]
 • آمونیاک پهنه بندی کیفی تغییرات فصلی نیترات و آمونیاک در چاههای تامین کننده آب شرب شهرستان بابل با استفاده از سامانه GIS [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 293-301]
 • آنالیز بقاء مدل شفایافته‌ی آمیخته‌ی لگنرمال با کاربرد در تحلیل بقای چشم کودکان مبتلا به رتینوبلاستوما [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1001-1007]
 • آنتی‌اکسیدان بررسی فعالـیت آنتـی‌اکـسیدانی عصـاره‌هـای مختـلف گیاه Artemisia Annua اطراف شهر بابل [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 529-539]
 • آنتی بیوتیک تراپی بررسی آنتی بیوتیک‌تراپی بر روی دردهای ناشی از تونسیلکتومی و آدنوتونسیلکتومی در یک مطالعه‌ی کارآزماییِ بالینی شاهددار تصادفی‌شده [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1173-1181]
 • آنزیمهای کبدی اثر عصاره دانه های هویج (Daucus carota ssp.sativum) بر سطح سرمی نشانگرهای عملکرد کلیه و آنزیم های شاخص عملکرد کبد در مدل تجربی دیابت نوع I [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 370-378]
 • آنیلین بررسی تـأثیر کربن فعال تجاری و کربن فعال اصلاح‌شده باکلراید آمونیوم در حذف آنیلین از محلول‌های آبی و مطالعات ایزوترمی و سینتیکی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1090-1102]
 • آوای قرآن کریم تأثیر شنیدن آوای قرآن کریم بر میزان فاکتورهای سیستم ایمنی در انسان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 53-60]
 • آئورت بررسی اثر میریستین بر عملکرد انقباضی آئورت سینه‌ای در موش صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1123-1133]

ا

 • اپیدمیولوژیک بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به اندوکاردیت در شهرستان قم بین سال‌های 1383-1392 [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 386-392]
 • اپومرفین اثر تجویز حاد مهار کننده های کانال های پتاسیمی بر علایم رفتاری پارکینسونیسم القا شده با 6-هیدروکسی دپامین در موش صحرایی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 271-282]
 • اثربخشی مقایسه‌ی اثربخشی آموزش تغذیه به دو روش بحث گروهی و بسته‌ی چندرسانه‌ای بر حیطه‌های یادگیری زنانِ باردار [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 441-452]
 • احساس تنهایی تأثیر خاطره‌‌گویی گروهی بر میزان احساس تنهایی سالمندان [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 569-577]
 • اختلالات اسکلتی عضلانی ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی- عضلانی در شاطران شاغل در نانوایی های سنّتی شهر سبزوار در سال 91 [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 942-950]
 • اختلال بیش فعّالی کمبود توجّه روایی و پایایی نسخه فارسی چک لیست بیش پاسخ دهی حسی در کودکان با اختلال بیش فعالی-کمبود توجه [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1073-1080]
 • اختلال ریاضی رابطه کارکردهای اجرایی مغز و نظریّه ذهن در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1152-1162]
 • اختلال وسواسی بررسی ویژگی‌های جمعیّت‌شناختی و علایم اختلال وسواسی- جبری [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 343-351]
 • ایران استفاده از مدل ارزیابی جامعه برای شناسایی مشکلات بهداشت خانواده [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1035-1044]
 • ارتقاء سلامت بررسی ارتباط خودکارآمدی سالمندان مبتلا به پرفشاریِ خون با رفتارهای خودمراقبتی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 753-760]
 • ارده مقایسه‌ی اثر ارده و روغن کنجد بر سطح قند خون و پروفایل لیپیدی در موش‌های صحرایی دیابتی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 856-869]
 • ارزیابی جامعه استفاده از مدل ارزیابی جامعه برای شناسایی مشکلات بهداشت خانواده [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1035-1044]
 • ارزیابی ریسک ارزیابی کمی ریسک مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار در صنایع شیمیایی وابسته به نفت [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 829-841]
 • ارزیابی ریسک ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی- عضلانی در شاطران شاغل در نانوایی های سنّتی شهر سبزوار در سال 91 [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 942-950]
 • ایزوترم بررسی تـأثیر کربن فعال تجاری و کربن فعال اصلاح‌شده باکلراید آمونیوم در حذف آنیلین از محلول‌های آبی و مطالعات ایزوترمی و سینتیکی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1090-1102]
 • ایزوترم جذب بررسی کارایی کربن فعال به‌دست‌آمده از هسته‌ی خرما در حذف رنگ متیلن‌بلو از محلول‌های مائی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 502-513]
 • اسپرماتید اثر عصاره هیدروالکلی گل رازک (Humulus lupulus L.) بر میزان هورمون‌ها وسلول‌های دودمانی جنسی در موش‌‌‌های سوری نر بالغ [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 514-521]
 • اسپرماتوسیت اثر عصاره هیدروالکلی گل رازک (Humulus lupulus L.) بر میزان هورمون‌ها وسلول‌های دودمانی جنسی در موش‌‌‌های سوری نر بالغ [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 514-521]
 • اسپرماتوگونی اثر عصاره هیدروالکلی گل رازک (Humulus lupulus L.) بر میزان هورمون‌ها وسلول‌های دودمانی جنسی در موش‌‌‌های سوری نر بالغ [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 514-521]
 • استافیلوکوکوس اورئوس غربال گری، شناسایی و بررسی پتانسیل پروبیوتیکی انتروکوکسی های موجود در فرآورده لبنی سنتی سبزوار [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 7-16]
 • استافیلوکوکوس اورئوس بررسی خاصیّت ضدّمیکروبی عصاره های اتانولی گیاهان آویشن، مورد و سیر بر روی تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس آرئوس [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1019-1027]
 • استان قم بررسی روند تغییرات نیترات در منابع آب شرب روستاهای استان قم و پهنه‌بندی آن با استفاده از GIS [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1194-1204]
 • استرس اثرات استرس ازدحامی بر ساختار بافت شناختی طحال موش سوری نر [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 207-215]
 • استرس تأثیر آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان پروستات [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 735-742]
 • استرس اکسیداتیو پاسخ سیستم دفاعی آنتی اکسیدان کبد به اثرات ویتامین های C و E در کاهش سمیت دیازینون در موش صحرایی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1081-1089]
 • استرس اکسیداتیو بررسی اثر میریستین بر عملکرد انقباضی آئورت سینه‌ای در موش صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1123-1133]
 • استرس روانی اثر استرس روانی مزمن کوتاه و میان مدت بر پارامترهای متابولیکی، هورمونی و رفتاری در موش های صحرایی نر [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 819-828]
 • استرس شغلی بررسی اجزای استرس شغلی کارکنان اتاق عمل بیمارستان‌های آموزشی زاهدان در سال 1393 [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 960-967]
 • استروژن اثر عصاره هیدروالکلی گل رازک (Humulus lupulus L.) بر میزان هورمون‌ها وسلول‌های دودمانی جنسی در موش‌‌‌های سوری نر بالغ [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 514-521]
 • استقامت هوازی تاثیر 8 هفته فعالیّت بدنی منتخب بر تعادل ایستا و توان هوازی بیماران زن دیابتی نوع 2 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 629-636]
 • استیل کولین استراز ارزیابی فعالیت آنزیم کولین استراز اریتروسیت و سرم در موش‌های صحرایی نر تیمار شده با دیازینون و نقش حفاظتی ویتامین E [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 550-558]
 • استنشاق اسطوخودوس تأثیر استنشاق اسانس اسطوخودوس برکنترل اضطراب بیماران سکته قلبی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1064-1072]
 • اسید بلو 113 بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته الکتروشیمیایی با استفاده از پرسولفات در تخریب رنگ اسید بلو 113 از محیط‌های‌ آبی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 797-807]
 • اسهال بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله‌های اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک درکودکان اسهالی در شهر زنجان طی سال‌های 1391 تا 1392 [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 61-68]
 • اشریشیاکلی بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله‌های اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک درکودکان اسهالی در شهر زنجان طی سال‌های 1391 تا 1392 [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 61-68]
 • اضافه وزن شیوع چاقی و اضافه وزن و عوامل دموگرافیک مؤثر بر آن در افراد بالاتر از 30 سال ساکن شهرستان فریدن استان اصفهان در سال 1392 [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 968-976]
 • اضطراب بررسی تأثیر مدل مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی بر اضطراب بیماران همودیالیزی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 28-35]
 • اضطراب ترس و اضطراب ناشی از درمان های دندانپزشکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 183-191]
 • اضطراب بررسی تأثیرمداخله‌ی آموزشی مبتنی بر سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی درخصوص اضطراب زنان باردار نخست‌زا [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 719-734]
 • اضطراب تأثیر آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان پروستات [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 735-742]
 • اضطراب تأثیر استنشاق اسانس اسطوخودوس برکنترل اضطراب بیماران سکته قلبی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1064-1072]
 • اضطراب اجتماعی اثربخشی گروه درمانگری شناختی- رفتاری هیمبرگ- بکر بر بهبود اضطراب اجتماعی و انعطاف‌پذیری شناختی دختران نوجوان [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 226-240]
 • اعضای هیأت علمی بررسی رفتار استنادی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهرستان یزد [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 393-401]
 • افسردگی تأثیر آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان پروستات [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 735-742]
 • افسردگی تأثیر آموزش مدیریت استرس بر شدت افسردگی در مبتلایان به دیابت نوع 2 [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 769-777]
 • افسردگی اساسی اثربخشی درمان گروهی فراشناختی در بهبود افسردگی، باورهای فراشناختی و پاسخ‌های نشخواری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 216-227]
 • التهاب عصبی ارزش پیش اگهی ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین-6 و پیامد بالینی در بیماران با آسیب سر شدید [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 485-491]
 • الزایمر تأثیر متفرمین بر یادگیری و حافظه‌ی فضایی موش‌های الزایمری مدل استرپتوزوتوسین [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 646-654]
 • الکترود آهن بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته الکتروشیمیایی با استفاده از پرسولفات در تخریب رنگ اسید بلو 113 از محیط‌های‌ آبی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 797-807]
 • الکتروشیمیایی بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته الکتروشیمیایی با استفاده از پرسولفات در تخریب رنگ اسید بلو 113 از محیط‌های‌ آبی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 797-807]
 • ایمنی زایی بررسی ایمنی‌زایی پروتئین نوترکیب (STxB) شیگلا دیسانتری تیپ 1 در موش سوری [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1103-1112]
 • ایمونوگلوبین E بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم-607A/C ژن اینترلوکین 18 با میزان ایمونوگلوبین E سرم به‌عنوان یک عامل خطر برای بیماری رینیت آلرژیک [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 842-848]
 • ایمونوگلوبولینE مقایسه آلرژی زایی گلبرگ ها در دو مرحله تکوینی در گیاه گل طاووسی (Cytisus scoparius L.) درخوکچه هندی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 451-460]
 • اینترلوکین تغییرات پروتئین واکنشگر-C، اینترلوکین -6 سرمی و شاخص‌های لیپیدی در مردان میان‌سالِ غیر فعال پس از تمرینات مقاومتی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 283-292]
 • اینترلوکین ارزش پیش اگهی ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین-6 و پیامد بالینی در بیماران با آسیب سر شدید [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 485-491]
 • اینترلوکین 17 مقایسه‌ی اثر سه نوع فعالیت ورزشی استقامتی، مقاومتی و موازی بر غلظت سرمی اینترلوکین 17 در مردان فعال [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 786-796]
 • اینترلوکین 17 پاسخ شاخص‌های التهابـی و هایپرتـروفیک به فعالیـت مقاومتی در موش‌های صحرایی نر [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1113-1122]
 • اینترلوکین 18 بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم-607A/C ژن اینترلوکین 18 با میزان ایمونوگلوبین E سرم به‌عنوان یک عامل خطر برای بیماری رینیت آلرژیک [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 842-848]
 • انتروپاتوژنیک اشریشیاکلی بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله‌های اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک درکودکان اسهالی در شهر زنجان طی سال‌های 1391 تا 1392 [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 61-68]
 • انتروکوکوس غربال گری، شناسایی و بررسی پتانسیل پروبیوتیکی انتروکوکسی های موجود در فرآورده لبنی سنتی سبزوار [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 7-16]
 • انتونوکس مقایسه پیامدهای نوزادی در دو روش استفاده مداوم و منقطع از گاز انتونوکس طی زایمان عوارض نوزادی با انتونکس مداوم [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1028-1034]
 • اندوکاردیت بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به اندوکاردیت در شهرستان قم بین سال‌های 1383-1392 [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 386-392]
 • انرژی الکتریکی تولید همزمان جریان الکتریسیته و تصفیه‌ی فاضلاب با استفاده از سیستم‌های الکتروشیمیایی ـ بیولوژیکی، مطالعه‌ی موردی پیل سوخت میکروبی با کاتد هوایی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1205-1213]
 • انسولین مقایسه اثرات شدّت‌های مختلف دویدن بر غلظت‌های پلاسمایی گلوکز و انسولین در افرادی با دو رده چاقی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 93-105]
 • انسولین اثر نیکوتین بر میزان انسولین، گلوکز،پروفایل لیپیدی و آنزیم‌های کبدی ALP، ALT و AST در موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 263-270]
 • انسولین اثر استرس روانی مزمن کوتاه و میان مدت بر پارامترهای متابولیکی، هورمونی و رفتاری در موش های صحرایی نر [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 819-828]
 • انعطاف‌پذیری شناختی اثربخشی گروه درمانگری شناختی- رفتاری هیمبرگ- بکر بر بهبود اضطراب اجتماعی و انعطاف‌پذیری شناختی دختران نوجوان [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 226-240]
 • انفارکتوس میوکارد تأثیر روش آرام‌سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 492-450]
 • انفارکتوس میوکارد تأثیر استنشاق اسانس اسطوخودوس برکنترل اضطراب بیماران سکته قلبی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1064-1072]
 • انقباض بررسی اثر میریستین بر عملکرد انقباضی آئورت سینه‌ای در موش صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1123-1133]
 • اولتراسونیک بررسی تاثیر روش اولتراسونیک در آب گیری لجن بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 424-430]

ب

 • بابل پهنه بندی کیفی تغییرات فصلی نیترات و آمونیاک در چاههای تامین کننده آب شرب شهرستان بابل با استفاده از سامانه GIS [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 293-301]
 • باردار بررسی ارتباط بین سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری با شاخص های آنتروپومتریک و آپگار بدو تولد نوزادان [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 463-472]
 • بارداری پارگی زودرس پرده های جنینی وسطح سرب خون مادران در نیمه اول بارداری [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 217-225]
 • باکتری‌های پاتوژن انسانی ارزیابی مقایسه‌ای تاثیرات ضدباکتریال عصاره‌های آبی گیاهان «مریم گلی» و «بومادران» بر روی ده باکتری بیماری‌زای انسانی [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 596-603]
 • باگاس نیشکر بررسی جذب کروم شش ظرفیتی با جاذب باگاس نیشکر فعال شده و تعیین ایزوترم ها و سینتیک جذب [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 665-674]
 • باورهای فراشناختی اثربخشی درمان گروهی فراشناختی در بهبود افسردگی، باورهای فراشناختی و پاسخ‌های نشخواری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 216-227]
 • بتاـ اندورفین تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر سطح سرمی بتا اندورفین و ادراک درد ناشی از دیسمنوره در دختران نوجوان غیرفعال [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 702-710]
 • بحث گروهی مقایسه‌ی اثربخشی آموزش تغذیه به دو روش بحث گروهی و بسته‌ی چندرسانه‌ای بر حیطه‌های یادگیری زنانِ باردار [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 441-452]
 • بخش سری مکانیسم تعدیلی درد در بخش سری-‎شکمی‎میانی پیاز مغز [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 106-115]
 • بخش مراقبت ویژه نوزادان بررسی پنوموتوراکس در نوزادان تحت تهویه‌ی مکانیکی بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان بیمارستان مهدیه‌ی تهران [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 199-206]
 • براکی تراپی پروستات بررسی فاکتور افزایش دوز تومور با حضور نانو ذرات مختلف در براکی-تراپی پروستات به‌روش مونت کارلو [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 320-331]
 • برون ده توان بی‌هوازی مقایسه‌ی تمرینات اینتروال شدید (HIIT) کوتاه‌مدت با رست و پلایومتریک در برخی از شاخص‌های قلبی عروقی، توان بی‌هوازی و عملکرد سرعتی و پرشی در دانشجویان دختر فعّال [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 332-342]
 • بسامد مصرف مواد غذایی بررسی وضعیت تغذیه‌ای کودکان کار در شهر کرمانشاه در سال 1391 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 604-612]
 • بسته‌ی جندرسانه‌ای مقایسه‌ی اثربخشی آموزش تغذیه به دو روش بحث گروهی و بسته‌ی چندرسانه‌ای بر حیطه‌های یادگیری زنانِ باردار [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 441-452]
 • بلوغ بررسی سن شروع بلوغ و ارتباط آن با شاخص توده‌ی بدنی در پسران شهر سبزوار [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 903-912]
 • بیماری آلزایمر ارتباط سلامت عمومی و فشار بار مراقبتی در زنان مراقبت کننده از سالمند مبتلا به آلزایمر [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1134-1143]
 • بیماران مقایسه فراوانی میکروسپوریدیوزیس در نمونه های بالینی بیماران دارای نقص ایمنی و افراد سالم در تهران (1390- 1389) [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 885-893]
 • بیماران دیابتی مقایسه‌ی حمایت اجتماعی و مکانیزم‌های دفاعی در افراد دیابتی و غیرِ دیابتی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 473-752]
 • بیمارستان بررسی رابطه هوش معنوی و فرسـودگی شغـلی کارکـنان بیـمارستان امام رضا (ع) مشهد [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 894-902]
 • بیمارستان بررسی اجزای استرس شغلی کارکنان اتاق عمل بیمارستان‌های آموزشی زاهدان در سال 1393 [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 960-967]
 • بیماری عروق کرونر قلب رابطه بین راه های مقابله با استرس و بیومارکر پروتئین واکنشگر C در بیماران CHD [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 431-440]
 • بیماری قلبی عروقی مقایسه اثر شیرسویا و شیرگاو بر شاخص های بیماری قلبی عروقی و آدیپوسایتوکین ها در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید دارای اضافه وزن [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1144-1153]
 • بیماری های زنان بررسی عملکرد تصویر‌برداری حرارتی درعلم پزشکی [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 675-692]
 • بیمه تکمیلی برآورد کشش قیمتی و بررسی عوامل مؤثّر برتقاضا برای بیمه های تکمیلی سلامت: مطالعه موردی کارکنان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 778-785]
 • بهای تمام شده خدمات محاسبه قیمت تمام شده خدمات بخش آزمایشگاه بالینی بیمارستان شفا شهر کرمان براساس روش هزینه یابی برمبنای فعالیت در سال 1390 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 587-595]
 • بهبودی بالینی اثربخشی گروه درمانگری شناختی- رفتاری هیمبرگ- بکر بر بهبود اضطراب اجتماعی و انعطاف‌پذیری شناختی دختران نوجوان [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 226-240]
 • بهزیستی روان شناختی عوامل پیش‌بین بهزیستی روان شناختی در دانشجویان [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 468-481]
 • بوسرلین بررسی اثرات آگونیست GnRH بر روی میزان آپوپتوز سلولهای گرانولوزای فولیکولهای موش های صحرایی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 461-476]
 • بیوفیلم بررسی خاصیّت ضدّمیکروبی عصاره های اتانولی گیاهان آویشن، مورد و سیر بر روی تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس آرئوس [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1019-1027]
 • بومادران ارزیابی مقایسه‌ای تاثیرات ضدباکتریال عصاره‌های آبی گیاهان «مریم گلی» و «بومادران» بر روی ده باکتری بیماری‌زای انسانی [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 596-603]

پ

 • پایایی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه‌ی عوامل پیش‌بینی کنندگی پوسیدگی دندان در نوجوانان: برازش نظریه با روش تحلیل عامل [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 69-80]
 • پایایی بررسی روایی و پایایی آزمون مشاهده‌ی مستقیم مهارت‌های عملی(DOPS )در ارزیابی مهارت‌های بالینی دانشجویان مامایی دانشکده-ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 145-154]
 • پایایی روایی و پایایی نسخه فارسی چک لیست بیش پاسخ دهی حسی در کودکان با اختلال بیش فعالی-کمبود توجه [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1073-1080]
 • پارگی زودرس پرده‌های جنینی پارگی زودرس پرده های جنینی وسطح سرب خون مادران در نیمه اول بارداری [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 217-225]
 • پاسخ ایمنی تولید نانوواکسن جدید و بررسی اثرات آن در موش BALB/c مبتلا به لیشمانیا ماژور [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1182-1193]
 • پاسخ رفع انقباض بررسی اثر میریستین بر عملکرد انقباضی آئورت سینه‌ای در موش صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1123-1133]
 • پاسخ‌های نشخواری اثربخشی درمان گروهی فراشناختی در بهبود افسردگی، باورهای فراشناختی و پاسخ‌های نشخواری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 216-227]
 • پیامد بالینی ارزش پیش اگهی ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین-6 و پیامد بالینی در بیماران با آسیب سر شدید [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 485-491]
 • پیامدهای نوزادی مقایسه پیامدهای نوزادی در دو روش استفاده مداوم و منقطع از گاز انتونوکس طی زایمان عوارض نوزادی با انتونکس مداوم [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1028-1034]
 • پتانسیل‌های میدانی تأثیر اعمال مزمن تحریک مغناطیسی با فرکانس پایین بر تقویّت سیناپسی ناشی از تحریکات الکتریکی در ناحیه شکنج دندانه ای موش صحرایی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 951-959]
 • پرستار بررسی روحیه‌ی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر قم و عوامل مرتبط با آن در سال 1392 [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 175-182]
 • پرستاری بررسی فرسودگی شغلی و عوامل محیط‌کارِ موثر بر آن دراعضای هیأت علمی پرستاری استان خراسان رضوی در سال1391 [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 17-27]
 • پرستاری تناسب شخصیّت پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با رشته پرستاری [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 849-855]
 • پرسشنامه خصوصیات روان سنجی پرسشنامه‌ی عوامل پیش‌بینی کنندگی پوسیدگی دندان در نوجوانان: برازش نظریه با روش تحلیل عامل [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 69-80]
 • پرسنل اتاق‌عمل بررسی اجزای استرس شغلی کارکنان اتاق عمل بیمارستان‌های آموزشی زاهدان در سال 1393 [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 960-967]
 • پرسولفات بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته الکتروشیمیایی با استفاده از پرسولفات در تخریب رنگ اسید بلو 113 از محیط‌های‌ آبی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 797-807]
 • پرفشاری خون بررسی ارتباط خودکارآمدی سالمندان مبتلا به پرفشاریِ خون با رفتارهای خودمراقبتی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 753-760]
 • پروبیوتیک غربال گری، شناسایی و بررسی پتانسیل پروبیوتیکی انتروکوکسی های موجود در فرآورده لبنی سنتی سبزوار [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 7-16]
 • پروپپتید معرفی سوبستراهای احتمالی آنزیم گاماکربوکسیلاز دروزوفیلایی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 977-984]
 • پروتئاز طراحی مهارکننده‌های جدید پپتیدی با گروههای عاملی بر پایه بنزن برای پروتئاز ویروس HTLV-1 با روشهای محاسباتی [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 637-645]
 • پروتئین نوترکیب بررسی ایمنی‌زایی پروتئین نوترکیب (STxB) شیگلا دیسانتری تیپ 1 در موش سوری [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1103-1112]
 • پروتئین واکنشگر C تغییرات پروتئین واکنشگر-C، اینترلوکین -6 سرمی و شاخص‌های لیپیدی در مردان میان‌سالِ غیر فعال پس از تمرینات مقاومتی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 283-292]
 • پروتئین واکنشگر C رابطه بین راه های مقابله با استرس و بیومارکر پروتئین واکنشگر C در بیماران CHD [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 431-440]
 • پروژسترون اثر عصاره هیدروالکلی گل رازک (Humulus lupulus L.) بر میزان هورمون‌ها وسلول‌های دودمانی جنسی در موش‌‌‌های سوری نر بالغ [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 514-521]
 • پروستات تأثیر آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان پروستات [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 735-742]
 • پروفایل لیپیدی مقایسه‌ی اثر ارده و روغن کنجد بر سطح قند خون و پروفایل لیپیدی در موش‌های صحرایی دیابتی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 856-869]
 • پساب سنتتیک تعیین کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون با الکترودهای آلومنیومی در حذف سیانید از پساب سنتتیک با بهره‌گیری از کمک منعقد کننده منیزیم اکسید [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 252-262]
 • پسران بررسی سن شروع بلوغ و ارتباط آن با شاخص توده‌ی بدنی در پسران شهر سبزوار [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 903-912]
 • پیل سوخت میکروبی تولید همزمان جریان الکتریسیته و تصفیه‌ی فاضلاب با استفاده از سیستم‌های الکتروشیمیایی ـ بیولوژیکی، مطالعه‌ی موردی پیل سوخت میکروبی با کاتد هوایی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1205-1213]
 • پلی مورفیسم بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم-607A/C ژن اینترلوکین 18 با میزان ایمونوگلوبین E سرم به‌عنوان یک عامل خطر برای بیماری رینیت آلرژیک [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 842-848]
 • پنوموتوراکس بررسی پنوموتوراکس در نوزادان تحت تهویه‌ی مکانیکی بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان بیمارستان مهدیه‌ی تهران [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 199-206]

ت

 • تاکسول بررسی اثرات سایتوتوکسیسیتی آویشن باغی بر رده‌ی سلولی سرطان پستان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 122-130]
 • تترااتیل آمونیوم اثر تجویز حاد مهار کننده های کانال های پتاسیمی بر علایم رفتاری پارکینسونیسم القا شده با 6-هیدروکسی دپامین در موش صحرایی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 271-282]
 • تحریک مغناطیسی از طریق جمجمه تأثیر اعمال مزمن تحریک مغناطیسی با فرکانس پایین بر تقویّت سیناپسی ناشی از تحریکات الکتریکی در ناحیه شکنج دندانه ای موش صحرایی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 951-959]
 • تحلیل استنادی بررسی رفتار استنادی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهرستان یزد [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 393-401]
 • تحلیل عامل تأییدی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس نشخوار خشم در دانشجویان [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 453-462]
 • ترتیل تأثیر شنیدن آوای قرآن کریم بر میزان فاکتورهای سیستم ایمنی در انسان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 53-60]
 • ترس ترس و اضطراب ناشی از درمان های دندانپزشکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 183-191]
 • ترکیبات آلی فرار ارزیابی کمی ریسک مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار در صنایع شیمیایی وابسته به نفت [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 829-841]
 • ترکیبات هیدرو کسی اتیل استارچ بررسی مقایسه‌ای سه روش مختلف پردازش خون بند ناف: هیدروکسی اتیل استارچ، سانتریفیوژ ساده و سامانه خودکار سپکس [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 876-884]
 • تستوسترون اثر عصاره هیدروالکلی گل رازک (Humulus lupulus L.) بر میزان هورمون‌ها وسلول‌های دودمانی جنسی در موش‌‌‌های سوری نر بالغ [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 514-521]
 • تسکین درد مقایسه اثر تسکینی دیکلوفناک و مورفین بر درد بیماران آپاندکتومی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 379-385]
 • تشنج بررسی اثر مینوسیکلین بر میزان بیان ژن گیرنده NMDA در نواحی هیپوکمپ و پیریفورم مغزی، در طی روند کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 711-718]
 • تصفیه فاضلاب مقایسه تصفیه پذیری فاضلاب بیمارستانی توسط گیاهان وتیوار و نی معمولی در مناطق گرمسیری [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 934-941]
 • تصفیه‌ی فاضلاب تولید همزمان جریان الکتریسیته و تصفیه‌ی فاضلاب با استفاده از سیستم‌های الکتروشیمیایی ـ بیولوژیکی، مطالعه‌ی موردی پیل سوخت میکروبی با کاتد هوایی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1205-1213]
 • تصویر‌برداری حرارتی بررسی عملکرد تصویر‌برداری حرارتی درعلم پزشکی [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 675-692]
 • تعادل ایستا تاثیر 8 هفته فعالیّت بدنی منتخب بر تعادل ایستا و توان هوازی بیماران زن دیابتی نوع 2 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 629-636]
 • تعدیل درد مکانیسم تعدیلی درد در بخش سری-‎شکمی‎میانی پیاز مغز [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 106-115]
 • تقاضا برآورد کشش قیمتی و بررسی عوامل مؤثّر برتقاضا برای بیمه های تکمیلی سلامت: مطالعه موردی کارکنان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 778-785]
 • تقویّت طولانی مدّت تأثیر اعمال مزمن تحریک مغناطیسی با فرکانس پایین بر تقویّت سیناپسی ناشی از تحریکات الکتریکی در ناحیه شکنج دندانه ای موش صحرایی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 951-959]
 • تلفیق خانواده درمانی راه حل مدار و ساختاری بررسی اثر بخشی تلفیق دو روش خانواده درمانی راه حل مدار و ساختاری در درمان (قطع مصرف مواد) افراد وابسته به مواد و افزایش عملکرد خانواده [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 155-163]
 • تمرینات اینتروال شدید مقایسه‌ی تمرینات اینتروال شدید (HIIT) کوتاه‌مدت با رست و پلایومتریک در برخی از شاخص‌های قلبی عروقی، توان بی‌هوازی و عملکرد سرعتی و پرشی در دانشجویان دختر فعّال [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 332-342]
 • تمرینات هوازی تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر سطح سرمی بتا اندورفین و ادراک درد ناشی از دیسمنوره در دختران نوجوان غیرفعال [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 702-710]
 • تمرین در آب تأثیر برنامه‌ی تمرین در آب بر سطوح کورتیزول و TGF-β بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 207-216]
 • تمرین مقاومتی تغییرات پروتئین واکنشگر-C، اینترلوکین -6 سرمی و شاخص‌های لیپیدی در مردان میان‌سالِ غیر فعال پس از تمرینات مقاومتی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 283-292]
 • تمرین هوازی تأثیر شدت‌های متفاوت تمرین هوازی بر سطوح انسولین و مقاومت انسولین موش‌های ماده‌ی مبتلا به سندرم پلی‌کیستیک تخمدان [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1163-1172]
 • تمرین ویبریشن کل بدن تأثیر تمرین ویبریشن و مکمل‌سازی کراتین بر عملکرد عصبی- عضلانی و آمادگی جسمانی در زنان سالمند [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 402-415]
 • تناسب تناسب شخصیّت پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با رشته پرستاری [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 849-855]
 • تنیدگی رابطه بین راه های مقابله با استرس و بیومارکر پروتئین واکنشگر C در بیماران CHD [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 431-440]
 • تنیدگی(استرس) رابطه‌ی بین روش‌های مقابله با تنیدگی و زیست نشانگر قند خون ناشتا (FBS) در بیماران عروق کرونر قلب [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 81-92]
 • تهران مقایسه فراوانی میکروسپوریدیوزیس در نمونه های بالینی بیماران دارای نقص ایمنی و افراد سالم در تهران (1390- 1389) [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 885-893]
 • تهویه‌ی مکانیکی بررسی پنوموتوراکس در نوزادان تحت تهویه‌ی مکانیکی بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان بیمارستان مهدیه‌ی تهران [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 199-206]
 • توانبخشی چند بعدی بررسی تأثیر مدل مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی بر اضطراب بیماران همودیالیزی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 28-35]
 • توانبخشی روانی بررسی تأثیر مدل مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی بر اضطراب بیماران همودیالیزی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 28-35]

ج

 • جبری بررسی ویژگی‌های جمعیّت‌شناختی و علایم اختلال وسواسی- جبری [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 343-351]
 • جذب سطحی بررسی تـأثیر کربن فعال تجاری و کربن فعال اصلاح‌شده باکلراید آمونیوم در حذف آنیلین از محلول‌های آبی و مطالعات ایزوترمی و سینتیکی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1090-1102]
 • جمع‌گرایی مقایسه‌ی وضعیت روانی دانشجویان فردگرا و جمع‌گرای دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 493-501]
 • جنین بررسی اثرات عصاره سنجد (Elaeagnus angustifolia) بر بافت کبد جنین موش سوری [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 985-992]

چ

 • چاقی مقایسه اثرات شدّت‌های مختلف دویدن بر غلظت‌های پلاسمایی گلوکز و انسولین در افرادی با دو رده چاقی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 93-105]
 • چاقی بررسی تاثیر عصاره چای سبز بر شاخص های آنتروپومتریک زنان دارای اضافه وزن شهر زاهدان [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 559-568]
 • چاقی شیوع چاقی و اضافه وزن و عوامل دموگرافیک مؤثر بر آن در افراد بالاتر از 30 سال ساکن شهرستان فریدن استان اصفهان در سال 1392 [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 968-976]
 • چک لیست بیش پاسخ دهی حسّی روایی و پایایی نسخه فارسی چک لیست بیش پاسخ دهی حسی در کودکان با اختلال بیش فعالی-کمبود توجه [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1073-1080]

ح

 • حافظه‌ی فضایی تأثیر متفرمین بر یادگیری و حافظه‌ی فضایی موش‌های الزایمری مدل استرپتوزوتوسین [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 646-654]
 • حاملگی ناخواسته استفاده از مدل ارزیابی جامعه برای شناسایی مشکلات بهداشت خانواده [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1035-1044]
 • حدّاقل غلظت بازدارندگی تأثیر ضدباکتریایی دندریمر پلی‌پروپیلن‌ایمین نسل دوم و پلی‌آمیدوآمین نسل چهارم بر باکتری‌های کلبسیلا اوکسی‌توکا، سودوموناس آئروژینوزا و پروتئوس میرابیلیس در محیط آزمایشگاهی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 925-933]
 • حدّاقل غلظت کشندگی تأثیر ضدباکتریایی دندریمر پلی‌پروپیلن‌ایمین نسل دوم و پلی‌آمیدوآمین نسل چهارم بر باکتری‌های کلبسیلا اوکسی‌توکا، سودوموناس آئروژینوزا و پروتئوس میرابیلیس در محیط آزمایشگاهی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 925-933]
 • حداقل غلظت مهاری ارزیابی مقایسه‌ای تاثیرات ضدباکتریال عصاره‌های آبی گیاهان «مریم گلی» و «بومادران» بر روی ده باکتری بیماری‌زای انسانی [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 596-603]
 • حرفه تناسب شخصیّت پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با رشته پرستاری [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 849-855]
 • حیطه‌های یادگیری مقایسه‌ی اثربخشی آموزش تغذیه به دو روش بحث گروهی و بسته‌ی چندرسانه‌ای بر حیطه‌های یادگیری زنانِ باردار [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 441-452]
 • حمایت اجتماعی مقایسه‌ی حمایت اجتماعی و مکانیزم‌های دفاعی در افراد دیابتی و غیرِ دیابتی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 473-752]

خ

 • خاصیّت ضدّباکتریایی تأثیر ضدباکتریایی دندریمر پلی‌پروپیلن‌ایمین نسل دوم و پلی‌آمیدوآمین نسل چهارم بر باکتری‌های کلبسیلا اوکسی‌توکا، سودوموناس آئروژینوزا و پروتئوس میرابیلیس در محیط آزمایشگاهی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 925-933]
 • خاطره‌گویی گروهی تأثیر خاطره‌‌گویی گروهی بر میزان احساس تنهایی سالمندان [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 569-577]
 • خوداستنادی بررسی رفتار استنادی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهرستان یزد [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 393-401]
 • خودکارآمدی بررسی ارتباط خودکارآمدی سالمندان مبتلا به پرفشاریِ خون با رفتارهای خودمراقبتی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 753-760]
 • خودمراقبتی بررسی وضعیت خودمراقبتی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به انجمن دیابت شهر قم در سال 1392 [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 473-484]
 • خون بند ناف بررسی مقایسه‌ای سه روش مختلف پردازش خون بند ناف: هیدروکسی اتیل استارچ، سانتریفیوژ ساده و سامانه خودکار سپکس [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 876-884]

د

 • دیابت بررسی وضعیت خودمراقبتی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به انجمن دیابت شهر قم در سال 1392 [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 473-484]
 • دیابت بررسی اثر هم افزایی آسپیرین و زهر زنبور عسل در مهار گلایکه شدن در شرایط دیابتی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 482-492]
 • دیابت تاثیر به‌کارگیری مدل مراقبتِ پی‌گیر بر کیفیت خواب مبتلایان به دیابت نوع 2 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 655-664]
 • دیابت مقایسه‌ی اثر ارده و روغن کنجد بر سطح قند خون و پروفایل لیپیدی در موش‌های صحرایی دیابتی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 856-869]
 • دیابت بارداری بررسی شیوع دیابت بارداری و علت‌های مرتبط با آن درزنان باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهریزد درسال1391 [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1214-1224]
 • دیابت قندی بررسی اثر میریستین بر عملکرد انقباضی آئورت سینه‌ای در موش صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1123-1133]
 • دیابت ملیتوس اثر عصاره دانه های هویج (Daucus carota ssp.sativum) بر سطح سرمی نشانگرهای عملکرد کلیه و آنزیم های شاخص عملکرد کبد در مدل تجربی دیابت نوع I [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 370-378]
 • دیابت نوع 2 تاثیر 8 هفته فعالیّت بدنی منتخب بر تعادل ایستا و توان هوازی بیماران زن دیابتی نوع 2 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 629-636]
 • دیابت نوع 2 تأثیر آموزش مدیریت استرس بر شدت افسردگی در مبتلایان به دیابت نوع 2 [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 769-777]
 • داروی بتامیمتیک مقایسه اثرتجویز شیاف پروژسترون با سالبوتامول برکاهش زایمان زودرس در زنانِ درمعرض خطر [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 192-198]
 • دیازینون ارزیابی فعالیت آنزیم کولین استراز اریتروسیت و سرم در موش‌های صحرایی نر تیمار شده با دیازینون و نقش حفاظتی ویتامین E [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 550-558]
 • دیازینون پاسخ سیستم دفاعی آنتی اکسیدان کبد به اثرات ویتامین های C و E در کاهش سمیت دیازینون در موش صحرایی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1081-1089]
 • دانش‌آموزان بررسی دریافت تغذیه‌ای دانش‌آموزان دبیرستانی و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی آن‌ها [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 522-528]
 • دانشجو ترس و اضطراب ناشی از درمان های دندانپزشکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 183-191]
 • دانه های هویج اثر عصاره دانه های هویج (Daucus carota ssp.sativum) بر سطح سرمی نشانگرهای عملکرد کلیه و آنزیم های شاخص عملکرد کبد در مدل تجربی دیابت نوع I [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 370-378]
 • دختران ارزشیابی آموزش در ارتقای رفتارهای سبک زندگی سالم دختران نوجوان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 164-174]
 • دختران نوجوان بررسی ارتباط بین سن شروع قاعدگی و نمایه توده بدنی در دختران سن 17-10 سال مدارس شهر سبزوار در سال 1390 [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 36-42]
 • دریافت تغذیه‌ای بررسی دریافت تغذیه‌ای دانش‌آموزان دبیرستانی و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی آن‌ها [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 522-528]
 • درد بررسی اثر ضد دردی موسیقی آرام بی‌شتاب(Adagio) و تندِ دوان(Allergo) بر درد ناشی ازتست فرمالین در موش‌های نربالغ صحرایی [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 613-620]
 • درد اثر اسانس گیاه مشگک بر درد القا شده با مدل صفحه داغ در موش‌های صحرایی نر بالغ [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 761-768]
 • درد قاعدگی تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر سطح سرمی بتا اندورفین و ادراک درد ناشی از دیسمنوره در دختران نوجوان غیرفعال [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 702-710]
 • درمان به روش شکار نوترونی ارزیابی فاکتور افزایش دوز با استفاده از نانوذرّات بور و گادولینیوم در تومور در پرتودرمانی به روش شکار نوترونی از طریق شبیه سازی مونت کارلو [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 808-818]
 • درمان به روش فعال سازی فوتونی ارزیابی فاکتور افزایش دوز در براکی تراپی با چشمه‌های 170Tm و 125I در حضور مواد فعال ساز فوتونی از طریق شبیه سازی مونت کارلو [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1008-1018]
 • درمان گروهی فراشناختی اثربخشی درمان گروهی فراشناختی در بهبود افسردگی، باورهای فراشناختی و پاسخ‌های نشخواری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 216-227]
 • دیسمنوره تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر سطح سرمی بتا اندورفین و ادراک درد ناشی از دیسمنوره در دختران نوجوان غیرفعال [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 702-710]
 • دیکلوفناک مقایسه اثر تسکینی دیکلوفناک و مورفین بر درد بیماران آپاندکتومی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 379-385]
 • دندان پزشکی ترس و اضطراب ناشی از درمان های دندانپزشکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 183-191]
 • دندان‌پزشکی ترمیمی بررسی وضعیت درمانی خدمات دندان‌پزشکی ترمیمی، مبتنی بر نیازهای جامعه [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 416-423]
 • دویدن مقایسه اثرات شدّت‌های مختلف دویدن بر غلظت‌های پلاسمایی گلوکز و انسولین در افرادی با دو رده چاقی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 93-105]

ر

 • رادیکال سولفات بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته الکتروشیمیایی با استفاده از پرسولفات در تخریب رنگ اسید بلو 113 از محیط‌های‌ آبی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 797-807]
 • رازک اثر عصاره هیدروالکلی گل رازک (Humulus lupulus L.) بر میزان هورمون‌ها وسلول‌های دودمانی جنسی در موش‌‌‌های سوری نر بالغ [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 514-521]
 • راه های مقابله ای رابطه بین راه های مقابله با استرس و بیومارکر پروتئین واکنشگر C در بیماران CHD [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 431-440]
 • رتینوبلاستوما مدل شفایافته‌ی آمیخته‌ی لگنرمال با کاربرد در تحلیل بقای چشم کودکان مبتلا به رتینوبلاستوما [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1001-1007]
 • رضایت از درمان اثربخشی گروه درمانگری شناختی- رفتاری هیمبرگ- بکر بر بهبود اضطراب اجتماعی و انعطاف‌پذیری شناختی دختران نوجوان [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 226-240]
 • رفتاری اثربخشی گروه درمانگری شناختی- رفتاری هیمبرگ- بکر بر بهبود اضطراب اجتماعی و انعطاف‌پذیری شناختی دختران نوجوان [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 226-240]
 • رفتاری بررسی تأثیر آموزش گروهی زوجین به شیوه مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری برافزایش سازگاری زوجین [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1055-1063]
 • رفتار استنادی بررسی رفتار استنادی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهرستان یزد [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 393-401]
 • رینیت آلرژیک مقایسه آلرژی زایی گلبرگ ها در دو مرحله تکوینی در گیاه گل طاووسی (Cytisus scoparius L.) درخوکچه هندی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 451-460]
 • رینیت آلرژیک بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم-607A/C ژن اینترلوکین 18 با میزان ایمونوگلوبین E سرم به‌عنوان یک عامل خطر برای بیماری رینیت آلرژیک [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 842-848]
 • ریه اثر سالمترول بر برخی از پارامترهای تهویه ریوی در افراد سیگاری و غیر سیگاری مبتلا به بیماری انسداد مزمن ریوی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 302-309]
 • روایی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه‌ی عوامل پیش‌بینی کنندگی پوسیدگی دندان در نوجوانان: برازش نظریه با روش تحلیل عامل [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 69-80]
 • روایی بررسی روایی و پایایی آزمون مشاهده‌ی مستقیم مهارت‌های عملی(DOPS )در ارزیابی مهارت‌های بالینی دانشجویان مامایی دانشکده-ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 145-154]
 • روایی روایی و پایایی نسخه فارسی چک لیست بیش پاسخ دهی حسی در کودکان با اختلال بیش فعالی-کمبود توجه [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1073-1080]
 • روان سنجی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه‌ی عوامل پیش‌بینی کنندگی پوسیدگی دندان در نوجوانان: برازش نظریه با روش تحلیل عامل [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 69-80]
 • روتارد اثر تجویز حاد مهار کننده های کانال های پتاسیمی بر علایم رفتاری پارکینسونیسم القا شده با 6-هیدروکسی دپامین در موش صحرایی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 271-282]
 • روحیه‌ی شغلی بررسی روحیه‌ی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر قم و عوامل مرتبط با آن در سال 1392 [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 175-182]
 • روش‌های مقابله رابطه‌ی بین روش‌های مقابله با تنیدگی و زیست نشانگر قند خون ناشتا (FBS) در بیماران عروق کرونر قلب [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 81-92]
 • رویکرد شناختی بررسی تأثیر آموزش گروهی زوجین به شیوه مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری برافزایش سازگاری زوجین [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1055-1063]
 • رویکرد نسلی اندازه‌گیری و تحلیل روند فقرِ سلامت در خانوارهای شهر تهران درسال‌های 1363 تا 1391 با استفاده از شاخص مشارکت مالی خانوار و به‌کارگیری رویکرد نسلی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1045-1054]

ز

 • زایمان زودرس مقایسه اثرتجویز شیاف پروژسترون با سالبوتامول برکاهش زایمان زودرس در زنانِ درمعرض خطر [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 192-198]
 • زایمان طبیعی بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نوع زایمان و نگرش زنان باردارِ مراجعه-کننده به بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی در سال 1392 [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 310-319]
 • زیست نشانگر(بیومارکر) رابطه‌ی بین روش‌های مقابله با تنیدگی و زیست نشانگر قند خون ناشتا (FBS) در بیماران عروق کرونر قلب [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 81-92]
 • زنان بررسی تاثیر عصاره چای سبز بر شاخص های آنتروپومتریک زنان دارای اضافه وزن شهر زاهدان [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 559-568]
 • زنان باردار بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نوع زایمان و نگرش زنان باردارِ مراجعه-کننده به بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی در سال 1392 [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 310-319]
 • زنان باردار نخست‌زا بررسی تأثیرمداخله‌ی آموزشی مبتنی بر سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی درخصوص اضطراب زنان باردار نخست‌زا [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 719-734]
 • زنان خانه دار بررسی وضعیت ادراک و رفتار زنان از ضدعفونی سبزیجات در شهر قم در سال 1390 ؛ مطالعه ای مبتنی بر الگوی باور سلامتی [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 540-549]
 • زنانِ درمعرض خطر مقایسه اثرتجویز شیاف پروژسترون با سالبوتامول برکاهش زایمان زودرس در زنانِ درمعرض خطر [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 192-198]
 • زنان سالمند تأثیر تمرین ویبریشن و مکمل‌سازی کراتین بر عملکرد عصبی- عضلانی و آمادگی جسمانی در زنان سالمند [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 402-415]
 • زهر زنبور بررسی اثر هم افزایی آسپیرین و زهر زنبور عسل در مهار گلایکه شدن در شرایط دیابتی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 482-492]
 • زوجین بررسی تأثیر آموزش گروهی زوجین به شیوه مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری برافزایش سازگاری زوجین [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1055-1063]

ژ

 • ژن درمانی ویرایش هدف‌دار ژنوم با میانجی‌گری نوکلئازهای مهندسی شده؛ رویکردی نو در ژن درمانی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 131-144]

س

 • سایتوتوکسیسیتی بررسی اثرات سایتوتوکسیسیتی آویشن باغی بر رده‌ی سلولی سرطان پستان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 122-130]
 • سازگاری زناشویی بررسی تأثیر آموزش گروهی زوجین به شیوه مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری برافزایش سازگاری زوجین [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1055-1063]
 • سازمان تامین اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نوع زایمان و نگرش زنان باردارِ مراجعه-کننده به بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی در سال 1392 [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 310-319]
 • سالبوتامول مقایسه اثرتجویز شیاف پروژسترون با سالبوتامول برکاهش زایمان زودرس در زنانِ درمعرض خطر [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 192-198]
 • سالمترول اثر سالمترول بر برخی از پارامترهای تهویه ریوی در افراد سیگاری و غیر سیگاری مبتلا به بیماری انسداد مزمن ریوی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 302-309]
 • سالم سازی سبزیجات بررسی وضعیت ادراک و رفتار زنان از ضدعفونی سبزیجات در شهر قم در سال 1390 ؛ مطالعه ای مبتنی بر الگوی باور سلامتی [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 540-549]
 • سالمند ارتباط سلامت عمومی و فشار بار مراقبتی در زنان مراقبت کننده از سالمند مبتلا به آلزایمر [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1134-1143]
 • سالمندی تأثیر خاطره‌‌گویی گروهی بر میزان احساس تنهایی سالمندان [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 569-577]
 • سالمندان بررسی ارتباط خودکارآمدی سالمندان مبتلا به پرفشاریِ خون با رفتارهای خودمراقبتی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 753-760]
 • سالمونلا تیفی موریوم غربال گری، شناسایی و بررسی پتانسیل پروبیوتیکی انتروکوکسی های موجود در فرآورده لبنی سنتی سبزوار [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 7-16]
 • سامانه خودکار سپکس (Sepax) بررسی مقایسه‌ای سه روش مختلف پردازش خون بند ناف: هیدروکسی اتیل استارچ، سانتریفیوژ ساده و سامانه خودکار سپکس [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 876-884]
 • سانتریفیوژ ساده بررسی مقایسه‌ای سه روش مختلف پردازش خون بند ناف: هیدروکسی اتیل استارچ، سانتریفیوژ ساده و سامانه خودکار سپکس [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 876-884]
 • سیانید تعیین کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون با الکترودهای آلومنیومی در حذف سیانید از پساب سنتتیک با بهره‌گیری از کمک منعقد کننده منیزیم اکسید [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 252-262]
 • سبزوار بررسی سن شروع بلوغ و ارتباط آن با شاخص توده‌ی بدنی در پسران شهر سبزوار [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 903-912]
 • سبزوار ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی- عضلانی در شاطران شاغل در نانوایی های سنّتی شهر سبزوار در سال 91 [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 942-950]
 • سبک زندگی ارزشیابی آموزش در ارتقای رفتارهای سبک زندگی سالم دختران نوجوان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 164-174]
 • سخت رویی روان شناختی عوامل پیش‌بین بهزیستی روان شناختی در دانشجویان [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 468-481]
 • سرب بررسی ارتباط بین سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری با شاخص های آنتروپومتریک و آپگار بدو تولد نوزادان [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 463-472]
 • سرب خون مادر پارگی زودرس پرده های جنینی وسطح سرب خون مادران در نیمه اول بارداری [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 217-225]
 • سرطان تأثیر آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان پروستات [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 735-742]
 • سرطان پستان بررسی اثرات سایتوتوکسیسیتی آویشن باغی بر رده‌ی سلولی سرطان پستان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 122-130]
 • سرطان پستان بررسی عملکرد تصویر‌برداری حرارتی درعلم پزشکی [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 675-692]
 • سرمایه اجتماعی عوامل پیش‌بین بهزیستی روان شناختی در دانشجویان [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 468-481]
 • سرمایه روان شناختی عوامل پیش‌بین بهزیستی روان شناختی در دانشجویان [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 468-481]
 • سزارین بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نوع زایمان و نگرش زنان باردارِ مراجعه-کننده به بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی در سال 1392 [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 310-319]
 • سیستم تعادلی بایودکس بررسی رابطه شاخص های تعادلی استاتیک و دینامیک و شاخص های آنتروپومتری در مردان و زنان سالم با شاخص توده بدنی نرمال [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 241-251]
 • سیگار اثر سالمترول بر برخی از پارامترهای تهویه ریوی در افراد سیگاری و غیر سیگاری مبتلا به بیماری انسداد مزمن ریوی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 302-309]
 • سلامت برآورد کشش قیمتی و بررسی عوامل مؤثّر برتقاضا برای بیمه های تکمیلی سلامت: مطالعه موردی کارکنان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 778-785]
 • سلامت استفاده از مدل ارزیابی جامعه برای شناسایی مشکلات بهداشت خانواده [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1035-1044]
 • سلامت اجتماعی سنجش کیفیّت زندگی و رابطه‌ی آن با سلامت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار 1391 [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 864-875]
 • سلامت جسمی تأثیر گروه حمایتی همتایان بر ارتقای سطح سلامت جسمی بیماران مبتلا به نارسایی کلیه تحت درمان با همودیالیز [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 993-1000]
 • سلامت دهان خصوصیات روان سنجی پرسشنامه‌ی عوامل پیش‌بینی کنندگی پوسیدگی دندان در نوجوانان: برازش نظریه با روش تحلیل عامل [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 69-80]
 • سلامت‌ روانی بازشناسی مفهوم مدرسه از منظر نومفهوم گرایان و ارتباط آن با سلامت روان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 43-52]
 • سلامت عمومی ارتباط سلامت عمومی و فشار بار مراقبتی در زنان مراقبت کننده از سالمند مبتلا به آلزایمر [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1134-1143]
 • سلول دروزوفیلا معرفی سوبستراهای احتمالی آنزیم گاماکربوکسیلاز دروزوفیلایی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 977-984]
 • سلول‌های بنیادی خون ساز بررسی مقایسه‌ای سه روش مختلف پردازش خون بند ناف: هیدروکسی اتیل استارچ، سانتریفیوژ ساده و سامانه خودکار سپکس [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 876-884]
 • سلول های گرانولوزای فولیکول بررسی اثرات آگونیست GnRH بر روی میزان آپوپتوز سلولهای گرانولوزای فولیکولهای موش های صحرایی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 461-476]
 • سینتیک بررسی کارایی کربن فعال به‌دست‌آمده از هسته‌ی خرما در حذف رنگ متیلن‌بلو از محلول‌های مائی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 502-513]
 • سینتیک بررسی تـأثیر کربن فعال تجاری و کربن فعال اصلاح‌شده باکلراید آمونیوم در حذف آنیلین از محلول‌های آبی و مطالعات ایزوترمی و سینتیکی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1090-1102]
 • سینتیک جذب بررسی جذب کروم شش ظرفیتی با جاذب باگاس نیشکر فعال شده و تعیین ایزوترم ها و سینتیک جذب [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 665-674]
 • سنجد بررسی اثرات عصاره سنجد (Elaeagnus angustifolia) بر بافت کبد جنین موش سوری [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 985-992]
 • سندرم استیونس جانسون گزارش یک مورد سندرم نکرولیز اپیدرمی توکسیک (TEN) به دنبال مصرف فنی توئین [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 116-121]
 • سندرم پلی‌کیستیک تخمدان تأثیر شدت‌های متفاوت تمرین هوازی بر سطوح انسولین و مقاومت انسولین موش‌های ماده‌ی مبتلا به سندرم پلی‌کیستیک تخمدان [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1163-1172]
 • سندروم نکرولیز توکسیک اپیدرم گزارش یک مورد سندرم نکرولیز اپیدرمی توکسیک (TEN) به دنبال مصرف فنی توئین [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 116-121]
 • سنّ منارک بررسی ارتباط بین سن شروع قاعدگی و نمایه توده بدنی در دختران سن 17-10 سال مدارس شهر سبزوار در سال 1390 [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 36-42]
 • سویا مقایسه اثر شیرسویا و شیرگاو بر شاخص های بیماری قلبی عروقی و آدیپوسایتوکین ها در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید دارای اضافه وزن [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1144-1153]

ش

 • شاخص توده بدن بررسی رابطه شاخص های تعادلی استاتیک و دینامیک و شاخص های آنتروپومتری در مردان و زنان سالم با شاخص توده بدنی نرمال [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 241-251]
 • شاخص توده بدن بررسی سن شروع بلوغ و ارتباط آن با شاخص توده‌ی بدنی در پسران شهر سبزوار [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 903-912]
 • شاخص ثبات استاتیک بررسی رابطه شاخص های تعادلی استاتیک و دینامیک و شاخص های آنتروپومتری در مردان و زنان سالم با شاخص توده بدنی نرمال [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 241-251]
 • شاخص ثبات دینامیک بررسی رابطه شاخص های تعادلی استاتیک و دینامیک و شاخص های آنتروپومتری در مردان و زنان سالم با شاخص توده بدنی نرمال [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 241-251]
 • شاخص مشارکت مالی خانوار اندازه‌گیری و تحلیل روند فقرِ سلامت در خانوارهای شهر تهران درسال‌های 1363 تا 1391 با استفاده از شاخص مشارکت مالی خانوار و به‌کارگیری رویکرد نسلی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1045-1054]
 • شاخص های آنتروپومتریک بررسی ارتباط بین سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری با شاخص های آنتروپومتریک و آپگار بدو تولد نوزادان [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 463-472]
 • شاخص های آنتروپومتریک بررسی تاثیر عصاره چای سبز بر شاخص های آنتروپومتریک زنان دارای اضافه وزن شهر زاهدان [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 559-568]
 • شاخص‌های قلبی عروقی مقایسه‌ی تمرینات اینتروال شدید (HIIT) کوتاه‌مدت با رست و پلایومتریک در برخی از شاخص‌های قلبی عروقی، توان بی‌هوازی و عملکرد سرعتی و پرشی در دانشجویان دختر فعّال [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 332-342]
 • شاطر ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی- عضلانی در شاطران شاغل در نانوایی های سنّتی شهر سبزوار در سال 91 [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 942-950]
 • شیاف پروژسترون مقایسه اثرتجویز شیاف پروژسترون با سالبوتامول برکاهش زایمان زودرس در زنانِ درمعرض خطر [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 192-198]
 • شبیه سازی مولکولی تأثیر اثرات ترمودینامیکی بر تغییرات انرژی و مقایسه‌ی برهم‌کنش‌های ساختاری در پروتئینِ گیرنده‌ی فاکتور رشد عصبی و آنزیم پروتئینی مؤثر در یادگیری [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 362-369]
 • شبیه سازی مونت کارلو بررسی فاکتور افزایش دوز تومور با حضور نانو ذرات مختلف در براکی-تراپی پروستات به‌روش مونت کارلو [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 320-331]
 • شبیه سازی مونت کارلو ارزیابی فاکتور افزایش دوز با استفاده از نانوذرّات بور و گادولینیوم در تومور در پرتودرمانی به روش شکار نوترونی از طریق شبیه سازی مونت کارلو [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 808-818]
 • شخصیّت تناسب شخصیّت پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با رشته پرستاری [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 849-855]
 • شدت تلاش درک شده مقایسه برآورد ظرفیت هوازی (vo2max) بر اساس درک ذهنی و فیزیولوژیکی در کادر پرستاری [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 578-586]
 • شدت درد بررسی آنتی بیوتیک‌تراپی بر روی دردهای ناشی از تونسیلکتومی و آدنوتونسیلکتومی در یک مطالعه‌ی کارآزماییِ بالینی شاهددار تصادفی‌شده [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1173-1181]
 • شکست‌های دو رشته‌ای ویرایش هدف‌دار ژنوم با میانجی‌گری نوکلئازهای مهندسی شده؛ رویکردی نو در ژن درمانی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 131-144]
 • شکل‌پذیری سیناپسی تأثیر اعمال مزمن تحریک مغناطیسی با فرکانس پایین بر تقویّت سیناپسی ناشی از تحریکات الکتریکی در ناحیه شکنج دندانه ای موش صحرایی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 951-959]
 • شکنج دندانه ای تأثیر اعمال مزمن تحریک مغناطیسی با فرکانس پایین بر تقویّت سیناپسی ناشی از تحریکات الکتریکی در ناحیه شکنج دندانه ای موش صحرایی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 951-959]
 • شکوفایی اجتماعی سنجش کیفیّت زندگی و رابطه‌ی آن با سلامت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار 1391 [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 864-875]
 • شیگلا دیسانتری تیپ 1 بررسی ایمنی‌زایی پروتئین نوترکیب (STxB) شیگلا دیسانتری تیپ 1 در موش سوری [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1103-1112]
 • شیوع مقایسه فراوانی میکروسپوریدیوزیس در نمونه های بالینی بیماران دارای نقص ایمنی و افراد سالم در تهران (1390- 1389) [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 885-893]
 • شیوع شیوع چاقی و اضافه وزن و عوامل دموگرافیک مؤثر بر آن در افراد بالاتر از 30 سال ساکن شهرستان فریدن استان اصفهان در سال 1392 [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 968-976]

ص

 • صرع بررسی اثر مینوسیکلین بر میزان بیان ژن گیرنده GABAA در نواحی هیپوکمپ و پیریفورم مغزی، در طی روند کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 352-361]
 • صنایع شیمیایی و نفت ارزیابی کمی ریسک مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار در صنایع شیمیایی وابسته به نفت [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 829-841]

ض

 • ضربان قلب مقایسه برآورد ظرفیت هوازی (vo2max) بر اساس درک ذهنی و فیزیولوژیکی در کادر پرستاری [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 578-586]

ط

 • طحال اثرات استرس ازدحامی بر ساختار بافت شناختی طحال موش سوری نر [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 207-215]
 • طراحی دارو طراحی مهارکننده‌های جدید پپتیدی با گروههای عاملی بر پایه بنزن برای پروتئاز ویروس HTLV-1 با روشهای محاسباتی [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 637-645]
 • طغیان بررسی وضعیت ادراک و رفتار زنان از ضدعفونی سبزیجات در شهر قم در سال 1390 ؛ مطالعه ای مبتنی بر الگوی باور سلامتی [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 540-549]

ظ

 • ظرفیّت آنتی‌اکسیدانی کل بررسی فعالـیت آنتـی‌اکـسیدانی عصـاره‌هـای مختـلف گیاه Artemisia Annua اطراف شهر بابل [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 529-539]
 • ظرفیت هوازی مقایسه برآورد ظرفیت هوازی (vo2max) بر اساس درک ذهنی و فیزیولوژیکی در کادر پرستاری [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 578-586]

ع

 • عروق کرونر قلب رابطه‌ی بین روش‌های مقابله با تنیدگی و زیست نشانگر قند خون ناشتا (FBS) در بیماران عروق کرونر قلب [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 81-92]
 • عصاره‌ی آبی ارزیابی مقایسه‌ای تاثیرات ضدباکتریال عصاره‌های آبی گیاهان «مریم گلی» و «بومادران» بر روی ده باکتری بیماری‌زای انسانی [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 596-603]
 • عصاره چای سبز بررسی تاثیر عصاره چای سبز بر شاخص های آنتروپومتریک زنان دارای اضافه وزن شهر زاهدان [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 559-568]
 • عصاره گیاهی بررسی خاصیّت ضدّمیکروبی عصاره های اتانولی گیاهان آویشن، مورد و سیر بر روی تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس آرئوس [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1019-1027]
 • عصاره‌گیری بررسی فعالـیت آنتـی‌اکـسیدانی عصـاره‌هـای مختـلف گیاه Artemisia Annua اطراف شهر بابل [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 529-539]
 • عضلانی تأثیر تمرین ویبریشن و مکمل‌سازی کراتین بر عملکرد عصبی- عضلانی و آمادگی جسمانی در زنان سالمند [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 402-415]
 • علت‌های مرتبط بررسی شیوع دیابت بارداری و علت‌های مرتبط با آن درزنان باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهریزد درسال1391 [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1214-1224]
 • عملکرد بی‌هوازی تاثیر دریافت مکمل کراتین مونوهیدرات بر عملکرد بی‌هوازی و غلظت کراتین و کراتی‌نین ادراری در ورزش‌کاران رشته‌ی‌ بدن‌سازی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 913-924]
 • عملکرد پرشی مقایسه‌ی تمرینات اینتروال شدید (HIIT) کوتاه‌مدت با رست و پلایومتریک در برخی از شاخص‌های قلبی عروقی، توان بی‌هوازی و عملکرد سرعتی و پرشی در دانشجویان دختر فعّال [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 332-342]
 • عملکرد خانواده بررسی اثر بخشی تلفیق دو روش خانواده درمانی راه حل مدار و ساختاری در درمان (قطع مصرف مواد) افراد وابسته به مواد و افزایش عملکرد خانواده [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 155-163]
 • عملکرد سرعتی مقایسه‌ی تمرینات اینتروال شدید (HIIT) کوتاه‌مدت با رست و پلایومتریک در برخی از شاخص‌های قلبی عروقی، توان بی‌هوازی و عملکرد سرعتی و پرشی در دانشجویان دختر فعّال [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 332-342]
 • عملکرد عصبی تأثیر تمرین ویبریشن و مکمل‌سازی کراتین بر عملکرد عصبی- عضلانی و آمادگی جسمانی در زنان سالمند [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 402-415]

غ

 • غربالگری بررسی عملکرد تصویر‌برداری حرارتی درعلم پزشکی [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 675-692]

ف

 • فاضلاب بیمارستانی مقایسه تصفیه پذیری فاضلاب بیمارستانی توسط گیاهان وتیوار و نی معمولی در مناطق گرمسیری [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 934-941]
 • فاکتور افزایش دوز بررسی فاکتور افزایش دوز تومور با حضور نانو ذرات مختلف در براکی-تراپی پروستات به‌روش مونت کارلو [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 320-331]
 • فاکتور افزایش دوز ارزیابی فاکتور افزایش دوز با استفاده از نانوذرّات بور و گادولینیوم در تومور در پرتودرمانی به روش شکار نوترونی از طریق شبیه سازی مونت کارلو [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 808-818]
 • فاکتور افزایش دوز ارزیابی فاکتور افزایش دوز در براکی تراپی با چشمه‌های 170Tm و 125I در حضور مواد فعال ساز فوتونی از طریق شبیه سازی مونت کارلو [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1008-1018]
 • فاکتور رشد عصبی تأثیر اثرات ترمودینامیکی بر تغییرات انرژی و مقایسه‌ی برهم‌کنش‌های ساختاری در پروتئینِ گیرنده‌ی فاکتور رشد عصبی و آنزیم پروتئینی مؤثر در یادگیری [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 362-369]
 • فاکتورهای انعقادی معرفی سوبستراهای احتمالی آنزیم گاماکربوکسیلاز دروزوفیلایی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 977-984]
 • فاکتورهای سیستم ایمنی تأثیر شنیدن آوای قرآن کریم بر میزان فاکتورهای سیستم ایمنی در انسان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 53-60]
 • فرایند الکتروکواگولاسیون تعیین کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون با الکترودهای آلومنیومی در حذف سیانید از پساب سنتتیک با بهره‌گیری از کمک منعقد کننده منیزیم اکسید [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 252-262]
 • فردگرایی مقایسه‌ی وضعیت روانی دانشجویان فردگرا و جمع‌گرای دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 493-501]
 • فرسودگی شغلی بررسی فرسودگی شغلی و عوامل محیط‌کارِ موثر بر آن دراعضای هیأت علمی پرستاری استان خراسان رضوی در سال1391 [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 17-27]
 • فرسودگی شغلی بررسی رابطه هوش معنوی و فرسـودگی شغـلی کارکـنان بیـمارستان امام رضا (ع) مشهد [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 894-902]
 • فرمالین بررسی اثر ضد دردی موسیقی آرام بی‌شتاب(Adagio) و تندِ دوان(Allergo) بر درد ناشی ازتست فرمالین در موش‌های نربالغ صحرایی [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 613-620]
 • فشار بار مراقبتی ارتباط سلامت عمومی و فشار بار مراقبتی در زنان مراقبت کننده از سالمند مبتلا به آلزایمر [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1134-1143]
 • فعالیت استقامتی مقایسه‌ی اثر سه نوع فعالیت ورزشی استقامتی، مقاومتی و موازی بر غلظت سرمی اینترلوکین 17 در مردان فعال [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 786-796]
 • فعالیت بدنی تاثیر 8 هفته فعالیّت بدنی منتخب بر تعادل ایستا و توان هوازی بیماران زن دیابتی نوع 2 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 629-636]
 • فعالیت مقاومتی مقایسه‌ی اثر سه نوع فعالیت ورزشی استقامتی، مقاومتی و موازی بر غلظت سرمی اینترلوکین 17 در مردان فعال [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 786-796]
 • فعّالیّت مقاومتی پاسخ شاخص‌های التهابـی و هایپرتـروفیک به فعالیـت مقاومتی در موش‌های صحرایی نر [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1113-1122]
 • فعالیت موازی مقایسه‌ی اثر سه نوع فعالیت ورزشی استقامتی، مقاومتی و موازی بر غلظت سرمی اینترلوکین 17 در مردان فعال [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 786-796]
 • فقر سلامت اندازه‌گیری و تحلیل روند فقرِ سلامت در خانوارهای شهر تهران درسال‌های 1363 تا 1391 با استفاده از شاخص مشارکت مالی خانوار و به‌کارگیری رویکرد نسلی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1045-1054]
 • فلزات سنگین بررسی جذب کروم شش ظرفیتی با جاذب باگاس نیشکر فعال شده و تعیین ایزوترم ها و سینتیک جذب [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 665-674]
 • فنی توئین گزارش یک مورد سندرم نکرولیز اپیدرمی توکسیک (TEN) به دنبال مصرف فنی توئین [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 116-121]

ق

 • قم بررسی روحیه‌ی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر قم و عوامل مرتبط با آن در سال 1392 [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 175-182]
 • قم بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به اندوکاردیت در شهرستان قم بین سال‌های 1383-1392 [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 386-392]
 • قند خون ناشتا مقایسه‌ی اثر ارده و روغن کنجد بر سطح قند خون و پروفایل لیپیدی در موش‌های صحرایی دیابتی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 856-869]
 • قند خون ناشتا(FBS) رابطه‌ی بین روش‌های مقابله با تنیدگی و زیست نشانگر قند خون ناشتا (FBS) در بیماران عروق کرونر قلب [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 81-92]

ک

 • کاتد هوایی تولید همزمان جریان الکتریسیته و تصفیه‌ی فاضلاب با استفاده از سیستم‌های الکتروشیمیایی ـ بیولوژیکی، مطالعه‌ی موردی پیل سوخت میکروبی با کاتد هوایی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1205-1213]
 • کادر پرستاری مقایسه برآورد ظرفیت هوازی (vo2max) بر اساس درک ذهنی و فیزیولوژیکی در کادر پرستاری [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 578-586]
 • کارکرد اجرایی رابطه کارکردهای اجرایی مغز و نظریّه ذهن در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1152-1162]
 • کاهش وزن بررسی تاثیر عصاره چای سبز بر شاخص های آنتروپومتریک زنان دارای اضافه وزن شهر زاهدان [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 559-568]
 • کبد بررسی اثرات عصاره سنجد (Elaeagnus angustifolia) بر بافت کبد جنین موش سوری [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 985-992]
 • کبد پاسخ سیستم دفاعی آنتی اکسیدان کبد به اثرات ویتامین های C و E در کاهش سمیت دیازینون در موش صحرایی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1081-1089]
 • کراتین تاثیر دریافت مکمل کراتین مونوهیدرات بر عملکرد بی‌هوازی و غلظت کراتین و کراتی‌نین ادراری در ورزش‌کاران رشته‌ی‌ بدن‌سازی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 913-924]
 • کراتین کیناز پاسخ شاخص‌های التهابـی و هایپرتـروفیک به فعالیـت مقاومتی در موش‌های صحرایی نر [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1113-1122]
 • کراتی‌نین ادراری تاثیر دریافت مکمل کراتین مونوهیدرات بر عملکرد بی‌هوازی و غلظت کراتین و کراتی‌نین ادراری در ورزش‌کاران رشته‌ی‌ بدن‌سازی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 913-924]
 • کربن فعال بررسی کارایی کربن فعال به‌دست‌آمده از هسته‌ی خرما در حذف رنگ متیلن‌بلو از محلول‌های مائی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 502-513]
 • کربن فعال بررسی تـأثیر کربن فعال تجاری و کربن فعال اصلاح‌شده باکلراید آمونیوم در حذف آنیلین از محلول‌های آبی و مطالعات ایزوترمی و سینتیکی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1090-1102]
 • کرمانشاه الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در میان حاملان نازوفارنژیال نایسریامننژیتیدیس در کودکان 2 تا 12 ساله در شهرکرمانشاه درسال1391 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 621-628]
 • کروم شش ظرفیتی بررسی جذب کروم شش ظرفیتی با جاذب باگاس نیشکر فعال شده و تعیین ایزوترم ها و سینتیک جذب [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 665-674]
 • کشش قیمتی برآورد کشش قیمتی و بررسی عوامل مؤثّر برتقاضا برای بیمه های تکمیلی سلامت: مطالعه موردی کارکنان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 778-785]
 • کیفیت خواب تأثیر روش آرام‌سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 492-450]
 • کیفیت خواب تاثیر به‌کارگیری مدل مراقبتِ پی‌گیر بر کیفیت خواب مبتلایان به دیابت نوع 2 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 655-664]
 • کیفیّت زندگی سنجش کیفیّت زندگی و رابطه‌ی آن با سلامت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار 1391 [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 864-875]
 • کلیه اثر عصاره دانه های هویج (Daucus carota ssp.sativum) بر سطح سرمی نشانگرهای عملکرد کلیه و آنزیم های شاخص عملکرد کبد در مدل تجربی دیابت نوع I [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 370-378]
 • کمک منعقد کننده تعیین کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون با الکترودهای آلومنیومی در حذف سیانید از پساب سنتتیک با بهره‌گیری از کمک منعقد کننده منیزیم اکسید [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 252-262]
 • کمه غربال گری، شناسایی و بررسی پتانسیل پروبیوتیکی انتروکوکسی های موجود در فرآورده لبنی سنتی سبزوار [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 7-16]
 • کنجد مقایسه‌ی اثر ارده و روغن کنجد بر سطح قند خون و پروفایل لیپیدی در موش‌های صحرایی دیابتی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 856-869]
 • کیندلینگ بررسی اثر مینوسیکلین بر میزان بیان ژن گیرنده GABAA در نواحی هیپوکمپ و پیریفورم مغزی، در طی روند کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 352-361]
 • کیندلینگ بررسی اثر مینوسیکلین بر میزان بیان ژن گیرنده NMDA در نواحی هیپوکمپ و پیریفورم مغزی، در طی روند کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 711-718]
 • کودکان بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله‌های اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک درکودکان اسهالی در شهر زنجان طی سال‌های 1391 تا 1392 [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 61-68]
 • کودکان الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در میان حاملان نازوفارنژیال نایسریامننژیتیدیس در کودکان 2 تا 12 ساله در شهرکرمانشاه درسال1391 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 621-628]
 • کودکان کار بررسی وضعیت تغذیه‌ای کودکان کار در شهر کرمانشاه در سال 1391 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 604-612]
 • کورتیزول تأثیر برنامه‌ی تمرین در آب بر سطوح کورتیزول و TGF-β بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 207-216]
 • کورتیکوسترون اثر استرس روانی مزمن کوتاه و میان مدت بر پارامترهای متابولیکی، هورمونی و رفتاری در موش های صحرایی نر [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 819-828]
 • کولین استراز کاذب ارزیابی فعالیت آنزیم کولین استراز اریتروسیت و سرم در موش‌های صحرایی نر تیمار شده با دیازینون و نقش حفاظتی ویتامین E [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 550-558]

گ

 • گاما کربوکسیلاز معرفی سوبستراهای احتمالی آنزیم گاماکربوکسیلاز دروزوفیلایی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 977-984]
 • گیاه آویشن باغی بررسی اثرات سایتوتوکسیسیتی آویشن باغی بر رده‌ی سلولی سرطان پستان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 122-130]
 • گیاه نی مقایسه تصفیه پذیری فاضلاب بیمارستانی توسط گیاهان وتیوار و نی معمولی در مناطق گرمسیری [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 934-941]
 • گیاه وتیوار مقایسه تصفیه پذیری فاضلاب بیمارستانی توسط گیاهان وتیوار و نی معمولی در مناطق گرمسیری [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 934-941]
 • گیرنده GABAA بررسی اثر مینوسیکلین بر میزان بیان ژن گیرنده GABAA در نواحی هیپوکمپ و پیریفورم مغزی، در طی روند کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 352-361]
 • گیرنده‌ی NMDA بررسی اثر مینوسیکلین بر میزان بیان ژن گیرنده NMDA در نواحی هیپوکمپ و پیریفورم مغزی، در طی روند کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 711-718]
 • گروه حمایتی همتایان تأثیر گروه حمایتی همتایان بر ارتقای سطح سلامت جسمی بیماران مبتلا به نارسایی کلیه تحت درمان با همودیالیز [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 993-1000]
 • گروه درمانگری شناختی اثربخشی گروه درمانگری شناختی- رفتاری هیمبرگ- بکر بر بهبود اضطراب اجتماعی و انعطاف‌پذیری شناختی دختران نوجوان [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 226-240]
 • گلایکه‌شدن بررسی اثر هم افزایی آسپیرین و زهر زنبور عسل در مهار گلایکه شدن در شرایط دیابتی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 482-492]
 • گل طاووسی مقایسه آلرژی زایی گلبرگ ها در دو مرحله تکوینی در گیاه گل طاووسی (Cytisus scoparius L.) درخوکچه هندی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 451-460]
 • گلوکز مقایسه اثرات شدّت‌های مختلف دویدن بر غلظت‌های پلاسمایی گلوکز و انسولین در افرادی با دو رده چاقی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 93-105]
 • گلوکز اثر نیکوتین بر میزان انسولین، گلوکز،پروفایل لیپیدی و آنزیم‌های کبدی ALP، ALT و AST در موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 263-270]
 • گلوکز اثر استرس روانی مزمن کوتاه و میان مدت بر پارامترهای متابولیکی، هورمونی و رفتاری در موش های صحرایی نر [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 819-828]

ل

 • لیپیدها اثر نیکوتین بر میزان انسولین، گلوکز،پروفایل لیپیدی و آنزیم‌های کبدی ALP، ALT و AST در موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 263-270]
 • لجن بیولوژیکی بررسی تاثیر روش اولتراسونیک در آب گیری لجن بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 424-430]
 • لجن فعال امکان سنجی حذف نیتروژن آمونیاکی از فاضلاب با استفاده از فرآیند لجن فعال واجد بستر ثابت اصلاح شده با نانو تیوبهای کربن چند لایه [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 693-701]
 • لیشمانیا ماژور تولید نانوواکسن جدید و بررسی اثرات آن در موش BALB/c مبتلا به لیشمانیا ماژور [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1182-1193]
 • لوزه حلقی بررسی آنتی بیوتیک‌تراپی بر روی دردهای ناشی از تونسیلکتومی و آدنوتونسیلکتومی در یک مطالعه‌ی کارآزماییِ بالینی شاهددار تصادفی‌شده [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1173-1181]
 • لوزه‌ی کامی بررسی آنتی بیوتیک‌تراپی بر روی دردهای ناشی از تونسیلکتومی و آدنوتونسیلکتومی در یک مطالعه‌ی کارآزماییِ بالینی شاهددار تصادفی‌شده [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1173-1181]

م

 • ماکروفاژ اثرات استرس ازدحامی بر ساختار بافت شناختی طحال موش سوری نر [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 207-215]
 • متفرمین تأثیر متفرمین بر یادگیری و حافظه‌ی فضایی موش‌های الزایمری مدل استرپتوزوتوسین [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 646-654]
 • متیلن‌بلو بررسی کارایی کربن فعال به‌دست‌آمده از هسته‌ی خرما در حذف رنگ متیلن‌بلو از محلول‌های مائی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 502-513]
 • مجلسی تأثیر شنیدن آوای قرآن کریم بر میزان فاکتورهای سیستم ایمنی در انسان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 53-60]
 • محیط کار بررسی فرسودگی شغلی و عوامل محیط‌کارِ موثر بر آن دراعضای هیأت علمی پرستاری استان خراسان رضوی در سال1391 [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 17-27]
 • محیط‌های آموزشی بازشناسی مفهوم مدرسه از منظر نومفهوم گرایان و ارتباط آن با سلامت روان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 43-52]
 • مداوم مقایسه پیامدهای نوزادی در دو روش استفاده مداوم و منقطع از گاز انتونوکس طی زایمان عوارض نوزادی با انتونکس مداوم [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1028-1034]
 • مدیریت استرس تأثیر آموزش مدیریت استرس بر شدت افسردگی در مبتلایان به دیابت نوع 2 [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 769-777]
 • مدل بررسی تأثیر مدل مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی بر اضطراب بیماران همودیالیزی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 28-35]
 • مدل اعتقاد بهداشتی ارزشیابی آموزش در ارتقای رفتارهای سبک زندگی سالم دختران نوجوان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 164-174]
 • مدل اعتقاد بهداشتی بررسی تأثیرمداخله‌ی آموزشی مبتنی بر سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی درخصوص اضطراب زنان باردار نخست‌زا [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 719-734]
 • مدل‌ لگ نرمال مدل شفایافته‌ی آمیخته‌ی لگنرمال با کاربرد در تحلیل بقای چشم کودکان مبتلا به رتینوبلاستوما [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1001-1007]
 • مدل‌های شفایافته آمیخته مدل شفایافته‌ی آمیخته‌ی لگنرمال با کاربرد در تحلیل بقای چشم کودکان مبتلا به رتینوبلاستوما [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1001-1007]
 • مراحل رشدتانر بررسی سن شروع بلوغ و ارتباط آن با شاخص توده‌ی بدنی در پسران شهر سبزوار [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 903-912]
 • مراقب ارتباط سلامت عمومی و فشار بار مراقبتی در زنان مراقبت کننده از سالمند مبتلا به آلزایمر [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1134-1143]
 • مراقبت پی‌گیر تاثیر به‌کارگیری مدل مراقبتِ پی‌گیر بر کیفیت خواب مبتلایان به دیابت نوع 2 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 655-664]
 • مراکز بهداشتی درمانی بررسی شیوع دیابت بارداری و علت‌های مرتبط با آن درزنان باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهریزد درسال1391 [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1214-1224]
 • مردان فعال مقایسه‌ی اثر سه نوع فعالیت ورزشی استقامتی، مقاومتی و موازی بر غلظت سرمی اینترلوکین 17 در مردان فعال [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 786-796]
 • مردان میان‌سالِ غیرفعال تغییرات پروتئین واکنشگر-C، اینترلوکین -6 سرمی و شاخص‌های لیپیدی در مردان میان‌سالِ غیر فعال پس از تمرینات مقاومتی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 283-292]
 • میریستین بررسی اثر میریستین بر عملکرد انقباضی آئورت سینه‌ای در موش صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1123-1133]
 • مرگ و میر بررسی پنوموتوراکس در نوزادان تحت تهویه‌ی مکانیکی بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان بیمارستان مهدیه‌ی تهران [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 199-206]
 • مریم گلی ارزیابی مقایسه‌ای تاثیرات ضدباکتریال عصاره‌های آبی گیاهان «مریم گلی» و «بومادران» بر روی ده باکتری بیماری‌زای انسانی [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 596-603]
 • مسأله مدار رابطه بین راه های مقابله با استرس و بیومارکر پروتئین واکنشگر C در بیماران CHD [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 431-440]
 • مشخصات دموگرافیک بررسی روحیه‌ی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر قم و عوامل مرتبط با آن در سال 1392 [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 175-182]
 • مشگک اثر اسانس گیاه مشگک بر درد القا شده با مدل صفحه داغ در موش‌های صحرایی نر بالغ [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 761-768]
 • مصرف مواد بررسی اثر بخشی تلفیق دو روش خانواده درمانی راه حل مدار و ساختاری در درمان (قطع مصرف مواد) افراد وابسته به مواد و افزایش عملکرد خانواده [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 155-163]
 • مفهوم مدرسه بازشناسی مفهوم مدرسه از منظر نومفهوم گرایان و ارتباط آن با سلامت روان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 43-52]
 • مقیاس نشخوار خشم ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس نشخوار خشم در دانشجویان [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 453-462]
 • مقاومت الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در میان حاملان نازوفارنژیال نایسریامننژیتیدیس در کودکان 2 تا 12 ساله در شهرکرمانشاه درسال1391 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 621-628]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله‌های اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک درکودکان اسهالی در شهر زنجان طی سال‌های 1391 تا 1392 [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 61-68]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی بررسی خاصیّت ضدّمیکروبی عصاره های اتانولی گیاهان آویشن، مورد و سیر بر روی تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس آرئوس [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1019-1027]
 • مقاومت به انسولین تأثیر شدت‌های متفاوت تمرین هوازی بر سطوح انسولین و مقاومت انسولین موش‌های ماده‌ی مبتلا به سندرم پلی‌کیستیک تخمدان [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1163-1172]
 • مکانیزم‌های دفاعی مقایسه‌ی حمایت اجتماعی و مکانیزم‌های دفاعی در افراد دیابتی و غیرِ دیابتی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 473-752]
 • میکروسپوریدیوز مقایسه فراوانی میکروسپوریدیوزیس در نمونه های بالینی بیماران دارای نقص ایمنی و افراد سالم در تهران (1390- 1389) [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 885-893]
 • مکمل تاثیر دریافت مکمل کراتین مونوهیدرات بر عملکرد بی‌هوازی و غلظت کراتین و کراتی‌نین ادراری در ورزش‌کاران رشته‌ی‌ بدن‌سازی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 913-924]
 • مگاکاریوسیت اثرات استرس ازدحامی بر ساختار بافت شناختی طحال موش سوری نر [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 207-215]
 • منیزیم اکسید تعیین کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون با الکترودهای آلومنیومی در حذف سیانید از پساب سنتتیک با بهره‌گیری از کمک منعقد کننده منیزیم اکسید [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 252-262]
 • منقطع مقایسه پیامدهای نوزادی در دو روش استفاده مداوم و منقطع از گاز انتونوکس طی زایمان عوارض نوزادی با انتونکس مداوم [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1028-1034]
 • مننژیتیدیس الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در میان حاملان نازوفارنژیال نایسریامننژیتیدیس در کودکان 2 تا 12 ساله در شهرکرمانشاه درسال1391 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 621-628]
 • مینوسیکلین بررسی اثر مینوسیکلین بر میزان بیان ژن گیرنده GABAA در نواحی هیپوکمپ و پیریفورم مغزی، در طی روند کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 352-361]
 • مینوسیکلین بررسی اثر مینوسیکلین بر میزان بیان ژن گیرنده NMDA در نواحی هیپوکمپ و پیریفورم مغزی، در طی روند کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 711-718]
 • مهارکننده طراحی مهارکننده‌های جدید پپتیدی با گروههای عاملی بر پایه بنزن برای پروتئاز ویروس HTLV-1 با روشهای محاسباتی [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 637-645]
 • مواجهه‌ی شغلی ارزیابی کمی ریسک مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار در صنایع شیمیایی وابسته به نفت [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 829-841]
 • مورفین مقایسه اثر تسکینی دیکلوفناک و مورفین بر درد بیماران آپاندکتومی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 379-385]
 • موسیقی بررسی اثر ضد دردی موسیقی آرام بی‌شتاب(Adagio) و تندِ دوان(Allergo) بر درد ناشی ازتست فرمالین در موش‌های نربالغ صحرایی [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 613-620]
 • موش اثرات استرس ازدحامی بر ساختار بافت شناختی طحال موش سوری نر [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 207-215]
 • موش سوری بررسی اثرات عصاره سنجد (Elaeagnus angustifolia) بر بافت کبد جنین موش سوری [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 985-992]
 • موش صحرایی بررسی اثرات آگونیست GnRH بر روی میزان آپوپتوز سلولهای گرانولوزای فولیکولهای موش های صحرایی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 461-476]
 • موش صحرایی بررسی اثر ضد دردی موسیقی آرام بی‌شتاب(Adagio) و تندِ دوان(Allergo) بر درد ناشی ازتست فرمالین در موش‌های نربالغ صحرایی [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 613-620]
 • موش صحرایی پاسخ سیستم دفاعی آنتی اکسیدان کبد به اثرات ویتامین های C و E در کاهش سمیت دیازینون در موش صحرایی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1081-1089]
 • موش صحرایی پاسخ شاخص‌های التهابـی و هایپرتـروفیک به فعالیـت مقاومتی در موش‌های صحرایی نر [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1113-1122]
 • موش صحرایی نر بالغ اثر اسانس گیاه مشگک بر درد القا شده با مدل صفحه داغ در موش‌های صحرایی نر بالغ [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 761-768]

ن

 • ناحیه گلا معرفی سوبستراهای احتمالی آنزیم گاماکربوکسیلاز دروزوفیلایی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 977-984]
 • نارسایی قلبی تأثیر روش آرام‌سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 492-450]
 • نیازسنجی بررسی وضعیت درمانی خدمات دندان‌پزشکی ترمیمی، مبتنی بر نیازهای جامعه [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 416-423]
 • نیازهای جامعه بررسی وضعیت درمانی خدمات دندان‌پزشکی ترمیمی، مبتنی بر نیازهای جامعه [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 416-423]
 • نایسریا الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در میان حاملان نازوفارنژیال نایسریامننژیتیدیس در کودکان 2 تا 12 ساله در شهرکرمانشاه درسال1391 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 621-628]
 • نانوایی سنّتی ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی- عضلانی در شاطران شاغل در نانوایی های سنّتی شهر سبزوار در سال 91 [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 942-950]
 • نانو تیوب کربن چند لایه امکان سنجی حذف نیتروژن آمونیاکی از فاضلاب با استفاده از فرآیند لجن فعال واجد بستر ثابت اصلاح شده با نانو تیوبهای کربن چند لایه [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 693-701]
 • نانوذرات بررسی فاکتور افزایش دوز تومور با حضور نانو ذرات مختلف در براکی-تراپی پروستات به‌روش مونت کارلو [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 320-331]
 • نانوذرّات ارزیابی فاکتور افزایش دوز با استفاده از نانوذرّات بور و گادولینیوم در تومور در پرتودرمانی به روش شکار نوترونی از طریق شبیه سازی مونت کارلو [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 808-818]
 • نیترات پهنه بندی کیفی تغییرات فصلی نیترات و آمونیاک در چاههای تامین کننده آب شرب شهرستان بابل با استفاده از سامانه GIS [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 293-301]
 • نیترات بررسی روند تغییرات نیترات در منابع آب شرب روستاهای استان قم و پهنه‌بندی آن با استفاده از GIS [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1194-1204]
 • نیتروژن آمونیاکی امکان سنجی حذف نیتروژن آمونیاکی از فاضلاب با استفاده از فرآیند لجن فعال واجد بستر ثابت اصلاح شده با نانو تیوبهای کربن چند لایه [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 693-701]
 • نشانه‌شناسی بررسی ویژگی‌های جمعیّت‌شناختی و علایم اختلال وسواسی- جبری [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 343-351]
 • نظریه ذهن رابطه کارکردهای اجرایی مغز و نظریّه ذهن در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1152-1162]
 • نقص ایمنی مقایسه فراوانی میکروسپوریدیوزیس در نمونه های بالینی بیماران دارای نقص ایمنی و افراد سالم در تهران (1390- 1389) [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 885-893]
 • نیکوتین اثر نیکوتین بر میزان انسولین، گلوکز،پروفایل لیپیدی و آنزیم‌های کبدی ALP، ALT و AST در موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 263-270]
 • نگرش بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نوع زایمان و نگرش زنان باردارِ مراجعه-کننده به بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی در سال 1392 [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 310-319]
 • نمایه توده بدنی بررسی ارتباط بین سن شروع قاعدگی و نمایه توده بدنی در دختران سن 17-10 سال مدارس شهر سبزوار در سال 1390 [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 36-42]
 • نمایه‌ی توده‌ی بدنی شیوع چاقی و اضافه وزن و عوامل دموگرافیک مؤثر بر آن در افراد بالاتر از 30 سال ساکن شهرستان فریدن استان اصفهان در سال 1392 [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 968-976]
 • نمره آپگار دقیقه پنجم بررسی ارتباط بین سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری با شاخص های آنتروپومتریک و آپگار بدو تولد نوزادان [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 463-472]
 • نوجوان بررسی دریافت تغذیه‌ای دانش‌آموزان دبیرستانی و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی آن‌ها [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 522-528]
 • نوجوانان ارزشیابی آموزش در ارتقای رفتارهای سبک زندگی سالم دختران نوجوان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 164-174]
 • نوجوانان اثربخشی گروه درمانگری شناختی- رفتاری هیمبرگ- بکر بر بهبود اضطراب اجتماعی و انعطاف‌پذیری شناختی دختران نوجوان [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 226-240]
 • نوزاد بررسی پنوموتوراکس در نوزادان تحت تهویه‌ی مکانیکی بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان بیمارستان مهدیه‌ی تهران [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 199-206]
 • نوکلئازهای صناعی ویرایش هدف‌دار ژنوم با میانجی‌گری نوکلئازهای مهندسی شده؛ رویکردی نو در ژن درمانی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 131-144]
 • نومفهوم‌گرایی بازشناسی مفهوم مدرسه از منظر نومفهوم گرایان و ارتباط آن با سلامت روان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 43-52]

و

 • وبا بررسی وضعیت ادراک و رفتار زنان از ضدعفونی سبزیجات در شهر قم در سال 1390 ؛ مطالعه ای مبتنی بر الگوی باور سلامتی [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 540-549]
 • ویتامین E ارزیابی فعالیت آنزیم کولین استراز اریتروسیت و سرم در موش‌های صحرایی نر تیمار شده با دیازینون و نقش حفاظتی ویتامین E [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 550-558]
 • ویتامین هایE و C پاسخ سیستم دفاعی آنتی اکسیدان کبد به اثرات ویتامین های C و E در کاهش سمیت دیازینون در موش صحرایی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1081-1089]
 • وزن مقایسه اثر شیرسویا و شیرگاو بر شاخص های بیماری قلبی عروقی و آدیپوسایتوکین ها در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید دارای اضافه وزن [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1144-1153]
 • ویژگی‌های روان‌سنجی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس نشخوار خشم در دانشجویان [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 453-462]
 • وضعیت تحصیلی بررسی دریافت تغذیه‌ای دانش‌آموزان دبیرستانی و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی آن‌ها [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 522-528]
 • وضعیت تغذیه‌ای بررسی وضعیت تغذیه‌ای کودکان کار در شهر کرمانشاه در سال 1391 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 604-612]
 • وضعیت روانی مقایسه‌ی وضعیت روانی دانشجویان فردگرا و جمع‌گرای دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 493-501]
 • وینکولین پاسخ شاخص‌های التهابـی و هایپرتـروفیک به فعالیـت مقاومتی در موش‌های صحرایی نر [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1113-1122]

ه

 • هیأت علمی بررسی فرسودگی شغلی و عوامل محیط‌کارِ موثر بر آن دراعضای هیأت علمی پرستاری استان خراسان رضوی در سال1391 [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 17-27]
 • هاله عدم رشد تأثیر ضدباکتریایی دندریمر پلی‌پروپیلن‌ایمین نسل دوم و پلی‌آمیدوآمین نسل چهارم بر باکتری‌های کلبسیلا اوکسی‌توکا، سودوموناس آئروژینوزا و پروتئوس میرابیلیس در محیط آزمایشگاهی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 925-933]
 • هیجان مدار رابطه بین راه های مقابله با استرس و بیومارکر پروتئین واکنشگر C در بیماران CHD [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 431-440]
 • هیدروکسی دپامین اثر تجویز حاد مهار کننده های کانال های پتاسیمی بر علایم رفتاری پارکینسونیسم القا شده با 6-هیدروکسی دپامین در موش صحرایی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 271-282]
 • هدف گیری ژنی ویرایش هدف‌دار ژنوم با میانجی‌گری نوکلئازهای مهندسی شده؛ رویکردی نو در ژن درمانی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 131-144]
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت محاسبه قیمت تمام شده خدمات بخش آزمایشگاه بالینی بیمارستان شفا شهر کرمان براساس روش هزینه یابی برمبنای فعالیت در سال 1390 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 587-595]
 • هسته‌ی خرما بررسی کارایی کربن فعال به‌دست‌آمده از هسته‌ی خرما در حذف رنگ متیلن‌بلو از محلول‌های مائی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 502-513]
 • همسانه سازی بررسی ایمنی‌زایی پروتئین نوترکیب (STxB) شیگلا دیسانتری تیپ 1 در موش سوری [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1103-1112]
 • همودیالیز بررسی تأثیر مدل مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی بر اضطراب بیماران همودیالیزی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 28-35]
 • همودیالیز تأثیر گروه حمایتی همتایان بر ارتقای سطح سلامت جسمی بیماران مبتلا به نارسایی کلیه تحت درمان با همودیالیز [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 993-1000]
 • هوش معنوی عوامل پیش‌بین بهزیستی روان شناختی در دانشجویان [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 468-481]
 • هوش معنوی بررسی رابطه هوش معنوی و فرسـودگی شغـلی کارکـنان بیـمارستان امام رضا (ع) مشهد [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 894-902]

ی

 • یادگیری تأثیر متفرمین بر یادگیری و حافظه‌ی فضایی موش‌های الزایمری مدل استرپتوزوتوسین [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 646-654]
 • ید ارزیابی فاکتور افزایش دوز در براکی تراپی با چشمه‌های 170Tm و 125I در حضور مواد فعال ساز فوتونی از طریق شبیه سازی مونت کارلو [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1008-1018]
 • یزد بررسی شیوع دیابت بارداری و علت‌های مرتبط با آن درزنان باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهریزد درسال1391 [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1214-1224]