نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبسه گزارش یک مورد نادر از سل اولیه پستان [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 50-54]
 • آسم بررسی تاثیر تمرینات ورزشی بر عملکرد ریوی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 14-19]
 • آنتی بادی بررسی سرواپیدمیولوژی ویروس آنفلوانزای نوع A/H9N2 به روش های ممانعت از هماگلوتیناسیون و الیزا در کارکنان کشتارگاه های طیور و مرغداری های شهرستان اهواز در سال 1382 [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 28-33]
 • آندوسرویکس بررسی تاثیر ترتیب نمونه گیری از آندوسرویکس و اگزوسرویکس بر نتایج پاپ اسمیر [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 36-41]
 • آنفلوانزا بررسی سرواپیدمیولوژی ویروس آنفلوانزای نوع A/H9N2 به روش های ممانعت از هماگلوتیناسیون و الیزا در کارکنان کشتارگاه های طیور و مرغداری های شهرستان اهواز در سال 1382 [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 28-33]

ا

 • اتانول مطالعه اثرات اتانول بر ساختمان میکروسکوپیک بیضه در موش [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 6-10]
 • اتوزمال مغلوب سندرم الیس ون کرولد: گزارش پنج مورد [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 48-52]
 • اتیولوژی شیوع حوادث عروقی مغز در 1000 بیمار مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم (عج) در مشهد سال 1380 [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 55-59]
 • ادم لنفادمای مادرزادی: گزارش یک مورد [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 53-56]
 • ایران سندرم الیس ون کرولد: گزارش پنج مورد [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 48-52]
 • ارزش تشخیصی ارزش تشخیصی CT اسکن در علل یرقان انسدادی [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 31-35]
 • ارزش تشخیصی ارزش تشخیصی سی تی اسکن در ضایعات فضاگیر مغزی [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 15-19]
 • اسپرماتوژنز اثر طلا بر اسپرماتوژنز موش صحرایی [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 11-14]
 • استان خراسان بررسی میزان کلسیم سرم و ادرار در مبتلایان به سنگ های سیستم ادراری در استان خراسان [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 28-33]
 • افسردگی بررسی تاثیر هورمون درمانی جایگزینی بر میزان افسردگی زنان یائسه [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 37-43]
 • اگزو سرویکس بررسی تاثیر ترتیب نمونه گیری از آندوسرویکس و اگزوسرویکس بر نتایج پاپ اسمیر [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 36-41]
 • الیزا بررسی سرواپیدمیولوژی ویروس آنفلوانزای نوع A/H9N2 به روش های ممانعت از هماگلوتیناسیون و الیزا در کارکنان کشتارگاه های طیور و مرغداری های شهرستان اهواز در سال 1382 [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 28-33]
 • انباشتگی آهن هیپرفریتینمی بدون انباشتگی آهن: گزارش یک مورد [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 47-51]
 • انتونوکس تاثیر انتونوکس بر درد زایمان در زنان مراجعه کننده به زایشگاه نهم دی تربت حیدریه در سال 1383 [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 27-31]
 • انسداد مجرای اشکی مقایسه نتایج عمل D.C.R اکسترنال با مصرف میتومایسین سی و بدون آن در حین عمل [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 6-10]
 • انفارکتوس حاد میوکارد شیوع حوادث عروقی مغز در 1000 بیمار مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم (عج) در مشهد سال 1380 [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 55-59]

ب

 • بی اختیاری استرسی ادراری بررسی نتایج کولپورافی قدامی و ساسپنشن سوزنی همزمان در بیماران مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار و سیستوسل گرید II و III [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 11-16]
 • بارداری بررسی عوامل تنش زای دوران بارداری [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 34-40]
 • بارداری بررسی پیامد حاملگی در قربانیان خشونت مراجعه کننده به بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 41-46]
 • بافت بینابینی اثر طلا بر اسپرماتوژنز موش صحرایی [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 11-14]
 • بیحسی نخاعی مقایسه عوارض بیهوشی عمومی با بی حسی نخاعی پس از سزارین در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های تربت حیدریه در سال 1383 [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 48-54]
 • بیضه مطالعه اثرات اتانول بر ساختمان میکروسکوپیک بیضه در موش [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 6-10]
 • بیضه اثر طلا بر اسپرماتوژنز موش صحرایی [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 11-14]
 • بهداشت روانی بررسی وضعیت بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار در سال 1383 [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 34-41]
 • بیهوشی مقایسه عوارض بیهوشی عمومی با بی حسی نخاعی پس از سزارین در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های تربت حیدریه در سال 1383 [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 48-54]

پ

 • پاپ اسمیر بررسی تاثیر ترتیب نمونه گیری از آندوسرویکس و اگزوسرویکس بر نتایج پاپ اسمیر [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 36-41]
 • پیامد حاملگی بررسی پیامد حاملگی در قربانیان خشونت مراجعه کننده به بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 41-46]
 • پره ترم بررسی عوامل مرتبط با تولد کودکان کم وزن در روستاهای شهرستان نیشابور در سال 1383 [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 44-49]
 • پروفایل بیوفیزیکی بررسی ارتباط بین نتایج تست شمارش حرکات جنین توسط مادر و تست بدون استرس در ارزیابی سلامت جنین مادران پرخطر [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 20-27]
 • پستان گزارش یک مورد نادر از سل اولیه پستان [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 50-54]
 • پلی فنل ها تاثیر مصرف پلی فنل های موجود در چای بر رشد موش های آزمایشگاهی در یک دوره کوتاه مدت [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 20-26]
 • پیوند درمان دیابت القا شده با استرپتوزوتوسین در موش های صحرایی به وسیله قرنطینه ایمنی سلول های جزایر لانگرهانس از طریق پیوند [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 6-13]

ت

 • تب بررسی علل و علایم بستری کودکان زیر 5 سال در بخش های اطفال و اورژانس بیمارستان قائم (عج) مشهد در سال های 83-1382 [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 42-47]
 • تیپ شخصیت بررسی ارتباط بین تیپ شخصیت و نستوهی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد پاییز سال 1382 [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 42-47]
 • تیتر آنتی بادی ضد سرخجه بررسی سرواپیدمیولوژی سرخجه در دختران در شرف ازدواج شهرستان سبزوار با استفاده از روش ELISA [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 20-25]
 • تربت حیدریه مقایسه عوارض بیهوشی عمومی با بی حسی نخاعی پس از سزارین در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های تربت حیدریه در سال 1383 [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 48-54]
 • ترتیب نمونه گیری بررسی تاثیر ترتیب نمونه گیری از آندوسرویکس و اگزوسرویکس بر نتایج پاپ اسمیر [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 36-41]
 • تست بدون استرس بررسی ارتباط بین نتایج تست شمارش حرکات جنین توسط مادر و تست بدون استرس در ارزیابی سلامت جنین مادران پرخطر [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 20-27]
 • تست شمارش حرکات جنین توسط مادر بررسی ارتباط بین نتایج تست شمارش حرکات جنین توسط مادر و تست بدون استرس در ارزیابی سلامت جنین مادران پرخطر [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 20-27]
 • تسکین درد تاثیر انتونوکس بر درد زایمان در زنان مراجعه کننده به زایشگاه نهم دی تربت حیدریه در سال 1383 [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 27-31]
 • تلخیص تخلیص و جداسازی سلول های جزایر لانگرهانس موش صحرایی [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 6-13]
 • تمرینات آمادگی جسمانی بررسی اثر تمرینات آمادگی جسمانی بر برخی از شاخص های سیستم ایمنی در دانشجویان ورزشکار [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 22-27]
 • تمرینات ورزشی بررسی تاثیر تمرینات ورزشی بر عملکرد ریوی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 14-19]
 • تنش زا بررسی عوامل تنش زای دوران بارداری [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 34-40]
 • تورم لنفادمای مادرزادی: گزارش یک مورد [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 53-56]
 • تولد نوزاد کم وزن بررسی عوامل مرتبط با تولد کودکان کم وزن در روستاهای شهرستان نیشابور در سال 1383 [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 44-49]
 • تومورهای مغزی ارزش تشخیصی سی تی اسکن در ضایعات فضاگیر مغزی [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 15-19]

ج

 • جداسازی تخلیص و جداسازی سلول های جزایر لانگرهانس موش صحرایی [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 6-13]
 • جراحی مقایسه نتایج عمل D.C.R اکسترنال با مصرف میتومایسین سی و بدون آن در حین عمل [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 6-10]

چ

 • چای تاثیر مصرف پلی فنل های موجود در چای بر رشد موش های آزمایشگاهی در یک دوره کوتاه مدت [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 20-26]

ح

 • حساسیت ارزش تشخیصی CT اسکن در علل یرقان انسدادی [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 31-35]
 • حمایت اجتماعی بررسی عوامل تنش زای دوران بارداری [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 34-40]
 • حوادث عروقی مغز شیوع حوادث عروقی مغز در 1000 بیمار مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم (عج) در مشهد سال 1380 [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 55-59]

خ

 • خشونت بررسی پیامد حاملگی در قربانیان خشونت مراجعه کننده به بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 41-46]

د

 • دیابت درمان دیابت القا شده با استرپتوزوتوسین در موش های صحرایی به وسیله قرنطینه ایمنی سلول های جزایر لانگرهانس از طریق پیوند [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 6-13]
 • دیابت نوع II مقایسه خصوصیات دوره باروری زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع II با افراد غیر دیابتی [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 32-36]
 • دارچین مقایسه تاثیر عصاره های آبی و الکلی دارچین و زردچوبه بر رشد هلیکوباکترپیلوری در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 17-21]
 • دانشجو بررسی وضعیت بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار در سال 1383 [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 34-41]
 • دانشجویان ورزشکار بررسی اثر تمرینات آمادگی جسمانی بر برخی از شاخص های سیستم ایمنی در دانشجویان ورزشکار [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 22-27]
 • درد زایمان تاثیر انتونوکس بر درد زایمان در زنان مراجعه کننده به زایشگاه نهم دی تربت حیدریه در سال 1383 [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 27-31]
 • درونگرایی بررسی ارتباط بین تیپ شخصیت و نستوهی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد پاییز سال 1382 [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 42-47]
 • دوره باروری مقایسه خصوصیات دوره باروری زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع II با افراد غیر دیابتی [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 32-36]

ر

 • رآکتانت فاز حاد هیپرفریتینمی بدون انباشتگی آهن: گزارش یک مورد [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 47-51]
 • رضایت مندی بررسی وضعیت بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار در سال 1383 [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 34-41]
 • روان پریش خویی بررسی ارتباط بین تیپ شخصیت و نستوهی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد پاییز سال 1382 [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 42-47]
 • روان رنجور خویی بررسی ارتباط بین تیپ شخصیت و نستوهی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد پاییز سال 1382 [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 42-47]

ز

 • زردچوبه مقایسه تاثیر عصاره های آبی و الکلی دارچین و زردچوبه بر رشد هلیکوباکترپیلوری در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 17-21]

س

 • ساسپنشن سوزنی بررسی نتایج کولپورافی قدامی و ساسپنشن سوزنی همزمان در بیماران مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار و سیستوسل گرید II و III [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 11-16]
 • سرخجه بررسی سرواپیدمیولوژی سرخجه در دختران در شرف ازدواج شهرستان سبزوار با استفاده از روش ELISA [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 20-25]
 • سزارین مقایسه عوارض بیهوشی عمومی با بی حسی نخاعی پس از سزارین در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های تربت حیدریه در سال 1383 [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 48-54]
 • سیستم ایمنی بررسی اثر تمرینات آمادگی جسمانی بر برخی از شاخص های سیستم ایمنی در دانشجویان ورزشکار [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 22-27]
 • سیستوسل بررسی نتایج کولپورافی قدامی و ساسپنشن سوزنی همزمان در بیماران مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار و سیستوسل گرید II و III [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 11-16]
 • سل گزارش یک مورد نادر از سل اولیه پستان [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 50-54]
 • سلامت بررسی عوامل تنش زای دوران بارداری [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 34-40]
 • سلولهای جزایر لانگرهانس درمان دیابت القا شده با استرپتوزوتوسین در موش های صحرایی به وسیله قرنطینه ایمنی سلول های جزایر لانگرهانس از طریق پیوند [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 6-13]
 • سلولهای جزایر لانگرهانس تخلیص و جداسازی سلول های جزایر لانگرهانس موش صحرایی [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 6-13]
 • سلولهای جنسی مطالعه اثرات اتانول بر ساختمان میکروسکوپیک بیضه در موش [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 6-10]
 • سندرم الیس ون کرولد سندرم الیس ون کرولد: گزارش پنج مورد [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 48-52]
 • سنگ ادراری بررسی میزان کلسیم سرم و ادرار در مبتلایان به سنگ های سیستم ادراری در استان خراسان [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 28-33]

ش

 • شیرخواران بستری بررسی علل و علایم بستری کودکان زیر 5 سال در بخش های اطفال و اورژانس بیمارستان قائم (عج) مشهد در سال های 83-1382 [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 42-47]

ض

 • ضایعات فضاگیر مغزی ارزش تشخیصی سی تی اسکن در ضایعات فضاگیر مغزی [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 15-19]
 • ضد باکتریایی مقایسه تاثیر عصاره های آبی و الکلی دارچین و زردچوبه بر رشد هلیکوباکترپیلوری در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 17-21]

ط

 • طلا اثر طلا بر اسپرماتوژنز موش صحرایی [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 11-14]

ع

 • عفونت هیپرفریتینمی بدون انباشتگی آهن: گزارش یک مورد [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 47-51]
 • عملکرد ریوی بررسی تاثیر تمرینات ورزشی بر عملکرد ریوی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 14-19]
 • عوارض زودرس بررسی تاثیر ویتاگنوس بر برخی از عوارض زودرس یائسگی [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 26-30]

غ

 • غلظت بررسی تاثیر غلظت هپارین در نمونه گیری خون بر نتایج گازهای خون شریانی [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 14-19]

ف

 • فاکتورهای خطر شیوع حوادث عروقی مغز در 1000 بیمار مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم (عج) در مشهد سال 1380 [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 55-59]
 • فلوسایتومتری تخلیص و جداسازی سلول های جزایر لانگرهانس موش صحرایی [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 6-13]

ق

 • قابلیت هضم تاثیر مصرف پلی فنل های موجود در چای بر رشد موش های آزمایشگاهی در یک دوره کوتاه مدت [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 20-26]
 • قاعدگی مقایسه خصوصیات دوره باروری زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع II با افراد غیر دیابتی [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 32-36]
 • قرنطینه ایمنی درمان دیابت القا شده با استرپتوزوتوسین در موش های صحرایی به وسیله قرنطینه ایمنی سلول های جزایر لانگرهانس از طریق پیوند [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 6-13]

ک

 • کاتچین تاثیر مصرف پلی فنل های موجود در چای بر رشد موش های آزمایشگاهی در یک دوره کوتاه مدت [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 20-26]
 • کیفیت زندگی بررسی تاثیر تمرینات ورزشی بر عملکرد ریوی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 14-19]
 • کلسیم ادرار بررسی میزان کلسیم سرم و ادرار در مبتلایان به سنگ های سیستم ادراری در استان خراسان [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 28-33]
 • کلسیم سرم بررسی میزان کلسیم سرم و ادرار در مبتلایان به سنگ های سیستم ادراری در استان خراسان [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 28-33]
 • کودکان بدحال بررسی علل و علایم بستری کودکان زیر 5 سال در بخش های اطفال و اورژانس بیمارستان قائم (عج) مشهد در سال های 83-1382 [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 42-47]
 • کولپورافی قدامی بررسی نتایج کولپورافی قدامی و ساسپنشن سوزنی همزمان در بیماران مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار و سیستوسل گرید II و III [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 11-16]

گ

 • گازهای خون شریانی بررسی تاثیر غلظت هپارین در نمونه گیری خون بر نتایج گازهای خون شریانی [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 14-19]
 • گرانولوم گزارش یک مورد نادر از سل اولیه پستان [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 50-54]

ل

 • لنفادم مادرزادی لنفادمای مادرزادی: گزارش یک مورد [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 53-56]
 • لنفوسینتی گرافی لنفادمای مادرزادی: گزارش یک مورد [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 53-56]
 • لوله های منی ساز مطالعه اثرات اتانول بر ساختمان میکروسکوپیک بیضه در موش [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 6-10]

م

 • مادران پرخطر بررسی ارتباط بین نتایج تست شمارش حرکات جنین توسط مادر و تست بدون استرس در ارزیابی سلامت جنین مادران پرخطر [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 20-27]
 • میتومایسین سی مقایسه نتایج عمل D.C.R اکسترنال با مصرف میتومایسین سی و بدون آن در حین عمل [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 6-10]

ن

 • نسبت کفایت غذا تاثیر مصرف پلی فنل های موجود در چای بر رشد موش های آزمایشگاهی در یک دوره کوتاه مدت [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 20-26]
 • نستوهی بررسی ارتباط بین تیپ شخصیت و نستوهی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد پاییز سال 1382 [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 42-47]
 • نیشابور بررسی عوامل مرتبط با تولد کودکان کم وزن در روستاهای شهرستان نیشابور در سال 1383 [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 44-49]

و

 • ویتاگنوس بررسی تاثیر ویتاگنوس بر برخی از عوارض زودرس یائسگی [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 26-30]

ه

 • هپارین بررسی تاثیر غلظت هپارین در نمونه گیری خون بر نتایج گازهای خون شریانی [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 14-19]
 • هیپرفریتینمی هیپرفریتینمی بدون انباشتگی آهن: گزارش یک مورد [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 47-51]
 • هلیکوباکتر پیلوری مقایسه تاثیر عصاره های آبی و الکلی دارچین و زردچوبه بر رشد هلیکوباکترپیلوری در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 17-21]
 • هورمون درمانی جایگزین بررسی تاثیر هورمون درمانی جایگزینی بر میزان افسردگی زنان یائسه [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 37-43]
 • هورمون کورتیزول بررسی اثر تمرینات آمادگی جسمانی بر برخی از شاخص های سیستم ایمنی در دانشجویان ورزشکار [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 22-27]

ی

 • یائسگی بررسی تاثیر ویتاگنوس بر برخی از عوارض زودرس یائسگی [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 26-30]
 • یائسگی بررسی تاثیر هورمون درمانی جایگزینی بر میزان افسردگی زنان یائسه [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 37-43]
 • یائسگی طبیعی مقایسه خصوصیات دوره باروری زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع II با افراد غیر دیابتی [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 32-36]
 • یرقان انسدادی ارزش تشخیصی CT اسکن در علل یرقان انسدادی [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 31-35]