نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب بررسی تأثیر نانوذرات نقره در غیرفعالسازی باکتریهای هتروتروف از آب آلوده [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 40-47]
 • آب آشامیدنی بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن بخش خصوصی شهر ساوه [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 810-817]
 • آب‌صابون به‌کارگیری روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی فرایند انعقاد و لخته‌سازی برای تصفیه آب‌صابون با استفاده از سولفات‌فریک و کلرورکلسیم (استفاده از روش سطح پاسخ در تصفیه آب‌صابون) [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 866-875]
 • آپاندیسیت حاد بررسی ارتباط سطح سرمی پروتئین فعالC با آپاندیسیت حاد در بیماران با علائم آپاندیسیت حاد [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 313-319]
 • آپاندیسیت حاد بررسی ارتباط سطح سرمی پروتئین فعال سی با آپاندیسیت حاد در بیماران با علائم آپاندیسیت حاد [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 782-787]
 • آپاندکتومی مقایسه اثر تسکینی پرومتازین و دیکلوفناک بر درد بیماران آپاندکتومی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 14-20]
 • آپاندکتومی بررسی ارتباط سطح سرمی پروتئین فعالC با آپاندیسیت حاد در بیماران با علائم آپاندیسیت حاد [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 313-319]
 • آپاندکتومی بررسی ارتباط سطح سرمی پروتئین فعال سی با آپاندیسیت حاد در بیماران با علائم آپاندیسیت حاد [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 782-787]
 • آپوپتوز بررسی اثر سایتوتوکسیک سیلیبینین بر رده سلولی MCF-7 [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 386-391]
 • آسم مقایسه دریافت الگوی مصرف غذایی در بیماران مبتلا به آسم و افراد سالم [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 222-232]
 • آلبومین اثرات ناشی از سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک بر میزان آنزیم های کبدی و آلبومین خون ورزشکاران [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 6-13]
 • آلودگی صوتی ارزیابی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک و ارائه راهکارهای کنترلی: مطالعه موردی در شهر قم [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 600-607]
 • آلودگی صوتی سنجش تراز صداهای آزاردهنده در بخش‌های بالینی بیمارستان آموزشی درمانی بوشهر [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 902-909]
 • آلودگی میکروبی بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن بخش خصوصی شهر ساوه [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 810-817]
 • آلودگی هوا بررسی غلظت‌ منواکسیدکربن در هوای آزاد شهری و هوای داخل ساختمان‌های مسکونی شهر اردبیل [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 161-168]
 • آمادگی زایمان تأثیر کلاس‌های آمادگی زایمان بر رضایت‌مندی زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان فاطمیه شهر همدان در سال 1394 [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 578-589]
 • آمیلوئید بررسی اثر مشتق جدید کورکومین روی مهار تشکیل تجمعات سمی و جلوگیری از تخریب یادگیری و حافظه فضایی موش صحرایی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 183-195]
 • آموزش تأثیر یک برنامه آموزش ارگونومی بر کاهش عوامل آسیب‌زایی اسکلتی- عضلانی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 58-65]
 • آموزش حافظه‌کاری هیجانی تأثیر آموزش حافظه‌کاری هیجانی بر کنترل شناختی نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 794-803]
 • آموزش‌وپرورش بررسی نقش مؤلفه‌های سلامت اجتماعی در آموزش‌وپرورش شهرستان سبزوار، 1393 [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 438-443]
 • آنتی‌اکسیدان بررسی ترکیبات فنلی و ارزیابی ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی عصاره الکلی دو گیاه ناخنک و زبان گنجشک [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 818-825]
 • آنتی‌بادی بررسی وضعیت تیتر آنتی‌بادی هپاتیت ب در کارکنان مرکز بهداشت شهرستان زابل در سال 1392 [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 770-775]
 • آنتی ژن حفاظتی تغییر یافته همسانه سازی و بیان آنتی‌ژن حفاظتی تغییر‌یافته باسیلوس‌آنتراسیس در باکتری E. coli [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 95-102]
 • آنزیم التهابی اثر شش هفته مصرف امگا-3 و تمرین بی‌هوازی بر پروستاگلاندین ‌ای-2 و آنزیم‌های التهابی در زنان فعّال جوان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 344-352]
 • آنزیم آلفا آمیلاز مطالعه‌ی خواص آنتی باکتریال نانوذرات نقره‌ی تولید شده توسط آنزیم آلفاآمیلاز باکتریایی [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 214-221]
 • آنزیم های کبدی اثرات ناشی از سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک بر میزان آنزیم های کبدی و آلبومین خون ورزشکاران [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 6-13]
 • آویشن باغی بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی آویشن باغی در برابر باکتری‌های بیماری‌زای انسانی [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 756-761]

ا

 • اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی سرطان پروستات و روند تغییرات بروز آن در ایران [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 320-327]
 • اپیدمیولوژی دندانی مقایسه انواع مدل‌های رگرسیون شمارشی برای مدل‌سازی شاخص DMFT در دندان‌پزشکی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 468-477]
 • اتانازی بررسی نگرش پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نسبت به اتانازی [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 910-915]
 • اثرات آنتی باکتریال مطالعه‌ی خواص آنتی باکتریال نانوذرات نقره‌ی تولید شده توسط آنزیم آلفاآمیلاز باکتریایی [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 214-221]
 • اثر ضد تشنجی بررسی اثر ضد تشنجی عصاره‌ی هیدروالکلی برگ گیاه کاکوتی (Zizphoratenuior L.) بر روی تشنج القاء شده با پنتیلن تترازول در موش سوری [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 151-160]
 • اختلالات اسکلتی- عضلانی تأثیر یک برنامه آموزش ارگونومی بر کاهش عوامل آسیب‌زایی اسکلتی- عضلانی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 58-65]
 • اختلالات اسکلتی- عضلانی بررسی ارتباط بین عوامل روانی- اجتماعی با اختلالات اسکلتی- عضلانی در کاربران رایانه [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 233-240]
 • اختلالات تنفسی ارزیابی متغیرهای مرتبط با اسپیرومتری در کارگران صنایع مراجعه‌کننده برای معاینات شغلی در شهرستان تویسرکان در سال 1392 [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 618-625]
 • اختلالات چرخه قاعدگی تأثیر هشت هفته ورزش هوازی بر اختلالات چرخه قاعدگی و سطوح هورمون‌های FSH و LH [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 336-343]
 • اختلال استرس پس از سانحه اثر توأم مواجهه‌درمانی و عصاره آبی برگ گیاه شاهدانه (Cannabis Sativa) بر خاموشی ترس شرطی در موش صحرایی نر مبتلا به «اختلال استرس پس از سانحه» [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 550-559]
 • اختلال استرس پس از سانحه تأثیر آموزش حافظه‌کاری هیجانی بر کنترل شناختی نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 794-803]
 • اختلال بیش‌فعالی‌ نقص توجه اثربخشی آموزش‌های روانی‌حرکتی بر بهبود مشکلات حرکتی دانش‌آموزان با اختلال بیش‌فعالی نقص توجه [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 532-539]
 • اختلال حرکتی اثربخشی آموزش‌های روانی‌حرکتی بر بهبود مشکلات حرکتی دانش‌آموزان با اختلال بیش‌فعالی نقص توجه [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 532-539]
 • اختلال شناختی بررسی فراوانی اختلال شناختی در سالمندان مقیم خانه سالمندان شهر خرم‌آباد [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 896-901]
 • اختلال وسواس فکری-عملی بررسی باورهای فراشناختی و ویژگی‌های شخصیّتی بیماران وسواسی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 21-30]
 • ایران اپیدمیولوژی سرطان پروستات و روند تغییرات بروز آن در ایران [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 320-327]
 • ایران نقشه‌سازی مصرف سیگار در ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 496-503]
 • ارزیابی پوسچر تأثیر یک برنامه آموزش ارگونومی بر کاهش عوامل آسیب‌زایی اسکلتی- عضلانی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 58-65]
 • ارزیابی سریع اندام فوقانی تأثیر یک برنامه آموزش ارگونومی بر کاهش عوامل آسیب‌زایی اسکلتی- عضلانی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 58-65]
 • ازن‌زنی کاتالیزوری بررسی فرایند ازن‌زنی کاتالیزوری با کربن فعال اصلاح شده با MgO در حذف مترونیدازول از محلول‌های آبی درراکتوربسترسیال [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 84-94]
 • ازن زنی کاتالیستی بررسی تصفیه‌پذیری فاضلاب حاوی مالاتیون به روش ازن زنی کاتالیستی با کاتالیست کربن فعال‌شده با کلرید آمونیوم [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 652-661]
 • ایزوترم جذب حذف بیس فنل A از محیط‌های آبی با استفاده از نانولوله‌های کربنی چندجداره [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 406-415]
 • ایزوترم جذب بررسی کارایی سنگ بوکسیت معدن تاش استان سمنان در حذف فلوراید از آب زیرزمینی: مطالعه موردی آب کوهبنان [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 540-549]
 • ایزوترم و سینتیک مقایسه کارایی خاکستر سبوس برنج خام و اصلاح‌شده در حذف فنل از محلول‌های آبی: مطالعات سینتیک و ایزوترمی و ترمودینامیک [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 608-617]
 • استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین بررسی شیوع ژن aac(6')-Ie-aph(2′′)-Ia در میان ایزوله های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیمارستان های منتخب مشهد [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 31-39]
 • استامینوفن بررسی عصاره هیدروالکلی ریزوم زنجبیل برروی فراسنجه‌های خونی در مسمومیت کبدی ناشی از استامینوفن در موش سوری [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 416-421]
 • استرس شغلی بررسی نقش میانجی استرس شغلی و فرسودگی شغلی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای ناسازگار در پرستاران [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 732-739]
 • استروئیدهای آنابولیک اثرات ناشی از سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک بر میزان آنزیم های کبدی و آلبومین خون ورزشکاران [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 6-13]
 • اسید بلاک یک بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نور خورشید در حذف اسید بلاک یک از محیط آبی با استفاده از نانو ذرات اکسید روی سنتزشده به روش هیدروترمال [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 680-687]
 • اضطراب اثربخشی درمان یادآوری زندگی با تأکید بر خاطره‌پردازی انسجامی بر عزت‌نفس و اضطراب مردان سالمند بدون‌همسر [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 422-429]
 • اضطراب بررسی نقش افسردگی و اضطراب در پیش‌بینی بی‌خوابی [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 788-793]
 • افراد سالم مقایسه کارکردهای اجرایی و جهت‌گیری زندگی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 328-335]
 • افسردگی بررسی نقش افسردگی و اضطراب در پیش‌بینی بی‌خوابی [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 788-793]
 • افسردگی شیوع افسردگی در سالمندان تُرک آذری مقیم منزل در شهرستان سلماس [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 856-865]
 • اکسیدمنگنز مقایسه کارایی کربن فعال ساده و پوشانده‌شده با اکسیدمنگنز در جذب تولوئن از جریان هوای آلوده [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 836-847]
 • الایزا سرو اپیدمیولوژی سرخجه در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1393 [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 876-881]
 • الگوهای غذایی مقایسه دریافت الگوی مصرف غذایی در بیماران مبتلا به آسم و افراد سالم [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 222-232]
 • ایمیدازول بررسی اثر ضدباکتریایی مشتقات جدید تیازول و ایمیدازول بر تعدادی از باکتری‌های بیماری‌زای مشترک بین انسان و دام [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 762-769]
 • امگا 3 اثر شش هفته مصرف امگا-3 و تمرین بی‌هوازی بر پروستاگلاندین ‌ای-2 و آنزیم‌های التهابی در زنان فعّال جوان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 344-352]
 • انتاکاپون بررسی حذف ترکیب آلی انتاکاپون از محیط های آبی توسط کربن فعال مغناطیسی‌شده با نانوذرات آهن [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 458-467]
 • اینترلوکین -18 تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی اینترلوکین -81 و پروتئین واکنشگر C با حساسیت بالا در مردان چاق کم‌تحرک [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 714-723]
 • انسولین اثر سالویجنین، فلاونوئید استخراج شده ازگیاه مریم گلی، بر برخی شاخص های دیابتی و کمیت های قلبی درموش صحرایی دیابتی نوع 1 [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 281-289]
 • انعقاد شرایط بهینه فرآیند انعقاد و لخته سازی با پلی آلومینیوم کلراید در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 48-57]
 • انعقاد و ته‌نشینی بررسی کارایی منعقدکننده پلی‌فریک سولفات در حذف کروم شش‌ظرفیتی و کادمیوم دوظرفیتی از محلول های آبی [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 698-705]
 • انعقاد و لخته‌سازی به‌کارگیری روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی فرایند انعقاد و لخته‌سازی برای تصفیه آب‌صابون با استفاده از سولفات‌فریک و کلرورکلسیم (استفاده از روش سطح پاسخ در تصفیه آب‌صابون) [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 866-875]

ب

 • بارداری شیوع گرفتگی عضلات پا در سه‌ ماهه سوم بارداری و ارتباط آن با رفتار تغذیه‌ای در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی‌درمانی شهر تبریز، 1393-1392 [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 740-747]
 • بازیافت بررسی میزان پسماندهای جامد تولید‌شده شهر مشهد در سال 1391 [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 888-895]
 • بازبودن به تجارب بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رضایت جنسی زنان [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 826-835]
 • باسیلوس آنتراسیس همسانه سازی و بیان آنتی‌ژن حفاظتی تغییر‌یافته باسیلوس‌آنتراسیس در باکتری E. coli [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 95-102]
 • باکتری بیماری‌زای انسانی بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی آویشن باغی در برابر باکتری‌های بیماری‌زای انسانی [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 756-761]
 • باکتری هتروتروف بررسی تأثیر نانوذرات نقره در غیرفعالسازی باکتریهای هتروتروف از آب آلوده [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 40-47]
 • باورهای غیر منطقی اثربخشی آموزش شعردرمانی بر کاهش باورهای غیر منطقی دانش‌آموزان دختر [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 143-150]
 • باورهای فراشناختی بررسی باورهای فراشناختی و ویژگی‌های شخصیّتی بیماران وسواسی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 21-30]
 • بخش مراقبت‌های ویژه تأثیر مکمل پروبیوتیک بر یبوست بیماران سکته مغزی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 776-781]
 • بی‌خوابی بررسی نقش افسردگی و اضطراب در پیش‌بینی بی‌خوابی [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 788-793]
 • برآورد انتشار برآورد انتشار ترکیبات آلی فرار از مخازن ذخیره سوخت با استفاده از مدل TANKS و مدل سازی پراکنش آن با مدل AERMOD [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 253-261]
 • برون‌گرایی بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رضایت جنسی زنان [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 826-835]
 • بیس فنل A حذف بیس فنل A از محیط‌های آبی با استفاده از نانولوله‌های کربنی چندجداره [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 406-415]
 • بلوغ رابطه بلوغ عاطفی با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 570-577]
 • بلوغ عاطفی رابطه بلوغ عاطفی با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 570-577]
 • بیمار پاسخ‌گویی در ارائه خدمات سلامت: تجربه بیماران بستری در بیمارستانی آموزشی، درمانی و پژوهشی [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 662-671]
 • بیمارستان پاسخ‌گویی در ارائه خدمات سلامت: تجربه بیماران بستری در بیمارستانی آموزشی، درمانی و پژوهشی [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 662-671]
 • بیمارستان سنجش تراز صداهای آزاردهنده در بخش‌های بالینی بیمارستان آموزشی درمانی بوشهر [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 902-909]
 • بیمارستان مشهد بررسی شیوع ژن aac(6')-Ie-aph(2′′)-Ia در میان ایزوله های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیمارستان های منتخب مشهد [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 31-39]
 • بیماری قلبی سرپایی بررسی و مقایسه ی رگه های شخصیت و سبک های مقابله ای در زنان و مردان سالم و مبتلا به بیماری های قلبی سرپایی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 122-132]
 • بیماری‌های مزمن شیوع افسردگی در سالمندان تُرک آذری مقیم منزل در شهرستان سلماس [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 856-865]
 • بوکسیت معدن تاش بررسی کارایی سنگ بوکسیت معدن تاش استان سمنان در حذف فلوراید از آب زیرزمینی: مطالعه موردی آب کوهبنان [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 540-549]

پ

 • پارامترهای فیزیولوژیک بررسی ارتباط شاخص دمای تر گویسان با پارامترهای فیزیولوژیکی بدن کارگران یک معدن روباز در شرایط آب و هوایی گرم و خشک [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 360-369]
 • پاسخ‌گویی پاسخ‌گویی در ارائه خدمات سلامت: تجربه بیماران بستری در بیمارستانی آموزشی، درمانی و پژوهشی [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 662-671]
 • پراکسیداسیون لیپیدی بررسی تأثیر یوبیکوینون بر میزان مالون دی‌آلدئید فولیکول‌های پره‌آنترال موش سوری در کشت آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 590-599]
 • پراکسید کلسیم بررسی کارایی نانو ذرات پراکسید کلسیم در حذف ماده‌ی رنگ‌زای راکتیو قرمز 198 از فاضلاب صنایع نساجی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 110-121]
 • پرستار بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با تناسب شخصیت‌ و حرفه در پرستاران شاغل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1392 [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 526-531]
 • پرستار بررسی تأثیر آموزش مهارت جرئت‌ورزی برسطح قاطعیت پرستاران در محیط کار [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 644-651]
 • پرستاران بررسی نگرش پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نسبت به اتانازی [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 910-915]
 • پروبیوتیک تأثیر مکمل پروبیوتیک بر یبوست بیماران سکته مغزی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 776-781]
 • پروتئین فعال سی بررسی ارتباط سطح سرمی پروتئین فعال سی با آپاندیسیت حاد در بیماران با علائم آپاندیسیت حاد [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 782-787]
 • پروتئین نوترکیب همسانه سازی و بیان آنتی‌ژن حفاظتی تغییر‌یافته باسیلوس‌آنتراسیس در باکتری E. coli [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 95-102]
 • پروتئین نوترکیب بررسی انواع سیستم‌های بیان پروتئین نوترکیب، معرفی سلول‌هایS2 به‌عنوان یک سیستم بیانی کارآمد [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 169-182]
 • پروستاگلاندین ‌ E اثر شش هفته مصرف امگا-3 و تمرین بی‌هوازی بر پروستاگلاندین ‌ای-2 و آنزیم‌های التهابی در زنان فعّال جوان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 344-352]
 • پرومتازین مقایسه اثر تسکینی پرومتازین و دیکلوفناک بر درد بیماران آپاندکتومی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 14-20]
 • پساب فاضلاب بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نور خورشید در حذف اسید بلاک یک از محیط آبی با استفاده از نانو ذرات اکسید روی سنتزشده به روش هیدروترمال [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 680-687]
 • پسماند خشک بررسی میزان پسماندهای جامد تولید‌شده شهر مشهد در سال 1391 [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 888-895]
 • پسماند شهری بررسی میزان پسماندهای جامد تولید‌شده شهر مشهد در سال 1391 [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 888-895]
 • پیش‌بینی کننده‌ها رابطه‌ی مصرف سیگار و قلیان با عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی نوجوانان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 262-280]
 • پلی آلومینیوم کلراید شرایط بهینه فرآیند انعقاد و لخته سازی با پلی آلومینیوم کلراید در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 48-57]
 • پلی‌فریک سولفات بررسی کارایی منعقدکننده پلی‌فریک سولفات در حذف کروم شش‌ظرفیتی و کادمیوم دوظرفیتی از محلول های آبی [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 698-705]
 • پنتیلن تترازول بررسی اثر ضد تشنجی عصاره‌ی هیدروالکلی برگ گیاه کاکوتی (Zizphoratenuior L.) بر روی تشنج القاء شده با پنتیلن تترازول در موش سوری [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 151-160]
 • پنتیلن‌‌تترازول بررسی اثر کیندلینگ پنتیلین‌تترازول و غیرفعالسازی هیپوتالاموس جانبی بر روند کیندلینگ و جمعیت نورونی هیپوکامپ [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 66-74]
 • پوست انسان تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی برهم کنش سلول های چسبنده مغز استخوان رت با داربست تهیه شده [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 241-252]
 • پوسیدگی دندان مقایسه انواع مدل‌های رگرسیون شمارشی برای مدل‌سازی شاخص DMFT در دندان‌پزشکی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 468-477]
 • پوشش دهی عمقی بررسی فرایند ازن‌زنی کاتالیزوری با کربن فعال اصلاح شده با MgO در حذف مترونیدازول از محلول‌های آبی درراکتوربسترسیال [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 84-94]

ت

 • تیازول بررسی اثر ضدباکتریایی مشتقات جدید تیازول و ایمیدازول بر تعدادی از باکتری‌های بیماری‌زای مشترک بین انسان و دام [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 762-769]
 • تحریک کم فرکانس اثر تحریک الکتریکی کم فرکانس بر جریان‌های گاباارژیک نورون‌های ناحیه‌ی CA1 در برش‌های زنده هیپوکمپ موش صحرایی کیندل‌شده [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 290-303]
 • تحلیل پوششی داده‌­ها (DEA) تعیین کارایی مراکز بهداشتی‌درمانی روستایی استان قزوین با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده­‌ها، سال 1385 تا 1389 [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 444-457]
 • تراز آلودگی صدا (NPL) ارزیابی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک و ارائه راهکارهای کنترلی: مطالعه موردی در شهر قم [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 600-607]
 • تراز فشار صدا سنجش تراز صداهای آزاردهنده در بخش‌های بالینی بیمارستان آموزشی درمانی بوشهر [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 902-909]
 • ترافیک ارزیابی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک و ارائه راهکارهای کنترلی: مطالعه موردی در شهر قم [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 600-607]
 • ترک مقایسه سوء رفتار در سالمندان نژاد فارس و ترک استان چهارمحال و بختیاری [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 75-83]
 • تُرک آذری شیوع افسردگی در سالمندان تُرک آذری مقیم منزل در شهرستان سلماس [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 856-865]
 • ترکیبات آلی فرار برآورد انتشار ترکیبات آلی فرار از مخازن ذخیره سوخت با استفاده از مدل TANKS و مدل سازی پراکنش آن با مدل AERMOD [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 253-261]
 • تشنج بررسی اثر ضد تشنجی عصاره‌ی هیدروالکلی برگ گیاه کاکوتی (Zizphoratenuior L.) بر روی تشنج القاء شده با پنتیلن تترازول در موش سوری [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 151-160]
 • تغذیه شیوع گرفتگی عضلات پا در سه‌ ماهه سوم بارداری و ارتباط آن با رفتار تغذیه‌ای در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی‌درمانی شهر تبریز، 1393-1392 [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 740-747]
 • تمایل به ادامه خدمت تأثیر تنش شغلی بر تمایل به ادامه خدمت کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرکرمان [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 133-142]
 • تمرینات استقامتی تأثیر هشت هفته ورزش هوازی بر اختلالات چرخه قاعدگی و سطوح هورمون‌های FSH و LH [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 336-343]
 • تمرین بی هوازی اثر شش هفته مصرف امگا-3 و تمرین بی‌هوازی بر پروستاگلاندین ‌ای-2 و آنزیم‌های التهابی در زنان فعّال جوان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 344-352]
 • تمرین ذهن‌آگاهی بررسی اثربخشی شش هفته تمرین ذهن‌آگاهی بر غلظت کورتیزول بزاقی و عملکرد ورزشی تیراندازان [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 724-731]
 • تمرین هوازی تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی اینترلوکین -81 و پروتئین واکنشگر C با حساسیت بالا در مردان چاق کم‌تحرک [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 714-723]
 • تناسب شخصیت با حرفه بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با تناسب شخصیت‌ و حرفه در پرستاران شاغل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1392 [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 526-531]
 • تنش شغلی تأثیر تنش شغلی بر تمایل به ادامه خدمت کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرکرمان [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 133-142]
 • تنفس ریتمیک تأثیر تنفس ریتمیک بر شاخص‌های قلبی- تنفسی بیماران سندروم حاد کرونری بستری در CCU [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 377-385]
 • تهوع و استفراغ بررسی ارتباط عمق بیهوشی با شدت تهوع و استفراغ در بیماران تحت جراحی انتخابی شکم [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 804-809]
 • توافق‌جویی بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رضایت جنسی زنان [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 826-835]
 • تویسرکان ارزیابی متغیرهای مرتبط با اسپیرومتری در کارگران صنایع مراجعه‌کننده برای معاینات شغلی در شهرستان تویسرکان در سال 1392 [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 618-625]
 • توکسوپلاسموزیس بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در بین دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سال 93-1392 [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 490-495]
 • تولوئن مقایسه کارایی کربن فعال ساده و پوشانده‌شده با اکسیدمنگنز در جذب تولوئن از جریان هوای آلوده [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 836-847]

ج

 • جذب بررسی حذف ترکیب آلی انتاکاپون از محیط های آبی توسط کربن فعال مغناطیسی‌شده با نانوذرات آهن [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 458-467]
 • جذب مقایسه کارایی کربن فعال ساده و پوشانده‌شده با اکسیدمنگنز در جذب تولوئن از جریان هوای آلوده [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 836-847]
 • جذب سطحی بررسی کارایی نانو ذرات پراکسید کلسیم در حذف ماده‌ی رنگ‌زای راکتیو قرمز 198 از فاضلاب صنایع نساجی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 110-121]
 • جذب سطحی مقایسه کارایی پودر نانوآلومینا و میکروآلومینا در حذف رنگ اسید رد 14 از محیط­‌های آبی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 478-489]
 • جذب سطحی بررسی حذف دیکلوفناک از محیط‌های آبی توسط کربن فعال‌شده با کلریدآمونیوم [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 504-515]
 • جذب سطحی مقایسه کارایی خاکستر سبوس برنج خام و اصلاح‌شده در حذف فنل از محلول‌های آبی: مطالعات سینتیک و ایزوترمی و ترمودینامیک [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 608-617]
 • جراحی شکم بررسی ارتباط عمق بیهوشی با شدت تهوع و استفراغ در بیماران تحت جراحی انتخابی شکم [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 804-809]
 • جریان گاباارژیک اثر تحریک الکتریکی کم فرکانس بر جریان‌های گاباارژیک نورون‌های ناحیه‌ی CA1 در برش‌های زنده هیپوکمپ موش صحرایی کیندل‌شده [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 290-303]
 • جهت‌گیری زندگی مقایسه کارکردهای اجرایی و جهت‌گیری زندگی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 328-335]

چ

 • چاقی تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی اینترلوکین -81 و پروتئین واکنشگر C با حساسیت بالا در مردان چاق کم‌تحرک [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 714-723]

ح

 • حافظه فضایی بررسی اثر مشتق جدید کورکومین روی مهار تشکیل تجمعات سمی و جلوگیری از تخریب یادگیری و حافظه فضایی موش صحرایی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 183-195]
 • حذف رنگ بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نور خورشید در حذف اسید بلاک یک از محیط آبی با استفاده از نانو ذرات اکسید روی سنتزشده به روش هیدروترمال [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 680-687]
 • حذف فلوراید بررسی کارایی سنگ بوکسیت معدن تاش استان سمنان در حذف فلوراید از آب زیرزمینی: مطالعه موردی آب کوهبنان [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 540-549]

خ

 • خاصیت ضد تشنجی نقش گیرنده های اوپیوئیدی در خاصیت ضد تشنجی عصاره هیدروالکلی گیاه مخلصه(Scrophularia striata Boiss.) درموش سوری [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 204-213]
 • خاطره‌پردازی انسجامی اثربخشی درمان یادآوری زندگی با تأکید بر خاطره‌پردازی انسجامی بر عزت‌نفس و اضطراب مردان سالمند بدون‌همسر [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 422-429]
 • خاکستر سبوس برنج مقایسه کارایی خاکستر سبوس برنج خام و اصلاح‌شده در حذف فنل از محلول‌های آبی: مطالعات سینتیک و ایزوترمی و ترمودینامیک [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 608-617]
 • خاموشی حافظه اثر توأم مواجهه‌درمانی و عصاره آبی برگ گیاه شاهدانه (Cannabis Sativa) بر خاموشی ترس شرطی در موش صحرایی نر مبتلا به «اختلال استرس پس از سانحه» [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 550-559]
 • خواب بررسی ارتباط طول مدت خواب با سطح قند خون در بیماران دیابتی نوع 2 [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 103-109]
 • خودکارآمدی پیش‌بینی خودکارآمدی دانشجویان بر اساس هوش معنوی [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 196-203]
 • خودکشی بررسی عوامل خطر و زمینه‌ساز اقدام به خودکشی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 634-643]
 • خونریزی بررسی فراوانی مرگ‌و‌میر مادران باردار و عوامل مؤثر بر آن در طول دوره ده‌ساله (82 - 92) در شهر سبزوار [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 882-887]

د

 • دیابت اثر سالویجنین، فلاونوئید استخراج شده ازگیاه مریم گلی، بر برخی شاخص های دیابتی و کمیت های قلبی درموش صحرایی دیابتی نوع 1 [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 281-289]
 • دیابت نوع 2 بررسی ارتباط طول مدت خواب با سطح قند خون در بیماران دیابتی نوع 2 [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 103-109]
 • دیابت نوع دو تأثیر سه شیوه‌ی تمرینی هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر غلظت CRP پلاسمای بیماران دیابتی نوع دو [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 916-925]
 • داربست تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی برهم کنش سلول های چسبنده مغز استخوان رت با داربست تهیه شده [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 241-252]
 • دانش‌آموزان اثربخشی آموزش شعردرمانی بر کاهش باورهای غیر منطقی دانش‌آموزان دختر [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 143-150]
 • دانش‌آموزان رابطه‌ی مصرف سیگار و قلیان با عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی نوجوانان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 262-280]
 • دانشجو رابطه بلوغ عاطفی با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 570-577]
 • دانشجویان پیش‌بینی خودکارآمدی دانشجویان بر اساس هوش معنوی [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 196-203]
 • دانشجویان بررسی وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال تحصیلی 1392-1391 [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 560-569]
 • دانشجویان دختر بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در بین دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سال 93-1392 [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 490-495]
 • دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بررسی وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال تحصیلی 1392-1391 [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 560-569]
 • درد مقایسه اثر تسکینی پرومتازین و دیکلوفناک بر درد بیماران آپاندکتومی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 14-20]
 • درد بررسی بهبود درد با پرکوتانئوس ورتبروپلاستی با کربنات کلسیم در شکستگی های تروماتیک مهره ای [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 370-376]
 • دستگاه صداسنج سنجش تراز صداهای آزاردهنده در بخش‌های بالینی بیمارستان آموزشی درمانی بوشهر [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 902-909]
 • دیکلوفناک مقایسه اثر تسکینی پرومتازین و دیکلوفناک بر درد بیماران آپاندکتومی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 14-20]
 • دیکلوفناک بررسی حذف دیکلوفناک از محیط‌های آبی توسط کربن فعال‌شده با کلریدآمونیوم [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 504-515]
 • دندان‌پزشکی مقایسه انواع مدل‌های رگرسیون شمارشی برای مدل‌سازی شاخص DMFT در دندان‌پزشکی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 468-477]

ر

 • راکتوربا بستر سیال بررسی فرایند ازن‌زنی کاتالیزوری با کربن فعال اصلاح شده با MgO در حذف مترونیدازول از محلول‌های آبی درراکتوربسترسیال [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 84-94]
 • رده سلولی MCF-7 بررسی اثر سایتوتوکسیک سیلیبینین بر رده سلولی MCF-7 [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 386-391]
 • ریزوم زنجبیل بررسی عصاره هیدروالکلی ریزوم زنجبیل برروی فراسنجه‌های خونی در مسمومیت کبدی ناشی از استامینوفن در موش سوری [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 416-421]
 • رضایت از زندگی رابطه بلوغ عاطفی با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 570-577]
 • رضایت جنسی زنان بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رضایت جنسی زنان [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 826-835]
 • رضایت شغلی کیفیت زندگی کاری ماماهای شاغل در شهرستان سبزوار [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 848-855]
 • رضایت‌مندی تأثیر کلاس‌های آمادگی زایمان بر رضایت‌مندی زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان فاطمیه شهر همدان در سال 1394 [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 578-589]
 • رگرسیون پواسون مقایسه انواع مدل‌های رگرسیون شمارشی برای مدل‌سازی شاخص DMFT در دندان‌پزشکی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 468-477]
 • رگه های شخصیتی بررسی و مقایسه ی رگه های شخصیت و سبک های مقابله ای در زنان و مردان سالم و مبتلا به بیماری های قلبی سرپایی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 122-132]
 • رنگ اسید رد 14 مقایسه کارایی پودر نانوآلومینا و میکروآلومینا در حذف رنگ اسید رد 14 از محیط­‌های آبی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 478-489]
 • ریواس اثر ضدمیکروبی عصاره‌های آبی و الکلی گیاه ریواس (Rheum Ribes) بر برخی باکتری‌های بیماری‌زای مواد غذایی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 430-437]
 • روان رنجورخویی بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رضایت جنسی زنان [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 826-835]
 • روش­­­­­­­­­­­­­­ سطح پاسخ به‌کارگیری روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی فرایند انعقاد و لخته‌سازی برای تصفیه آب‌صابون با استفاده از سولفات‌فریک و کلرورکلسیم (استفاده از روش سطح پاسخ در تصفیه آب‌صابون) [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 866-875]
 • روغن های هیدروژنه مقایسه دریافت الگوی مصرف غذایی در بیماران مبتلا به آسم و افراد سالم [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 222-232]
 • روند اپیدمیولوژی سرطان پروستات و روند تغییرات بروز آن در ایران [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 320-327]

ز

 • زابل بررسی وضعیت تیتر آنتی‌بادی هپاتیت ب در کارکنان مرکز بهداشت شهرستان زابل در سال 1392 [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 770-775]
 • زاهدان بررسی نگرش پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نسبت به اتانازی [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 910-915]
 • زبان گنجشک بررسی ترکیبات فنلی و ارزیابی ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی عصاره الکلی دو گیاه ناخنک و زبان گنجشک [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 818-825]
 • زنان باردار تأثیر کلاس‌های آمادگی زایمان بر رضایت‌مندی زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان فاطمیه شهر همدان در سال 1394 [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 578-589]
 • زنان فعّال اثر شش هفته مصرف امگا-3 و تمرین بی‌هوازی بر پروستاگلاندین ‌ای-2 و آنزیم‌های التهابی در زنان فعّال جوان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 344-352]
 • زندانیان بررسی نقش افسردگی و اضطراب در پیش‌بینی بی‌خوابی [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 788-793]

ژ

 • ژن aac(6')-Ie-aph(2′′)-Ia بررسی شیوع ژن aac(6')-Ie-aph(2′′)-Ia در میان ایزوله های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیمارستان های منتخب مشهد [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 31-39]

س

 • سازگاری اجتماعی پیش‌بینی هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی براساس سبک‌های دلبستگی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 398-405]
 • سالمند مقایسه سوء رفتار در سالمندان نژاد فارس و ترک استان چهارمحال و بختیاری [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 75-83]
 • سالمند اثربخشی درمان یادآوری زندگی با تأکید بر خاطره‌پردازی انسجامی بر عزت‌نفس و اضطراب مردان سالمند بدون‌همسر [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 422-429]
 • سالمند شیوع افسردگی در سالمندان تُرک آذری مقیم منزل در شهرستان سلماس [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 856-865]
 • سالمند بررسی فراوانی اختلال شناختی در سالمندان مقیم خانه سالمندان شهر خرم‌آباد [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 896-901]
 • سالمندآزاری مقایسه سوء رفتار در سالمندان نژاد فارس و ترک استان چهارمحال و بختیاری [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 75-83]
 • سالمندان بررسی توزیع فراوانی مرگ‌ومیر در سالمندان شهر سبزوار طی سال‌های 1390 تا 1392 [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 626-633]
 • سالمندان بررسی سبک زندگی در بازنشستگان بالای 60 سال دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1393 [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 672-679]
 • سالویجنین اثر سالویجنین، فلاونوئید استخراج شده ازگیاه مریم گلی، بر برخی شاخص های دیابتی و کمیت های قلبی درموش صحرایی دیابتی نوع 1 [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 281-289]
 • سبزیجات بررسی میزان فلزات سنگین موجود در سبزیجات توزیع‌شده در شهر یزد [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 392-397]
 • سبزوار بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در بین دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سال 93-1392 [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 490-495]
 • سبزوار بررسی سبک زندگی در بازنشستگان بالای 60 سال دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1393 [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 672-679]
 • سبک زندگی بررسی سبک زندگی در بازنشستگان بالای 60 سال دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1393 [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 672-679]
 • سبک مقابله ای هیجان مدار و مسأله مدار بررسی و مقایسه ی رگه های شخصیت و سبک های مقابله ای در زنان و مردان سالم و مبتلا به بیماری های قلبی سرپایی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 122-132]
 • سبک‌های دلبستگی پیش‌بینی هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی براساس سبک‌های دلبستگی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 398-405]
 • سرای سالمندان بررسی فراوانی اختلال شناختی در سالمندان مقیم خانه سالمندان شهر خرم‌آباد [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 896-901]
 • سرخجه سرو اپیدمیولوژی سرخجه در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1393 [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 876-881]
 • سردرد مقایسه وضعیت روان‌شناختی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و افراد سالم [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 706-713]
 • سرطان پروستات اپیدمیولوژی سرطان پروستات و روند تغییرات بروز آن در ایران [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 320-327]
 • سرطان پستان بررسی اثر سمیت سلولی عصاره ی متانولی میوه گیاه هنده‌بید بر سلول‌های سرطان پستان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 353-359]
 • سرطان پستان بررسی جهش‌های ژن فسفاتیدیل اینوزیتول 3-کیناز در زنان مبتلا به سرطان پستان در استان مرکزی [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 748-755]
 • سرواپیدمیولوژی بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در بین دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سال 93-1392 [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 490-495]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی نقشه‌سازی مصرف سیگار در ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 496-503]
 • سیستم‌های بیانی بررسی انواع سیستم‌های بیان پروتئین نوترکیب، معرفی سلول‌هایS2 به‌عنوان یک سیستم بیانی کارآمد [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 169-182]
 • سکته مغزی تأثیر مکمل پروبیوتیک بر یبوست بیماران سکته مغزی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 776-781]
 • سلامت بررسی نقش مؤلفه‌های سلامت اجتماعی در آموزش‌وپرورش شهرستان سبزوار، 1393 [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 438-443]
 • سلامت اجتماعی بررسی نقش مؤلفه‌های سلامت اجتماعی در آموزش‌وپرورش شهرستان سبزوار، 1393 [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 438-443]
 • سلامت روان بررسی وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال تحصیلی 1392-1391 [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 560-569]
 • سیلیبینین بررسی اثر سایتوتوکسیک سیلیبینین بر رده سلولی MCF-7 [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 386-391]
 • سلولS2 بررسی انواع سیستم‌های بیان پروتئین نوترکیب، معرفی سلول‌هایS2 به‌عنوان یک سیستم بیانی کارآمد [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 169-182]
 • سلول زدایی تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی برهم کنش سلول های چسبنده مغز استخوان رت با داربست تهیه شده [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 241-252]
 • سلول های چسبنده مغز استخوان رت تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی برهم کنش سلول های چسبنده مغز استخوان رت با داربست تهیه شده [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 241-252]
 • سمیت سلولی بررسی اثر سمیت سلولی عصاره ی متانولی میوه گیاه هنده‌بید بر سلول‌های سرطان پستان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 353-359]
 • سنتز زیستی مطالعه‌ی خواص آنتی باکتریال نانوذرات نقره‌ی تولید شده توسط آنزیم آلفاآمیلاز باکتریایی [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 214-221]
 • سینتیک مقایسه کارایی پودر نانوآلومینا و میکروآلومینا در حذف رنگ اسید رد 14 از محیط­‌های آبی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 478-489]
 • سنیتیک جذب بررسی کارایی سنگ بوکسیت معدن تاش استان سمنان در حذف فلوراید از آب زیرزمینی: مطالعه موردی آب کوهبنان [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 540-549]
 • سندرم حاد کرونری تأثیر تنفس ریتمیک بر شاخص‌های قلبی- تنفسی بیماران سندروم حاد کرونری بستری در CCU [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 377-385]
 • سندرم متابولیک شناسایی موانع مرتبط با نگرش تغذیه‌ای افراد مبتلا به سندرم متابولیک با رویکرد کیفی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 516-525]
 • سولفات‌فریک به‌کارگیری روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی فرایند انعقاد و لخته‌سازی برای تصفیه آب‌صابون با استفاده از سولفات‌فریک و کلرورکلسیم (استفاده از روش سطح پاسخ در تصفیه آب‌صابون) [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 866-875]

ش

 • شاخص DMFT مقایسه انواع مدل‌های رگرسیون شمارشی برای مدل‌سازی شاخص DMFT در دندان‌پزشکی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 468-477]
 • شاخص WBGT بررسی ارتباط شاخص دمای تر گویسان با پارامترهای فیزیولوژیکی بدن کارگران یک معدن روباز در شرایط آب و هوایی گرم و خشک [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 360-369]
 • شاخص صدای ترافیک (TNI) ارزیابی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک و ارائه راهکارهای کنترلی: مطالعه موردی در شهر قم [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 600-607]
 • شاخص‌های قلبی-تنفسی تأثیر تنفس ریتمیک بر شاخص‌های قلبی- تنفسی بیماران سندروم حاد کرونری بستری در CCU [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 377-385]
 • شاهدانه اثر توأم مواجهه‌درمانی و عصاره آبی برگ گیاه شاهدانه (Cannabis Sativa) بر خاموشی ترس شرطی در موش صحرایی نر مبتلا به «اختلال استرس پس از سانحه» [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 550-559]
 • شدت تراز صدا سنجش تراز صداهای آزاردهنده در بخش‌های بالینی بیمارستان آموزشی درمانی بوشهر [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 902-909]
 • شیراز بررسی عوامل خطر و زمینه‌ساز اقدام به خودکشی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 634-643]
 • شعردرمانی اثربخشی آموزش شعردرمانی بر کاهش باورهای غیر منطقی دانش‌آموزان دختر [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 143-150]
 • شکستگی تروماتیک مهره‌ای بررسی بهبود درد با پرکوتانئوس ورتبروپلاستی با کربنات کلسیم در شکستگی های تروماتیک مهره ای [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 370-376]
 • شکوفایی اجتماعی بررسی نقش مؤلفه‌های سلامت اجتماعی در آموزش‌وپرورش شهرستان سبزوار، 1393 [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 438-443]
 • شیگلادیسانتری تیپ یک بررسی ایمنی‌زایی نانوذرات کیتوسان حاوی آنتی‌ژن‌های STxB و STxB-IpaD شیگلادیسانتری تیپ یک در موش سوری [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 688-697]
 • شهرداری مشهد بررسی میزان پسماندهای جامد تولید‌شده شهر مشهد در سال 1391 [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 888-895]
 • شهر یزد بررسی میزان فلزات سنگین موجود در سبزیجات توزیع‌شده در شهر یزد [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 392-397]
 • شیوع شیوع گرفتگی عضلات پا در سه‌ ماهه سوم بارداری و ارتباط آن با رفتار تغذیه‌ای در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی‌درمانی شهر تبریز، 1393-1392 [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 740-747]
 • شیوع شیوع افسردگی در سالمندان تُرک آذری مقیم منزل در شهرستان سلماس [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 856-865]

ص

 • صرع بررسی اثر کیندلینگ پنتیلین‌تترازول و غیرفعالسازی هیپوتالاموس جانبی بر روند کیندلینگ و جمعیت نورونی هیپوکامپ [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 66-74]
 • صرع اثر تحریک الکتریکی کم فرکانس بر جریان‌های گاباارژیک نورون‌های ناحیه‌ی CA1 در برش‌های زنده هیپوکمپ موش صحرایی کیندل‌شده [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 290-303]

ض

 • ضدالتهاب بررسی ترکیبات فنلی و ارزیابی ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی عصاره الکلی دو گیاه ناخنک و زبان گنجشک [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 818-825]
 • ضدباکتریایی بررسی اثر ضدباکتریایی مشتقات جدید تیازول و ایمیدازول بر تعدادی از باکتری‌های بیماری‌زای مشترک بین انسان و دام [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 762-769]

ع

 • عدالت سازمانی و رفتارهای ناسازگار بررسی نقش میانجی استرس شغلی و فرسودگی شغلی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای ناسازگار در پرستاران [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 732-739]
 • عزت‌نفس اثربخشی درمان یادآوری زندگی با تأکید بر خاطره‌پردازی انسجامی بر عزت‌نفس و اضطراب مردان سالمند بدون‌همسر [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 422-429]
 • عصاره آبی اثر ضدمیکروبی عصاره‌های آبی و الکلی گیاه ریواس (Rheum Ribes) بر برخی باکتری‌های بیماری‌زای مواد غذایی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 430-437]
 • عصاره اتانولی اثر ضدمیکروبی عصاره‌های آبی و الکلی گیاه ریواس (Rheum Ribes) بر برخی باکتری‌های بیماری‌زای مواد غذایی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 430-437]
 • عصاره اتانولی بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی آویشن باغی در برابر باکتری‌های بیماری‌زای انسانی [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 756-761]
 • عفونت بررسی فراوانی مرگ‌و‌میر مادران باردار و عوامل مؤثر بر آن در طول دوره ده‌ساله (82 - 92) در شهر سبزوار [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 882-887]
 • علائم تنفسی ارزیابی متغیرهای مرتبط با اسپیرومتری در کارگران صنایع مراجعه‌کننده برای معاینات شغلی در شهرستان تویسرکان در سال 1392 [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 618-625]
 • عمق بیهوشی بررسی ارتباط عمق بیهوشی با شدت تهوع و استفراغ در بیماران تحت جراحی انتخابی شکم [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 804-809]
 • عملکرد جنسی بررسی تاثیر شرکت در گروه حمایتی همتایان بر عملکرد جنسی بیماران تحت درمان با همودیالیزبیمارستان واسعی شهرستان سبزوار [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 304-312]
 • عملکرد ورزشی بررسی اثربخشی شش هفته تمرین ذهن‌آگاهی بر غلظت کورتیزول بزاقی و عملکرد ورزشی تیراندازان [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 724-731]
 • عوامل خطر بررسی توزیع فراوانی مرگ‌ومیر در سالمندان شهر سبزوار طی سال‌های 1390 تا 1392 [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 626-633]
 • عوامل خطر بررسی عوامل خطر و زمینه‌ساز اقدام به خودکشی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 634-643]
 • عوامل روانی- اجتماعی بررسی ارتباط بین عوامل روانی- اجتماعی با اختلالات اسکلتی- عضلانی در کاربران رایانه [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 233-240]
 • عوامل روان‌شناختی مقایسه وضعیت روان‌شناختی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و افراد سالم [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 706-713]
 • عوامل مؤثر بررسی فراوانی مرگ‌و‌میر مادران باردار و عوامل مؤثر بر آن در طول دوره ده‌ساله (82 - 92) در شهر سبزوار [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 882-887]

ف

 • فارس مقایسه سوء رفتار در سالمندان نژاد فارس و ترک استان چهارمحال و بختیاری [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 75-83]
 • فاضلاب لبنی شرایط بهینه فرآیند انعقاد و لخته سازی با پلی آلومینیوم کلراید در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 48-57]
 • فرایند فتوکاتالیستی بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نور خورشید در حذف اسید بلاک یک از محیط آبی با استفاده از نانو ذرات اکسید روی سنتزشده به روش هیدروترمال [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 680-687]
 • فرسودگی شغلی بررسی نقش میانجی استرس شغلی و فرسودگی شغلی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای ناسازگار در پرستاران [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 732-739]
 • فسفاتیدیل اینوزیتول 3- کیناز بررسی جهش‌های ژن فسفاتیدیل اینوزیتول 3-کیناز در زنان مبتلا به سرطان پستان در استان مرکزی [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 748-755]
 • فعالیت ضدمیکروبی اثر ضدمیکروبی عصاره‌های آبی و الکلی گیاه ریواس (Rheum Ribes) بر برخی باکتری‌های بیماری‌زای مواد غذایی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 430-437]
 • فعالیت ضدمیکروبی بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی آویشن باغی در برابر باکتری‌های بیماری‌زای انسانی [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 756-761]
 • فلزات سنگین بررسی میزان فلزات سنگین موجود در سبزیجات توزیع‌شده در شهر یزد [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 392-397]
 • فلزات سنگین بررسی کارایی منعقدکننده پلی‌فریک سولفات در حذف کروم شش‌ظرفیتی و کادمیوم دوظرفیتی از محلول های آبی [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 698-705]
 • فنل مقایسه کارایی خاکستر سبوس برنج خام و اصلاح‌شده در حذف فنل از محلول‌های آبی: مطالعات سینتیک و ایزوترمی و ترمودینامیک [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 608-617]
 • فوریت های پزشکی تأثیر تنش شغلی بر تمایل به ادامه خدمت کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرکرمان [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 133-142]
 • فولیکول‌های پره‌آنترال بررسی تأثیر یوبیکوینون بر میزان مالون دی‌آلدئید فولیکول‌های پره‌آنترال موش سوری در کشت آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 590-599]

ق

 • قاطعیت بررسی تأثیر آموزش مهارت جرئت‌ورزی برسطح قاطعیت پرستاران در محیط کار [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 644-651]
 • قزوین تعیین کارایی مراکز بهداشتی‌درمانی روستایی استان قزوین با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده­‌ها، سال 1385 تا 1389 [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 444-457]
 • قم ارزیابی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک و ارائه راهکارهای کنترلی: مطالعه موردی در شهر قم [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 600-607]
 • قند خون ناشتا بررسی ارتباط طول مدت خواب با سطح قند خون در بیماران دیابتی نوع 2 [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 103-109]

ک

 • کادمیوم بررسی کارایی منعقدکننده پلی‌فریک سولفات در حذف کروم شش‌ظرفیتی و کادمیوم دوظرفیتی از محلول های آبی [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 698-705]
 • کارایی فنی تعیین کارایی مراکز بهداشتی‌درمانی روستایی استان قزوین با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده­‌ها، سال 1385 تا 1389 [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 444-457]
 • کارخانه یزدباف بررسی کارایی نانو ذرات پراکسید کلسیم در حذف ماده‌ی رنگ‌زای راکتیو قرمز 198 از فاضلاب صنایع نساجی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 110-121]
 • کارکردهای اجرایی مقایسه کارکردهای اجرایی و جهت‌گیری زندگی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 328-335]
 • کارکنان اداری بررسی ارتباط بین عوامل روانی- اجتماعی با اختلالات اسکلتی- عضلانی در کاربران رایانه [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 233-240]
 • کارکنان مرکز بهداشت بررسی وضعیت تیتر آنتی‌بادی هپاتیت ب در کارکنان مرکز بهداشت شهرستان زابل در سال 1392 [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 770-775]
 • کارگران صنایع ارزیابی متغیرهای مرتبط با اسپیرومتری در کارگران صنایع مراجعه‌کننده برای معاینات شغلی در شهرستان تویسرکان در سال 1392 [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 618-625]
 • کاکوتی بررسی اثر ضد تشنجی عصاره‌ی هیدروالکلی برگ گیاه کاکوتی (Zizphoratenuior L.) بر روی تشنج القاء شده با پنتیلن تترازول در موش سوری [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 151-160]
 • کربنات کلسیم بررسی بهبود درد با پرکوتانئوس ورتبروپلاستی با کربنات کلسیم در شکستگی های تروماتیک مهره ای [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 370-376]
 • کربن فعال بررسی حذف دیکلوفناک از محیط‌های آبی توسط کربن فعال‌شده با کلریدآمونیوم [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 504-515]
 • کربن فعال بررسی تصفیه‌پذیری فاضلاب حاوی مالاتیون به روش ازن زنی کاتالیستی با کاتالیست کربن فعال‌شده با کلرید آمونیوم [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 652-661]
 • کربن فعال مقایسه کارایی کربن فعال ساده و پوشانده‌شده با اکسیدمنگنز در جذب تولوئن از جریان هوای آلوده [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 836-847]
 • کربن فعال مغناطیسی بررسی حذف ترکیب آلی انتاکاپون از محیط های آبی توسط کربن فعال مغناطیسی‌شده با نانوذرات آهن [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 458-467]
 • کروم شش‌ظرفیتی بررسی کارایی منعقدکننده پلی‌فریک سولفات در حذف کروم شش‌ظرفیتی و کادمیوم دوظرفیتی از محلول های آبی [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 698-705]
 • کیفیت زندگی کاری بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با تناسب شخصیت‌ و حرفه در پرستاران شاغل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1392 [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 526-531]
 • کیفیت زندگی کاری کیفیت زندگی کاری ماماهای شاغل در شهرستان سبزوار [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 848-855]
 • کیفیت فیزیکی و شیمیایی بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن بخش خصوصی شهر ساوه [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 810-817]
 • کلراید آمونیوم مقایسه کارایی خاکستر سبوس برنج خام و اصلاح‌شده در حذف فنل از محلول‌های آبی: مطالعات سینتیک و ایزوترمی و ترمودینامیک [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 608-617]
 • کلرورکلسیم به‌کارگیری روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی فرایند انعقاد و لخته‌سازی برای تصفیه آب‌صابون با استفاده از سولفات‌فریک و کلرورکلسیم (استفاده از روش سطح پاسخ در تصفیه آب‌صابون) [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 866-875]
 • کلی‌فرم بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن بخش خصوصی شهر ساوه [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 810-817]
 • کنترل شناختی تأثیر آموزش حافظه‌کاری هیجانی بر کنترل شناختی نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 794-803]
 • کیندلینگ بررسی اثر کیندلینگ پنتیلین‌تترازول و غیرفعالسازی هیپوتالاموس جانبی بر روند کیندلینگ و جمعیت نورونی هیپوکامپ [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 66-74]
 • کیندلینگ اثر تحریک الکتریکی کم فرکانس بر جریان‌های گاباارژیک نورون‌های ناحیه‌ی CA1 در برش‌های زنده هیپوکمپ موش صحرایی کیندل‌شده [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 290-303]
 • کورتیزول بزاقی بررسی اثربخشی شش هفته تمرین ذهن‌آگاهی بر غلظت کورتیزول بزاقی و عملکرد ورزشی تیراندازان [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 724-731]

گ

 • گیاه مخلصه نقش گیرنده های اوپیوئیدی در خاصیت ضد تشنجی عصاره هیدروالکلی گیاه مخلصه(Scrophularia striata Boiss.) درموش سوری [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 204-213]
 • گرفتگی عضلات پا شیوع گرفتگی عضلات پا در سه‌ ماهه سوم بارداری و ارتباط آن با رفتار تغذیه‌ای در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی‌درمانی شهر تبریز، 1393-1392 [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 740-747]
 • گروه حمایتی همتایان بررسی تاثیر شرکت در گروه حمایتی همتایان بر عملکرد جنسی بیماران تحت درمان با همودیالیزبیمارستان واسعی شهرستان سبزوار [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 304-312]
 • گروههای غذایی مقایسه دریافت الگوی مصرف غذایی در بیماران مبتلا به آسم و افراد سالم [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 222-232]
 • گندزدایی بررسی تأثیر نانوذرات نقره در غیرفعالسازی باکتریهای هتروتروف از آب آلوده [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 40-47]

ل

 • لیزوزیم تخم مرغ بررسی اثر مشتق جدید کورکومین روی مهار تشکیل تجمعات سمی و جلوگیری از تخریب یادگیری و حافظه فضایی موش صحرایی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 183-195]

م

 • ماتریکس خارج سلولی تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی برهم کنش سلول های چسبنده مغز استخوان رت با داربست تهیه شده [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 241-252]
 • ماز آبی بررسی اثر مشتق جدید کورکومین روی مهار تشکیل تجمعات سمی و جلوگیری از تخریب یادگیری و حافظه فضایی موش صحرایی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 183-195]
 • مالاتیون بررسی تصفیه‌پذیری فاضلاب حاوی مالاتیون به روش ازن زنی کاتالیستی با کاتالیست کربن فعال‌شده با کلرید آمونیوم [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 652-661]
 • ماما کیفیت زندگی کاری ماماهای شاغل در شهرستان سبزوار [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 848-855]
 • مترونیدازول بررسی فرایند ازن‌زنی کاتالیزوری با کربن فعال اصلاح شده با MgO در حذف مترونیدازول از محلول‌های آبی درراکتوربسترسیال [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 84-94]
 • متغیر جمعیت‌شناختی شیوع افسردگی در سالمندان تُرک آذری مقیم منزل در شهرستان سلماس [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 856-865]
 • متغیرهای اسپیرومتری ارزیابی متغیرهای مرتبط با اسپیرومتری در کارگران صنایع مراجعه‌کننده برای معاینات شغلی در شهرستان تویسرکان در سال 1392 [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 618-625]
 • محیط کار بررسی تأثیر آموزش مهارت جرئت‌ورزی برسطح قاطعیت پرستاران در محیط کار [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 644-651]
 • مدل AERMOD برآورد انتشار ترکیبات آلی فرار از مخازن ذخیره سوخت با استفاده از مدل TANKS و مدل سازی پراکنش آن با مدل AERMOD [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 253-261]
 • مدل TANKS برآورد انتشار ترکیبات آلی فرار از مخازن ذخیره سوخت با استفاده از مدل TANKS و مدل سازی پراکنش آن با مدل AERMOD [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 253-261]
 • مرکز بهداشتی‌درمانی روستایی تعیین کارایی مراکز بهداشتی‌درمانی روستایی استان قزوین با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده­‌ها، سال 1385 تا 1389 [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 444-457]
 • مرگ‌ومیر بررسی توزیع فراوانی مرگ‌ومیر در سالمندان شهر سبزوار طی سال‌های 1390 تا 1392 [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 626-633]
 • مرگ‌و‌میر مادری بررسی فراوانی مرگ‌و‌میر مادران باردار و عوامل مؤثر بر آن در طول دوره ده‌ساله (82 - 92) در شهر سبزوار [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 882-887]
 • مسکن مقایسه اثر تسکینی پرومتازین و دیکلوفناک بر درد بیماران آپاندکتومی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 14-20]
 • مسمومیت کبدی بررسی عصاره هیدروالکلی ریزوم زنجبیل برروی فراسنجه‌های خونی در مسمومیت کبدی ناشی از استامینوفن در موش سوری [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 416-421]
 • مشارکت اجتماعی بررسی نقش مؤلفه‌های سلامت اجتماعی در آموزش‌وپرورش شهرستان سبزوار، 1393 [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 438-443]
 • مشاوره تأثیر کلاس‌های آمادگی زایمان بر رضایت‌مندی زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان فاطمیه شهر همدان در سال 1394 [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 578-589]
 • مشتق کورکومین بررسی اثر مشتق جدید کورکومین روی مهار تشکیل تجمعات سمی و جلوگیری از تخریب یادگیری و حافظه فضایی موش صحرایی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 183-195]
 • مصرف سیگار رابطه‌ی مصرف سیگار و قلیان با عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی نوجوانان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 262-280]
 • مصرف سیگار نقشه‌سازی مصرف سیگار در ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 496-503]
 • مصرف قلیان رابطه‌ی مصرف سیگار و قلیان با عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی نوجوانان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 262-280]
 • مصونیت سرو اپیدمیولوژی سرخجه در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1393 [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 876-881]
 • مطالعه سرواپیدمیولوژی سرو اپیدمیولوژی سرخجه در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1393 [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 876-881]
 • مطالعه­ کیفی شناسایی موانع مرتبط با نگرش تغذیه‌ای افراد مبتلا به سندرم متابولیک با رویکرد کیفی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 516-525]
 • معدن روباز بررسی ارتباط شاخص دمای تر گویسان با پارامترهای فیزیولوژیکی بدن کارگران یک معدن روباز در شرایط آب و هوایی گرم و خشک [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 360-369]
 • میکروپودر آلومینا مقایسه کارایی پودر نانوآلومینا و میکروآلومینا در حذف رنگ اسید رد 14 از محیط­‌های آبی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 478-489]
 • میگرن مقایسه وضعیت روان‌شناختی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و افراد سالم [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 706-713]
 • منوکسید کربن بررسی غلظت‌ منواکسیدکربن در هوای آزاد شهری و هوای داخل ساختمان‌های مسکونی شهر اردبیل [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 161-168]
 • مهارت جرئت‌ورزی بررسی تأثیر آموزش مهارت جرئت‌ورزی برسطح قاطعیت پرستاران در محیط کار [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 644-651]
 • مهارت‌های ادراکی‌حرکتی اثربخشی آموزش‌های روانی‌حرکتی بر بهبود مشکلات حرکتی دانش‌آموزان با اختلال بیش‌فعالی نقص توجه [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 532-539]
 • مواجهه‌درمانی اثر توأم مواجهه‌درمانی و عصاره آبی برگ گیاه شاهدانه (Cannabis Sativa) بر خاموشی ترس شرطی در موش صحرایی نر مبتلا به «اختلال استرس پس از سانحه» [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 550-559]
 • موش سوری بررسی اثر ضد تشنجی عصاره‌ی هیدروالکلی برگ گیاه کاکوتی (Zizphoratenuior L.) بر روی تشنج القاء شده با پنتیلن تترازول در موش سوری [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 151-160]
 • موش سوری نقش گیرنده های اوپیوئیدی در خاصیت ضد تشنجی عصاره هیدروالکلی گیاه مخلصه(Scrophularia striata Boiss.) درموش سوری [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 204-213]
 • موش سوری بررسی عصاره هیدروالکلی ریزوم زنجبیل برروی فراسنجه‌های خونی در مسمومیت کبدی ناشی از استامینوفن در موش سوری [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 416-421]
 • موش صحرایی اثر سالویجنین، فلاونوئید استخراج شده ازگیاه مریم گلی، بر برخی شاخص های دیابتی و کمیت های قلبی درموش صحرایی دیابتی نوع 1 [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 281-289]
 • مولتیپل اسکلروزیس مقایسه کارکردهای اجرایی و جهت‌گیری زندگی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 328-335]

ن

 • ناخنک بررسی ترکیبات فنلی و ارزیابی ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی عصاره الکلی دو گیاه ناخنک و زبان گنجشک [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 818-825]
 • نارسائی مزمن کلیه بررسی تاثیر شرکت در گروه حمایتی همتایان بر عملکرد جنسی بیماران تحت درمان با همودیالیزبیمارستان واسعی شهرستان سبزوار [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 304-312]
 • نالوکسان نقش گیرنده های اوپیوئیدی در خاصیت ضد تشنجی عصاره هیدروالکلی گیاه مخلصه(Scrophularia striata Boiss.) درموش سوری [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 204-213]
 • نانوپودر آلومینا مقایسه کارایی پودر نانوآلومینا و میکروآلومینا در حذف رنگ اسید رد 14 از محیط­‌های آبی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 478-489]
 • نانوذرات بررسی ایمنی‌زایی نانوذرات کیتوسان حاوی آنتی‌ژن‌های STxB و STxB-IpaD شیگلادیسانتری تیپ یک در موش سوری [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 688-697]
 • نانوذره آهن بررسی حذف ترکیب آلی انتاکاپون از محیط های آبی توسط کربن فعال مغناطیسی‌شده با نانوذرات آهن [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 458-467]
 • نانوذره نقره مطالعه‌ی خواص آنتی باکتریال نانوذرات نقره‌ی تولید شده توسط آنزیم آلفاآمیلاز باکتریایی [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 214-221]
 • نانولوله‌های کربنی چندجداره حذف بیس فنل A از محیط‌های آبی با استفاده از نانولوله‌های کربنی چندجداره [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 406-415]
 • نانونقره بررسی تأثیر نانوذرات نقره در غیرفعالسازی باکتریهای هتروتروف از آب آلوده [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 40-47]
 • نسبت.I/O بررسی غلظت‌ منواکسیدکربن در هوای آزاد شهری و هوای داخل ساختمان‌های مسکونی شهر اردبیل [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 161-168]
 • نقشه‌سازی نقشه‌سازی مصرف سیگار در ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 496-503]
 • نگرش بررسی نگرش پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نسبت به اتانازی [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 910-915]
 • نگرش تغذیه‌­ای شناسایی موانع مرتبط با نگرش تغذیه‌ای افراد مبتلا به سندرم متابولیک با رویکرد کیفی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 516-525]
 • نوجوانان رابطه‌ی مصرف سیگار و قلیان با عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی نوجوانان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 262-280]

و

 • وجدانی‌بودن بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رضایت جنسی زنان [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 826-835]
 • ورتبروپلاستی بررسی بهبود درد با پرکوتانئوس ورتبروپلاستی با کربنات کلسیم در شکستگی های تروماتیک مهره ای [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 370-376]
 • ورزش استقامتی تأثیر سه شیوه‌ی تمرینی هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر غلظت CRP پلاسمای بیماران دیابتی نوع دو [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 916-925]
 • ورزش قدرتی تأثیر سه شیوه‌ی تمرینی هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر غلظت CRP پلاسمای بیماران دیابتی نوع دو [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 916-925]
 • ویژگی‌های شخصیّتی بررسی باورهای فراشناختی و ویژگی‌های شخصیّتی بیماران وسواسی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 21-30]

ه

 • هپاتیت ب بررسی وضعیت تیتر آنتی‌بادی هپاتیت ب در کارکنان مرکز بهداشت شهرستان زابل در سال 1392 [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 770-775]
 • هیپوتالاموس جانبی بررسی اثر کیندلینگ پنتیلین‌تترازول و غیرفعالسازی هیپوتالاموس جانبی بر روند کیندلینگ و جمعیت نورونی هیپوکامپ [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 66-74]
 • هیپوکمپ اثر تحریک الکتریکی کم فرکانس بر جریان‌های گاباارژیک نورون‌های ناحیه‌ی CA1 در برش‌های زنده هیپوکمپ موش صحرایی کیندل‌شده [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 290-303]
 • همودیالیز بررسی تاثیر شرکت در گروه حمایتی همتایان بر عملکرد جنسی بیماران تحت درمان با همودیالیزبیمارستان واسعی شهرستان سبزوار [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 304-312]
 • هموگلوبین A1c بررسی ارتباط طول مدت خواب با سطح قند خون در بیماران دیابتی نوع 2 [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 103-109]
 • هموگلوبین گلیکوزیله اثر سالویجنین، فلاونوئید استخراج شده ازگیاه مریم گلی، بر برخی شاخص های دیابتی و کمیت های قلبی درموش صحرایی دیابتی نوع 1 [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 281-289]
 • هندهبید بررسی اثر سمیت سلولی عصاره ی متانولی میوه گیاه هنده‌بید بر سلول‌های سرطان پستان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 353-359]
 • هنردرمانی اثربخشی آموزش شعردرمانی بر کاهش باورهای غیر منطقی دانش‌آموزان دختر [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 143-150]
 • هوای آزاد بررسی غلظت‌ منواکسیدکربن در هوای آزاد شهری و هوای داخل ساختمان‌های مسکونی شهر اردبیل [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 161-168]
 • هوای داخل بررسی غلظت‌ منواکسیدکربن در هوای آزاد شهری و هوای داخل ساختمان‌های مسکونی شهر اردبیل [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 161-168]
 • هوش معنوی پیش‌بینی خودکارآمدی دانشجویان بر اساس هوش معنوی [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 196-203]
 • هوش هیجانی پیش‌بینی هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی براساس سبک‌های دلبستگی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 398-405]

ی

 • یادآوری زندگی اثربخشی درمان یادآوری زندگی با تأکید بر خاطره‌پردازی انسجامی بر عزت‌نفس و اضطراب مردان سالمند بدون‌همسر [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 422-429]
 • یبوست تأثیر مکمل پروبیوتیک بر یبوست بیماران سکته مغزی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 776-781]
 • یوبیکوینون بررسی تأثیر یوبیکوینون بر میزان مالون دی‌آلدئید فولیکول‌های پره‌آنترال موش سوری در کشت آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 590-599]