نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلندورنات اثر درمان های ترکیبی بر استئوپروز [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 27-33]
 • آمپول دپومدروکسی پروژسترون استات (DMPA) عوارض شایع آمپول های دپومدروکسی پروژسترون استات (DMPA) در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 53-58]

ا

 • اجسام خارجی بررسی وضعیت خود درمانی اجسام خارجی قرنیه ای در میان تراشکاران فلز شهر مشهد در سال 1383 [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 55-64]
 • استئوپروز اثر درمان های ترکیبی بر استئوپروز [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 27-33]
 • ایسکمی بررسی نتایج تست ورزش به تنهایی در مقایسه با اسکن پرفیوژن میوکارد در بیماران مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 46-53]
 • اسکن پرفیوژن میوکارد بررسی نتایج تست ورزش به تنهایی در مقایسه با اسکن پرفیوژن میوکارد در بیماران مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 46-53]
 • اعضای هیات علمی ارتباط فعالیت بدنی و درصد چربی بدن با برخی از عوامل خطرزای قلبی - عروقی در اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوار [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 34-40]
 • افزایش حجم لثه مقایسه میزان شیوع و شدت بیماری های لثه و پریودنتال در بیماران قلبی مصرف کننده و غیر مصرف کننده نیفیدیپین [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 13-21]
 • اندکس مقایسه میزان شیوع و شدت بیماری های لثه و پریودنتال در بیماران قلبی مصرف کننده و غیر مصرف کننده نیفیدیپین [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 13-21]

ب

 • بروسلوز بررسی میزان آلودگی بروسلا و عوامل مرتبط با آن در روستاییان شهرستان سبزوار در سال 1382 [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 51-55]
 • بیماری پریودنتال (پریودنتایتیس) مقایسه میزان شیوع و شدت بیماری های لثه و پریودنتال در بیماران قلبی مصرف کننده و غیر مصرف کننده نیفیدیپین [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 13-21]
 • بهبود اثر موضعی ترکیب کلم و سفیده تخم مرغ بر ترمیم زخم سوختگی در موش صحرایی [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 6-12]

پ

 • پلاک مقایسه میزان شیوع و شدت بیماری های لثه و پریودنتال در بیماران قلبی مصرف کننده و غیر مصرف کننده نیفیدیپین [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 13-21]

ت

 • تتراکائین بررسی وضعیت خود درمانی اجسام خارجی قرنیه ای در میان تراشکاران فلز شهر مشهد در سال 1383 [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 55-64]
 • تری گلیسرید بررسی برخی از شاخص های مرتبط با بیماری دیابت قندی در بیماران کلینیک دیابت گرگان [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 40-45]
 • تزریق عضلانی Z تاثیر تزریق عضلانی z و قفل هوا بر میزان درد بیماران مراجعه کننده به کلینیک تزریقات بیمارستان حشمتیه سبزوار [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 46-52]
 • تست ورزش بررسی نتایج تست ورزش به تنهایی در مقایسه با اسکن پرفیوژن میوکارد در بیماران مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 46-53]
 • تکنیک های رادیولوژی مقایسه دوز جذبی قبلی و فعلی بیماران طی تکنیک های مختلف رادیوگرافی [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 21-27]
 • تکنیک های شناختی رفتاری بررسی کارآمدی نسبی تکنیک های شناختی – رفتاری، دارویی و ترکیب آنها در درمان اختلال وسواس فکری و عملی [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 33-40]

چ

 • چربی ارتباط فعالیت بدنی و درصد چربی بدن با برخی از عوامل خطرزای قلبی - عروقی در اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوار [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 34-40]

خ

 • خوددرمانی بررسی وضعیت خود درمانی اجسام خارجی قرنیه ای در میان تراشکاران فلز شهر مشهد در سال 1383 [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 55-64]

د

 • دیابت قندی بررسی برخی از شاخص های مرتبط با بیماری دیابت قندی در بیماران کلینیک دیابت گرگان [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 40-45]
 • درد تاثیر تزریق عضلانی z و قفل هوا بر میزان درد بیماران مراجعه کننده به کلینیک تزریقات بیمارستان حشمتیه سبزوار [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 46-52]
 • درمان ترکیبی اثر درمان های ترکیبی بر استئوپروز [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 27-33]
 • دوز جذب شده مقایسه دوز جذبی قبلی و فعلی بیماران طی تکنیک های مختلف رادیوگرافی [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 21-27]

ر

 • رایت بررسی میزان آلودگی بروسلا و عوامل مرتبط با آن در روستاییان شهرستان سبزوار در سال 1382 [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 51-55]
 • رشد کودک تاثیر مصرف قطره شیرافزا توسط مادران شیرده بر وزن شیرخواران از ابتدای تولد تا سن 6 ماهگی [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 20-26]

ز

 • زایمان ارتباط محدودیت رشد داخل رحمی نوزادان با گروهی از متغیرها [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 41-45]
 • زخم سوختگی اثر موضعی ترکیب کلم و سفیده تخم مرغ بر ترمیم زخم سوختگی در موش صحرایی [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 6-12]
 • زنان عوارض شایع آمپول های دپومدروکسی پروژسترون استات (DMPA) در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 53-58]

س

 • سبزوار بررسی میزان آلودگی بروسلا و عوامل مرتبط با آن در روستاییان شهرستان سبزوار در سال 1382 [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 51-55]
 • سرولوژی بررسی میزان آلودگی بروسلا و عوامل مرتبط با آن در روستاییان شهرستان سبزوار در سال 1382 [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 51-55]
 • سفیده تخم مرغ اثر موضعی ترکیب کلم و سفیده تخم مرغ بر ترمیم زخم سوختگی در موش صحرایی [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 6-12]
 • سولفادیازین نقره اثر موضعی ترکیب کلم و سفیده تخم مرغ بر ترمیم زخم سوختگی در موش صحرایی [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 6-12]

ش

 • شاخصهای فیزیولوژیک و تن آرامی تاثیر ماساژ کوتاه مدت نقاط ماشه ای میوفاشیال بر شاخص های فیزیولوژیک و واکنش های تن آرامی [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 27-33]
 • شیرخوار تاثیر مصرف قطره شیرافزا توسط مادران شیرده بر وزن شیرخواران از ابتدای تولد تا سن 6 ماهگی [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 20-26]

ض

 • ضایعه فیکس بررسی نتایج تست ورزش به تنهایی در مقایسه با اسکن پرفیوژن میوکارد در بیماران مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 46-53]

ع

 • عروقی ارتباط فعالیت بدنی و درصد چربی بدن با برخی از عوامل خطرزای قلبی - عروقی در اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوار [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 34-40]
 • عفونت راجعه هرپس سیمپلکس مقایسه اثر محلول موضعی سولفات روی با قطره خوراکی فلج اطفال در پیشگیری از عفونت های راجعه هرپس سیمپلکس [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 6-14]
 • عمل جراحی . تاثیر کلونیدین خوراکی بر میزان لرز بعد از عمل جراحی [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 15-20]
 • عوارض عوارض شایع آمپول های دپومدروکسی پروژسترون استات (DMPA) در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 53-58]
 • عوامل خطرزای قلبی ارتباط فعالیت بدنی و درصد چربی بدن با برخی از عوامل خطرزای قلبی - عروقی در اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوار [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 34-40]
 • عوامل خطر کرونری بررسی نتایج تست ورزش به تنهایی در مقایسه با اسکن پرفیوژن میوکارد در بیماران مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 46-53]

ف

 • فعالیت بدنی ارتباط فعالیت بدنی و درصد چربی بدن با برخی از عوامل خطرزای قلبی - عروقی در اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوار [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 34-40]

ق

 • قطره شیرافزا تاثیر مصرف قطره شیرافزا توسط مادران شیرده بر وزن شیرخواران از ابتدای تولد تا سن 6 ماهگی [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 20-26]
 • قفل هوا تاثیر تزریق عضلانی z و قفل هوا بر میزان درد بیماران مراجعه کننده به کلینیک تزریقات بیمارستان حشمتیه سبزوار [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 46-52]

ک

 • کارآمدی بررسی کارآمدی نسبی تکنیک های شناختی – رفتاری، دارویی و ترکیب آنها در درمان اختلال وسواس فکری و عملی [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 33-40]
 • کرمانشاه عوارض شایع آمپول های دپومدروکسی پروژسترون استات (DMPA) در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 53-58]
 • کلسترول بررسی برخی از شاخص های مرتبط با بیماری دیابت قندی در بیماران کلینیک دیابت گرگان [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 40-45]
 • کلم اثر موضعی ترکیب کلم و سفیده تخم مرغ بر ترمیم زخم سوختگی در موش صحرایی [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 6-12]
 • کلومی پرامین بررسی کارآمدی نسبی تکنیک های شناختی – رفتاری، دارویی و ترکیب آنها در درمان اختلال وسواس فکری و عملی [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 33-40]
 • کلونیدین تاثیر کلونیدین خوراکی بر میزان لرز بعد از عمل جراحی [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 15-20]

ل

 • لرز تاثیر کلونیدین خوراکی بر میزان لرز بعد از عمل جراحی [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 15-20]

م

 • ماساژ تاثیر ماساژ کوتاه مدت نقاط ماشه ای میوفاشیال بر شاخص های فیزیولوژیک و واکنش های تن آرامی [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 27-33]
 • محدودیت رشد داخل رحمی ارتباط محدودیت رشد داخل رحمی نوزادان با گروهی از متغیرها [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 41-45]
 • محلول موضعی سولفات روی مقایسه اثر محلول موضعی سولفات روی با قطره خوراکی فلج اطفال در پیشگیری از عفونت های راجعه هرپس سیمپلکس [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 6-14]
 • مدل ریاضی مقایسه دوز جذبی قبلی و فعلی بیماران طی تکنیک های مختلف رادیوگرافی [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 21-27]
 • مرگ و میر ارتباط محدودیت رشد داخل رحمی نوزادان با گروهی از متغیرها [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 41-45]

ن

 • نیفیدیپین مقایسه میزان شیوع و شدت بیماری های لثه و پریودنتال در بیماران قلبی مصرف کننده و غیر مصرف کننده نیفیدیپین [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 13-21]
 • نقاط ماشه ای میوفاشیال تاثیر ماساژ کوتاه مدت نقاط ماشه ای میوفاشیال بر شاخص های فیزیولوژیک و واکنش های تن آرامی [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 27-33]
 • نمایه توده بدنی بررسی برخی از شاخص های مرتبط با بیماری دیابت قندی در بیماران کلینیک دیابت گرگان [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 40-45]
 • نوزاد ارتباط محدودیت رشد داخل رحمی نوزادان با گروهی از متغیرها [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 41-45]

و

 • واکسن خوراکی فلج اطفال مقایسه اثر محلول موضعی سولفات روی با قطره خوراکی فلج اطفال در پیشگیری از عفونت های راجعه هرپس سیمپلکس [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 6-14]
 • وزن گیری تاثیر مصرف قطره شیرافزا توسط مادران شیرده بر وزن شیرخواران از ابتدای تولد تا سن 6 ماهگی [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 20-26]
 • وسواس بررسی کارآمدی نسبی تکنیک های شناختی – رفتاری، دارویی و ترکیب آنها در درمان اختلال وسواس فکری و عملی [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 33-40]