نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب بررسی تأثیر نانوذرات نقره در غیرفعالسازی باکتریهای هتروتروف از آب آلوده [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 40-47]
 • آب آشامیدنی پهنه بندی کیفی تغییرات فصلی نیترات و آمونیاک در چاههای تامین کننده آب شرب شهرستان بابل با استفاده از سامانه GIS [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 293-301]
 • آب آشامیدنی بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب‌گذاری منابع آب شرب شهر شاهرود با استفاده از شاخص‌های پایداری در سال 1392 [دوره 22، شماره 6، 1394، صفحه 944-954]
 • آب آشامیدنی بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن بخش خصوصی شهر ساوه [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 810-817]
 • آب آلوده تهیه وشناسایی خصوصیات کربن فعال حاصل از بیومس وبررسی کارآیی آن در حذف علف کش آترازین از آبهای آلوده [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 273-283]
 • آب آلوده بررسی کارایی کربن فعال‌شده با آمونیوم در حذف آنتی‌بیوتیک سولفانیل‌آمید از آب آلوده [دوره 26، شماره 6، 1398، صفحه 797-807]
 • آب بشقابی اثر عصاره الکلی گیاه آب بشقابی بر غلظت سرمی تستوسترون، FSH و LH در موش صحرایی نر نژاد ویستار [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 6-11]
 • آب به‌حساب نیامده بررسی الگوی مصرف آب و آب به‌حساب نیامده در مناطق روستایی استان قم و ارائه راهکارهای اصلاحی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 410-418]
 • آب پرتقال اثر مصرف آب پرتقال بر اکسیداسیون چربی هنگام فعالیت ورزشی در دختران جوان دارای اضافه وزن [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 386-391]
 • آبجو غیر الکلی تاثیرمصرف ماءالشعیر بر ظرفیت تام آنتی اکسیدان در افراد جوان [دوره 22، شماره 6، 1394، صفحه 1008-1017]
 • آب زیرزمینی بررسی آسیب‌پذیری آبخوان دشت همدان - بهار به نیترات [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 387-396]
 • آبسه گزارش یک مورد نادر از سل اولیه پستان [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 50-54]
 • آب شرب بررسی روند تغییرات نیترات در منابع آب شرب روستاهای استان قم و پهنه‌بندی آن با استفاده از GIS [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1194-1204]
 • آب‌صابون به‌کارگیری روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی فرایند انعقاد و لخته‌سازی برای تصفیه آب‌صابون با استفاده از سولفات‌فریک و کلرورکلسیم (استفاده از روش سطح پاسخ در تصفیه آب‌صابون) [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 866-875]
 • آبگیری لجن بررسی تاثیر روش اولتراسونیک در آب گیری لجن بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 424-430]
 • آب‌های بطری شده بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب‌های بطری شده در شهر همدان در سال 1395 [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 93-100]
 • آب‌های زیرزمینی بررسی غلظت نیترات و نیتریت در منابع آب زیرزمینی‌ شهر جیرفت در سال 1388 [دوره 22، شماره 6، 1394، صفحه 1035-1042]
 • آب هویج اثرات مصرف آب هویج غنی شده با بتاکاروتن بر سطوح سرمی نشانگرهای التهابی در دیابت نوع 2 [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 236-247]
 • آپاندیسیت:پرفوراسیون:بیلی‌روبین‌تام بررسی ارتباط سطح بیلی‌روبین‌تام با پرفوراسیون آپاندیس در بیماران بالای 15 سال مبتلا به آپاندیسیت حاد مراجعه‌کننده به بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 407-411]
 • آپاندیسیت حاد بررسی ارتباط سطح سرمی پروتئین فعالC با آپاندیسیت حاد در بیماران با علائم آپاندیسیت حاد [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 313-319]
 • آپاندیسیت حاد بررسی ارتباط سطح سرمی پروتئین فعال سی با آپاندیسیت حاد در بیماران با علائم آپاندیسیت حاد [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 782-787]
 • آپاندیسیت حاد مقایسه صحت تشخیص آپاندیسیت حاد در بیماران آپاندکتومی شده در بیمارستان شهید بهشتی قم با استانداردهای جهانی [دوره 27، شماره 5، 1399، صفحه 692-697]
 • آپاندکتومی تأثیر تجسم هدایت شده بر میزان اضطراب بیماران تحت عمل جراحی آپاندکتومی [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 681-688]
 • آپاندکتومی بررسی تأثیر ماساژ بازتابی بر کنترل درد پس از عمل آپاندکتومی [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 696-705]
 • آپاندکتومی مقایسه اثر تسکینی دیکلوفناک و مورفین بر درد بیماران آپاندکتومی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 379-385]
 • آپاندکتومی مقایسه اثر پرومتازین و مورفین بر کنترل درد بیماران آپاندکتومی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 589-595]
 • آپاندکتومی مقایسه اثر تسکینی پرومتازین و دیکلوفناک بر درد بیماران آپاندکتومی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 14-20]
 • آپاندکتومی بررسی ارتباط سطح سرمی پروتئین فعالC با آپاندیسیت حاد در بیماران با علائم آپاندیسیت حاد [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 313-319]
 • آپاندکتومی بررسی ارتباط سطح سرمی پروتئین فعال سی با آپاندیسیت حاد در بیماران با علائم آپاندیسیت حاد [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 782-787]
 • آپاندکتومی تأثیر طب فشاری گوش بر شدت درد قبل از عمل جراحی در بیماران کاندیدای آپاندکتومی [دوره 24، شماره 5، 1396، صفحه 327-332]
 • آپگار نوزادی بررسی تأثیر زور زدن خودبخودی در مرحله دوم زایمان بر پیامدهای مادری و نوزادی [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 390-397]
 • آپلین / گیرنده اثر دو شیوه تمرین هوازی بر سطوح آپلین و گیرنده آن در بافت قلب رت‌های پیر مبتلا به بیماری مزمن [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 327-333]
 • آپوپتوز بررسی اثرات آگونیست GnRH بر روی میزان آپوپتوز سلولهای گرانولوزای فولیکولهای موش های صحرایی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 461-476]
 • آپوپتوز بررسی اثر سایتوتوکسیک سیلیبینین بر رده سلولی MCF-7 [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 386-391]
 • آپوپتوز تأثیر همزمان تمرین هوازی و مکمل‌سازی عصاره گیاهی مرزنجوش بر بیان ژنی پروتئین‌های آپوپتوز میوکارد موش‌های صحرایی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 161-170]
 • آپوپتوز تاثیر 3 هفته کاهش بار تمرین در محیط هایپوکسی بر شاخص آپوپتوزی نسبت Bax/Bcl2 و جمعیت سلول های اپیتلیالی حبابچه های ریوی [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 393-402]
 • آپوپتوز تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر مقادیر سرمی TNF-α و بیان ژن FOXO1 هیپوکمپ موش‌های صحرایی دیابتی نر نژاد ویستار [دوره 28، شماره 5، 1400، صفحه 688-699]
 • آپوپتوزیس ارزیابی ارتباط بین بیان سوروایوین در آدنوم و کارسینوم فولیکولار تیروئید [دوره 14، شماره 1، 1386، صفحه 32-37]
 • آپوپتوزیس تشخیص جابه‌جایی ژن Bcl-2 در سرطان پانکراس در بیماران ایرانی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 60-68]
 • آترازین تهیه وشناسایی خصوصیات کربن فعال حاصل از بیومس وبررسی کارآیی آن در حذف علف کش آترازین از آبهای آلوده [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 273-283]
 • آترواسکلروز تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی استقامتی غیرتداومی بر میزان ICAM-1 و پروفایل لیپیدی [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 198-205]
 • آتش نشان مقایسه تاثیر دو برنامه تمرینی مهارتی –عملیاتی و ترکیبی بر برخی شاخصهای سیستم ایمنی مردان آتش نشان [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 461-472]
 • آتنولول بررسی تخریب فتوکاتالیستی داروی آتنولول توسط نانوذرات سنتزی اکسید روی تحت تابش امواج فرابنفش [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 131-141]
 • آدیپونکتین بررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین با مقاومت انسولینی، فشار خون و عملکرد قلبی تنفسی در مردان کم‌تحرک [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 325-335]
 • آدیپونکتین تأثیر یک جلسه ورزش هوازی وامانده‌ساز بر آدیپونکتین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در مردان سیگاری [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 310-319]
 • آدیپونکتین مقایسه اثرات حاد دو جلسه ورزش در آب با حجم های مختلف بر آدیپونکتین و مقاومت انسولینی در زنان دیابتی نوع دو [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 563-572]
 • آدیپونکتین مقایسه اثر شیرسویا و شیرگاو بر شاخص های بیماری قلبی عروقی و آدیپوسایتوکین ها در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید دارای اضافه وزن [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1144-1153]
 • آدنوزین بررسی نقش گیرنده های آدنوزینی A2A در تشنجات ناشی از کیندلینگ مسیر پرفورنت ناحیه هیپوکمپ در موش صحرایی [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 129-137]
 • آدنوکارسینوم بررسی فعالیت تلومراز در سلول‎های سرطانی سینه تحت تیمار کروسین [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 267-277]
 • آدنوکارسینومای پروستات بررسی بیان نشانگر HMWCKدر هیپر پلازی خوش خیم وآدنو کا سینومای پروستات با روش هیستو لوژی وایمونوهیستوشیمی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 271-278]
 • آدنوم غیر فعال هیپوفیز آدنوم غیرفعال هیپوفیز: مطالعه کلینیکوپاتولوژی از 85 مورد [دوره 13، شماره 2، 1385، صفحه 99-104]
 • آرام‌سازی بررسی تاثیر آرام‌سازی بر اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان واسعی سبزوار سال 1392 [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 689-695]
 • آرام‌سازی بنسون بررسی تأثیر روش آرام سازی بنسون بر میزان خستگی بیماران همودیالیزی [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 757-765]
 • آرام‌سازی بنسون تأثیر روش آرام‌سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 492-450]
 • آرام سازی پیشرونده عضلانی بررسی تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر افسردگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 111-117]
 • آرتریت روماتوئید مقایسه اثر شیرسویا و شیرگاو بر شاخص های بیماری قلبی عروقی و آدیپوسایتوکین ها در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید دارای اضافه وزن [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1144-1153]
 • آرتروکونیدیا بررسی تاثیر عوامل محیطی و داروهای ضد قارچی متداول بر تولید آرتروکونیدیا در گونه های رایج جنس ترایکوفایتون و اپیدرموفایتون فلوکوزوم [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 116-122]
 • آریتمی تاثیر سنگ شکنی برون اندامی بر تغییرات نوار قلبی در بیماران مبتلا به سنگ کلیه [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 21-26]
 • آیریزین اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح سرمی آیریزین، هموستاز گلوکز و چربی های خون زنان جوان تمرین نکرده [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 185-193]
 • آیریزین ‌ تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی فزاینده بر سطوح آیریزین بافت کبد و عضله دوقلو در موش‌های صحرایی نر [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 340-346]
 • آیریزین تأثیر تمرین مقاومتی شدید بر سطوح آیریزین و عامل رشد فیبروبلاست 21 در مردان دارای اضافه‌وزن [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 457-465]
 • آزمایش حساسیت آنتی‌بیوتیکی تعیین الگوی مقاومت دارویی سویه‌های اشرﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ نسبت به 20 آنتی‌بیوتیک مورد استفاده در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • آزمایشگاه ارزیابی ریسک حریق در آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی با استفاده از روش FRAME [دوره 26، شماره 6، 1398، صفحه 739-746]
 • آزمایشگاه بالینی محاسبه قیمت تمام شده خدمات بخش آزمایشگاه بالینی بیمارستان شفا شهر کرمان براساس روش هزینه یابی برمبنای فعالیت در سال 1390 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 587-595]
 • آزمونAOFAS ارزیابی اثربخشی عمل جراحی SERI بر اصلاح دفورمیتی بیماران هالوکس والگوس: یک مطالعه مداخله ای نیمه تجربی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 177-183]
 • آزمون بروس تاثیر حاد فعالیت هوازی ‌وامانده ساز و مصرف کاکائو بر شاخص فیبرینوژن خون کاراته‌کارهای مرد نخبه [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 17-26]
 • آزمون بک تعیین شیوع افسردگی در بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه نادرکاظمی شیراز [دوره 26، شماره 6، 1398، صفحه 763-769]
 • آزمون چرخشی اثر تجویز حاد مهار کننده های کانال های پتاسیمی بر علایم رفتاری پارکینسونیسم القا شده با 6-هیدروکسی دپامین در موش صحرایی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 271-282]
 • آزمون دیداری – شنیداری بررسی مقایسه‌ای عملکرد کودکان کاشت حلزون و طبیعی در دو آزمون آگاهی واج‌شناختی [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 547-555]
 • آزمون رست تأثیر مکمل‌یاری کربوهیدرات- پروتئین با نسبت‌های مختلف بر سطوح سایتوکاین‌های IL-6 و IL-10 پلاسما بعد از فعالیت با شدت بالا در دختران جوان سالم [دوره 24، شماره 5، 1396، صفحه 339-345]
 • آزمون رفتاری بررسی اثر شیر شتر بر رفتارهای شبه اوتیسمی در موش‌های آزمایشگاهی [دوره 28، شماره 6، 1400، صفحه 911-922]
 • آزمون شنیداری بررسی مقایسه‌ای عملکرد کودکان کاشت حلزون و طبیعی در دو آزمون آگاهی واج‌شناختی [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 547-555]
 • آزمون صفحه داغ اثر اسانس گیاه مشگک بر درد القا شده با مدل صفحه داغ در موش‌های صحرایی نر بالغ [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 761-768]
 • آزمون کوتاه کلاسی (Quiz) مقایسة نظرات و نگرش اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در خصوص ارزشیابی مستمر به روش آزمون کوتاه کلاسی [دوره 24، شماره 5، 1396، صفحه 359-366]
 • آزمون مشاهده‌ی مستقیم مهارت های بالینی بررسی روایی و پایایی آزمون مشاهده‌ی مستقیم مهارت‌های عملی(DOPS )در ارزیابی مهارت‌های بالینی دانشجویان مامایی دانشکده-ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 145-154]
 • آزمون‌های عصب روانشناختی وضعیت نیم‌رخ حافظه (فعال، دیداری و شنیداری) در افراد مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک و افراد سالم [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 560-567]
 • آزمون هوازی تغییرات سرمی شاخص های آسیب سلولی متعاقب آزمون های بروس و کوپر در مردان غیرفعال [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 441-450]
 • آزوکازئینولیتیک مقایسه فعالیت آنزیمی قارچ های کراتینو لیتیک جدا شده از خاک مناطق مختلف [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 169-175]
 • آژنزی کورپوس کالوزوم گزارش یک مورد همراهی سندرم آپرت با بدشکلی دندی واکر، آژنزی کورپوس کالوزوم و پنوموتوراکس در یک نوزاد [دوره 14، شماره 4، 1386، صفحه 246-251]
 • آسایشگاه بررسی شیوع پلی فارماسی در سالمندان ساکن آسایشگاه خیریه کهریزک در سال 1389 [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 42-50]
 • آسایشگاه سالمندان رضایت سالمندان مقیم آسایشگاه‌های غیردولتی از خدمات ارائه شده به آنها: پیمایشی در استان‌های گلستان، مازندران، سمنان و خراسان شمالی در سال 1391 [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 320-330]
 • آسیب بررسی عوامل مرتبط با آسیب‌های ناشی از ایجاد حوادث در سالمندان مراجعه‌کننده به بیمارستان شهرستان تویسرکان درسال 1392 [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 123-131]
 • آسیب بافتی اثر نانوذرة Fe2O4Zn (اکسید آهن-روی) بر هورمون‌های تیروییدی و ارزیابی تغییرات بافت تیرویید در رت‌های نر [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 157-164]
 • آسیب به خود اثر بخشی الگوی مبتنی بر ذهنی سازی(MBT-A) برکیفیت روابط خانواده و رفتار آسیب به خود در نوجوانان دختر [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 257-265]
 • آسیب پرینه مقایسه دو روش با استفاده از دست و بدون استفاده از دست بر وضعیت پرینه [دوره 16، شماره 4، 1388، صفحه 189-195]
 • آسیب ترومایی مغز ارزش پیش اگهی ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین-6 و پیامد بالینی در بیماران با آسیب سر شدید [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 485-491]
 • آسیب های زانو ایمبالانس عضلانی دیستال در دختران با و بدون جابجایی زانوها به سمت داخل حین اسکات جفت پا [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 537-545]
 • آسیب های مچ پا بررس‍‍‍‍‍‍ی ناپایداری مفصل مچ پا در ورزشکاران تیم های مل‍‍‍‍‍‍ی (کشت‍‍‍ی، فوتبال و بسکتبال) [دوره 13، شماره 4، 1385، صفحه 178-184]
 • آسیب های ورزشی میزان فراوانی آسیب های ورزشی و علل مرتبط با آن در دانش آموزان پسر شرکت کننده در المپیاد سال 89 خراسان رضوی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 198-205]
 • آسپارتات آمینو ترانسفراز تغییرات سرمی شاخص های آسیب سلولی متعاقب آزمون های بروس و کوپر در مردان غیرفعال [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 441-450]
 • آسپیرین بررسی اثر هم افزایی آسپیرین و زهر زنبور عسل در مهار گلایکه شدن در شرایط دیابتی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 482-492]
 • آستانه‌ی شنوایی مقایسه آستانه‌ی شنوایی افراد سیگاری و غیرسیگاری در فرکانس‌های پایین [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 143-150]
 • آستروسایتوما بررسی جایگاه اتصال آنزیم هگزوکیناز روی غشای خارجی میتوکندری در سلول های سرطانی مغز [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 238-248]
 • آستیگماتیسم تحلیل تجمع و تجمع توام فامیلی و همبستگی درون فردی نزدیک بینی و چهار فنوتیپ آستیگماتیسم مبتنی بر یک مدل شرطی: مطالعه چشم تهران [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 15-24]
 • آسم بررسی تاثیر تمرینات ورزشی بر عملکرد ریوی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 14-19]
 • آسم مقایسه دریافت الگوی مصرف غذایی در بیماران مبتلا به آسم و افراد سالم [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 222-232]
 • آسم بررسی شیوع آسم و خس خس سینه و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان ابتدائی شهر زاهدان سال 1398 [دوره 28، شماره 6، 1400، صفحه 862-873]
 • آسم اثربخشی ایمن سازی در مقابل استرس بر میزان اضطراب، استرس ادراک شده و پیروی از درمان در بیماران مبتلا به آسم [(مقالات آماده انتشار)]
 • آشفتگی زناشویی مقایسه اثربخشی درمان وجودی و درمان مبتنی بر شفقت بر بهزیستی روان‌شناختی و آشفتگی زناشویی زنان متعارض [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 608-620]
 • آشکارسازهای حلقه پت بررسی اثر پراکندگی‌های کامپتونی بین آشکارسازهای حلقه پت بر کیفیت تصویر به وسیله شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 17-26]
 • آفت کش ها": بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد کشاورزان شهرستان جوین در خصوص استفاده از آفت کش‌ها [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 514-519]
 • آفلاتوکسین بررسی آفلاتوکسین M1 در نمونه شیر خام گاو و رابطه آن با آفلاتوکسین B1 (مطالعه موردی: شهر اسلامشهر) [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 314-319]
 • آگاهی تاثیر برنامه مدیریت ایمنی بر سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان درمانی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 98-103]
 • آگاهی تاثیر آموزش بر آگاهی و خود کارآمدی رابطین نسبت به ضرورت تفکیک نان کپک زده از سایر ضایعات نان [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 104-109]
 • آگاهی میزان آگاهی از نحوه استفاده صحیح و عوارض قرص لوونرژسترل در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سبزوار در سال 1387 [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 48-53]
 • آگاهی بررسی رابطه آگاهی از حقوق بیمار با میزان رعایت آن در کارشناسان توانبخشی مراکز توانبخشی بهزیستی شهر تهران در سال 1389 [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 296-303]
 • آگاهی بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نوع زایمان و نگرش زنان باردارِ مراجعه-کننده به بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی در سال 1392 [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 310-319]
 • آگاهی تأثیّر بسته آموزشی بر آگاهی و باور مادران نخست‌زا نسبت به سبک زندگی پس از زایمان [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 169-179]
 • آگاهی" بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد کشاورزان شهرستان جوین در خصوص استفاده از آفت کش‌ها [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 514-519]
 • آگاهی، مقیاس ارزشیابی رفتار، درمان شناختی-رفتاری اثر بخشی آموزش حمایت رفتاری مثبت مبتنی بر ذهن–آگاهی مادران، بر مشکلات هیجانی-رفتاری کودکان‌ اتیسم‌ [(مقالات آماده انتشار)]
 • آگاهی واج شناختی بررسی مقایسه‌ای عملکرد کودکان کاشت حلزون و طبیعی در دو آزمون آگاهی واج‌شناختی [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 547-555]
 • آلانین آمینوترانسفراز تغییرات سرمی شاخص های آسیب سلولی متعاقب آزمون های بروس و کوپر در مردان غیرفعال [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 441-450]
 • آلبومین اثرات ناشی از سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک بر میزان آنزیم های کبدی و آلبومین خون ورزشکاران [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 6-13]
 • آلرژی زایی ارزیابی آلرژی زایی گلبرگ و پرچم در مرحله تکوینی میانسال گیاه گل طاووسی ((cytisus scoparius L. در خوکچه هندی [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 176-183]
 • آلرژن مقایسه آلرژی زایی گلبرگ ها در دو مرحله تکوینی در گیاه گل طاووسی (Cytisus scoparius L.) درخوکچه هندی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 451-460]
 • آلزایمر ﺑﺮرﺳﯽ تأثیر گیاه آویشن باغی در مهار آﻧﺰﯾﻢ اﺳﺘﯿﻞﮐﻮﻟﯿﻦاﺳﺘﺮاز به منظور درمان بیماری آلزایمر [دوره 27، شماره 5، 1399، صفحه 594-602]
 • آلکالوئید بررسی فعالیت تلومراز و میزان بیان ژن hTERT در سلول‌های سرطان سینه تحت تیمار پاپاورین [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 122-132]
 • آلکسیتیمیا مدل ساختاری پرخاشگری بر اساس تنظیم هیجان، آلکسیتیمیا، تکانشگری و هیجان‌خواهی در دانشجویان [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 819-828]
 • آلندورنات اثر درمان های ترکیبی بر استئوپروز [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 27-33]
 • آلودگی بررسی شیوع علایم بیماری ساختمان در کارکنان ساختمان اداری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار؛ 1390 (گزارش کوتاه) [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 390-394]
 • آلودگی انگلی مقایسه آلودگی سبزیجات مصرفی قبل و بعد از روند شستشو، ضدعفونی و بسته بندی در کارگاه فرآیند سبزی شهرستان سبزوار [دوره 16، شماره 4، 1388، صفحه 234-239]
 • آلودگی خاک ارزیابی خطر و شدت آلودگی خاک ناشی از آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های اطراف محل دفن زباله‌های شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • آلودگی صوتی ارزیابی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک و ارائه راهکارهای کنترلی: مطالعه موردی در شهر قم [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 600-607]
 • آلودگی صوتی سنجش تراز صداهای آزاردهنده در بخش‌های بالینی بیمارستان آموزشی درمانی بوشهر [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 902-909]
 • آلودگی قارچی بررسی میزان آلودگی چای مصرفی شهر بابل به قارچ‌های ساپروفیت و اهمیت بهداشتی آن [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 256-262]
 • آلودگی میکروبی بررسی آلودگی میکروبی آب آشامیدنی منطقه شمال‌غرب اقلید [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 516-522]
 • آلودگی میکروبی بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن بخش خصوصی شهر ساوه [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 810-817]
 • آلودگی هوا بررسی کیفیت بهداشتی هوای شهرستان زابل براساس شاخصAQI و محاسبه‌ی میزان مرگ و میر ناشی از ریزگردها [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 832-841]
 • آلودگی هوا بررسی غلظت‌ منواکسیدکربن در هوای آزاد شهری و هوای داخل ساختمان‌های مسکونی شهر اردبیل [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 161-168]
 • آلودگی هوا بررسی تأثیر آلودگی هوا بر کیفیت پارامترهای مایع انزالی مردان در منطقه صنعتی عسلویه [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 297-302]
 • آلودگی هوا بررسی میزان مواجهه کارگران کارخانه سیمان با ذرات قابل استنشاق در استان خراسان رضوی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 379-387]
 • آلودگی هوا بررسی مواجهة کارگران با سیلیس موجود در ذرات قابل‌استنشاق در یک کارخانة سیمان در استان خراسان رضوی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 65-72]
 • آلودینیا تاثیر آمبلی‌پرنین بر علائم رفتاری درد نوروپاتی در مدل نوروپاتی بستن مزمن عصب سیاتیک (CCI) در موش صحرایی نر بالغ [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 546-554]
 • آلومینیوم بررسی تأثیر فرآیند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آلومینیوم/ آهن و آلومینیوم/ مس در حذف رنگ از فاضلاب رنگی [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 716-725]
 • آلوئه ورا عصاره گیاه صبر زرد (Aloe Vera) بر تغییرات هورمون های تستوسترون و گنادوتروپین در موش صحرایی نر بالغ [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 12-17]
 • آمادگی جسمانی عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی در نوجوانان پسر شهر سبزوار [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 55-66]
 • آمادگی جسمانی تأثیر تمرین ویبریشن و مکمل‌سازی کراتین بر عملکرد عصبی- عضلانی و آمادگی جسمانی در زنان سالمند [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 402-415]
 • آمادگی زایمان تأثیر کلاس‌های آمادگی زایمان بر رضایت‌مندی زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان فاطمیه شهر همدان در سال 1394 [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 578-589]
 • آماده سازی نمونه مروری بر آنالیز مواد خطرناک موجود در محیط کار با تاکید بر میکرواستخراج مایع-مایع پخشی [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 749-762]
 • آمبلی پرنین تاثیر آمبلی‌پرنین بر علائم رفتاری درد نوروپاتی در مدل نوروپاتی بستن مزمن عصب سیاتیک (CCI) در موش صحرایی نر بالغ [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 546-554]
 • آمپول دپومدروکسی پروژسترون استات (DMPA) عوارض شایع آمپول های دپومدروکسی پروژسترون استات (DMPA) در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 53-58]
 • آمیگدال اثرات ضد تشنجی ناشی از اعمال تحریکات الکتریکی با فرکانس پایین در ناحیه شکنج دندانه‌دار بر روند اکتساب کیندلینگ [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 496-504]
 • آمیلوئید بررسی اثر مشتق جدید کورکومین روی مهار تشکیل تجمعات سمی و جلوگیری از تخریب یادگیری و حافظه فضایی موش صحرایی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 183-195]
 • آمینوپیریدین اثر تجویز حاد مهار کننده های کانال های پتاسیمی بر علایم رفتاری پارکینسونیسم القا شده با 6-هیدروکسی دپامین در موش صحرایی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 271-282]
 • آموزش تاثیر آموزش بر آگاهی و خود کارآمدی رابطین نسبت به ضرورت تفکیک نان کپک زده از سایر ضایعات نان [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 104-109]
 • آموزش استاد موثر بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 287-293]
 • آموزش تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی مادر- جنین بر سلامت روان مادران نخست باردار در سه ماهه سوم بارداری [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 104-109]
 • آموزش اثربخشی برنامه آموزشی بر دانش، نگرش، خودمراقبتی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 336-344]
 • آموزش بررسی اثر آموزش هوش هیجانی در افزایش هوش هیجانی مددکاران بنیاد شهید و امور ایثارگران [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 213-221]
 • آموزش ارزشیابی آموزش در ارتقای رفتارهای سبک زندگی سالم دختران نوجوان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 164-174]
 • آموزش بررسی تأثیرمداخله‌ی آموزشی مبتنی بر سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی درخصوص اضطراب زنان باردار نخست‌زا [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 719-734]
 • آموزش تأثیر آموزش مدیریت استرس بر شدت افسردگی در مبتلایان به دیابت نوع 2 [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 769-777]
 • آموزش تأثیّر بسته آموزشی بر آگاهی و باور مادران نخست‌زا نسبت به سبک زندگی پس از زایمان [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 169-179]
 • آموزش بررسی مقایسه ای تأثیر آموزش بر اساس الگوی خود مراقبتی اورم با روش رایج بر کیفیّت زندگی بیماران دیابتیک نوع دو [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 748-757]
 • آموزش تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر اضطراب پرستاران شاغل در شهر سبزوار [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 805-814]
 • آموزش تأثیر آموزش مبتنی بر نیازهای خود مراقبتی بر کیفیّت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلب [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 893-902]
 • آموزش تأثیر یک برنامه آموزش ارگونومی بر کاهش عوامل آسیب‌زایی اسکلتی- عضلانی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 58-65]
 • آموزش مقایسة دو رویکرد سخنرانی و یادگیری الکترونیکی بر یادگیری شناختی براساس نظریۀ بلوم [دوره 24، شماره 6، 1396، صفحه 95-102]
 • آموزش بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر رفتار تغذیه ای دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر چابهار [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 127-133]
 • آموزش ارزیابی‌آموزش‌ مهارت های نوین‌آناتومی‌سطحی‌دردانشجویان پزشکی برای مکان یابی‌کانون های سمع صدای قلبی‌‌ [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 119-125]
 • آموزش مقایسه تأثیر آموزش گزارش‌نویسی برمبنای تفکر نقادانه با آموزش روتین بر مهارت‌های ثبت گزارش پرستاران و ماماها در بیمارستان مبینی شهرستان سبزوار [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 425-430]
 • آموزش مقایسه تأثیر آموزش با کتاب الکترونیک همراه و پادکست بر آگاهی ماماهای شاغل در بیمارستان‌های منتخب شهر مشهد از قوانین و مقررات حرفه مامایی [دوره 27، شماره 5، 1399، صفحه 684-690]
 • آموزش تاثیر مداخله آموزشی فشرده مبتنی بر مدل مراحل تغییر بر بهبود رفتارهای خود مراقبتی و کنترل قندخون در سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 28، شماره 6، 1400، صفحه 923-935]
 • آموزش طراحی، اجرا و ارزشیابی لاگ بوک الکترونیکی مبتنی بر وب برای کارآموزی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری [(مقالات آماده انتشار)]
 • آموزش الکترونیک بررسی تأثیر دریافت آموزش الکترونیکی آموزه های قرآنی بر رضایت زناشویی در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 596-602]
 • آموزش الکترونیکی مقایسة تأثیر شیوه‏های آموزش سنتی، الکترونیکی و الکترونیکی- سنتی بر یادگیری درس داروشناسی در دانشجویان پرستاری [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 127-123]
 • آموزش الکترونیکی مقایسة دو رویکرد سخنرانی و یادگیری الکترونیکی بر یادگیری شناختی براساس نظریۀ بلوم [دوره 24، شماره 6، 1396، صفحه 95-102]
 • آموزش ایمن سازی در برابر استرس بررسی تاثیر آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر میزان بروز اشتباهات دارویی پرستاران. [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 135-142]
 • آموزش آناتومی بررسی ‌دیدگاه ‌دانشجویان‌ علوم پزشکی سبزوار در مورد دو روش‌آموزش (‌سنتی ‌و مبتنی بر حل ‌مسأله) به‌صورت ‌تلفیقی در فراگیری آناتومی‌ [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 382-389]
 • آموزش آناتومی مواجهه با بیمار ارزیابی‌ تاثیر آموزش مهارتهای‌تفکرانتقادی‌‌بر‌ آناتومی بالینی مقدماتی برای مواجهه با بیمار در دانشجویان پزشکی دانشگاه‌ علوم پزشکی سبزوار [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 380-383]
 • آموزش با دخالت مستقیم آموزش دهنده مقایسه تاثیر دو روش آموزش شیردهی با و بدون دخالت مستقیم آموزش دهنده بر میزان خود کارآمدی شیردهی در مادران نخست زا [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 248-255]
 • آموزش بالینی بررسی ارتباط محیط آموزش بالینی و خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1392 [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 506-515]
 • آموزش بالینی تبیین تجارب پرستاران و دانشجویان از آموزش بالینی در بخش اورژانس: تحلیل محتوی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 97-106]
 • آموزش بدون دخالت مستقیم آموزش دهنده مقایسه تاثیر دو روش آموزش شیردهی با و بدون دخالت مستقیم آموزش دهنده بر میزان خود کارآمدی شیردهی در مادران نخست زا [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 248-255]
 • آموزش بیمارمحور تأثیر آموزش خانواده‌محور بر شاخص‌های آزمایشگاهی بیماران پس ‌ازآنفارکتوس حاد میوکارد [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 43-49]
 • آموزش به بیمار ارزیابی عملکرد آموزش به بیمار در بیمارستان های شهر سبزوار در سه حیطه زمانی (پذیرش، حین بستری، ترخیص) از دیدگاه بیماران و پرستاران در سال 1392 [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 635-642]
 • آموزش پزشکی نحوه یادگیری تفکر انتقادی در آموزش پزشکی مجازی: مطالعه کیفی تجارب اساتید و دانشجویان [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 169-179]
 • آموزش پزشکی بررسی ارتباط بین بهزیستی تحصیلی با رویکردهای یادگیری و شیفتگی تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی زنجان [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 287-293]
 • آموزش حافظه‌کاری هیجانی تأثیر آموزش حافظه‌کاری هیجانی بر کنترل شناختی نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 794-803]
 • آموزش حرفه‌ای معیارهای مربی بالینی در اتاق عمل: تحلیل محتوای کیفی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 156-163]
 • آموزش حل مساله تاثیر آموزش حل مساله بر خودمدیریتی و هموگلوبین گلیکوزیله نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 288-295]
 • آموزش خانواده محور مقایسه آموزش خانواده محوربا فرد محور بر کیفیت زندگی مبتلایان به دیابت نوع دو [دوره 26، شماره 6، 1398، صفحه 755-761]
 • آموزش خانواده‌محور تأثیر آموزش خانواده‌محور بر شاخص‌های آزمایشگاهی بیماران پس ‌ازآنفارکتوس حاد میوکارد [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 43-49]
 • آموزش سنتی مقایسة تأثیر شیوه‏های آموزش سنتی، الکترونیکی و الکترونیکی- سنتی بر یادگیری درس داروشناسی در دانشجویان پرستاری [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 127-123]
 • آموزش سنتی مقایسة دو رویکرد سخنرانی و یادگیری الکترونیکی بر یادگیری شناختی براساس نظریۀ بلوم [دوره 24، شماره 6، 1396، صفحه 95-102]
 • آموزش غیرهمتا بررسی تأثیر روش‌های آموزشی همتا و غیر همتا بر یادگیری بالینی دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 96-1395 [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 487-493]
 • آموزش فرد محور مقایسه آموزش خانواده محوربا فرد محور بر کیفیت زندگی مبتلایان به دیابت نوع دو [دوره 26، شماره 6، 1398، صفحه 755-761]
 • آموزش قاطعیت تاثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب تحصیلی دانش آموزان [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 82-90]
 • آموزش کارآفرینی تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار [دوره 24، شماره 5، 1396، صفحه 319-325]
 • آموزش مجازی نحوه یادگیری تفکر انتقادی در آموزش پزشکی مجازی: مطالعه کیفی تجارب اساتید و دانشجویان [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 169-179]
 • آموزش نیروی انسانی ساخت مدل ارتباطی نقش ایزو در کیفیت آموزش نیروی انسانی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 202-209]
 • آموزش همتا بررسی تأثیر روش‌های آموزشی همتا و غیر همتا بر یادگیری بالینی دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 96-1395 [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 487-493]
 • آموزش‌وپرورش بررسی نقش مؤلفه‌های سلامت اجتماعی در آموزش‌وپرورش شهرستان سبزوار، 1393 [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 438-443]
 • آموزهای قرآنی بررسی تأثیر دریافت آموزش الکترونیکی آموزه های قرآنی بر رضایت زناشویی در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 596-602]
 • آموکسی سیلین بررسی پتانسیل جذب کربن فعال گرانولی در حذف آنتی بیوتیک آموکسی سیلین از آب آلوده [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 573-582]
 • آموکسی سیلین کارایی کربن فعال تهیه‌شده از چوب چنار و اصلاح‌شده با کلرید آمونیم در حذف آموکسی سیلین از محلول‌های آبی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 183-189]
 • آمونیاک پهنه بندی کیفی تغییرات فصلی نیترات و آمونیاک در چاههای تامین کننده آب شرب شهرستان بابل با استفاده از سامانه GIS [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 293-301]
 • آناتومی گزارش یک مورد نادر از معکوس بودن کامل اندام های داخلی بدن (Situs Inversus Totalis) در یک نوجوان 14 ساله (سبزوار 1385) [دوره 14، شماره 1، 1386، صفحه 73-76]
 • آناتومی سطحی ارزیابی‌آموزش‌ مهارت های نوین‌آناتومی‌سطحی‌دردانشجویان پزشکی برای مکان یابی‌کانون های سمع صدای قلبی‌‌ [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 119-125]
 • آنالیز بقاء مدل شفایافته‌ی آمیخته‌ی لگنرمال با کاربرد در تحلیل بقای چشم کودکان مبتلا به رتینوبلاستوما [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1001-1007]
 • آنالیز فیلوژنیک آنالیز مولکولی ژن NS از ساب تایپ H9N2 ویروس آنفلوانزا A در صنعت طیور ایران طی سال های 2016-2007 [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 83-92]
 • آنتی اکسیدان مقایسه تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی خون خرگوش پس از قطع مواجهه با امواج ماکروویو تلفن سیار [دوره 14، شماره 4، 1386، صفحه 238-245]
 • آنتی اکسیدان تأثیر کوئرستین بر محور هیپوفیز-گناد، پارامترهای اسپرم و بافت بیضه در موش صحرایی نر [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 377-386]
 • آنتی‌اکسیدان بررسی فعالـیت آنتـی‌اکـسیدانی عصـاره‌هـای مختـلف گیاه Artemisia Annua اطراف شهر بابل [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 529-539]
 • آنتی‌اکسیدان بررسی ترکیبات فنلی و ارزیابی ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی عصاره الکلی دو گیاه ناخنک و زبان گنجشک [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 818-825]
 • آنتی اکسیدان تام تاثیرمصرف ماءالشعیر بر ظرفیت تام آنتی اکسیدان در افراد جوان [دوره 22، شماره 6، 1394، صفحه 1008-1017]
 • آنتی اکسیدان ها تأثیر تفاوت‌های جنسیتی بر ارتباط بین آنتی‌اکسیدان تام و آنزیم‌های التهابی در اثر فعالیت‌های شدید هوازی در ورزشکاران جوان [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 345-353]
 • آنتی‌اکسیدان‌ها بررسی دریافت انرژی، ماکرونوترینت‌ها و آنتی‌اکسیدان‎هادر مبتلایان به سرطان پستان [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 716-723]
 • آنتی بادی بررسی سرواپیدمیولوژی ویروس آنفلوانزای نوع A/H9N2 به روش های ممانعت از هماگلوتیناسیون و الیزا در کارکنان کشتارگاه های طیور و مرغداری های شهرستان اهواز در سال 1382 [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 28-33]
 • آنتی‌بادی بررسی وضعیت تیتر آنتی‌بادی هپاتیت ب در کارکنان مرکز بهداشت شهرستان زابل در سال 1392 [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 770-775]
 • آنتی بادی های مونوکلونال بهینه‌سازی شرایط رشد هیبریدهای مولد آنتی‌بادی مونوکلنال علیه آنتی‌ژن لیشمانیا اینفنتوم [دوره 28، شماره 5، 1400، صفحه 775-789]
 • آنتی‌بادی‌های مونوکلونال تهیه آنتی‌بادی‌های مونوکلونال علیه لیشمانیا اینفنتوم سویه ایرانی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 302-310]
 • آنتی باکتریال بررسی مقایسه ای اثرات نانوذرات نقره و عصاره متانولی گیاه گل همیشه بهار (Calendula officinalis) بر روی باکتری های پاتوژن استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشریشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 163-171]
 • آنتی بیوتیک بررسی شاخص های نسخه نویسی پزشکان شهر سبزوار در سال 1387 [دوره 16، شماره 3، 1388، صفحه 161-166]
 • آنتی بیوتیک ارزیابی عوامل شایع باکتریال عفونت های ادراری و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها در بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان واسعی شهر سبزوار در سال 1395 [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 687-693]
 • آنتی بیوتیک بررسی مدت زمان بستری بیماران مبتلا به نوتروپنی براساس علت و آنتی بیوتیک های مصرفی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 171-176]
 • آنتی بیوتیک پروفیلاکسی بررسی تجویز آنتی بیوتیک قبل از عمل جراحی با دستور العمل آنتی بیوتیک پروفیلاکسی [دوره 22، شماره 6، 1394، صفحه 1071-1079]
 • آنتی بیوتیک تتراسایکلین بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته اولتراسونیک/تابش فرابنفش/پراکسیدهیدروژن در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محلول های آبی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 143-149]
 • آنتی بیوتیک تراپی بررسی آنتی بیوتیک‌تراپی بر روی دردهای ناشی از تونسیلکتومی و آدنوتونسیلکتومی در یک مطالعه‌ی کارآزماییِ بالینی شاهددار تصادفی‌شده [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1173-1181]
 • آنتی‌بیوتیک سیپروفلاکسین بهینه ‌سازی تجزیة آنتی ‌بیوتیک سیپروفلاکساسین در فرایند اولتراسونیک/پرسولفات با حضور نانوذره روی صفر ظرفیتی سنتزشده [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 21-29]
 • آنتی تیروکسیداز آنتی بادی مارکرهای اتوایمیون تیروئیدی در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 207-212]
 • آنتی تیروگلوبولین آنتی بادی مارکرهای اتوایمیون تیروئیدی در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 207-212]
 • آنتی‌رادیکالی فعالیت آنتی‌رادیکالی و خاصیت آنتی‌میکروبی کمپلکس شیف‌باز مس‌دار [دوره 24، شماره 5، 1396، صفحه 375-380]
 • آنتی ژن افزایش میزان Fas محلول و ارتباط آن با اتوآنتی بادی ها در بیماری گریوز درمان نشده در شهر تهران [دوره 13، شماره 3، 1385، صفحه 116-121]
 • آنتی‌ژن تهیه آنتی‌بادی‌های مونوکلونال علیه لیشمانیا اینفنتوم سویه ایرانی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 302-310]
 • آنتی ژن حفاظتی تغییر یافته همسانه سازی و بیان آنتی‌ژن حفاظتی تغییر‌یافته باسیلوس‌آنتراسیس در باکتری E. coli [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 95-102]
 • آنتی‌میکروبی فعالیت آنتی‌رادیکالی و خاصیت آنتی‌میکروبی کمپلکس شیف‌باز مس‌دار [دوره 24، شماره 5، 1396، صفحه 375-380]
 • آنتی میکروزومال آنتی بادی مارکرهای اتوایمیون تیروئیدی در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 207-212]
 • آینده رابطه‌ی نگرش به خود، دنیا و آینده با سلامت روان در مادران واجد کودک مبتلا به ناتوانی یادگیری شهر اهواز [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 773-779]
 • آندوسرویکس بررسی تاثیر ترتیب نمونه گیری از آندوسرویکس و اگزوسرویکس بر نتایج پاپ اسمیر [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 36-41]
 • آنزیم استیل کولین استراز ﺑﺮرﺳﯽ تأثیر گیاه آویشن باغی در مهار آﻧﺰﯾﻢ اﺳﺘﯿﻞﮐﻮﻟﯿﻦاﺳﺘﺮاز به منظور درمان بیماری آلزایمر [دوره 27، شماره 5، 1399، صفحه 594-602]
 • آنزیم اکتو ATPase نقش آنزیم اکتو ATPase بر روند کیندلینگ سریع مسیر پرفورنت در موش صحرایی نر [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 158-169]
 • آنزیم التهابی اثر شش هفته مصرف امگا-3 و تمرین بی‌هوازی بر پروستاگلاندین ‌ای-2 و آنزیم‌های التهابی در زنان فعّال جوان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 344-352]
 • آنزیم آلفا آمیلاز مطالعه‌ی خواص آنتی باکتریال نانوذرات نقره‌ی تولید شده توسط آنزیم آلفاآمیلاز باکتریایی [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 214-221]
 • آنزیم آلفامانوزیداز خالص سازی ایزوآنزیم جدید از آلفا مانوزیداز سرم انسانی [دوره 13، شماره 3، 1385، صفحه 108-115]
 • آنزیم آلکالین فسفاتاز مطالعه آنزیم آلکالین فسفاتاز جدید مول هیداتی فرم انسانی [دوره 14، شماره 3، 1386، صفحه 159-164]
 • آنزیم کبد تاثیر هشت هفته تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرائی نر [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 231-239]
 • آنزیم های قلبی پیامدهای کوتاه مدت محلول گلوکز-انسولین-پتاسیم (GIK) در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی با صعود قطعه ST: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 67-73]
 • آنزیمهای کبدی اثر عصاره دانه های هویج (Daucus carota ssp.sativum) بر سطح سرمی نشانگرهای عملکرد کلیه و آنزیم های شاخص عملکرد کبد در مدل تجربی دیابت نوع I [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 370-378]
 • آنزیم های کبدی اثرات ناشی از سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک بر میزان آنزیم های کبدی و آلبومین خون ورزشکاران [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 6-13]
 • آنزیم های کبدی بررسی مقایسه ای سمیت نانوذره نیکل و کلرید نیکل بر بافت و آنزیم های کبدی در موش صحرایی [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 649-658]
 • آنزیم های کبدی بررسی تغییرات آمینوترانسفرازهای کبدی و مقاومت به انسولین پس از 4 هفته تمرینات تناوبی شدید و مصرف مکمل زنجبیل در مردان میان‌سال فعال [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 106-114]
 • آنژیوپلاستی تأثیر آموزش بر اساس مدل پندر بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بیماران تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنژیوگرافی بررسی نتایج آنژیوگرافی عروق کرونر و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به مرکز قلب و عروق امام علی (ع) کرمانشاه 1392 [دوره 24، شماره 6، 1396، صفحه 37-43]
 • آنژیوگرافی عروق کرون تأثیر بیان احساسات گروهی بر اضطراب بیمارانِ در شُرف آنژیوگرافی عروق کرونر [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 708-715]
 • آنژیوگرافی عروق کرونر بررسی تاثیر آرام‌سازی بر اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان واسعی سبزوار سال 1392 [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 689-695]
 • آنفلوانزا بررسی سرواپیدمیولوژی ویروس آنفلوانزای نوع A/H9N2 به روش های ممانعت از هماگلوتیناسیون و الیزا در کارکنان کشتارگاه های طیور و مرغداری های شهرستان اهواز در سال 1382 [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 28-33]
 • آنیلین بررسی تـأثیر کربن فعال تجاری و کربن فعال اصلاح‌شده باکلراید آمونیوم در حذف آنیلین از محلول‌های آبی و مطالعات ایزوترمی و سینتیکی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1090-1102]
 • آنیلین بررسی کارایی فرآیند الکتروپرسولفات با جفت الکترودهای مس- آهن در حذف آنیلین از محیط‌های آبی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 225-232]
 • آنمی بررسی ارتباط آنمی و افسردگی بعد از زایمان [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 33-39]
 • آنوفتالمی گزارش یک مورد میکروفتالمی یک طرفه [دوره 28، شماره 6، 1400، صفحه 950-958]
 • آنوکسیک -اکسیک ارزیابی عملکرد سیستم لجن فعال به روش آنوکسیک-اکسیک : مطالعه موردی مهدیشهر [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 109-118]
 • آنیون بررسی غلظت آنیون‌های موجود در آب ورودی به دستگاه دیالیز بیمارستان‌های استان قم و مقایسه آن با استانداردهای ارتقای تجهیزات پزشکی و داروسازی اروپا [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 117-121]
 • آهن صفر ظرفیتی بررسی اثر هم‌افزایی پرسولفات و نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی بر تجزیة رنگ اسید بلو 113 در حضور تابش امواج اولتراسونیک با فرکانس KHz40 [دوره 24، شماره 6، 1396، صفحه 81-93]
 • آوای قرآن کریم تأثیر شنیدن آوای قرآن کریم بر میزان فاکتورهای سیستم ایمنی در انسان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 53-60]
 • آویشن مطالعه اثر ضد تشنجی عصاره آبی آویشن بر کیندلینگ شیمیایی در موشهای سوری نر [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 902-908]
 • آویشن بررسی و مقایسه اثرات ضد باکتریایی عصاره های اتانولی آویشن، رازیانه، جعفری، گشنیز و پونه بر روی باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس (ATCC 33591)، اشریشیا کلای (ATCC 23591)، کلبسیلا (ATCC 10031) و سالمونلاتیفی موریوم [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 591-598]
 • آویشن باغی بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی آویشن باغی در برابر باکتری‌های بیماری‌زای انسانی [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 756-761]
 • آئورت بررسی اثر میریستین بر عملکرد انقباضی آئورت سینه‌ای در موش صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1123-1133]

ا

 • ابراز وجود تاثیر آموزش گروهی جرات ورزی بر بهبود کیقیت زندگی کاری کارکنان بیمارستان [دوره 26، شماره 5، 1398، صفحه 611-617]
 • اَبرو سندرم کریپت افتالموس - سینداکتیلی دوطرفه: گزارش یک مورد جدید [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 302-305]
 • ایبوپروفن تاثیر ایبوپروفن بر حملات صرع مقاوم به درمان در کودکان [دوره 16، شماره 3، 1388، صفحه 121-126]
 • اپی‌تلیوم مطالعه اثرات هیستولوژیک آگونیست هورمون آزادکننده گنادوتروپین (بوسرلین) بر روی بافت اپیدیدیم موش‌های صحرایی نابالغ [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 52-58]
 • اپیتوپ کلون‌کردن اپیتوپ‌های خطی آنتی‌ژن Eg95 اکینوکوکوس گرانولوزوس در وکتور pEGFP وبررسی بیان آن در سلول CHO [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 66-72]
 • اپیدیدیم مطالعه اثرات هیستولوژیک آگونیست هورمون آزادکننده گنادوتروپین (بوسرلین) بر روی بافت اپیدیدیم موش‌های صحرایی نابالغ [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 52-58]
 • اپیدرموفایتون فلوکوزوم بررسی تاثیر عوامل محیطی و داروهای ضد قارچی متداول بر تولید آرتروکونیدیا در گونه های رایج جنس ترایکوفایتون و اپیدرموفایتون فلوکوزوم [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 116-122]
 • اپیدمیولوژی بررسی خصوصیات بالینی و اپیدمیولوژیک صد بیمار مبتلا به استئوسارکوم استخوان در یک دوره 10 ساله [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 143-147]
 • اپیدمیولوژی بررسی روند تغییرات بروز سرطان پستان در زنان ایران [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 27-35]
 • اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی سرطان پروستات و روند تغییرات بروز آن در ایران [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 320-327]
 • اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی و روند مرگ از بیماری سل در ایران [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 773-780]
 • اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی بیماری سل در شهرستان سبزوار طی سالهای 1392-1388 [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 100-104]
 • اپید میولوژی اپیدمیولوژی اقدام به خودکشی درشهرستان سبزوار درسال 1389 [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 220-224]
 • اپیدمیولوژی دندانی مقایسه انواع مدل‌های رگرسیون شمارشی برای مدل‌سازی شاخص DMFT در دندان‌پزشکی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 468-477]
 • اپیدمیولوژیک بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به اندوکاردیت در شهرستان قم بین سال‌های 1383-1392 [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 386-392]
 • اپی زیاتومی تاثیر پماد گیاه صبر زرد بر شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 243-249]
 • اپی زیاتومی مقایسه دو روش با استفاده از دست و بدون استفاده از دست بر وضعیت پرینه [دوره 16، شماره 4، 1388، صفحه 189-195]
 • اپی زیاتومی تاثیر اسانس اسطوخدوس (لاوندر) بر شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی [دوره 16، شماره 3، 1388، صفحه 127-133]
 • اپی زیوتومی مقایسه تاثیر قرص استامینوفن، شیاف دیکلوفناک و کیسه یخ بر تسکین درد پرینه پس از برش اپی زیوتومی در مراجعین به بیمارستان آموزشی الزهرا (س) شهر تبریز [دوره 13، شماره 3، 1385، صفحه 145-151]
 • اپومرفین اثر تجویز حاد مهار کننده های کانال های پتاسیمی بر علایم رفتاری پارکینسونیسم القا شده با 6-هیدروکسی دپامین در موش صحرایی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 271-282]
 • اپیوئید پیامدهای مواجهة مزمن رت‌های ماده با مرفین پیش از بارداری، بر حافظة فضایی و تمایل به مصرف مرفین فرزندان نر و ماده [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 17-27]
 • اپیوئیدها بررسی اثر دوز نانومولار مپریدین در پیشگیری از عارضه خارش ناشی از مپریدین اینتراتکال [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 220-225]
 • اتاق عمل بررسی مخاطرات شغلی اتاق عمل و علت های بروز آن در پرستاران اتاق عمل مرکز آموزشی _ درمانی الزهرا [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 287-293]
 • اتاقک ته‌نشینی طراحی و اجرای سیستم تهویه موضعی جهت کنترل گردوغبار در واحد چنگه‌زنی کشتارگاه صنعتی طیور [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 342-349]
 • اتانازی بررسی نگرش پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نسبت به اتانازی [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 910-915]
 • اتانول اثر اتانول بر کارآیی داروی والپرویک اسید در موش سوری [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 235-243]
 • اتانول مطالعه اثرات اتانول بر ساختمان میکروسکوپیک بیضه در موش [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 6-10]
 • اتیدیوم بروماید بررسی تاثیر کاربرد توام ویتامین های E و D3 بر روی دمیلیناسیون و رمیلیناسیون هیپوکمپ موش صحرایی [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 62-71]
 • اتساع عروقی وابسته به جریان خون مرور سیستماتیک و فرا تحلیل اثرات سازگاری با تمرین هوازی و مقاومتی بر اتساع عروقی وابسته به جریان خون [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 495-506]
 • اتوزمال مغلوب سندرم الیس ون کرولد: گزارش پنج مورد [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 48-52]
 • اتیولوژی شیوع حوادث عروقی مغز در 1000 بیمار مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم (عج) در مشهد سال 1380 [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 55-59]
 • اثرات آنتی باکتریال مطالعه‌ی خواص آنتی باکتریال نانوذرات نقره‌ی تولید شده توسط آنزیم آلفاآمیلاز باکتریایی [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 214-221]
 • اثرات زیست محیطی اثرات زیست محیطی احداث کارخانه کمپوست در شهرستان سبزوار [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 281-286]
 • اثرات ضدمیکروبی بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره اتانولی و متانولی فلفل سیاه بر روی باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک به شکل منفرد و بیوفیلم [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 498-507]
 • اثرات ضد میکروبی بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره اتانولی فلفل سیاه (Piper nigrum) و اسفند Peganum harmala) )علیه سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیک [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 854-861]
 • اثربخشی مقایسه‌ی اثربخشی آموزش تغذیه به دو روش بحث گروهی و بسته‌ی چندرسانه‌ای بر حیطه‌های یادگیری زنانِ باردار [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 441-452]
 • اثربخشی فراتحلیل پژوهش‌های موجود پیرامون اثربخشی نوع درمان و پیشنهاد موثرترین درمان برای زندانیان دچار اختلالات روانی [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 787-792]
 • اثر ضد‌باکتریایی بررسی اثر ضد میکروبی عصاره‌ی اتانولی گلسنگ Ramalina hyrcana Sipman بر‌روی باکتری‌های بیماری‌زای انسانی [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 780-787]
 • اثر ضد تشنجی بررسی اثر ضد تشنجی عصاره‌ی هیدروالکلی برگ گیاه کاکوتی (Zizphoratenuior L.) بر روی تشنج القاء شده با پنتیلن تترازول در موش سوری [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 151-160]
 • اثر ضدمیکروبی شناسایی ژن‌های سیکلوتید در گونه‌های بنفشه و بررسی آثار ضدمیکروبی سیکلوتیدهای استخراج‌شده [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 89-96]
 • اثر ضدمیکروبی سنتز میکروبی نانوذرات نقره و اثرات ضد میکروبی آنها [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 144-155]
 • اجبار مقایسه نشخوار فکری در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده، اختلال وسواس-اجبار، اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 189-195]
 • اجتناب از تجارب هیجانی مقایسه اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نارسایی شناختی و اجتناب هیجانی در بیماران مبتلا به MS [دوره 28، شماره 6، 1400، صفحه 936-949]
 • اجتناب- تبحری پیش‌بینی جهت‌گیری اهداف دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس ابعاد هیجانی آنان (عاطفه‌ی مثبت و منفی) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 259-266]
 • اجتناب شناختی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس بر بهبود تحمل نکردن بلاتکلیفی، اجتناب شناختی و باورهای مثبت در مورد نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر [دوره 28، شماره 5، 1400، صفحه 700-712]
 • اجتناب – عملکردی پیش‌بینی جهت‌گیری اهداف دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس ابعاد هیجانی آنان (عاطفه‌ی مثبت و منفی) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 259-266]
 • اجتناب منفعل مقایسه سیستم های مغزی- رفتاری در بیماران قبل و بعد از جراحی قلب باز [دوره 28، شماره 6، 1400، صفحه 850-861]
 • اجسام خارجی بررسی وضعیت خود درمانی اجسام خارجی قرنیه ای در میان تراشکاران فلز شهر مشهد در سال 1383 [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 55-64]
 • احتیاطات استاندارد تاثیر برنامه مدیریت ایمنی بر سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان درمانی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 98-103]
 • احساسات گروهی تأثیر بیان احساسات گروهی بر اضطراب بیمارانِ در شُرف آنژیوگرافی عروق کرونر [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 708-715]
 • احساس تنهایی تأثیر خاطره‌‌گویی گروهی بر میزان احساس تنهایی سالمندان [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 569-577]
 • اختلالات اسکلتی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در کارکنان بهداشتی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1386 [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 218-223]
 • اختلالات اسکلتی بررسی شیوع اختلالات اسکلتی– عضلانی و علل مرتبط با آن در کشاورزان شهرستان سبزوار در سال 1389 [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 766-772]
 • اختلالات اسکلتی عضلانی ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی اندام های فوقانی کاربران رایانه یک شرکت برق به روش RULA و پرسشنامه نوردیک در سال 1390 [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 521-529]
 • اختلالات اسکلتی عضلانی ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی- عضلانی در شاطران شاغل در نانوایی های سنّتی شهر سبزوار در سال 91 [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 942-950]
 • اختلالات اسکلتی – عضلانی شناسایی و ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی-عضلانی در پرسنل شرکت تولید ظروف آرکوپال با استفاده از روشQEC و پرسشنامه NMQ [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 706-715]
 • اختلالات اسکلتی- عضلانی تأثیر یک برنامه آموزش ارگونومی بر کاهش عوامل آسیب‌زایی اسکلتی- عضلانی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 58-65]
 • اختلالات اسکلتی- عضلانی بررسی ارتباط بین عوامل روانی- اجتماعی با اختلالات اسکلتی- عضلانی در کاربران رایانه [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 233-240]
 • اختلالات اسکلتی– عضلانی بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی و عوامل مرتبط با آن در مادران خانه دار (گزارش کوتاه) [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 395-399]
 • اختلالات اندام های فوقانی بررسی اختلالات اندام های فوقانی در مونتاژ کاران با روش HSE و همبستگی آن با احساس درد [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 246-255]
 • اختلالات تنفسی ارزیابی متغیرهای مرتبط با اسپیرومتری در کارگران صنایع مراجعه‌کننده برای معاینات شغلی در شهرستان تویسرکان در سال 1392 [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 618-625]
 • اختلالات جنسی بررسی شیوع اختلالات عملکرد جنسی زنان در ایران: مرور ساختاریافته و متاآنالیز [دوره 22، ویژه نامه، 1394، صفحه 1117-1125]
 • اختلالات چرخه قاعدگی تأثیر هشت هفته ورزش هوازی بر اختلالات چرخه قاعدگی و سطوح هورمون‌های FSH و LH [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 336-343]
 • اختلالات رشدی ارتباط بین خرخر با رشد قد و وزن در کودکان 12- 2 ساله شهر قم: یک مطالعه مورد شاهدی [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 472-478]
 • اختلالات روانی رابطه سبک های دلبستگی و افسردگی در دانشجویان [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 217-223]
 • اختلالات روانی بررسی فراوانی انگل‌های روده‌ای در ناتوانان ذهنی مراکز تحت پوشش بهزیستی شهرستان اردبیل در سال 1390 [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 101-108]
 • اختلالات روانی فراتحلیل پژوهش‌های موجود پیرامون اثربخشی نوع درمان و پیشنهاد موثرترین درمان برای زندانیان دچار اختلالات روانی [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 787-792]
 • اختلالات شخصیت بررسی شیوع اختلالات شخصیت در بیماران مبتلا به صرع موضعی پیچیده [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 242-248]
 • اختلالات شناختی اثر بربرین هیدروکلراید بر اختلالات شناختی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 354-363]
 • اختلالات صوت بررسی فراوانی علائم ادراکی – شنیداری اختلالات صوت در اساتید [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 177-184]
 • اختلالات طیف اوتیسم نقش راهبردهای تنظیم هیجان و ویژگی‌های شخصیتی در کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 424-430]
 • اختلالات کروموزومی بررسی مقایسه ای کاریوتیپ بستگان درجه یک کودکان ناتوان ذهنی دارای ناهنجاری کروموزومی با بستگان درجه یک کودکان عادی [دوره 13، شماره 2، 1385، صفحه 86-91]
 • اختلالات لیپید بررسی استرس اکسیداتیو، فاکتورهای التهابی و برخی ریسک فاکتورهای قلبی- عروقی در سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (مطالعه مورد شاهدی) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 294-301]
 • اختلالات لیپیدی بررسی رابطه اختلالات لیپیدی با نوبت کاری در کارکنان شرکت پلی اکریل ایران سال 1393 [دوره 22، شماره 6، 1394، صفحه 992-998]
 • اختلال یادگیری و حافظه تأثیر حفاظتی پالماتین هیدروکلرید بر اختلالات یادگیری، حافظه فضایی و مرگ سلولی نکروز در ناحیه هیپوکامپ در مدل سمیت عصبی ناشی از مت‌آمفتامین [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 222-231]
 • اختلال استرس پس از سانحه اثر توأم مواجهه‌درمانی و عصاره آبی برگ گیاه شاهدانه (Cannabis Sativa) بر خاموشی ترس شرطی در موش صحرایی نر مبتلا به «اختلال استرس پس از سانحه» [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 550-559]
 • اختلال استرس پس از سانحه تأثیر آموزش حافظه‌کاری هیجانی بر کنترل شناختی نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 794-803]
 • اختلال اضطراب اجتماعی مقایسه نیمرخ دشواری در تنظیم هیجانی و سیستم های مغزی رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و افراد بهنجار [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 695-705]
 • اختلال اضطراب فراگیر مقایسه نشخوار فکری در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده، اختلال وسواس-اجبار، اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 189-195]
 • اختلال افسردگی عمده مقایسه نشخوار فکری در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده، اختلال وسواس-اجبار، اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 189-195]
 • اختلال اوتیستیک بررسی اثربخشی افزودن سیپروهپتادین به ریسپریدون درکودکان مبتلا به اختلال اوتیستیک: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 6-13]
 • اختلال بدشکلی بدن همبودی اختلال خوردن واختلال بدشکلی بدن وهمبستگی آن‌ها با نشانگان آسیب ‌شناسی روانی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 389-398]
 • اختلال بد شکلی بدن اثر بخشی مداخله فراشناختی در بهبود علائم اختلال بدشکلی بدن [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 26-32]
 • اختلال بیش فعّالی کمبود توجّه روایی و پایایی نسخه فارسی چک لیست بیش پاسخ دهی حسی در کودکان با اختلال بیش فعالی-کمبود توجه [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1073-1080]
 • اختلال بیش فعالی کم توجهی مقایسه تأثیر متیل ‌فنیدیت و بوپروپیون در درمان کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی، کم توجهی [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 228-237]
 • اختلال بیش‌فعالی‌ نقص توجه اثربخشی آموزش‌های روانی‌حرکتی بر بهبود مشکلات حرکتی دانش‌آموزان با اختلال بیش‌فعالی نقص توجه [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 532-539]
 • اختلال چربی خون اختلالات چربی خون و ارتباط آن با شاخص‌های تن‌سنجی در نوجوانان [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 676-684]
 • اختلال حرکتی اثربخشی آموزش‌های روانی‌حرکتی بر بهبود مشکلات حرکتی دانش‌آموزان با اختلال بیش‌فعالی نقص توجه [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 532-539]
 • اختلال خوردن همبودی اختلال خوردن واختلال بدشکلی بدن وهمبستگی آن‌ها با نشانگان آسیب ‌شناسی روانی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 389-398]
 • اختلال خوردن اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر نشانگان افسردگی، اضطراب، استرس و خودکارآمدی وزن در افراد مبتلا به اختلال خوردن [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 505-513]
 • اختلال دفع ناهماهنگ مقایسه‌ی تأثیر تمرین درمانی با بیوفیدبک و تمرین درمانی باپلاسبوفیدبکبر علائم و نشانه‌هایاختلال دفع ناهماهنگ [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 453-460]
 • اختلال ریاضی رابطه کارکردهای اجرایی مغز و نظریّه ذهن در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1152-1162]
 • اختلال رشدی تأثیر تمرینات اسپارک بر عامل نروتروفیک مشتق از مغز در کودکان دارای اختلال رشدی (نشانگان داون و کم‌توان ذهنی) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 243-249]
 • اختلال شناختی بررسی فراوانی اختلال شناختی در سالمندان مقیم خانه سالمندان شهر خرم‌آباد [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 896-901]
 • اختلال شناختی بررسی مقایسه‌ای ارزش تشخیصی آزمون شناختی مونترال و آزمون بررسی وضعیت ذهنی کوتاه در ارزیابی و غربالگری آسیب‌های شناختی مبتلایان به سندرم متابولیک [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 570-576]
 • اختلال صرع اثربخشی بازی های رایانه ای مبتنی بر مهارتهای دیداری بر ادراک دیداری و تمرکز کودکان دارای اختلال صرع [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 431-439]
 • اختلال طیف اتیسم، ذهن&ndash اثر بخشی آموزش حمایت رفتاری مثبت مبتنی بر ذهن–آگاهی مادران، بر مشکلات هیجانی-رفتاری کودکان‌ اتیسم‌ [(مقالات آماده انتشار)]
 • اختلال طیف اوتیسم اثر بخشی تقویت رفتاری مثبت مبتنی بر ذهن–آگاهی بر استرس، اضطراب و افسردگی مادران کودکان مبتلا به اتیسم [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 404-412]
 • اختلال عملکرد بررسی رابطه بین قوس کف پا و انعطاف پذیری گروه عضلانی همسترینگ با تحرک مفصل ساکروایلیاک [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 52-58]
 • اختلال میل جنسی مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی و درمان شناختی رفتاری در ارتقاء رضایت زناشویی و شادکامی زوجین دارای اختلالات میل جنسی [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 606-612]
 • اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی تأثیر آموزش نوروفیدبک و بازی‌درمانی بر علائم کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 562-572]
 • اختلال نافرمانی مقابله‌ای تاثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کارکرد اجرایی و کاهش نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در دانش‌آموزان [دوره 26، شماره 6، 1398، صفحه 709-718]
 • اختلال ناهماهنگی مقعدی‌ـ‌راست روده‌ای مقایسه‌ی تأثیر تمرین درمانی با بیوفیدبک و تمرین درمانی باپلاسبوفیدبکبر علائم و نشانه‌هایاختلال دفع ناهماهنگ [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 453-460]
 • اختلال نقص توجه– بیش‌فعالی اثربخشی نقاشی‌درمانی بر اختلال نقص توجه– بیش‌فعالی (ADHD) دانش‌آموزان مقطع ابتدایی مدارس عادی (ارزیابی معلمان) [دوره 24، شماره 5، 1396، صفحه 353-358]
 • اختلال هماهنگی رشدی تاثیر تمرینات یکپارچگی حسی- حرکتی بر مهارت های حرکتی درشت کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 419-427]
 • اختلال وسواس مقایسه نشخوار فکری در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده، اختلال وسواس-اجبار، اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 189-195]
 • اختلال وسواسی بررسی ویژگی‌های جمعیّت‌شناختی و علایم اختلال وسواسی- جبری [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 343-351]
 • اختلال وسواس – اجبار مقایسه تاثیر درمان فراشناختی و درمان دارویی در وسواس فکری [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 110-117]
 • اختلال وسواس فکری-عملی بررسی باورهای فراشناختی و ویژگی‌های شخصیّتی بیماران وسواسی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 21-30]
 • اخلاق حرفه‌ای تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی با رویکرد دینی بر اخلاق حرفه‌ای و اهمال‌کاری شغلی کارکنان علوم پزشکی سبزوار [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 231-239]
 • اخلاق در نشر چگونه مسئله‌های مربوط به درج نام نویسندگان را حل‌وفصل کنیم؟ راهنمای پژوهشگران تازه‌کار [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 191-195]
 • ادراک بررسی ارتباط درک از ویژگی های شغلی و حمایت سازمانی، با بیگانگی شغلی پرستاران [دوره 26، شماره 6، 1398، صفحه 747-753]
 • ادراک از محیط یادگیری ادراک از محیط یادگیری و فرسودگی تحصیلی : نقش واسطه‌ تاب‌آوری تحصیلی [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 217-223]
 • ادراک بینایی بررسی مقایسه ای ادراک بینایی در سالمندان ساکن در شهرستان سبزوار [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 416-422]
 • ادراک دیداری اثربخشی بازی های رایانه ای مبتنی بر مهارتهای دیداری بر ادراک دیداری و تمرکز کودکان دارای اختلال صرع [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 431-439]
 • ادراک عمق اثر تمرینات ادراک بینایی وابسته و غیر وابسته به حرکت بر ادراک عمق و تیزبینی در کودکان 8-7 ساله [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 409-417]
 • ایدز بررسی میزان فراوانی هیپوتیروییدی و عوامل موثر بر آن در بیماران دچار عفونت HIV در شهر تهران در سال 1383 [دوره 13، شماره 4، 1385، صفحه 166-171]
 • ایدز تجربه زیسته بیماران مبتلا به ایدز از انگ اجتماعی (مطالعه‌ای پدیدارشناسی) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 487-495]
 • ایدز بررسی میزان آلودگی HIV,HBV,HCV و سیفلیس در بیماران دچار زگیل تناسلی - مقعدی کلینیک پوست بیمارستان رازی رشت در سال 1391 [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 581-588]
 • ایدز تیموزین آلفا-1 (زاداکسین): پپتید تیموسی با طیف وسیعی از فعالیت‏های بیولوژیکی و بالینی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 69-81]
 • ادم لنفادمای مادرزادی: گزارش یک مورد [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 53-56]
 • ایدیوپاتیک نقش سطح سرمی تستوسترون به عنوان یک فاکتور پیشگویی کننده در پاسخ به درمان با کلومیفن در ناباروری مردان [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 20-25]
 • ادیومتری مقایسه آستانه‌ی شنوایی افراد سیگاری و غیرسیگاری در فرکانس‌های پایین [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 143-150]
 • ادیومتری فراوانی کم شنوایی و عوامل مرتبط آن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک شنوایی شناسی بیمارستان قائم (عج) مشهد [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 322-326]
 • ایران مطالعه تطبیقی سنجش عملکرد سازمانی در ایران و کشورهای توسعه یافته [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 43-49]
 • ایران بررسی میزان بروز ناهنجاری های مادرزادی آشکار در نوزادان زنده متولد شده بیمارستان مبینی سبزوار در سال های 85-1384 [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 231-236]
 • ایران سرطان های غدد درون ریز در چهار استان ایران [دوره 13، شماره 4، 1385، صفحه 190-195]
 • ایران سندرم الیس ون کرولد: گزارش پنج مورد [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 48-52]
 • ایران توانبخشی مبتلایان به سکته مغزی مبانی، تازه ها و واقعیت های موجود در ایران [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 96-108]
 • ایران بررسی میزان رضایتمندی از برنامه پزشک خانواده، در جمعیت بیمه شده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار؛ 1390 [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 364-370]
 • ایران بررسی غلظت آنیون‌های موجود در آب ورودی به دستگاه دیالیز بیمارستان‌های استان قم و مقایسه آن با استانداردهای ارتقای تجهیزات پزشکی و داروسازی اروپا [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 117-121]
 • ایران استفاده از مدل ارزیابی جامعه برای شناسایی مشکلات بهداشت خانواده [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1035-1044]
 • ایران بررسی روند تغییرات بروز سرطان پستان در زنان ایران [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 27-35]
 • ایران ارزیابی متغیرهای پیش‌آگهی در رده‎بندی نرخ بقای بیماران مبتلا به سرطان ریه با استفاده از مدل درخت تصمیم در استان آذربایجان غربی [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 549-566]
 • ایران روند تغییرات مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی ـ عروقی در ایران طی سال های 1389-1385 [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 630-638]
 • ایران بررسی ارتباط فرسودگی شغلی و جو ایمنی و رابطه آنها با بروز حوادث ناشی از کار در یکی از بنادر ایران [دوره 22، شماره 6، 1394، صفحه 972-981]
 • ایران بررسی شیوع اختلالات عملکرد جنسی زنان در ایران: مرور ساختاریافته و متاآنالیز [دوره 22، ویژه نامه، 1394، صفحه 1117-1125]
 • ایران شیوع مصرف مت‌آمفتامین در دانش‌آموزان پسر ایرانی: مطالعه مرور ساختارمند و متاآنالیز [دوره 22، ویژه نامه، 1394، صفحه 1170-1179]
 • ایران اپیدمیولوژی سرطان پروستات و روند تغییرات بروز آن در ایران [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 320-327]
 • ایران نقشه‌سازی مصرف سیگار در ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 496-503]
 • ایران مرور انتقادی تعیین اولویت‌های پژوهشی در حوزه‌های مرتبط با سلامت ایران [دوره 24، شماره 6، 1396، صفحه 19-28]
 • ایران چند شکلی 135 G>C ژن RAD51 و استعداد ابتلا به سرطان سینه در زنان منطقه‌ی شمال غرب ایران [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 259-269]
 • ایران شیوع بیماری کبد چرب غیر الکلی در کودکان و نوجوانان ایرانی : یک مرور نظامند [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 487-494]
 • ایران اپیدمیولوژی و روند مرگ از بیماری سل در ایران [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 773-780]
 • ایران رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی در جامعه ایرانی:یک مطالعه ی مروری نظامند [دوره 26، شماره 6، 1398، صفحه 695-707]
 • ایران تأثیر اجرای برنامه مدیریت تضاد بر میزان تعارض شغلی و سبک‌های حلّ تعارض پرستاران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارتفاع رحم برآورد وزن جنین به وسیله اندازه گیری ارتفاع رحم و محیط شکم در زنان باردار [دوره 14، شماره 4، 1386، صفحه 218-223]
 • ارتقاء سلامت بررسی ارتباط خودکارآمدی سالمندان مبتلا به پرفشاریِ خون با رفتارهای خودمراقبتی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 753-760]
 • ارتقا سلامت تأثیر آموزش بر اساس مدل پندر بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بیماران تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارده مقایسه‌ی اثر ارده و روغن کنجد بر سطح قند خون و پروفایل لیپیدی در موش‌های صحرایی دیابتی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 856-869]
 • ارزیابی ارزیابی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 523-531]
 • ارزیابی ارگونومی ارزیابی عوامل خطرزای ناراحتی‌های اسکلتی عضلانی با استفاده از روش ROSA در میان کاربران رایانه بخش‌های اداری بیمارستان‌های شهر سبزوار [دوره 27، شماره 5، 1399، صفحه 720-726]
 • ارزیابی ارگونومیکی بررسی ارتباط ریسک فاکتورهای ارگونومیکی و ناراحتی های اسکلتی- عضلانی کارگران ساختمانی در پالایشگاه تهران [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 324-333]
 • ارزیابی پوسچر تأثیر یک برنامه آموزش ارگونومی بر کاهش عوامل آسیب‌زایی اسکلتی- عضلانی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 58-65]
 • ارزیابی تغذیه بررسی ارتباط رژیم غذایی با بروز فشارخون بارداری [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 100-107]
 • ارزیابی جامعه استفاده از مدل ارزیابی جامعه برای شناسایی مشکلات بهداشت خانواده [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1035-1044]
 • ارزیابی خطر: بیماری‌های قلبی مقایسه مدل‌های فرامینگهام و گلوبوریسک در ارزیابی خطر حوادث قلبی عروقی در جمعیت ایران [دوره 28، شماره 5، 1400، صفحه 751-764]
 • ارزیابی درونی ارزیابی درونی گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 89-87 [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 791-800]
 • ارزیابی ریسک ارزیابی کمی ریسک مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار در صنایع شیمیایی وابسته به نفت [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 829-841]
 • ارزیابی ریسک ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی- عضلانی در شاطران شاغل در نانوایی های سنّتی شهر سبزوار در سال 91 [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 942-950]
 • ارزیابی ریسک ارزیابی ریسک حریق در آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی با استفاده از روش FRAME [دوره 26، شماره 6، 1398، صفحه 739-746]
 • ارزیابی ریسک ارزیابی ریسک مواجهه با گردوغبار قابل تنفس چوب در کارگران کارگاههای نجاری شهرستان ساری [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 193-199]
 • ارزیابی سریع اندام فوقانی تأثیر یک برنامه آموزش ارگونومی بر کاهش عوامل آسیب‌زایی اسکلتی- عضلانی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 58-65]
 • ارزیابی سریع تنش اداری ارزیابی عوامل خطرزای ناراحتی‌های اسکلتی عضلانی با استفاده از روش ROSA در میان کاربران رایانه بخش‌های اداری بیمارستان‌های شهر سبزوار [دوره 27، شماره 5، 1399، صفحه 720-726]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد آموزش به بیمار در بیمارستان های شهر سبزوار در سه حیطه زمانی (پذیرش، حین بستری، ترخیص) از دیدگاه بیماران و پرستاران در سال 1392 [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 635-642]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و تأمین اجتماعی استان کرمان با استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 461-471]
 • ارزیابی عملکرد کیفیت ارائه خدمات کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از دیدگاه مراجعه کنندگان، با استفاده از مدل لایب کوال [دوره 22، شماره 6، 1394، صفحه 1052-1062]
 • ارزیابی مجدد تأثیر آموزش تنظیم هیجانی بر راهبردهای ارزیابی مجدد و فرونشانی تجارب هیجانی بیماران قلبی و عروقی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 581-595]
 • ارزیابی معلمان اثربخشی نقاشی‌درمانی بر اختلال نقص توجه– بیش‌فعالی (ADHD) دانش‌آموزان مقطع ابتدایی مدارس عادی (ارزیابی معلمان) [دوره 24، شماره 5، 1396، صفحه 353-358]
 • ارزشیابی طراحی، اجرا و ارزشیابی لاگ بوک الکترونیکی مبتنی بر وب برای کارآموزی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارزشیابی مستمر مقایسة نظرات و نگرش اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در خصوص ارزشیابی مستمر به روش آزمون کوتاه کلاسی [دوره 24، شماره 5، 1396، صفحه 359-366]
 • ارزشیابی نقادانه بررسی روایی و پایایی ابزار ارزیابی نقادانه چکیده مقالات اصیل پژوهشی توسط داوران دانشجو در کنگره‌های پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 611-622]
 • ارزش تشخیصی ارزش تشخیصی CT اسکن در علل یرقان انسدادی [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 31-35]
 • ارزش تشخیصی ارزش تشخیصی سی تی اسکن در ضایعات فضاگیر مغزی [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 15-19]
 • ارگونومی مشارکتی ارزیابی مقایسه ای پوسچرهای کاری شاغلین یک شرکت صنعتی قبل و بعد از مداخله ارگونومی با رویکرد مشارکتی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 27-33]
 • ایروبیک مقایسه اثر یک جلسه ورزش شنا، مقاومتی و ایروبیک بر میزان اشتها،گلوکز و لاکتات دختران دانشجو [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 194-203]
 • ایروبیک تاثیر یک دوره فعالیت بدنی ایروبیک و یوگا بر خودکارامدی کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال 1392 [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 590-596]
 • ایروژل پتانسیل کارائی ایروژل هیبریدی کربن+ سیلیسی در حذف فنل از محلولهای آبی و بررسی مطالعات ایزوترمی، سنتیکی [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 639-648]
 • از خردل اثرات محافظتی دیکلوفناک سدیم و بتامتازون در اپیتلیوم قرنیه چشم خرگوش های آلوده به خردل در مرحله حاد [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 229-235]
 • ازن زنی بررسی کارایی فرایند الکترو- ازوناسیون در تجزیه‌ی دترجنت آنیونی سدیم دودسیل بنزن سولفانات (SDBS) از محیط‌های آبی [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 639-648]
 • ازن زنی حذف آنتی بیوتیک پنی‌سیلین جی از محیط های آبی با استفاده از راکتور ناپیوسته نانوذرات آهن صفر و فرایند ازن زنی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 144-137]
 • ازنزنی کاتالیزوری مقایسه کارآیی روشهای اُزُنزنی تنها، اُزُنزنی کاتالیزوری و جذب بر کربن فعال در حذف فورفورال از محلولهای آبی [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 51-61]
 • ازن‌زنی کاتالیزوری بررسی فرایند ازن‌زنی کاتالیزوری با کربن فعال اصلاح شده با MgO در حذف مترونیدازول از محلول‌های آبی درراکتوربسترسیال [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 84-94]
 • ازن زنی کاتالیستی بررسی تصفیه‌پذیری فاضلاب حاوی مالاتیون به روش ازن زنی کاتالیستی با کاتالیست کربن فعال‌شده با کلرید آمونیوم [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 652-661]
 • ازن زنی کاتالیستی بررسی حذف تتراسایکلین از آبهای آلوده با استفاده از ازن زنی کاتالیستی [دوره 28، شماره 6، 1400، صفحه 838-849]
 • ایزوترم بررسی تـأثیر کربن فعال تجاری و کربن فعال اصلاح‌شده باکلراید آمونیوم در حذف آنیلین از محلول‌های آبی و مطالعات ایزوترمی و سینتیکی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1090-1102]
 • ایزوترم پتانسیل کارائی ایروژل هیبریدی کربن+ سیلیسی در حذف فنل از محلولهای آبی و بررسی مطالعات ایزوترمی، سنتیکی [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 639-648]
 • ایزوترم جذب بررسی کارایی کربن فعال به‌دست‌آمده از هسته‌ی خرما در حذف رنگ متیلن‌بلو از محلول‌های مائی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 502-513]
 • ایزوترم جذب حذف بیس فنل A از محیط‌های آبی با استفاده از نانولوله‌های کربنی چندجداره [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 406-415]
 • ایزوترم جذب بررسی کارایی سنگ بوکسیت معدن تاش استان سمنان در حذف فلوراید از آب زیرزمینی: مطالعه موردی آب کوهبنان [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 540-549]
 • ایزوترم و سینتیک مقایسه کارایی خاکستر سبوس برنج خام و اصلاح‌شده در حذف فنل از محلول‌های آبی: مطالعات سینتیک و ایزوترمی و ترمودینامیک [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 608-617]
 • ایساک بررسی شیوع آسم و خس خس سینه و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان ابتدائی شهر زاهدان سال 1398 [دوره 28، شماره 6، 1400، صفحه 862-873]
 • اسانس بررسی تأثیر رایحه درمانی اسانس پرتقال بر میزان اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 249-257]
 • اسانس بررسی اثرات ضد لیستریایی اسانس گیاه چای کوهی (Vachl Lavandulifolia Stachys) در پنیر سنتی اردبیل [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 612-621]
 • اسانس بررسی فعالیت‌های ضدمیکروبی و آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی اسانس و عصاره‌های مختلف گیاه کاه‌مکی (.Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor) از استان سیستان و بلوچستان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 279-292]
 • اسانس بررسی و مقایسه فعالیت زیستی اسانس Mentha longifolia از مریوان و قزاآن [دوره 26، شماره 5، 1398، صفحه 555-565]
 • اسانس اسطوخدوس تاثیر اسانس اسطوخدوس (لاوندر) بر شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی [دوره 16، شماره 3، 1388، صفحه 127-133]
 • اسپرم نقش و عملکرد تلومر در تولید مثل [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 461-476]
 • اسپرم بررسی بیان ژن کت اسپر2 و پارامترهای مورفولوژیکی جنین در موش سوری مواجه‌شده با هورمون اتفون [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 379-386]
 • اسپرماتید اثر عصاره هیدروالکلی گل رازک (Humulus lupulus L.) بر میزان هورمون‌ها وسلول‌های دودمانی جنسی در موش‌‌‌های سوری نر بالغ [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 514-521]
 • اسپرماتوژنز اثر طلا بر اسپرماتوژنز موش صحرایی [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 11-14]
 • اسپرماتوژنز تأثیر کوئرستین بر محور هیپوفیز-گناد، پارامترهای اسپرم و بافت بیضه در موش صحرایی نر [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 377-386]
 • اسپرماتوسیت اثر عصاره هیدروالکلی گل رازک (Humulus lupulus L.) بر میزان هورمون‌ها وسلول‌های دودمانی جنسی در موش‌‌‌های سوری نر بالغ [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 514-521]
 • اسپرماتوگونی اثر عصاره هیدروالکلی گل رازک (Humulus lupulus L.) بر میزان هورمون‌ها وسلول‌های دودمانی جنسی در موش‌‌‌های سوری نر بالغ [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 514-521]
 • اسپرموگرام نقش سطح سرمی تستوسترون به عنوان یک فاکتور پیشگویی کننده در پاسخ به درمان با کلومیفن در ناباروری مردان [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 20-25]
 • اسپیروژیرا پرتیکالیس فرایند حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از پودر جلبک سبز اسپیروژیرا پرتیکالیس از محلول‌های آبی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 165-171]
 • اسپکتروسکوپی فلورسانس بررسی پایداری زیرواحدهای نوترکیب و تغییریافته کالپروتکتین [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 419-426]
 • استات سرب بررسی هیستومورفومتری اثر تیامین بر ساختار روده کوچک در موش‌های دیابتی ناشی از آلوکسان [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 30-38]
 • استاد موثر بالینی استاد موثر بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 287-293]
 • استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین بررسی شیوع ژن aac(6')-Ie-aph(2′′)-Ia در میان ایزوله های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیمارستان های منتخب مشهد [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 31-39]
 • استافیلوکوک اپیدرمیدیس بررسی تأثیر ضدباکتریایی نانوذرات نقره داپ شده با نانوکریستال آهن بر باکتری استافیلوکوک اپیدرمیدیس جداشده از عفونت‌های بیمارستانی [دوره 28، شماره 5، 1400، صفحه 713-727]
 • استافیلوکوک اورئوس ردیابی مولکولی ژن‌های qacA/B و smr در ایزوله‌های بالینی استافیلوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین شهر زاهدان در سال 1394 [دوره 24، شماره 5، 1396، صفحه 367-374]
 • استافیلوکوک اورئوس بررسی مولکولی حضور ژن blaZ در جدایه های استافیلوکوک اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 31-37]
 • استافیلوکوکوس اورئوس شناسایی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده انتروتوکسین تایپ C از نمونه های ناقلین سالم به وسیله PCR [دوره 14، شماره 2، 1386، صفحه 117-127]
 • استافیلوکوکوس اورئوس غربال گری، شناسایی و بررسی پتانسیل پروبیوتیکی انتروکوکسی های موجود در فرآورده لبنی سنتی سبزوار [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 7-16]
 • استافیلوکوکوس اورئوس بررسی خاصیّت ضدّمیکروبی عصاره های اتانولی گیاهان آویشن، مورد و سیر بر روی تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس آرئوس [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1019-1027]
 • استامینوفن بررسی تاثیر دیکلوفناک و استامینوفن رکتال و ترکیب این دو بر درد پس از عمل ترمیم شکاف کام کودکان [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 87-93]
 • استامینوفن بررسی عصاره هیدروالکلی ریزوم زنجبیل برروی فراسنجه‌های خونی در مسمومیت کبدی ناشی از استامینوفن در موش سوری [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 416-421]
 • استان خراسان بررسی میزان کلسیم سرم و ادرار در مبتلایان به سنگ های سیستم ادراری در استان خراسان [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 28-33]
 • استاندارد ANSI/NISO Z39.14 (R2015) ارزیابی کیفی عناصر محتوایی چکیده پایان نامه های دانشگاهی براساس استاندارد ( ANSI/NISO Z39.14 (R2015: مطالعه موردی [دوره 24، شماره 6، 1396، صفحه 121-130]
 • استانداردسازی شناسائی شاخص های رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی جهت ارائه مدل [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 13-23]
 • استانداردها مقایسه کیفیت و ایمنی محصولات سوسیس و کالباس عرضه شده در شهر سبزوار با استانداردها [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 114-120]
 • استانداردهای جهانی مقایسه صحت تشخیص آپاندیسیت حاد در بیماران آپاندکتومی شده در بیمارستان شهید بهشتی قم با استانداردهای جهانی [دوره 27، شماره 5، 1399، صفحه 692-697]
 • استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ارزیابی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 523-531]
 • استان قم بررسی غلظت آنیون‌های موجود در آب ورودی به دستگاه دیالیز بیمارستان‌های استان قم و مقایسه آن با استانداردهای ارتقای تجهیزات پزشکی و داروسازی اروپا [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 117-121]
 • استان قم بررسی روند تغییرات نیترات در منابع آب شرب روستاهای استان قم و پهنه‌بندی آن با استفاده از GIS [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1194-1204]
 • استان کرمانشاه مقایسة هزینة اثربخشی سیستم‌های تصفیة فاضلاب لجن فعال متعارف و برکه‌های تثبیت (مطالعة موردی: تصفیه‌خانه‌های شهر کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب و گیلان‌غرب) [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 121-115]
 • استراتژی ها بررسی تاثیر استراتژی های یادگیری زبان انگلیسی بر کاهش اضطراب آزمون در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار [دوره 13، شماره 4، 1385، صفحه 158-165]
 • استرپتوکیناز پیامدهای کوتاه مدت محلول گلوکز-انسولین-پتاسیم (GIK) در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی با صعود قطعه ST: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 67-73]
 • استرپتوکوکوس پیوژنز طراحی و ارزیابی یک کیت جدید جهت شناسایی سریع استرپتوکوکوس پیوژنز از نمونه‌های گلو [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 229-236]
 • استرس بررسی ارتباط شدت استرس با کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز بیمارستان های شهرستان ساری در سال 1387 [دوره 16، شماره 3، 1388، صفحه 155-160]
 • استرس رابطه بین روش‌های مقابله با استرس و لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) در بیماران عروق کرونر قلب [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 165-175]
 • استرس اثرات استرس ازدحامی بر ساختار بافت شناختی طحال موش سوری نر [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 207-215]
 • استرس تأثیر آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان پروستات [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 735-742]
 • استرس بررسی تاثیر آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر میزان بروز اشتباهات دارویی پرستاران. [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 135-142]
 • استرس اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر نشانگان افسردگی، اضطراب، استرس و خودکارآمدی وزن در افراد مبتلا به اختلال خوردن [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 505-513]
 • استرس اثربخشی ایمن سازی در مقابل استرس بر میزان اضطراب، استرس ادراک شده و پیروی از درمان در بیماران مبتلا به آسم [(مقالات آماده انتشار)]
 • استرس ادراک شده تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان استرس ادراک شده در دانشجویان رشته پرستاری [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 88-95]
 • استرس ادراک شده بررسی نقش راهبردهای کنترل فکر بر استرس ادراک شده بیماران پرفشاری خون مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت شهر قاینات [دوره 27، شماره 5، 1399، صفحه 656-662]
 • استرس اکسایشی تأثیرهشت هفته تمرین مقاومتی بر استرس اکسایشی رت‌های ویستار دیابتی [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 389-399]
 • استرس اکسایشی فعالیت های هوازی و بی هوازی و شاخص های منتخب استرس اکسایشی: مرور سیستماتیک مطالعات انسانی و حیوانی داخل کشور [دوره 22، ویژه نامه، 1394، صفحه 1126-1138]
 • استرس اکسایشی تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی شنا بر بیان ژن Sirt1 و FoxO3a در بافت ریه رت‌های ویستار [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 251-258]
 • استرس اکسیداتیو مقایسه تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی خون خرگوش پس از قطع مواجهه با امواج ماکروویو تلفن سیار [دوره 14، شماره 4، 1386، صفحه 238-245]
 • استرس اکسیداتیو بررسی تاثیر همودیالیز بر روی تغییرات پراکسیداسیون لیپید [دوره 14، شماره 2، 1386، صفحه 89-94]
 • استرس اکسیداتیو پاسخ سیستم دفاعی آنتی اکسیدان کبد به اثرات ویتامین های C و E در کاهش سمیت دیازینون در موش صحرایی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1081-1089]
 • استرس اکسیداتیو بررسی اثر میریستین بر عملکرد انقباضی آئورت سینه‌ای در موش صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1123-1133]
 • استرس اکسیداتیو بررسی استرس اکسیداتیو، فاکتورهای التهابی و برخی ریسک فاکتورهای قلبی- عروقی در سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (مطالعه مورد شاهدی) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 294-301]
 • استرس بی‌حرکتی بررسی اثر تداخل عمل استرس بی‌حرکتی با نیکوتین بر عملکرد محور هیپوفیز-آدرنال در موش‌های صحرایی نر بالغ [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 359-366]
 • استرس حاد اثر عصاره هیدروالکلی پرسیاوشان (Adiantum capillus veneris) بر افسردگی و اضطراب ناشی از استرس حاد در موش‌های سوری نر [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 475-482]
 • استرس روانی اثر استرس روانی مزمن کوتاه و میان مدت بر پارامترهای متابولیکی، هورمونی و رفتاری در موش های صحرایی نر [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 819-828]
 • استرس شغلی بررسی اجزای استرس شغلی کارکنان اتاق عمل بیمارستان‌های آموزشی زاهدان در سال 1393 [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 960-967]
 • استرس شغلی بررسی نقش میانجی استرس شغلی و فرسودگی شغلی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای ناسازگار در پرستاران [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 732-739]
 • استرس شغلی نقش استرس شغلی و منبع کنترل کار در رضایت شغلی امدادگران اورژانس [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 249-255]
 • استرس شغلی بررسی نقش بارکاری بر سطح استرس و کیفیت زندگی شغلی کارکنان آتش نشانی [دوره 26، شماره 5، 1398، صفحه 547-553]
 • استرس شنا بررسی اثر عصاره برگ گردو با استرس ناشی از شنای اجباری بر پروفایل لیپیدی و وزن بدن در موش های صحرایی نر بالغ دیابتی شده [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 348-353]
 • استریکنین اثرات درمانی ترکیب والپروات سدیم با ویتامین C و E بر تشنج القا شده توسط استریکنین در موش صحرایی بالغ [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 195-201]
 • استریل‌سازی وضعیت کنترل کیفی واحدهای استریل‌سازی در بیمارستان‌های شهر سبزوار در سال 1393 [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 233-237]
 • استروپ تأثیر تمرینات مقاومتی بر کارکردهای شناختی در مردان وابسته به هروئین [(مقالات آماده انتشار)]
 • استروپتوزوتوسین آثار تعاملی هیپوگلایسمی عصارة آبی زعفران و تمرین شنا در موش‌های دیابتی‌شده با استروپتوزوتوسین [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 273-279]
 • استروژن اثر عصاره هیدروالکلی گل رازک (Humulus lupulus L.) بر میزان هورمون‌ها وسلول‌های دودمانی جنسی در موش‌‌‌های سوری نر بالغ [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 514-521]
 • استروژن ترکیب جنبه‌های مولکولی سرطان پستان با هورمون‌درمانی [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 9-15]
 • استریولوژی بررسی استریولوژیک حجم ساختارهای کلیه در پانکراتیت القا شده توسط ال- آرژینین و نقش درمانی پانکراتین [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 250-258]
 • استروئید تاثیر هشت هفته تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرائی نر [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 231-239]
 • استروئیدهای آنابولیک اثرات ناشی از سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک بر میزان آنزیم های کبدی و آلبومین خون ورزشکاران [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 6-13]
 • استعداد درخشان مقایسة هوش هیجانی دانشجویان استعدادهای درخشان و سایر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1393 [دوره 24، شماره 5، 1396، صفحه 347-352]
 • استعمال سیگار مقایسه آستانه‌ی شنوایی افراد سیگاری و غیرسیگاری در فرکانس‌های پایین [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 143-150]
 • استفراغ تاثیر نانومولار سلکو کسیب در کاهش میزان بروز خارش ناشی از تجویز مپریدین داخل نخاعی [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 13-20]
 • استفراغ مقایسه تاثیر دریافت و عدم دریافت غذا حین همودیالیز بر عوارض جانبی زودرس آن [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 82-87]
 • استقامت عضلانی اثر مکمل بتا آلانین بر سطوح لاکتات و عملکرد ویژه پاروزنان مرد نخبه [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 73-81]
 • استقامت هوازی تاثیر 8 هفته فعالیّت بدنی منتخب بر تعادل ایستا و توان هوازی بیماران زن دیابتی نوع 2 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 629-636]
 • استیل کولین استراز ارزیابی فعالیت آنزیم کولین استراز اریتروسیت و سرم در موش‌های صحرایی نر تیمار شده با دیازینون و نقش حفاظتی ویتامین E [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 550-558]
 • استنشاق اسطوخودوس تأثیر استنشاق اسانس اسطوخودوس برکنترل اضطراب بیماران سکته قلبی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1064-1072]
 • استوئید استوما گزارش یک مورد استوئید استوما در متافیز دیستال رادیوس [دوره 16، شماره 3، 1388، صفحه 167-170]
 • استئوارتریت-زانو بررسی تاثیر ال-کارنیتین و رژیم کاهش وزن بر شاخص های تن سنجی در زنان مبتلا به استئوارتریت زانو [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 445-451]
 • استئوآرتروز مقایسه اثربخشی همانندسازی پتانسیل عمل و لیزر کم‌توان در کاهش درد و بهبود عملکرد زانو: مطالعه کنترل شده تصادفی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 116-126]
 • استئوپروز اثر درمان های ترکیبی بر استئوپروز [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 27-33]
 • استئوتومی ارزیابی ومقایسه دو روش جراحی جنیوپلاستی و آگمنتاسیون با مواد آلوپلاستیک [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 371-377]
 • استئوسارکوم بررسی خصوصیات بالینی و اپیدمیولوژیک صد بیمار مبتلا به استئوسارکوم استخوان در یک دوره 10 ساله [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 143-147]
 • استئوکلسین غیرکربوکسیله اثر هشت هفته تمرین هوازی بر استئوکلسین غیرکربوکسیله، پروتئین واکنش‌دهنده‌ی C و مقاومت انسولینی در زنان دارای اضافه وزن [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 823-831]
 • اسید اسکوربیک بررسی ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک اثرات اسید اسکوربیک بر کلیه خرگوش های نر قرار گرفته در معرض سرب [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 14-19]
 • اسید اسکوربیک تأثیر ویتامین C بر بیان ترجیح مکان شرطی مورفین در موش سوری نر [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 164-172]
 • اسید اوریک تاثیرمصرف ماءالشعیر بر ظرفیت تام آنتی اکسیدان در افراد جوان [دوره 22، شماره 6، 1394، صفحه 1008-1017]
 • اسید اوریک تأثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر فاکتورهای عملکردی کلیوی زنان یائسه غیر فعال [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 706-714]
 • اسید بلاک یک بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نور خورشید در حذف اسید بلاک یک از محیط آبی با استفاده از نانو ذرات اکسید روی سنتزشده به روش هیدروترمال [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 680-687]
 • اسید بلو 113 بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته الکتروشیمیایی با استفاده از پرسولفات در تخریب رنگ اسید بلو 113 از محیط‌های‌ آبی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 797-807]
 • اسید بلو 113 بررسی اثر هم‌افزایی پرسولفات و نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی بر تجزیة رنگ اسید بلو 113 در حضور تابش امواج اولتراسونیک با فرکانس KHz40 [دوره 24، شماره 6، 1396، صفحه 81-93]
 • اسید هیومیک مقایسه‌ی عملکردکربن فعال‌شده با NH4Cl با کربن فعال استاندارد جهت جذب اسیدهیومیک از محلولهای آبی [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 270-281]
 • اسید هیومیک بررسی تأثیر اشعه‌ی فرابنفش توأم با نانوذرات آهن به‌منظور فعال‌سازی پریودات در حذف اسید هیومیک از منابع آبی [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 571-580]
 • اسید هیومیک مقایسه کارائی کربن مرک با کربن های تولیدی در حذف اسید هیومیک از محلولهای آبی ( مطالعات ایزوترمی و سنیتیکی) [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 528-536]
 • اسطوخودوس مقایسه اثر بخشی باد رنجبویه و اسطوخودوس براضطراب کارکنان شرکت نفت [دوره 26، شماره 6، 1398، صفحه 687-694]
 • اسفند بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره اتانولی فلفل سیاه (Piper nigrum) و اسفند Peganum harmala) )علیه سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیک [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 854-861]
 • ایسکمی بررسی نتایج تست ورزش به تنهایی در مقایسه با اسکن پرفیوژن میوکارد در بیماران مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 46-53]
 • ایسکمی مغز اثر پیش شرطی سازی با ورزش بر یادگیری احترازی به‌دنبال القای ایسکمی گذرای مغز در موش صحرایی نر [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 310-324]
 • ایسکمی مغزی گذرا تأثیر تجویز مناکوئینون-4 بر بیان ژن‌های عوامل پیش‌برنده التهاب به دنبال ایسکمی/ ریپرفیوژن مغزی سرتاسری گذرا در هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 116-122]
 • اسکن پرفیوژن میوکارد بررسی نتایج تست ورزش به تنهایی در مقایسه با اسکن پرفیوژن میوکارد در بیماران مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 46-53]
 • اسکولیوزیس ارتباط بین ناهنجاری ای ستون فقرات با مؤلفه های حرکتی آزمون کپارت در دانش آموزان نارسای حرکتی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 125-131]
 • اسنیتوباکتر بومانی کنترل زیستی اسنیتوباکتر بومانی توسط باکتری شکارگر بدلوویبریو [دوره 27، شماره 5، 1399، صفحه 622-628]
 • اسهال بررسی مقایسه ای اثر سولفات روی خوراکی و محلول ORS بر شدت و مدت اسهال حاد کودکان زیر پنج سال در شهرستان نیشابور [دوره 13، شماره 2، 1385، صفحه 80-85]
 • اسهال بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله‌های اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک درکودکان اسهالی در شهر زنجان طی سال‌های 1391 تا 1392 [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 61-68]
 • اسهال حاد بررسی عوامل موثر در بروز اسهال حاد در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان های امام رضا (ع) و دکتر شیخ مشهد در تابستان 1383 [دوره 13، شماره 1، 1385، صفحه 46-50]
 • اشتباهات دارویی بررسی تاثیر آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر میزان بروز اشتباهات دارویی پرستاران. [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 135-142]
 • اشتها اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر اشتها، گلیسرول، گلوکز سرم و لاکتات سرم در مردان سالم [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 108-115]
 • اشتها مقایسه اثر یک جلسه ورزش شنا، مقاومتی و ایروبیک بر میزان اشتها،گلوکز و لاکتات دختران دانشجو [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 194-203]
 • اشریشیاکلی تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های ادراری اشریشیاکلی و شیوع بتالاکتامازهای طیف وسیع در بین آن ها [دوره 16، شماره 4، 1388، صفحه 228-233]
 • اشریشیاکلی بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله‌های اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک درکودکان اسهالی در شهر زنجان طی سال‌های 1391 تا 1392 [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 61-68]
 • اشرﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ تعیین الگوی مقاومت دارویی سویه‌های اشرﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ نسبت به 20 آنتی‌بیوتیک مورد استفاده در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشعة ماورای بنفش کارایی اکسایش پیشرفتة پرسولفات/ اشعة ماورای بنفش در گندزدایی فاضلاب شهری [دوره 24، شماره 5، 1396، صفحه 333-338]
 • اشعه فرابنفش بررسی تأثیر اشعه‌ی فرابنفش توأم با نانوذرات آهن به‌منظور فعال‌سازی پریودات در حذف اسید هیومیک از منابع آبی [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 571-580]
 • اضافه وزن عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی در نوجوانان پسر شهر سبزوار [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 55-66]
 • اضافه وزن شیوع چاقی و اضافه وزن و عوامل دموگرافیک مؤثر بر آن در افراد بالاتر از 30 سال ساکن شهرستان فریدن استان اصفهان در سال 1392 [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 968-976]
 • اضافه وزن اثر هشت هفته تمرین هوازی بر استئوکلسین غیرکربوکسیله، پروتئین واکنش‌دهنده‌ی C و مقاومت انسولینی در زنان دارای اضافه وزن [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 823-831]
 • اضافه وزن ارتباط میان عادات غذایی با اضافه وزن و چاقی در بین دانش آموزان دختر (12-15 ساله) نوجوان شهر ارومیه [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 121-129]
 • اضافه وزن شیوع چاقی و برخی از عوامل زاد و ولد و فعالیت بدنی مرتبط با آن در زنان 50 – 30 سال شهر بجنورد [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 13-21]
 • اضطراب ارزیابی اثر عصاره تام هیدرو الکلی گیاه شنبلیله بر میزان اضطراب و خواب در موش سوری [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 65-72]
 • اضطراب اثر هیدروکورتیزول بر واکنش های اضطرابی در موش های سوری [دوره 14، شماره 4، 1386، صفحه 192-197]
 • اضطراب بررسی تاثیر استراتژی های یادگیری زبان انگلیسی بر کاهش اضطراب آزمون در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار [دوره 13، شماره 4، 1385، صفحه 158-165]
 • اضطراب بررسی تأثیر رایحه درمانی اسانس پرتقال بر میزان اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 249-257]
 • اضطراب تأثیر تجسم هدایت شده بر میزان اضطراب بیماران تحت عمل جراحی آپاندکتومی [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 681-688]
 • اضطراب بررسی تاثیر آرام‌سازی بر اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان واسعی سبزوار سال 1392 [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 689-695]
 • اضطراب بررسی تأثیر مدل مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی بر اضطراب بیماران همودیالیزی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 28-35]
 • اضطراب ترس و اضطراب ناشی از درمان های دندانپزشکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 183-191]
 • اضطراب بررسی تأثیرمداخله‌ی آموزشی مبتنی بر سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی درخصوص اضطراب زنان باردار نخست‌زا [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 719-734]
 • اضطراب تأثیر آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان پروستات [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 735-742]
 • اضطراب تأثیر استنشاق اسانس اسطوخودوس برکنترل اضطراب بیماران سکته قلبی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1064-1072]
 • اضطراب اثر عصاره‌ی الکلی شقایق وحشی (Papaver rhoeas) بر میزان اضطراب القا شده توسط مازصلیبی و سطح پلاسمایی هورمون کورتیکوسترون در موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 557-564]
 • اضطراب تأثیر بیان احساسات گروهی بر اضطراب بیمارانِ در شُرف آنژیوگرافی عروق کرونر [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 708-715]
 • اضطراب تأثیر طبّ فشاری بر میزان اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 765-772]
 • اضطراب اثربخشی درمان یادآوری زندگی با تأکید بر خاطره‌پردازی انسجامی بر عزت‌نفس و اضطراب مردان سالمند بدون‌همسر [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 422-429]
 • اضطراب بررسی نقش افسردگی و اضطراب در پیش‌بینی بی‌خوابی [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 788-793]
 • اضطراب تأثیر طب فشاری در نقطة نیگوآن بر اضطراب بیماران تحت عمل جراحی فتق اینگوینال [دوره 24، شماره 5، 1396، صفحه 299-304]
 • اضطراب بررسی تأثیر آرام سازی به روش تصویرسازی هدایت شده بر تغییرات فیزیولوژیک ناشی از اضطراب در سالمندان تحت عمل جراحی کاتاراکت [دوره 24، شماره 6، 1396، صفحه 29-35]
 • اضطراب اثر عصاره هیدروالکلی بابونه (Atricaria chamomilla) بر میزان حافظه اجتنابی در موش-های صحرایی نر بالغ [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 46-51]
 • اضطراب اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر نشانگان افسردگی، اضطراب، استرس و خودکارآمدی وزن در افراد مبتلا به اختلال خوردن [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 505-513]
 • اضطراب اثر بخشی آموزش خودآموزی کلامی بر سطح تعاملات اجتماعی ،اضطراب و خودانگی کودکان دارای اختلال نقص توجه / فزون کنش [دوره 26، شماره 5، 1398، صفحه 599-610]
 • اضطراب مقایسه اثر بخشی باد رنجبویه و اسطوخودوس براضطراب کارکنان شرکت نفت [دوره 26، شماره 6، 1398، صفحه 687-694]
 • اضطراب رابطه اعتیاد به کار با میزان افسردگی و اضطراب در پزشکان متخصص بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار [دوره 27، شماره 6، 1399، صفحه 788-794]
 • اضطراب اثربخشی آموزش رویکرد ارتقای بهبودی ذهن‌آگاه محور به شیوة گروهی بر واکنش‌پذیری شناختی نسبت به خلق غمگین و اضطراب مرتبط با درد در بیماران دارای درد مزمن [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 330-337]
 • اضطراب اثر بخشی تقویت رفتاری مثبت مبتنی بر ذهن–آگاهی بر استرس، اضطراب و افسردگی مادران کودکان مبتلا به اتیسم [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 404-412]
 • اضطراب اثر عصاره هیدروالکلی پرسیاوشان (Adiantum capillus veneris) بر افسردگی و اضطراب ناشی از استرس حاد در موش‌های سوری نر [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 475-482]
 • اضطراب مقایسه سیستم های مغزی رفتاری در افراد مبتلا به اضطراب، افراد مبتلا به افسردگی و افراد سالم [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 494-501]
 • اضطراب اثربخشی ایمن سازی در مقابل استرس بر میزان اضطراب، استرس ادراک شده و پیروی از درمان در بیماران مبتلا به آسم [(مقالات آماده انتشار)]
 • اضطراب اثربخشی بازی درمانی گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری بر اضطراب و عزت نفس دانش آموزان ناشنوا [(مقالات آماده انتشار)]
 • اضطراب اجتماعی اثربخشی گروه درمانگری شناختی- رفتاری هیمبرگ- بکر بر بهبود اضطراب اجتماعی و انعطاف‌پذیری شناختی دختران نوجوان [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 226-240]
 • اضطراب اجتماعی مقایسه اضطراب اجتماعی، افکار خودکشی و حمایت اجتماعی افراد تَراجنسی تغییر جنسیت داده و تغییر جنسیت نداده [دوره 26، شماره 6، 1398، صفحه 771-778]
 • اضطراب امتحان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 573-580]
 • اضطراب امتحان مقایسة اضطراب امتحان و عوامل اضطراب‌آور مرتبط با استاد: یک مطالعه کیفی [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 578-584]
 • اضطراب بیماری بررسی رابطه فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و اضطراب بیماری با نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اضطراب تحصیلی تاثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب تحصیلی دانش آموزان [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 82-90]
 • اضطراب سلامتی پیش‌بینی اضطراب سلامتی براساس ترس از کووید-19 با میانجی‌گری سیستم فعال‌سازی و بازداری رفتاری [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 311-319]
 • اضطراب صفتی تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر اضطراب پرستاران شاغل در شهر سبزوار [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 805-814]
 • اضطراب فراگیر مقایسه باورهای شناختی در اختلالات وسواس فکری –عملی، اضطراب فراگیر و افسردگی اساسی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 155-162]
 • اضطراب فراگیر اثربخشی درمان فراشناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر راهبردهای منفی تنظیم هیجان و پردازش هیجانی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 453-463]
 • اضطراب مرتبط با درد مقایسه اضطراب مرتبط با درد، خودکارآمدی درد و راهبردهای مقابله‌ای در زنان دارای سردرد میگرن و عادی [دوره 28، شماره 5، 1400، صفحه 728-739]
 • اضطراب مرگ اثر ‌بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ سالمندان شهر ایلام [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 308-316]
 • اضطراب مرگ اثربخشی روان‌درمانی گروهی مثبت‌نگر بر خود متمایزسازی و اضطراب مرگ در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 731-739]
 • اضطرابٰ مرگ بررسی اضطراب مرگ در دانشجویان فوریت پزشکی و تکنسین های اورژانس سبزوار در سال 1392 [دوره 24، شماره 6، 1396، صفحه 71-79]
 • اضطراب منتشر مقایسه تاثیر درمان آدلری و درمان شناختی-رفتاری بر علایم بالینی اختلال اضطراب فراگیر [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 865-873]
 • اضطراب و افسردگی فراتحلیل اثربخشی کتاب‌درمانی بر اختلال اضطراب و افسردگی در کودکان و نوجوانان [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 233-245]
 • اضطراب وضعیتی تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر اضطراب پرستاران شاغل در شهر سبزوار [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 805-814]
 • اطلاعات سلامت بررسی میزان استفاده از اینترنت برای جستجوی اطلاعات سلامت در میان زنان بر اساس مدل پذیرش فناوری (TAM) [دوره 24، شماره 6، 1396، صفحه 51-62]
 • اعتیاد بررسی شیوع عوامل خطر در اعتیاد و ترک اعتیاد معتادان خود معرف [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 176-181]
 • اعتیاد مقایسه اثربخشی دو روش بازتوانی همراه با ورزش و بدون ورزش بر کیفیت زندگی و عزت نفس افراد معتاد [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 292-301]
 • اعتیاد اثـرات حاد تـمرینات ورزشی شنـا بر روی علائـم سندرم ترک در موش‌های معتاد [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 373-379]
 • اعتیاد پیامدهای مواجهة مزمن رت‌های ماده با مرفین پیش از بارداری، بر حافظة فضایی و تمایل به مصرف مرفین فرزندان نر و ماده [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 17-27]
 • اعتیاد مدل‌یابی علّی گرایش به اعتیاد براساس حساسیت اضطرابی با میانجیگری دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان پسر [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 477-488]
 • اعتیاد به اینترنت بررسی وضعیّت سلامت روان و ارتباط آن با اعتیاد به اینترنت دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد شهرستان چرام در سال1393 [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 481-489]
 • اعتیاد به بازی‌های آنلاین هنجاریابی پرسش‌نامه‌ی اعتیاد به بازی‌های آنلاین [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 603-611]
 • اعتیاد به کار رابطه اعتیاد به کار با میزان افسردگی و اضطراب در پزشکان متخصص بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار [دوره 27، شماره 6، 1399، صفحه 788-794]
 • اعتباربخشی بررسی دانش، نگرش و دیدگاه پرستاران نسبت به اعتباربخشی بیمارستان‌ها و تاثیر آن بر کیفیت مراقبت از بیماران در بیمارستان امام خمینی سراب [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 329-337]
 • اعتبار هم‌زمان ارزیابی فاکتورهای احتمال خطر اختلالات اسکلتی- عضلانی با استفاده از روش‌های لوبا و رولا و مقایسة نتایج حاصل در شرکت چاپ و نشر [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 136-129]
 • اعضای هیأت علمی بررسی رفتار استنادی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهرستان یزد [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 393-401]
 • اعضای هیات علمی ارتباط فعالیت بدنی و درصد چربی بدن با برخی از عوامل خطرزای قلبی - عروقی در اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوار [دوره 11، شماره 3، 1383، صفحه 34-40]
 • افتادن بررسی مقایسه ای ادراک بینایی در سالمندان ساکن در شهرستان سبزوار [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 416-422]
 • افدرین مقایسه اثرات درمان پروفیلاکتیک کریستالوئید+افدرین با کریستالوئید به تنهایی بر فشارخون مادر در عمل سزارین انتخابی تحت بی حسی اسپاینال [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 192-199]
 • افراد سالم مقایسه کارکردهای اجرایی و جهت‌گیری زندگی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 328-335]
 • افراد سالم مقایسه سیستم های مغزی رفتاری در افراد مبتلا به اضطراب، افراد مبتلا به افسردگی و افراد سالم [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 494-501]
 • افراد مذکر بالغ تاثیر اکسکاربازپین بر میزان FSH، LH و تستوسترون [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 13-20]
 • افراد ورزشکار تأثیر تفاوت‌های جنسیتی بر ارتباط بین آنتی‌اکسیدان تام و آنزیم‌های التهابی در اثر فعالیت‌های شدید هوازی در ورزشکاران جوان [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 345-353]
 • افزایش حجم لثه مقایسه میزان شیوع و شدت بیماری های لثه و پریودنتال در بیماران قلبی مصرف کننده و غیر مصرف کننده نیفیدیپین [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 13-21]
 • افسردگی رابطه سبک های دلبستگی و افسردگی در دانشجویان [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 217-223]
 • افسردگی تاثیر یک دوره تمرین ایروبیک بر سلامت روان زنان معتاد [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 91-97]
 • افسردگی بررسی تاثیر هورمون درمانی جایگزینی بر میزان افسردگی زنان یائسه [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 37-43]
 • افسردگی تأثیر درمان با سیتالوپرام بر افسردگی و وضعیت شناختی بیماران مبتلا به سکته مغزی [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 6-14]
 • افسردگی بررسی مروری مولکولهای درگیر در التهاب ایجاد شده در طی افسردگی [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 380-389]
 • افسردگی تأثیر آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان پروستات [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 735-742]
 • افسردگی تأثیر آموزش مدیریت استرس بر شدت افسردگی در مبتلایان به دیابت نوع 2 [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 769-777]
 • افسردگی اثر حفاظتی ویتامین 3 Dبر بهبود افسردگی در مدل تجربی بیماری مالتیپل اسکلروزیس [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 815-822]
 • افسردگی بررسی نقش افسردگی و اضطراب در پیش‌بینی بی‌خوابی [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 788-793]
 • افسردگی شیوع افسردگی در سالمندان تُرک آذری مقیم منزل در شهرستان سلماس [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 856-865]
 • افسردگی بررسی تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر افسردگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 111-117]
 • افسردگی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر نشانگان افسردگی، اضطراب، استرس و خودکارآمدی وزن در افراد مبتلا به اختلال خوردن [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 505-513]
 • افسردگی نقش افسردگی و خودکارآمدی در پیش بینی سبکهای تصمیم گیری نوجوانان [دوره 26، شماره 6، 1398، صفحه 727-737]
 • افسردگی رابطه اعتیاد به کار با میزان افسردگی و اضطراب در پزشکان متخصص بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار [دوره 27، شماره 6، 1399، صفحه 788-794]
 • افسردگی اثر بخشی تقویت رفتاری مثبت مبتنی بر ذهن–آگاهی بر استرس، اضطراب و افسردگی مادران کودکان مبتلا به اتیسم [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 404-412]
 • افسردگی اثر عصاره هیدروالکلی پرسیاوشان (Adiantum capillus veneris) بر افسردگی و اضطراب ناشی از استرس حاد در موش‌های سوری نر [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 475-482]
 • افسردگی مقایسه سیستم های مغزی رفتاری در افراد مبتلا به اضطراب، افراد مبتلا به افسردگی و افراد سالم [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 494-501]
 • افسردگی اساسی اثربخشی درمان گروهی فراشناختی در بهبود افسردگی، باورهای فراشناختی و پاسخ‌های نشخواری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 216-227]
 • افسردگی اساسی مقایسه باورهای شناختی در اختلالات وسواس فکری –عملی، اضطراب فراگیر و افسردگی اساسی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 155-162]
 • افسردگی بعد از زایمان بررسی ارتباط آنمی و افسردگی بعد از زایمان [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 33-39]
 • افسردگی پس از زایمان رابطه بین صمیمیت با همسر و خودکارآمدی عمومی با افسردگی پس از زایمان در نخستین زایمان در شهر یزد سال 1395 [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 555-561]
 • افسردگی پس از زایمان ارتباط بین شیردهی و افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان دره شهر، استان ایلام [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 267-273]
 • افسردگی پس از زایمان تأثیر مداخله مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افسردگی پس از زایمان در مادران دارای نوزاد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 509-520]
 • افسردگی پس از زایمان مقایسه درمان شناختی- رفتاری و درمان مبتنی‌ بر پذیرش و تعهد بر خشم در زنان مبتلا به افسردگی پس‌از زایمان [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 596-607]
 • افسردگی و اضطراب نقش تعدیلکننده همدلی در رابطه سرمایه روانشناختی با افسردگی و اضطراب در پرستاران [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 463-473]
 • افکار خودکشی مقایسه اضطراب اجتماعی، افکار خودکشی و حمایت اجتماعی افراد تَراجنسی تغییر جنسیت داده و تغییر جنسیت نداده [دوره 26، شماره 6، 1398، صفحه 771-778]
 • اقامت غیرمقتضی میزان پذیرش ها و روزهای اقامت غیر مقتضی بیماران در بیمارستان های شهر سبزوار [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 224-232]
 • اقامت مقتضی میزان پذیرش ها و روزهای اقامت غیر مقتضی بیماران در بیمارستان های شهر سبزوار [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 224-232]
 • اقتصادی بررسی ارتباط عوامل اجتماعی- اقتصادی و دموگرافیک با باروری [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 40-45]
 • اقدام به خودکشی بررسی شیوع عوامل خطر خودکشی در افراد اقدام کننده به خودکشی بستری در اورژانس بیمارستان واسعی سبزوار [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 123-128]
 • اقدام به خودکشی اپیدمیولوژی اقدام به خودکشی درشهرستان سبزوار درسال 1389 [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 220-224]
 • اکسایش فتوشیمیایی بررسی کارایی فرایند اکسایش فتوشیمیایی با استفاده از S2O8/UV در حذف 2،4- دی‌کلروفنوکسی استیک اسید از محلول‌های آبی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 197-203]
 • اکسیداسیون پیشرفته مقایسه کارآیی روشهای اُزُنزنی تنها، اُزُنزنی کاتالیزوری و جذب بر کربن فعال در حذف فورفورال از محلولهای آبی [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 51-61]
 • اکسیداسیون پیشرفته بررسی حذف تتراسایکلین از آبهای آلوده با استفاده از ازن زنی کاتالیستی [دوره 28، شماره 6، 1400، صفحه 838-849]
 • اکسید روی بررسی اثرات ضدمیکروبی نانوذرات ترکیبی اکسید روی- منگنز و اکسید روی- آهن علیه باکتری شیگلا فلکسنری [دوره 26، شماره 5، 1398، صفحه 575-583]
 • اکسیدمنگنز مقایسه کارایی کربن فعال ساده و پوشانده‌شده با اکسیدمنگنز در جذب تولوئن از جریان هوای آلوده [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 836-847]
 • اکسکاربازپین تاثیر اکسکاربازپین بر میزان FSH، LH و تستوسترون [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 13-20]
 • اکینوکوکوس گرانولوزوس کلون‌کردن اپیتوپ‌های خطی آنتی‌ژن Eg95 اکینوکوکوس گرانولوزوس در وکتور pEGFP وبررسی بیان آن در سلول CHO [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 66-72]
 • اگزالات کلسیم اثر عصاره هیدرومتانولی بذر ترة خوراکی (Allium porrum L.) بر درمان سنگ کلیه القاء شده توسط اتیلن گلیکول در موش‌های صحرایی نر بالغ [دوره 24، شماره 6، 1396، صفحه 63-69]
 • اگزو سرویکس بررسی تاثیر ترتیب نمونه گیری از آندوسرویکس و اگزوسرویکس بر نتایج پاپ اسمیر [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 36-41]
 • ال- آرژینین بررسی استریولوژیک حجم ساختارهای کلیه در پانکراتیت القا شده توسط ال- آرژینین و نقش درمانی پانکراتین [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 250-258]
 • الایزا سرو اپیدمیولوژی سرخجه در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1393 [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 876-881]
 • الایزا بررسی آفلاتوکسین M1 در نمونه شیر خام گاو و رابطه آن با آفلاتوکسین B1 (مطالعه موردی: شهر اسلامشهر) [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 314-319]
 • التیام زخم اثر مرهم مومیایی بر روند التیام زخم های جلدی در خرگوش [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 158-165]
 • التهاب تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی استقامتی غیرتداومی بر میزان ICAM-1 و پروفایل لیپیدی [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 198-205]
 • التهاب تاثیر تمرینات مقاومتی بر میزان پروتئین واکنش پذیرCRP) C ) در مردان چاق [دوره 13، شماره 4، 1385، صفحه 204-210]
 • التهاب بررسی مروری مولکولهای درگیر در التهاب ایجاد شده در طی افسردگی [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 380-389]
 • التهاب بررسی اثرات تجویزهمزمان اینترفرون های نوع یک (آلفا وبتا) و فاکتور محرک رشد کلونی گرانولوسیت برسطوح سرمی گلوکز، تری گلیسرید و کلسترول در خون موش سوری [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 93-100]
 • التهاب ایمنی درمانی سرطان: استفاده از سیستم ایمنی برای مبارزه با سرطان [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-11]
 • التهاب عصبی ارزش پیش اگهی ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین-6 و پیامد بالینی در بیماران با آسیب سر شدید [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 485-491]
 • التهاب مخاط دهان تاثیر مراقبت مبتنی بر شواهد همراه با یخ درمانی بر التهاب مخاط دهان در کودکان تحت شیمی درمانی [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 250-259]
 • الیزا بررسی سرواپیدمیولوژی ویروس آنفلوانزای نوع A/H9N2 به روش های ممانعت از هماگلوتیناسیون و الیزا در کارکنان کشتارگاه های طیور و مرغداری های شهرستان اهواز در سال 1382 [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 28-33]
 • الزایمر تأثیر متفرمین بر یادگیری و حافظه‌ی فضایی موش‌های الزایمری مدل استرپتوزوتوسین [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 646-654]
 • الزایمر اثرات مرفین بر یادگیری و حافظه فضایی موش های سالم و آلزایمری مدل استرپتوزوتوسین [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 143-153]
 • القا بیهوشی مقایسه القائ بیهوشی توسط سدیم تیوپنتال با پروپوفول درمیزان نیاز به مخدر بعد از عمل جراحی شکستگی تیبیوفیبولار [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 295-302]
 • ال‌کارنیتین تأثیّر مکمّل ال‌کارنیتین خوراکی بر کیفیّت خواب بیماران تحت درمان با همودیالیز [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 427-435]
 • ال کارنیتین و کاهش وزن بررسی اثربخشی مکمل چای سبز در مقایسه با مکمل‌های فیبر، کافئین و ال‌کارنیتین بر کاهش وزن در افراد چاق (یک متاآنالیز شبکه‌ای) [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 363-372]
 • الکتروانسفالوگرافی ارتباط بین واکنش نورون‌های آینه‌ای و سرعت‌های مختلف تصویرسازی ذهنی در عملکرد حرکتی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 39-46]
 • الکتروپرسولفات بررسی کارایی فرآیند الکتروپرسولفات با جفت الکترودهای مس- آهن در حذف آنیلین از محیط‌های آبی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 225-232]
 • الکترود آلومینیوم بررسی حذف کدورت‌های بالا از آب توسط فرایند انعقاد الکتریکی [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 7-16]
 • الکترود آهن بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته الکتروشیمیایی با استفاده از پرسولفات در تخریب رنگ اسید بلو 113 از محیط‌های‌ آبی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 797-807]
 • الکترودهای مس-آهن بررسی کارایی فرآیند الکتروپرسولفات با جفت الکترودهای مس- آهن در حذف آنیلین از محیط‌های آبی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 225-232]
 • الکتروشیمیایی بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته الکتروشیمیایی با استفاده از پرسولفات در تخریب رنگ اسید بلو 113 از محیط‌های‌ آبی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 797-807]
 • الکتروشیمیایی بررسی عملکرد فرایند الکتروشیمیایی در تصفیه‌ی فاضلاب‌های شور حاوی فنل شبیه سازی‌شده [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 870-878]
 • الکتروکنتیک بررسی کارایی روش الکتروکینتیک در حذف هیدروکربن‌های پلی‌آروماتیک از خاک‌های آلوده: یک مطالعه مروری سیستماتیک [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 56-66]
 • الکتروکواگولاسیون بررسی تأثیر فرآیند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آلومینیوم/ آهن و آلومینیوم/ مس در حذف رنگ از فاضلاب رنگی [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 716-725]
 • الکلی اثر عصاره آبی- الکلی بذر گیاه بنگدانه بر یادگیری و حافظه کوتاه‌مدت در موش سوری [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 258-266]
 • الگو الگوی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین خدمات بیمارستانی [دوره 28، شماره 6، 1400، صفحه 959-969]
 • الگوی توانمند سازی مقایسه آموزش خانواده محوربا فرد محور بر کیفیت زندگی مبتلایان به دیابت نوع دو [دوره 26، شماره 6، 1398، صفحه 755-761]
 • الگوی چندمحوری اثربخشی الگوی چندمحوری انتخاب شغل بر توسعه مشاغل خانگی کوچک و متوسط [دوره 27، شماره 6، 1399، صفحه 762-768]
 • الگوی خواب بررسی ارتباط الگوی خواب و کیفیت زندگی در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر [دوره 14، شماره 1، 1386، صفحه 53-61]
 • الگوی‌خودمراقبتی ‌اورم بررسی مقایسه ای تأثیر آموزش بر اساس الگوی خود مراقبتی اورم با روش رایج بر کیفیّت زندگی بیماران دیابتیک نوع دو [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 748-757]
 • الگوی رشد بررسی شاخص های تن سنجی در کودکان زیر یک سال شهر سبزوار و مقایسه آن با منحنی استاندارد NCHS در سال 1384 [دوره 14، شماره 4، 1386، صفحه 231-237]
 • الگوی مبتنی بر ذهنی سازی اثر بخشی الگوی مبتنی بر ذهنی سازی(MBT-A) برکیفیت روابط خانواده و رفتار آسیب به خود در نوجوانان دختر [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 257-265]
 • الگوی مصرف آب بررسی الگوی مصرف آب و آب به‌حساب نیامده در مناطق روستایی استان قم و ارائه راهکارهای اصلاحی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 410-418]
 • الگوهای غذایی مقایسه دریافت الگوی مصرف غذایی در بیماران مبتلا به آسم و افراد سالم [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 222-232]
 • الگوهای غذایی ارتباط الگوهای غذایی با اضافه‌وزن و چاقی در بین دختران نوجوان شهر ارومیه [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 7-17]
 • المپیاد ورزشی میزان فراوانی آسیب های ورزشی و علل مرتبط با آن در دانش آموزان پسر شرکت کننده در المپیاد سال 89 خراسان رضوی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 198-205]
 • المپ کم فشاربخار جیوه بررسی تخریب فتوکاتالیستی داروی آتنولول توسط نانوذرات سنتزی اکسید روی تحت تابش امواج فرابنفش [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 131-141]
 • ایلئوم اثر عصاره هیدروالکلی گیاه نعنا بر حرکات ایلئوم خوکچه هندی [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 18-24]
 • ایلئوم بررسی اثر عصاره الکلی برگ گیاه کرفس کوهی برانقباضات ایلئوم موش صحرایی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 156-163]
 • اماکن اقامتی بررسی شاخص‌های بهداشتی مراکز اقامتی منطقه‌ی ثامن مشهد در تابستان 1390 [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 317-323]
 • امدادگران اورژانس نقش استرس شغلی و منبع کنترل کار در رضایت شغلی امدادگران اورژانس [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 249-255]
 • ایمیدازول بررسی اثر ضدباکتریایی مشتقات جدید تیازول و ایمیدازول بر تعدادی از باکتری‌های بیماری‌زای مشترک بین انسان و دام [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 762-769]
 • امید به زندگی پیش‌بینی امید به زندگی براساس حمایت اجتماعی ادراک شده و سلامت روان در میان بهبودیافتگان بیماری کووید- 19 [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 2-9]
 • امکانات آموزشی میزان رضایت مندی دانشجویان از خدمات و امکانات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1387 [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 129-134]
 • امگا بررسی تاثیر مصرف تخم مرغ های غنی شده با اسیدهای چرب امگا-3 بر روی چربی ها و فشار خون [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 213-219]
 • امگا 3 اثر شش هفته مصرف امگا-3 و تمرین بی‌هوازی بر پروستاگلاندین ‌ای-2 و آنزیم‌های التهابی در زنان فعّال جوان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 344-352]
 • ایمنی گزارش یک مورد بالینی شدید و غیر معمول از عفونت هرپس سیمپلکس در پلک ها، بینی و لب در کودک بدون نقص ایمنی [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 301-303]
 • ایمنی بررسی ایمنی و مصونیت زایی واکسن انسانی مورفین در معتادان به مورفین [دوره 14، شماره 1، 1386، صفحه 23-31]
 • ایمنی اکتسابی اثرات پلیوتروپیک ویتامین D بر سلامت و بیماری [دوره 26، شماره 5، 1398، صفحه 641-650]
 • ایمنی بزاقی بررسی اثر مصرف ویتامین C بعد از یک دوره برنامه فعالیت بدنی وامانده-ساز بر فاکتورهای ایمنی بزاقی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 2017-227]
 • ایمنی بیمار بررسی فرهنگ ایمنی بیمار و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن در بیمارستان‌های شهر سبزوار در سال 1390 [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 154-164]
 • ایمنی تطبیقی مقایسه مروری به بررسی ایمونولوژیکی SARS-Cov-2 [دوره 27، شماره 5، 1399، صفحه 614-619]
 • امنیت غذایی بررسی معضلات حقوق مصرف‌کننده مواد غذایی تراریخته از ابعاد سلامتی، اخلاقی و حقوقی [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 431-438]
 • امنتین-1 تاثیر تمرین طناب زنی و مصرف شکلات تلخ بر اندازه‌های تن سنجی و مقادیر امنتین-1 در نوجوانان چاق [دوره 27، شماره 6، 1399، صفحه 710-718]
 • ایمنی درمانی ایمنی درمانی با سلول‌هایTمهندسی‌شده (CAR T cell): تحولی شگرف در فناوری‌های نوی-پزشکی [دوره 24، شماره 6، 1396، صفحه 1-12]
 • ایمنی درمانی سرطان ایمنی درمانی سرطان: استفاده از سیستم ایمنی برای مبارزه با سرطان [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-11]
 • ایمنی‌درمانی سرطان CAR T- cellها: درمانی هدف‌مند در سرطان [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 1-11]
 • ایمنی ذاتی اثرات پلیوتروپیک ویتامین D بر سلامت و بیماری [دوره 26، شماره 5، 1398، صفحه 641-650]
 • ایمنی ذاتی مقایسه مروری به بررسی ایمونولوژیکی SARS-Cov-2 [دوره 27، شماره 5، 1399، صفحه 614-619]
 • ایمنی زایی بررسی ایمنی‌زایی پروتئین نوترکیب (STxB) شیگلا دیسانتری تیپ 1 در موش سوری [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1103-1112]
 • ایمن‌سازی در مقابل استرس آموزش برنامه ایمن‌سازی در مقابل استرس بر سبک مواجهه با استرس، تنظیم هیجان و سلامت روانی زنان بی‌سرپرست [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 431-444]
 • ایمنی هومرال توصیف تغییرات برخی از متغیرهای سیستم ایمنی هومورال بلافاصله و پس از فاصله استراحتی طی تمرینات آماده سازی صخره‌نوردی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 136-145]
 • ایمنوهیستوشیمی بررسی بیان ژن p53 به روش ایمنوهیستوشیمی در بدخیمی های معده مراجعین به کلینیک بیمارستان پنجم آذر گرگان [دوره 13، شماره 2، 1385، صفحه 74-79]
 • امواج فرابنفش بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته اولتراسونیک/تابش فرابنفش/پراکسیدهیدروژن در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محلول های آبی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 143-149]
 • امواج ماکروویو مقایسه تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی خون خرگوش پس از قطع مواجهه با امواج ماکروویو تلفن سیار [دوره 14، شماره 4، 1386، صفحه 238-245]
 • ایمونوگلوبین توصیف تغییرات برخی از متغیرهای سیستم ایمنی هومورال بلافاصله و پس از فاصله استراحتی طی تمرینات آماده سازی صخره‌نوردی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 136-145]
 • ایمونوگلوبین E بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم-607A/C ژن اینترلوکین 18 با میزان ایمونوگلوبین E سرم به‌عنوان یک عامل خطر برای بیماری رینیت آلرژیک [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 842-848]
 • ایمونوگلوبولینE مقایسه آلرژی زایی گلبرگ ها در دو مرحله تکوینی در گیاه گل طاووسی (Cytisus scoparius L.) درخوکچه هندی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 451-460]
 • ایمونوگلوبولین E ارزیابی آلرژی زایی گلبرگ و پرچم در مرحله تکوینی میانسال گیاه گل طاووسی ((cytisus scoparius L. در خوکچه هندی [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 176-183]
 • ایمونوگلوبولین ها ارزیابی بعضی از اجزای سیستم ایمنی در زنان هیپرتیروئید [دوره 14، شماره 2، 1386، صفحه 103-109]
 • ایمونوهیستوشیمی بررسی پایداری پروتئین p53 با شاخص های پاتولوژی در سرطان کولورکتال با روش ایمونوهیستوشیمی [دوره 14، شماره 3، 1386، صفحه 141-146]
 • ایمونوهیستوشیمی آدنوم غیرفعال هیپوفیز: مطالعه کلینیکوپاتولوژی از 85 مورد [دوره 13، شماره 2، 1385، صفحه 99-104]
 • انباشتگی آهن هیپرفریتینمی بدون انباشتگی آهن: گزارش یک مورد [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 47-51]
 • انتاکاپون بررسی حذف ترکیب آلی انتاکاپون از محیط های آبی توسط کربن فعال مغناطیسی‌شده با نانوذرات آهن [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 458-467]
 • انتی بادی HBs ارزیابی پاسخ ایمنی به واکسن HBV در کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال 94-1393 [دوره 24، شماره 6، 1396، صفحه 131-137]
 • اینترفرون گاما (IFN-γ) مطالعه اثر Allium cepa برمهار رشد سلولهای توموری در موش BALB/c مدل سرطان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 241-250]
 • اینترلوکین تغییرات پروتئین واکنشگر-C، اینترلوکین -6 سرمی و شاخص‌های لیپیدی در مردان میان‌سالِ غیر فعال پس از تمرینات مقاومتی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 283-292]
 • اینترلوکین ارزش پیش اگهی ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین-6 و پیامد بالینی در بیماران با آسیب سر شدید [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 485-491]
 • اینترلوکین 10 تأثیر مکمل‌یاری کربوهیدرات- پروتئین با نسبت‌های مختلف بر سطوح سایتوکاین‌های IL-6 و IL-10 پلاسما بعد از فعالیت با شدت بالا در دختران جوان سالم [دوره 24، شماره 5، 1396، صفحه 339-345]
 • اینترلوکین 17 مقایسه‌ی اثر سه نوع فعالیت ورزشی استقامتی، مقاومتی و موازی بر غلظت سرمی اینترلوکین 17 در مردان فعال [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 786-796]
 • اینترلوکین 17 پاسخ شاخص‌های التهابـی و هایپرتـروفیک به فعالیـت مقاومتی در موش‌های صحرایی نر [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1113-1122]
 • اینترلوکین 18 بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم-607A/C ژن اینترلوکین 18 با میزان ایمونوگلوبین E سرم به‌عنوان یک عامل خطر برای بیماری رینیت آلرژیک [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 842-848]
 • اینترلوکین -18 تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی اینترلوکین -81 و پروتئین واکنشگر C با حساسیت بالا در مردان چاق کم‌تحرک [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 714-723]
 • اینترلوکین ۱ بتا تأثیر تجویز مناکوئینون-4 بر بیان ژن‌های عوامل پیش‌برنده التهاب به دنبال ایسکمی/ ریپرفیوژن مغزی سرتاسری گذرا در هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 116-122]
 • اینترلوکین 4 (IL-4) مطالعه اثر Allium cepa برمهار رشد سلولهای توموری در موش BALB/c مدل سرطان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 241-250]
 • اینترلوکین 6 تأثیر مکمل‌یاری کربوهیدرات- پروتئین با نسبت‌های مختلف بر سطوح سایتوکاین‌های IL-6 و IL-10 پلاسما بعد از فعالیت با شدت بالا در دختران جوان سالم [دوره 24، شماره 5، 1396، صفحه 339-345]
 • اینترلوکین 6 تأثیر تجویز مناکوئینون-4 بر بیان ژن‌های عوامل پیش‌برنده التهاب به دنبال ایسکمی/ ریپرفیوژن مغزی سرتاسری گذرا در هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 116-122]
 • اینترلوکین-6 رابطه‌ی بین روش‌های مقابله با تنیدگی و بیومارکر ایمنی شناختی اینترلوکین-6 در بیماران قلبی کرونری هنگام مواجهه با یک رویداد تنیدگی زا [دوره 22، شماره 6، 1394، صفحه 1088-1098]
 • اینترنت بررسی وضعیّت سلامت روان و ارتباط آن با اعتیاد به اینترنت دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد شهرستان چرام در سال1393 [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 481-489]
 • اینترنت بررسی میزان استفاده از اینترنت برای جستجوی اطلاعات سلامت در میان زنان بر اساس مدل پذیرش فناوری (TAM) [دوره 24، شماره 6، 1396، صفحه 51-62]
 • انتروپاتوژنیک اشریشیاکلی بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله‌های اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک درکودکان اسهالی در شهر زنجان طی سال‌های 1391 تا 1392 [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 61-68]
 • انتروتوکسین تایپ PCR شناسایی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده انتروتوکسین تایپ C از نمونه های ناقلین سالم به وسیله PCR [دوره 14، شماره 2، 1386، صفحه 117-127]
 • انتروکوکوس غربال گری، شناسایی و بررسی پتانسیل پروبیوتیکی انتروکوکسی های موجود در فرآورده لبنی سنتی سبزوار [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 7-16]
 • انتشار عفونت بررسی مقایسه ای دو محلول ایزوپروپیل الکل 70 درصد و میکروتن 5 درصد بر آلودگی باکتریایی گوشی های پزشکی بیمارستان های شهر ملایر در سال 1384 [دوره 13، شماره 2، 1385، صفحه 92-98]
 • انتظارات بیمار بررسی انتظارات و میزان رعایت حقوق بیماران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درسال 1391 [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 472-480]
 • انتونوکس تاثیر انتونوکس بر درد زایمان در زنان مراجعه کننده به زایشگاه نهم دی تربت حیدریه در سال 1383 [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 27-31]
 • انتونوکس مقایسه پیامدهای نوزادی در دو روش استفاده مداوم و منقطع از گاز انتونوکس طی زایمان عوارض نوزادی با انتونکس مداوم [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1028-1034]
 • انحنای گردنی مولفه های رادیوگرافیک وضعیت سر به جلو و ارتباط آن با جنسیت و قد [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 266-273]
 • اندازة اثر فراتحلیل اثربخشی کتاب‌درمانی بر اختلال اضطراب و افسردگی در کودکان و نوجوانان [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 233-245]
 • اندازه‌گیری ظرفیت تنفسی تغییرات عملکرد ریوی و اوج اکسیژن مصرفی متعاقب برنامه تمرین هوازی تناوبی در دختران غیرفعال [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 42-51]
 • اینداکشن لیبر عوامل مؤثر در پیشگویی موفقیت اینداکشن [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 118-124]
 • اندام فوقانی مقایسه زمان شروع بی حسی ایجاد شده با دو غلظت و حجم متفاوت لیدوکائین در بی حسی منطقه ای داخل وریدی اندام فوقانی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 1-8]
 • اندکس مقایسه میزان شیوع و شدت بیماری های لثه و پریودنتال در بیماران قلبی مصرف کننده و غیر مصرف کننده نیفیدیپین [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 13-21]
 • اندوکاردیت بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به اندوکاردیت در شهرستان قم بین سال‌های 1383-1392 [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 386-392]
 • اندوکرین سرطان های غدد درون ریز در چهار استان ایران [دوره 13، شماره 4، 1385، صفحه 190-195]
 • اندومتر بررسی تأثیر ماده حشیش Cannabis بر رشد سلولی سلول‌های بنیادی مشتق شده از بافت آندومتر رحم موش‌های صحرایی بالغ [دوره 28، شماره 5، 1400، صفحه 814-825]
 • اندوواسکولار روش‌های مختلف ترومبکتومی در سکته‌های ایسکمیک مغزی [دوره 24، شماره 6، 1396، صفحه 13-18]
 • انرژی بررسی دریافت انرژی، ماکرونوترینت‌ها و آنتی‌اکسیدان‎هادر مبتلایان به سرطان پستان [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 716-723]
 • انرژی آزاد گیبس بررسی پایداری زیرواحدهای نوترکیب و تغییریافته کالپروتکتین [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 419-426]
 • انرژی الکتریکی تولید همزمان جریان الکتریسیته و تصفیه‌ی فاضلاب با استفاده از سیستم‌های الکتروشیمیایی ـ بیولوژیکی، مطالعه‌ی موردی پیل سوخت میکروبی با کاتد هوایی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1205-1213]
 • انرژی دریافتی توان پیشگویی کنندگی ادراکات تغذیه ای و آگاهی از میزان انرژی و چربی دریافتی مبتلایان به پرفشاری خون روستایی شهرستان اردبیل – 1392 [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 927-936]
 • انسان تهیه میکروزوم و اندازه‌گیری پروتیین آن در نمونه‌های کبد انسانی [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 232-237]
 • انسجام روانی رابطه سرزندگی و احساس انسجام روانی با کیفیت زندگی کاری پرستاران: نقش واسطه‌ای خودتمایزیافتگی [دوره 27، شماره 6، 1399، صفحه 744-751]
 • انسداد مادرزادی مجرای اشکی مقایسه عمل پروبینگ و تزریق هوا با پروبینگ و تزریق سالین در مبتلایان به انسداد مادرزادی مجرای اشکی [دوره 14، شماره 3، 1386، صفحه 154-158]
 • انسداد مجرای اشکی مقایسه نتایج عمل D.C.R اکسترنال با مصرف میتومایسین سی و بدون آن در حین عمل [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 6-10]
 • انسولین نقش گلوکز- انسولین- پتاسیم در درمان انفارکتوس حاد میوکارد: مقاله مروری [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 206-216]
 • انسولین بررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین با مقاومت انسولینی، فشار خون و عملکرد قلبی تنفسی در مردان کم‌تحرک [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 325-335]
 • انسولین مقایسه اثرات حاد دو جلسه ورزش در آب با حجم های مختلف بر آدیپونکتین و مقاومت انسولینی در زنان دیابتی نوع دو [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 563-572]
 • انسولین مقایسه اثرات شدّت‌های مختلف دویدن بر غلظت‌های پلاسمایی گلوکز و انسولین در افرادی با دو رده چاقی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 93-105]
 • انسولین اثر نیکوتین بر میزان انسولین، گلوکز،پروفایل لیپیدی و آنزیم‌های کبدی ALP، ALT و AST در موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 263-270]
 • انسولین اثر استرس روانی مزمن کوتاه و میان مدت بر پارامترهای متابولیکی، هورمونی و رفتاری در موش های صحرایی نر [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 819-828]
 • انسولین اثر سالویجنین، فلاونوئید استخراج شده ازگیاه مریم گلی، بر برخی شاخص های دیابتی و کمیت های قلبی درموش صحرایی دیابتی نوع 1 [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 281-289]
 • انسولین تأثیر تمرین استقامتی بر پروتئین–D سورفکتانت (SPD) و شاخص مقاومت به انسولین موش‎های صحرایی نر دیابتی نوع 2 [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 89-97]
 • انسولین درمانی بررسی روش های کنترل قند خون در بیماران دیابتی با استفاده از سیستم های تصمیم یار انسولین درمانی [دوره 22، ویژه نامه، 1394، صفحه 1180-1191]
 • انطباق پذیری نقش تعدیل کننده بهزیستی روانشناختی در رابطه انطباق پذیری و همبستگی خانواده در رضایتمندی زناشویی زنان نخست زا [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 133-143]
 • انعطاف پذیری شناختی بررسی رابطه فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و اضطراب بیماری با نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • انعطاف‌پذیری شناختی اثربخشی گروه درمانگری شناختی- رفتاری هیمبرگ- بکر بر بهبود اضطراب اجتماعی و انعطاف‌پذیری شناختی دختران نوجوان [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 226-240]
 • انعقاد شرایط بهینه فرآیند انعقاد و لخته سازی با پلی آلومینیوم کلراید در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 48-57]
 • انعقاد الکتریکی بررسی حذف کدورت‌های بالا از آب توسط فرایند انعقاد الکتریکی [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 7-16]
 • انعقاد و ته‌نشینی بررسی کارایی منعقدکننده پلی‌فریک سولفات در حذف کروم شش‌ظرفیتی و کادمیوم دوظرفیتی از محلول های آبی [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 698-705]
 • انعقاد و لخته‌سازی به‌کارگیری روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی فرایند انعقاد و لخته‌سازی برای تصفیه آب‌صابون با استفاده از سولفات‌فریک و کلرورکلسیم (استفاده از روش سطح پاسخ در تصفیه آب‌صابون) [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 866-875]
 • انفارکتوس حاد قلبی گزارش یک مورد انفارکتوس حاد قلبی بدنبال سنگ شکنی برون اندامی [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 224-228]
 • انفارکتوس حاد میوکارد شیوع حوادث عروقی مغز در 1000 بیمار مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم (عج) در مشهد سال 1380 [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 55-59]
 • انفارکتوس میوکارد پیامدهای کوتاه مدت محلول گلوکز-انسولین-پتاسیم (GIK) در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی با صعود قطعه ST: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 67-73]
 • انفارکتوس میوکارد نقش گلوکز- انسولین- پتاسیم در درمان انفارکتوس حاد میوکارد: مقاله مروری [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 206-216]
 • انفارکتوس میوکارد تأثیر روش آرام‌سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 492-450]
 • انفارکتوس میوکارد تأثیر استنشاق اسانس اسطوخودوس برکنترل اضطراب بیماران سکته قلبی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1064-1072]
 • انفارکتوس میوکارد تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر بیان ژن کانال‌های کلسیمی گیرنده های رایانودین (RyR2) و پمپ کلسیمی SERCA2a در موشهای صحرایی ایسکمی شده [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 267-277]
 • انفارکتوس میوکارد حاد مقایسه کیفیت زندگی در بیماران انفارکتوس میوکارد حاد و نارسایی قلبی با افراد عادی [دوره 26، شماره 5، 1398، صفحه 593-598]
 • انفورماتیک پزشکی پارسین: مدلی مشتمل بر ابزارهای لازم به‌منظور پیاده‌سازی شبیه‌ساز بیمار در سیستم مدیریت یادگیری [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 173-181]
 • انفوزیون بررسی مقایسه ای اثر داروی هپارین به دو روش تزریق وریدی متناوب و انفوزیون مداوم با پمپ سرنگ، بر نتایج APTT وعوارض احتمالی در بیماران سندرم کرونری حاد [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 373-381]
 • انقباض بررسی اثر میریستین بر عملکرد انقباضی آئورت سینه‌ای در موش صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1123-1133]
 • انقباض برون گرا مقایسة تأثیر شدت‌های متفاوت انقباض درون‌گرا و برون‌گرا بر الگوی فعالیت عضلات سینرژیک چهارسر ران [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 534-540]
 • انقباض درون گرا مقایسة تأثیر شدت‌های متفاوت انقباض درون‌گرا و برون‌گرا بر الگوی فعالیت عضلات سینرژیک چهارسر ران [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 534-540]
 • انگ تجربه زیسته بیماران مبتلا به ایدز از انگ اجتماعی (مطالعه‌ای پدیدارشناسی) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 487-495]
 • انگلیسی بررسی تاثیر استراتژی های یادگیری زبان انگلیسی بر کاهش اضطراب آزمون در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار [دوره 13، شماره 4، 1385، صفحه 158-165]
 • انگلیسی با اهداف ویژه بررسی تاثیر استراتژی های یادگیری زبان انگلیسی بر کاهش اضطراب آزمون در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار [دوره 13، شماره 4، 1385، صفحه 158-165]
 • انگلهای روده ای بررسی فراوانی انگل‌های روده‌ای در ناتوانان ذهنی مراکز تحت پوشش بهزیستی شهرستان اردبیل در سال 1390 [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 101-108]
 • ان‌هگزان بررسی خواص ضدمیکروبی جلبک Dictyita cervicornis علیه چند سویه باکتری [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 241-249]
 • اهتمام ذهنی نقش هویت و انگیزش مبتنی بر هدف در پیش بینی اهتمام ذهنی برای یادگیری در دانش‌آموزان [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 648-658]
 • اهدا تخمک پیامدها و معضلات همراه با لقاح داخل آزمایشگاهی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: یک مطالعه مروری [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 359-371]
 • اهداف اجتناب ـ عملکرد نقش هویت و انگیزش مبتنی بر هدف در پیش بینی اهتمام ذهنی برای یادگیری در دانش‌آموزان [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 648-658]
 • اهداف تبحری نقش هویت و انگیزش مبتنی بر هدف در پیش بینی اهتمام ذهنی برای یادگیری در دانش‌آموزان [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 648-658]
 • اهداف رویکردـ عملکرد نقش هویت و انگیزش مبتنی بر هدف در پیش بینی اهتمام ذهنی برای یادگیری در دانش‌آموزان [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 648-658]
 • اهمال‌کاری تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی با رویکرد دینی بر اخلاق حرفه‌ای و اهمال‌کاری شغلی کارکنان علوم پزشکی سبزوار [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 231-239]
 • اهواز ویژگی‌های بالینی سالمندان پذیرش شده در بیمارستان نفت اهواز 1388-1389 [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 85-95]
 • اواریکتومی بررسی اثرمصرف توام ویتامین E و عنصر روی بر سطح سرمی هورمون‌های کلسی‌تونین، استروژن، پروژسترون و کلسیم در موش‌های اواریکتومی‌شده [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 532-542]
 • اوتیسم بررسی اثر شیر شتر بر رفتارهای شبه اوتیسمی در موش‌های آزمایشگاهی [دوره 28، شماره 6، 1400، صفحه 911-922]
 • اورانیم بررسی مکانیسم جذب اورانیم و توریم بر روی یک رزین ماکرومتخلخل بارورشده با کلایتون زرد و تغلیظ و اندازه گیری مقادیر ناچیز آن‌ها در نمونه‌های زیست محیطی [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 879-892]
 • اوربیت گزارش یک مورد میکروفتالمی یک طرفه [دوره 28، شماره 6، 1400، صفحه 950-958]
 • اورژانس تبیین تجارب پرستاران و دانشجویان از آموزش بالینی در بخش اورژانس: تحلیل محتوی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 97-106]
 • اورکسین نقش اورکسین در فعالیت گیرنده گابا A طی محرومیت از مورفین در نورون‌های هسته لوکوس سرولئوس موش صحرایی [دوره 27، شماره 5، 1399، صفحه 630-639]
 • اورکسین A اثر مهاری اورکسین A بر انتقالات سیناپسی گابائرژیک نورون‌های هسته‌ی لوکوس‌سرولئوس در موش صحرایی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 13-20]
 • اورنیتین دکربوکسیلاز ارزیابی اثرسمیت سلولی عصاره گیاه ریواس برسلول های سرطان سینه رده MCF-7 وآنالیز بیان ژن ODC1 [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 527-534]
 • اورنیتین دکربوکسیلاز سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه زرشک (Berberis vulgaris) و اثر آنها بر تکثیر سلولی و بیان ژن ODC1 در رده سلولی سرطان پستان MDA-MB-231 [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 550-558]
 • اوره تأثیر مصرف ناندرولون همراه یا بدون ورزش شنای اجباری بر تغییرات عمومی وتغییرات عملکرد غیر طبیعی فیزیولوژیک بر بافت کلیه‌ی موش‌های صحرایی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 321-329]
 • اوره تأثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر فاکتورهای عملکردی کلیوی زنان یائسه غیر فعال [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 706-714]
 • اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم بررسی آلودگی با مایکوپلاسماهای ژنیتال در زنان نابارور مبتلا به واژینوز باکتریایی با روش PCR [دوره 26، شماره 6، 1398، صفحه 789-795]
 • اوسلتامیویر (Oseltamivir) اثر اوسلتامیویر بر پردردی ناشی از غلظت‌های ناچیز مرفین و تحمل‌زایی به مرفین در مگس سرکه [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 423-434]
 • اوقات فراغت تبیین و تحلیل الگوهای گذران اوقات فراغت در سالمندان:تحلیل محتوای کیفی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اولتراسوند بررسی خواص ضدمیکروبی جلبک Dictyita cervicornis علیه چند سویه باکتری [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 241-249]
 • اولتراسونیک بررسی تاثیر روش اولتراسونیک در آب گیری لجن بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 424-430]
 • اولتراسونیک بررسی اثر هم‌افزایی پرسولفات و نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی بر تجزیة رنگ اسید بلو 113 در حضور تابش امواج اولتراسونیک با فرکانس KHz40 [دوره 24، شماره 6، 1396، صفحه 81-93]
 • اولتراسونیک بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته اولتراسونیک/تابش فرابنفش/پراکسیدهیدروژن در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محلول های آبی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 143-149]
 • اولتراسونوگرافی بررسی اثرات تزریق عمومی ترانکرون بر روند ترمیم تاندون در خرگوش به روش اولتراسونوگرافی و هیستوپاتولوژی [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 483-491]
 • اولویت‌های پژوهشی مرور انتقادی تعیین اولویت‌های پژوهشی در حوزه‌های مرتبط با سلامت ایران [دوره 24، شماره 6، 1396، صفحه 19-28]

ب

 • بابل پهنه بندی کیفی تغییرات فصلی نیترات و آمونیاک در چاههای تامین کننده آب شرب شهرستان بابل با استفاده از سامانه GIS [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 293-301]
 • بابونه مقایسه تأثیر افشره بابونه، افشره زنیان و کلونیدین بر سندرم ترک اعتیاد معتادین خودیار- کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 185-194]
 • بابونه اثر عصاره هیدروالکلی بابونه (Atricaria chamomilla) بر میزان حافظه اجتنابی در موش-های صحرایی نر بالغ [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 46-51]
 • بی اختیاری ادراری پس از زایمان بررسی شیوع بی اختیاری ادراری پس از زایمان و برخی از عوامل مستعدکننده آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بابل در سال 1384 [دوره 13، شماره 3، 1385، صفحه 152-157]
 • بی اختیاری استرسی ادراری بررسی نتایج کولپورافی قدامی و ساسپنشن سوزنی همزمان در بیماران مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار و سیستوسل گرید II و III [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 11-16]
 • بادرنجبویه تتعیین شاخص مخاطرة سلامت تجمع عناصر آرسنیک، آلومینیم، روی و مس در گیاهان دارویی بادرنجبویه و گل‏ گاو‏زبان مصرفی شهر همدان [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 265-271]
 • بادرنجبویه مقایسه اثر بخشی باد رنجبویه و اسطوخودوس براضطراب کارکنان شرکت نفت [دوره 26، شماره 6، 1398، صفحه 687-694]
 • باردار بررسی ارتباط شغل همسر و بروز پره اکلامپسی در زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های منتخب شهر تهران در سال 1390 [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 479-486]
 • باردار بررسی ارتباط بین سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری با شاخص های آنتروپومتریک و آپگار بدو تولد نوزادان [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 463-472]
 • بارداری بارداری در شاخ فرعی رحم و پارگی متعاقب آن [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 67-71]
 • بارداری بررسی ارتباط آنمی و افسردگی بعد از زایمان [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 33-39]
 • بارداری بررسی عوامل تنش زای دوران بارداری [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 34-40]
 • بارداری بررسی پیامد حاملگی در قربانیان خشونت مراجعه کننده به بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 41-46]
 • بارداری پارگی زودرس پرده های جنینی وسطح سرب خون مادران در نیمه اول بارداری [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 217-225]
 • بارداری شیوع گرفتگی عضلات پا در سه‌ ماهه سوم بارداری و ارتباط آن با رفتار تغذیه‌ای در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی‌درمانی شهر تبریز، 1393-1392 [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 740-747]
 • بارداری تأثیر هشت هفته تمرینات ژیمناستیک در آب بر شدت کمردرد در زنان نخست بارداری [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 279-286]
 • بارداری ارتباط سطح سرمی گرلین مادر با شاخص های آنتروپومتریک بدو تولد نوزاد [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 337-343]
 • بارداری کرونا ویروس جدید(covid-19) در بارداری و زایمان: مطالعه مروری [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 522-531]
 • بارداری کم‌خونی مادر در دوران بارداری و وزن هنگام تولد نوزاد: یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت کم‌خونی مادر و پیامدهای نوزاد [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 124-132]
 • بارداری پیامدها و معضلات همراه با لقاح داخل آزمایشگاهی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: یک مطالعه مروری [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 359-371]
 • بارذهنی کار بررسی نقش بارکاری بر سطح استرس و کیفیت زندگی شغلی کارکنان آتش نشانی [دوره 26، شماره 5، 1398، صفحه 547-553]
 • بارکاری فکری بررسی رابطه ی بین تیپ های شبانه روزی و بار کاری فکری در کارگران مونتاژ یک صنعت تولیدی [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 329-335]
 • باروری بررسی ارتباط عوامل اجتماعی- اقتصادی و دموگرافیک با باروری [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 40-45]
 • باروری نقش ویسفاتین در باروری و تولید مثل [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 829-844]
 • باروری نقش و عملکرد تلومر در تولید مثل [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 461-476]
 • بازآرایی آنالیز مولکولی ژن NS از ساب تایپ H9N2 ویروس آنفلوانزا A در صنعت طیور ایران طی سال های 2016-2007 [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 83-92]
 • بازیافت مطالعه چشم انداز 20 ساله بازیافت پسماندهای خشک شهر قم و سود اقتصادی آن [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 530-538]
 • بازیافت بررسی میزان پسماندهای جامد تولیدشده‌ی شهر مشهد در سال 1391 [دوره 22، شماره 6، 1394، صفحه 937-943]
 • بازیافت بررسی میزان پسماندهای جامد تولید‌شده شهر مشهد در سال 1391 [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 888-895]
 • بازبودن به تجارب بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رضایت جنسی زنان [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 826-835]
 • بازداری مقایسه سیستم های مغزی- رفتاری در بیماران قبل و بعد از جراحی قلب باز [دوره 28، شماره 6، 1400، صفحه 850-861]
 • بازداری هیجانی رابطه بارداری هیجانی و ترس از ارزیابی اجتماعی با خودکارآمدی در زنان و مردان [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 355-363]
 • بازی‌درمانی تأثیر آموزش نوروفیدبک و بازی‌درمانی بر علائم کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 562-572]
 • بازی درمانی گروهی اثربخشی بازی درمانی گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری بر اضطراب و عزت نفس دانش آموزان ناشنوا [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازسازی احساسات بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار [دوره 14، شماره 2، 1386، صفحه 110-116]
 • بازی های رایانه ای در مهارتهای دیداری اثربخشی بازی های رایانه ای مبتنی بر مهارتهای دیداری بر ادراک دیداری و تمرکز کودکان دارای اختلال صرع [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 431-439]
 • باسیلوس فراوانی ژنpxo1 در باسیلوس سرئوس، باسیلوس تورنجینزیس و باسیلوس سوبتیلیس با استفاده از تکنیک SDS-PAGE [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 196-206]
 • باسیلوس آنتراسیس همسانه سازی و بیان آنتی‌ژن حفاظتی تغییر‌یافته باسیلوس‌آنتراسیس در باکتری E. coli [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 95-102]
 • بافت بینابینی اثر طلا بر اسپرماتوژنز موش صحرایی [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 11-14]
 • بافت پارافینه‎شده تشخیص جابه‌جایی ژن Bcl-2 در سرطان پانکراس در بیماران ایرانی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 60-68]
 • بافت تیرویید اثر نانوذرة Fe2O4Zn (اکسید آهن-روی) بر هورمون‌های تیروییدی و ارزیابی تغییرات بافت تیرویید در رت‌های نر [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 157-164]
 • بافت ریه تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی شنا بر بیان ژن Sirt1 و FoxO3a در بافت ریه رت‌های ویستار [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 251-258]
 • بافت قلبی مقایسة تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی و تداومی بر سطوح تروپونین T بافت قلبی در موش‌های صحرایی نر سالم [دوره 24، شماره 5، 1396، صفحه 305-310]
 • بافل عرضی حذف تقاضای اکسیژن بیوشیمیایی و کل جامدات معلق در برکه های بیهوازی بافلدار مجهز به چاله هاضم [دوره 14، شماره 4، 1386، صفحه 198-204]
 • باکتری ارزیابی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی خرفه (Portulaca oleracea) بر روی باکتری های پاتوژن انسانی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 303-308]
 • باکتری تأثیر کشندگی عصاره و زیست‌توده نوع وحشی و جهش‌یافته باکتریBradyrhizobium japonicum بر سلول‌های سرطانی پستان و معده [دوره 27، شماره 6، 1399، صفحه 754-759]
 • باکتری بررسی اثربخشی گندزداهای رایج بر باکتری‌های جداشده از سطوح محیطی بخش‌های مختلف یک بیمارستان آموزشی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 214-221]
 • باکتری اشریشیاکولی O157:H7 الکترود اصلاح شده الکتروشیمیایی جهت توسعه نانوبیوسنسور برای تشخیص ژن rfbE باکتری اشریشیاکولی O157:H7 [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 797-804]
 • باکتری بیماری‌زای انسانی بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی آویشن باغی در برابر باکتری‌های بیماری‌زای انسانی [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 756-761]
 • باکتری‌های بیمارگر انسانی همسانه‌سازی، بیان و بررسی اثر ضد میکروبی پپتید نوترکیب (CBD)2-DrsB1 بر میکروارگانیسم‌های بیماری‌زای انسانی [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 404-412]
 • باکتری‌های پاتوژن انسانی ارزیابی مقایسه‌ای تاثیرات ضدباکتریال عصاره‌های آبی گیاهان «مریم گلی» و «بومادران» بر روی ده باکتری بیماری‌زای انسانی [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 596-603]
 • باکتری های گرم منفی و گرم مثبت ارزیابی تأثیر ضدباکتریایی نانو دندریمر پلی‌آمیدوآمین–G5 بر روی باکتری‌های اشرشیاکلی، پروتئوس میرابیلیس، سالمونلا تیفی، باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از محیط بیمارستانی [دوره 24، شماره 6، 1396، صفحه 112-120]
 • باکتری‌های لیپولیتیک (تجزیه کننده‌ی چربی) جداسازی باکتری‌های لیپولیتیک از منابع محیطی به منظور تجزیّه‌ی پلی سوربات‌ها در پساب‌های صنعتی [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 685-685]
 • باکتری هتروتروف بررسی تأثیر نانوذرات نقره در غیرفعالسازی باکتریهای هتروتروف از آب آلوده [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 40-47]
 • باکولوویروس جداسازی، کلونینگ و بیان FVII نوترکیب انسانی در سیستم بیانی باکولوویروس [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 152-157]
 • باگاس نیشکر بررسی جذب کروم شش ظرفیتی با جاذب باگاس نیشکر فعال شده و تعیین ایزوترم ها و سینتیک جذب [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 665-674]
 • بیان SO9 زیر همسانه سازی و بیان ژن SO9 گیاه غاسول صابونی در باکتری E. coli و بررسی تیتر آنتی بادی آن در موش سوری [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 103-112]
 • بیان خشم در کودکان و نوجوانان اعتبارسنجی مقدماتی پرسشنامه حالت - صفت و بیان خشم کودک و نوجوان در نمونهای از دانش آموزان 12 تا 17 ساله ایرانی [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 281-291]
 • بیان ژن بررسی میزان بیان microRNA-4443 در بافت‌های پارافینه سرطان تخمدان در مقایسه با غیرتوموری تخمدان [دوره 27، شماره 5، 1399، صفحه 642-646]
 • بیان ژن p53 بیان ژن P53 با شاخص های بافتی و آسیب شناسی در سرطان پستان [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 123-128]
 • باور تأثیّر بسته آموزشی بر آگاهی و باور مادران نخست‌زا نسبت به سبک زندگی پس از زایمان [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 169-179]
 • باور مثبت به نگرانی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس بر بهبود تحمل نکردن بلاتکلیفی، اجتناب شناختی و باورهای مثبت در مورد نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر [دوره 28، شماره 5، 1400، صفحه 700-712]
 • باورهای شناختی شناختی مقایسه باورهای شناختی در اختلالات وسواس فکری –عملی، اضطراب فراگیر و افسردگی اساسی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 155-162]
 • باورهای غیر منطقی اثربخشی آموزش شعردرمانی بر کاهش باورهای غیر منطقی دانش‌آموزان دختر [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 143-150]
 • باورهای فراشناختی اثربخشی درمان گروهی فراشناختی در بهبود افسردگی، باورهای فراشناختی و پاسخ‌های نشخواری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 216-227]
 • باورهای فراشناختی بررسی باورهای فراشناختی و ویژگی‌های شخصیّتی بیماران وسواسی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 21-30]
 • بتا آلانین اثر مکمل بتا آلانین بر سطوح لاکتات و عملکرد ویژه پاروزنان مرد نخبه [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 73-81]
 • بتاـ اندورفین تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر سطح سرمی بتا اندورفین و ادراک درد ناشی از دیسمنوره در دختران نوجوان غیرفعال [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 702-710]
 • بتاـاندورفین بررسی تأثیر سطح سرمی بتاـاندورفین بر تعدیل شاخص‌های درد دیسمنوره متعاقب هشت هفته تمرین هوازی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 199-205]
 • بتادین مقایسه تأثیر تالک و بتادین در درمان پلورال افیوژن بدخیم [دوره 27، شماره 6، 1399، صفحه 648-653]
 • بتاکاروتن اثرات مصرف آب هویج غنی شده با بتاکاروتن بر سطوح سرمی نشانگرهای التهابی در دیابت نوع 2 [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 236-247]
 • بتالاکتام بررسی مولکولی حضور ژن blaZ در جدایه های استافیلوکوک اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 31-37]
 • بتالاکتاماز تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های ادراری اشریشیاکلی و شیوع بتالاکتامازهای طیف وسیع در بین آن ها [دوره 16، شماره 4، 1388، صفحه 228-233]
 • بتامتازون اثرات محافظتی دیکلوفناک سدیم و بتامتازون در اپیتلیوم قرنیه چشم خرگوش های آلوده به خردل در مرحله حاد [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 229-235]
 • بحث گروهی مقایسه‌ی اثربخشی آموزش تغذیه به دو روش بحث گروهی و بسته‌ی چندرسانه‌ای بر حیطه‌های یادگیری زنانِ باردار [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 441-452]
 • بی حسی اسپاینال مقایسه اثرات درمان پروفیلاکتیک کریستالوئید+افدرین با کریستالوئید به تنهایی بر فشارخون مادر در عمل سزارین انتخابی تحت بی حسی اسپاینال [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 192-199]
 • بی حسی منطقه ای مقایسه زمان شروع بی حسی ایجاد شده با دو غلظت و حجم متفاوت لیدوکائین در بی حسی منطقه ای داخل وریدی اندام فوقانی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 1-8]
 • بی حسی موضعی مقایسه‌ میزان درد و اضطراب در نمونه‌گیری مغز استخوان تحت بیهوشی عمومی با بی‌حسی موضعی در کودکان مبتلا به لوسمی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 173-180]
 • بی حسی ناحیه ای بررسی اثر دوز نانومولار مپریدین در پیشگیری از عارضه خارش ناشی از مپریدین اینتراتکال [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 220-225]
 • بیحسی نخاعی مقایسه عوارض بیهوشی عمومی با بی حسی نخاعی پس از سزارین در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های تربت حیدریه در سال 1383 [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 48-54]
 • بخش اورژانس بررسی ارتباط رضایت شغلی با هوش ‌هیجانی در پرستاران بخش‌های ویژه و اورژانس [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 1-8]
 • بخش سری مکانیسم تعدیلی درد در بخش سری-‎شکمی‎میانی پیاز مغز [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 106-115]
 • بخش مراقبتهای ویژه تأثیر حمایت اطلاعاتی بر نگرانی همراهان بیماران ترومایی پذیرش‌شده در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان آیت‌الله کاشانی شهرکرد [دوره 27، شماره 6، 1399، صفحه 802-808]
 • بخش مراقبت‌های ویژه تأثیر مکمل پروبیوتیک بر یبوست بیماران سکته مغزی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 776-781]
 • بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان مقایسه اثرات بالینی انواع سورفکتانت در درمان دیسترس تنفسی نوزادان نارس بستری شده در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادن شهرستان سبزوار در سال‌های 1388-89 [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 738-746]
 • بخش مراقبت ویژه تصمیم‌گیری بالینی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه در بیمارستان‌های آموزشی مشهد [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 113-107]
 • بخش مراقبت ویژه نوزادان بررسی پنوموتوراکس در نوزادان تحت تهویه‌ی مکانیکی بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان بیمارستان مهدیه‌ی تهران [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 199-206]
 • بخش ویژه بررسی ارتباط رضایت شغلی با هوش ‌هیجانی در پرستاران بخش‌های ویژه و اورژانس [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 1-8]
 • بی‌خوابی بررسی نقش افسردگی و اضطراب در پیش‌بینی بی‌خوابی [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 788-793]
 • بی دردی بررسی اثر بی دردی لیدوکائین- مپریدین با لیدوکائین-مپریدین - نیتروگلیسرین در روش بی حسی وریدی منطقه‌ای [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 25-33]
 • بدشکلی دندی واکر گزارش یک مورد همراهی سندرم آپرت با بدشکلی دندی واکر، آژنزی کورپوس کالوزوم و پنوموتوراکس در یک نوزاد [دوره 14، شماره 4، 1386، صفحه 246-251]
 • بدلوویبریو کنترل زیستی اسنیتوباکتر بومانی توسط باکتری شکارگر بدلوویبریو [دوره 27، شماره 5، 1399، صفحه 622-628]
 • براکی تراپی پروستات بررسی فاکتور افزایش دوز تومور با حضور نانو ذرات مختلف در براکی-تراپی پروستات به‌روش مونت کارلو [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 320-331]
 • برآورد انتشار برآورد انتشار ترکیبات آلی فرار از مخازن ذخیره سوخت با استفاده از مدل TANKS و مدل سازی پراکنش آن با مدل AERMOD [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 253-261]
 • بربرین اثر بربرین هیدروکلراید بر اختلالات شناختی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 354-363]
 • بردی رایزوبیوم تأثیر کشندگی عصاره و زیست‌توده نوع وحشی و جهش‌یافته باکتریBradyrhizobium japonicum بر سلول‌های سرطانی پستان و معده [دوره 27، شماره 6، 1399، صفحه 754-759]
 • بررسی فراساختاری تاثیر تحریکات الکتریکی با فرکانس های پایین بر روند کیندلینگ مسیر پرفورنت و تغییرات فراساختاری ناحیه ژیروس دندانه دار در موش صحرایی [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 96-107]
 • برکه بیهوازی روش های راه اندازی و بهره برداری از نیزارهای مصنوعی با جریان زیر سطحی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 33-40]
 • برکه بیهوازی حذف تقاضای اکسیژن بیوشیمیایی و کل جامدات معلق در برکه های بیهوازی بافلدار مجهز به چاله هاضم [دوره 14، شماره 4، 1386، صفحه 198-204]
 • برگ کاج ارزیابی خواص ضد باکتریایی عصاره الکلی برگ کاج بر باکتری های جدا شده از نمونه های ادرار افراد مبتلا به عفونت ادراری - تناسلی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 303-309]
 • برگ گردو بررسی اثر عصاره برگ گردو با استرس ناشی از شنای اجباری بر پروفایل لیپیدی و وزن بدن در موش های صحرایی نر بالغ دیابتی شده [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 348-353]
 • برنامه حرکتی تعمیم یافته اثر آرایش تمرین بر اکتساب، یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 272-279]
 • برنامه مراقبت از بیمار تأثیر برنامه مراقبتی بر تبعیت از درمان بیماران در انتظار پیوند کبد [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 189-196]
 • بروز بررسی میزان بروز ناهنجاری های مادرزادی آشکار در نوزادان زنده متولد شده بیمارستان مبینی سبزوار در سال های 85-1384 [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 231-236]
 • بروز بررسی روند تغییرات بروز سرطان پستان در زنان ایران [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 27-35]
 • بروسلوز گزارش یک مورد تب کریمه کونگو همراه با بروسلوز [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 63-66]
 • بروسلوز بررسی میزان آلودگی بروسلا و عوامل مرتبط با آن در روستاییان شهرستان سبزوار در سال 1382 [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 51-55]
 • برون ده توان بی‌هوازی مقایسه‌ی تمرینات اینتروال شدید (HIIT) کوتاه‌مدت با رست و پلایومتریک در برخی از شاخص‌های قلبی عروقی، توان بی‌هوازی و عملکرد سرعتی و پرشی در دانشجویان دختر فعّال [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 332-342]
 • برونش چپ ورود قطعه شکسته شده لوله تراکئوستومی به برونش چپ، گزارش یک مورد نادر [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 230-235]
 • برون‌گرایی رابطه‌ی تعهد زناشویی با ویژگی‌های شخصیتی [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 788-796]
 • برون‌گرایی بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رضایت جنسی زنان [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 826-835]
 • بسامد مصرف مواد غذایی بررسی وضعیت تغذیه‌ای کودکان کار در شهر کرمانشاه در سال 1391 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 604-612]
 • بستری بررسی مدت زمان بستری بیماران مبتلا به نوتروپنی براساس علت و آنتی بیوتیک های مصرفی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 171-176]
 • بسته‌ی جندرسانه‌ای مقایسه‌ی اثربخشی آموزش تغذیه به دو روش بحث گروهی و بسته‌ی چندرسانه‌ای بر حیطه‌های یادگیری زنانِ باردار [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 441-452]
 • بیس فنل A حذف بیس فنل A از محیط‌های آبی با استفاده از نانولوله‌های کربنی چندجداره [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 406-415]
 • بسکتبال بررس‍‍‍‍‍‍ی ناپایداری مفصل مچ پا در ورزشکاران تیم های مل‍‍‍‍‍‍ی (کشت‍‍‍ی، فوتبال و بسکتبال) [دوره 13، شماره 4، 1385، صفحه 178-184]
 • بسکتبال اثر موسیقی بر ویژگی های خُلقی و دقت پرتاب بازیکنان بسکتبال [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 181-189]
 • بیضه مطالعه اثرات اتانول بر ساختمان میکروسکوپیک بیضه در موش [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 6-10]
 • بیضه اثر طلا بر اسپرماتوژنز موش صحرایی [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 11-14]
 • بطن چپ اثر تمرین مقاومتی کوتاه مدت بر ساختار بطن چپ دانشجویان مرد سالم غیرورزشکار با استفاده از اکوکاردیوگرافی [دوره 16، شماره 4، 1388، صفحه 171-180]
 • بطن چپ عدم تغییر بیان ژن mef2c عضلة بطن چپ رت‌ها در پی فعالیت استقامتی [دوره 24، شماره 6، 1396، صفحه 45-51]
 • بعد جسمی بررسی کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر سبزوار در سال 85 -1384 [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 50-56]
 • بعد روانی بررسی کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر سبزوار در سال 85 -1384 [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 50-56]
 • بقا ارزیابی متغیرهای پیش‌آگهی در رده‎بندی نرخ بقای بیماران مبتلا به سرطان ریه با استفاده از مدل درخت تصمیم در استان آذربایجان غربی [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 549-566]
 • بقایای آنتی‌بیوتیک بررسی کارایی کربن فعال‌شده با آمونیوم در حذف آنتی‌بیوتیک سولفانیل‌آمید از آب آلوده [دوره 26، شماره 6، 1398، صفحه 797-807]
 • بیکوکولین ارتباط متقابل مهار منتشر قشری و تخلیه های انفجاری تشنجی در ناحیه آمیگدال جانبی [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 148-157]
 • بیگانگی شغلی بررسی ارتباط درک از ویژگی های شغلی و حمایت سازمانی، با بیگانگی شغلی پرستاران [دوره 26، شماره 6، 1398، صفحه 747-753]
 • بیلی روبینومتری غیرتهاجمی مقایسه دو روش اندازه گیری آزمایشگاهی بیلی روبین سرم و ترانس کوتانئوس بیلیروبینومتری (TCB) [دوره 16، شماره 3، 1388، صفحه 150-154]
 • بلوغ بررسی سن شروع بلوغ و ارتباط آن با شاخص توده‌ی بدنی در پسران شهر سبزوار [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 903-912]
 • بلوغ بررسی وضعیت سلامت عمومی در دانش‌آموزان دختر شهر قم در دوران بلوغ و عوامل مرتبط با آن درسال 1391 [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 334-341]
 • بلوغ رابطه بلوغ عاطفی با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 570-577]
 • بلوغ عاطفی رابطه بلوغ عاطفی با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 570-577]
 • بلوک گانگلیونی اثر بلوک گانگلیونی بر فشارخون و ضربان قلب ناشی از تزریق پروتئین جدید افزاینده فشارخون (NPP) در موش های صحرایی نفرکتومی شده [دوره 13، شماره 2، 1385، صفحه 55-63]
 • بلوک منطقه ای داخل وریدی بررسی اثر بی دردی لیدوکائین- مپریدین با لیدوکائین-مپریدین - نیتروگلیسرین در روش بی حسی وریدی منطقه‌ای [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 25-33]
 • بیمار پاسخ‌گویی در ارائه خدمات سلامت: تجربه بیماران بستری در بیمارستانی آموزشی، درمانی و پژوهشی [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 662-671]
 • بیماری آلزایمر ارتباط سلامت عمومی و فشار بار مراقبتی در زنان مراقبت کننده از سالمند مبتلا به آلزایمر [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1134-1143]
 • بیماران مقایسه فراوانی میکروسپوریدیوزیس در نمونه های بالینی بیماران دارای نقص ایمنی و افراد سالم در تهران (1390- 1389) [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 885-893]
 • بیماران کیفیت زندگی و عوامل موثر برآن در بیماران همودیالیزی دربیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال 1396 [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 413-420]
 • بیماران دیابتی مقایسه‌ی حمایت اجتماعی و مکانیزم‌های دفاعی در افراد دیابتی و غیرِ دیابتی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 473-752]
 • بیماران دیابتی نقش روان رنجوری و ذهن آگاهی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابتی شهرستان دلفان [دوره 26، شماره 5، 1398، صفحه 568-574]
 • بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD) بررسی تأثیر آموزش به روش فیلم آموزشی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن انسدادی ریه [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 35-43]
 • بیماران قلبی مقایسه درک بیماران قلبی و پرستاران از عوامل استرس زای بیماری و بیمارستان [دوره 13، شماره 3، 1385، صفحه 122-126]
 • بیماران قلبی تجارب دانشجویان پرستاری از آموزش بالینی اثربخش [دوره 13، شماره 3، 1385، صفحه 127-133]
 • بیماران قلبی و عروقی تأثیر آموزش تنظیم هیجانی بر راهبردهای ارزیابی مجدد و فرونشانی تجارب هیجانی بیماران قلبی و عروقی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 581-595]
 • بیماری پارکینسون مقایسه اثر سه شیوه تمرین حرکتی منتخب بر تعادل بیماران پارکینسون [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 256-265]
 • بیماری پریودنتال (پریودنتایتیس) مقایسه میزان شیوع و شدت بیماری های لثه و پریودنتال در بیماران قلبی مصرف کننده و غیر مصرف کننده نیفیدیپین [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 13-21]
 • بیماری جسمی تعیین عوامل موثر در اقدام به خودکشی در مراجعه‌کنندگان به بیمارستان واسعی سبزوار در سال 92 [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 84-92]
 • بیماری روانی تعیین عوامل موثر در اقدام به خودکشی در مراجعه‌کنندگان به بیمارستان واسعی سبزوار در سال 92 [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 84-92]
 • بیماری زایی مرور پیشرفت‌های اخیر و دیدگاه‌های آینده در تشخیص، درمان و مدیریت بیماری کرونا (COVID-19) [دوره 27، شماره 6، 1399، صفحه 852-859]
 • بیماری ساختمان بررسی شیوع علایم بیماری ساختمان در کارکنان ساختمان اداری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار؛ 1390 (گزارش کوتاه) [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 390-394]
 • بیمارستان ویژگی‌های بالینی سالمندان پذیرش شده در بیمارستان نفت اهواز 1388-1389 [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 85-95]
 • بیمارستان بررسی فرهنگ ایمنی بیمار و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن در بیمارستان‌های شهر سبزوار در سال 1390 [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 154-164]
 • بیمارستان بررسی رابطه هوش معنوی و فرسـودگی شغـلی کارکـنان بیـمارستان امام رضا (ع) مشهد [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 894-902]
 • بیمارستان بررسی اجزای استرس شغلی کارکنان اتاق عمل بیمارستان‌های آموزشی زاهدان در سال 1393 [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 960-967]
 • بیمارستان تخمین کارایی فنی بیمارستان‌های عمومی استان قم با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‌ها (DEA) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 238-245]
 • بیمارستان ارزیابی عملکرد بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و تأمین اجتماعی استان کرمان با استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 461-471]
 • بیمارستان پاسخ‌گویی در ارائه خدمات سلامت: تجربه بیماران بستری در بیمارستانی آموزشی، درمانی و پژوهشی [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 662-671]
 • بیمارستان سنجش تراز صداهای آزاردهنده در بخش‌های بالینی بیمارستان آموزشی درمانی بوشهر [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 902-909]
 • بیمارستان ارزیابی مطالعات سواد سلامت در ایران: یک مرور نظامند [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 793-807]
 • بیمارستان الگوی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین خدمات بیمارستانی [دوره 28، شماره 6، 1400، صفحه 959-969]
 • بیمارستان بررسی علل و پیامدهای ترخیص با رضایت شخصی بیماران بستری در بیمارستان دکتر شیخ مشهد [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 183-188]
 • بیمارستان بررسی اثربخشی گندزداهای رایج بر باکتری‌های جداشده از سطوح محیطی بخش‌های مختلف یک بیمارستان آموزشی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 214-221]
 • بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد تأثیر حمایت اطلاعاتی بر نگرانی همراهان بیماران ترومایی پذیرش‌شده در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان آیت‌الله کاشانی شهرکرد [دوره 27، شماره 6، 1399، صفحه 802-808]
 • بیمارستان مشهد بررسی شیوع ژن aac(6')-Ie-aph(2′′)-Ia در میان ایزوله های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیمارستان های منتخب مشهد [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 31-39]
 • بیماری سندرم حاد کرونری بررسی تاثیر برنامه خود مدیریتی مبتنی بر مدل پنج آ بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به سندرم حاد کرونری شهر بجنورد سال 1395 [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 75-82]
 • بیماری عروق کرونر رابطه‌ی بین روش‌های مقابله با تنیدگی و بیومارکر ایمنی شناختی اینترلوکین-6 در بیماران قلبی کرونری هنگام مواجهه با یک رویداد تنیدگی زا [دوره 22، شماره 6، 1394، صفحه 1088-1098]
 • بیماری عروق کرونری تأثیر آموزش بر اساس مدل پندر بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بیماران تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیماری عروق کرونر قلب رابطه بین راه های مقابله با استرس و بیومارکر پروتئین واکنشگر C در بیماران CHD [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 431-440]
 • بیماری قلبی سرپایی بررسی و مقایسه ی رگه های شخصیت و سبک های مقابله ای در زنان و مردان سالم و مبتلا به بیماری های قلبی سرپایی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 122-132]
 • بیماری قلبی عروقی مقایسه اثر شیرسویا و شیرگاو بر شاخص های بیماری قلبی عروقی و آدیپوسایتوکین ها در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید دارای اضافه وزن [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1144-1153]
 • بیماری قلبی عروقی اختلالات چربی خون و ارتباط آن با شاخص‌های تن‌سنجی در نوجوانان [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 676-684]
 • بیماری قلبی عروقی مرور سیستماتیک و فرا تحلیل اثرات سازگاری با تمرین هوازی و مقاومتی بر اتساع عروقی وابسته به جریان خون [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 495-506]
 • بیماری قلبی-عروقی مقایسه شاخصهای گردی بدن و شکل بدن و ارتباط آنها با سطوح فعالیت بدنی و دیگر شاخص های آنتروپومتری در زنان مینسال و سالمند مبتلا به بیماری قلبی عروقی و سالم [دوره 27، شماره 6، 1399، صفحه 778-786]
 • بیماری کبدی چربی غیرالکلی شیوع بیماری کبد چرب غیر الکلی در کودکان و نوجوانان ایرانی : یک مرور نظامند [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 487-494]
 • بیماری کبد چرب غیر الکلی تأثیر تمرین هوازی با شدت بالا و متوسط بر سطوح سرمی فاکتور رشد فیبروبلاستی-21 و فعالیت آنزیم پاراکسوناز-1 در موش‌های صحرایی مبتلا به کبد چرب غیرالکلی [دوره 27، شماره 6، 1399، صفحه 818-824]
 • بیماری گریوز افزایش میزان Fas محلول و ارتباط آن با اتوآنتی بادی ها در بیماری گریوز درمان نشده در شهر تهران [دوره 13، شماره 3، 1385، صفحه 116-121]
 • بیمار: مراقبت پرستاری کیفیت مراقبت از بیماران از دیدگاه پرستاران و بیماران مرکز آموزشی درمانی شهدای قاین [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 339-346]
 • بیماری مزمن کلیوی اثر دو شیوه تمرین هوازی بر سطوح آپلین و گیرنده آن در بافت قلب رت‌های پیر مبتلا به بیماری مزمن [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 327-333]
 • بیماری نشانگان میاستنی مادرزادی (CMS) بـررسی تنـوع ژنتیـکی مارکـر rs2278961 در ناحیه ژنـی COLQ به عنـوان یـک مارکر گویـا در مطالعه مولکولی بیماری نشانگان میاستنی مادرزادی در جمعیت اصفهان [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 335-341]
 • بیماریهای اسکلتی عضلانی ارزیابی عوامل خطرزای ناراحتی‌های اسکلتی عضلانی با استفاده از روش ROSA در میان کاربران رایانه بخش‌های اداری بیمارستان‌های شهر سبزوار [دوره 27، شماره 5، 1399، صفحه 720-726]
 • بیماری های زنان بررسی عملکرد تصویر‌برداری حرارتی درعلم پزشکی [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 675-692]
 • بیماری‌های قلبی تاثیر حاد فعالیت هوازی ‌وامانده ساز و مصرف کاکائو بر شاخص فیبرینوژن خون کاراته‌کارهای مرد نخبه [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 17-26]
 • بیماری‌های قلبی بررسی نتایج آنژیوگرافی عروق کرونر و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به مرکز قلب و عروق امام علی (ع) کرمانشاه 1392 [دوره 24، شماره 6، 1396، صفحه 37-43]
 • بیماری های قلبی عروقی روند تغییرات مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی ـ عروقی در ایران طی سال های 1389-1385 [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 630-638]
 • بیماری‌های مزمن شیوع افسردگی در سالمندان تُرک آذری مقیم منزل در شهرستان سلماس [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 856-865]
 • بیماری‌های منتقله‌ی جنسی بررسی میزان آلودگی HIV,HBV,HCV و سیفلیس در بیماران دچار زگیل تناسلی - مقعدی کلینیک پوست بیمارستان رازی رشت در سال 1391 [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 581-588]
 • بیماری ولوواژینال حساسیت و مقاومت مخمرهای جدا شده از مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدیایی به داروهای ضدقارچی به روش انتشار دیسک [دوره 16، شماره 4، 1388، صفحه 213-219]
 • بیمه تکمیلی برآورد کشش قیمتی و بررسی عوامل مؤثّر برتقاضا برای بیمه های تکمیلی سلامت: مطالعه موردی کارکنان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 778-785]
 • بینی گزارش یک مورد بالینی شدید و غیر معمول از عفونت هرپس سیمپلکس در پلک ها، بینی و لب در کودک بدون نقص ایمنی [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 301-303]
 • بندر بررسی ارتباط فرسودگی شغلی و جو ایمنی و رابطه آنها با بروز حوادث ناشی از کار در یکی از بنادر ایران [دوره 22، شماره 6، 1394، صفحه 972-981]
 • بندناف بررسی اثر مصرف موضعی شیر مادر بر زمان افتادن بند ناف در نوزادان [دوره 14، شماره 3، 1386، صفحه 165-171]
 • بنگدانه اثر عصاره آبی- الکلی بذر گیاه بنگدانه بر یادگیری و حافظه کوتاه‌مدت در موش سوری [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 258-266]
 • بهای تمام شده خدمات محاسبه قیمت تمام شده خدمات بخش آزمایشگاه بالینی بیمارستان شفا شهر کرمان براساس روش هزینه یابی برمبنای فعالیت در سال 1390 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 587-595]
 • بهبود اثر موضعی ترکیب کلم و سفیده تخم مرغ بر ترمیم زخم سوختگی در موش صحرایی [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 6-12]
 • بهبودیافتگان بیماری کووید- 19 پیش‌بینی امید به زندگی براساس حمایت اجتماعی ادراک شده و سلامت روان در میان بهبودیافتگان بیماری کووید- 19 [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 2-9]
 • بهبودی بالینی اثربخشی گروه درمانگری شناختی- رفتاری هیمبرگ- بکر بر بهبود اضطراب اجتماعی و انعطاف‌پذیری شناختی دختران نوجوان [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 226-240]
 • به خاطرآوری اثرات در معرض مرفین قرار گرفتن در دوران جنینی در به خاطرآوردی حافظه فضایی در موش صحرایی [دوره 14، شماره 3، 1386، صفحه 147-153]
 • بهداشت ریسک فاکتورهای مؤثر بر شیوع بیماری کووید19 در بین کارکنان بهداشتی: یک مطالعه مروری [دوره 28، شماره 5، 1400، صفحه 634-649]
 • بهداشت دست رفتار بهداشت دست در بیمارستان های شهرستان سبزوار [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 59-64]
 • بهداشت روانی بررسی وضعیت بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار در سال 1383 [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 34-41]
 • بهزیستی تحصیلی بررسی ارتباط بین بهزیستی تحصیلی با رویکردهای یادگیری و شیفتگی تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی زنجان [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 287-293]
 • بهزیستی روانشناختی نقش تعدیل کننده بهزیستی روانشناختی در رابطه انطباق پذیری و همبستگی خانواده در رضایتمندی زناشویی زنان نخست زا [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 133-143]
 • بهزیستی روانشناختی بررسی ارتباط راهبردهای مقابله‌ای و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در دوران پاندمی کووید 19 [دوره 28، شماره 5، 1400، صفحه 650-662]
 • بهزیستی روان شناختی عوامل پیش‌بین بهزیستی روان شناختی در دانشجویان [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 468-481]
 • بهزیستی روان شناختی مقایسه اثربخشی درمان وجودی و درمان مبتنی بر شفقت بر بهزیستی روان‌شناختی و آشفتگی زناشویی زنان متعارض [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 608-620]
 • بهزیستی روان‌شناختی اثربخشی طرحواره‌درمانی بر بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان مبتلا به ناشنوایی [دوره 24، شماره 5، 1396، صفحه 311-318]
 • بهزیستی معنوی رابطه بهزیستی معنوی با سلامت روان در دانشجویان [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 274-280]
 • بهزیستی وجودی رابطه بهزیستی معنوی با سلامت روان در دانشجویان [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 274-280]
 • بهینه‌سازی:انعقاد و لخته‌سازی: فاضلاب صنایع بهینه‌سازی فرایند تصفیه فاضلاب تولیدی از صنایع بازیافت کاغذ با استفاده از کلریدمنیزیم در ترکیب با پلی‌آکریل‌آمیدهای (PAM) کاتیونی و آنیونی [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 397-405]
 • بیهوشی مقایسه عوارض بیهوشی عمومی با بی حسی نخاعی پس از سزارین در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های تربت حیدریه در سال 1383 [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 48-54]
 • بی‌هوشی کتامین؛ استفاده و سوء استفاده: آسیب‌های ناشی از مصرف خودسرانه‌ی آن، یک مطالعه مروری [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 263-271]
 • بیهوشی عمومی بررسی اثر رمی فنتانیل بر روی تغییرات همودینامیک زنان حامله کاندید سزارین انتخابی به روش بیهوشی عمومی [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 94-99]
 • بیهوشی عمومی مقایسه‌ میزان درد و اضطراب در نمونه‌گیری مغز استخوان تحت بیهوشی عمومی با بی‌حسی موضعی در کودکان مبتلا به لوسمی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 173-180]
 • بوپروپیون مقایسه تأثیر متیل ‌فنیدیت و بوپروپیون در درمان کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی، کم توجهی [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 228-237]
 • بوت استرپ ارائه روش باز نمونه گیری بوت استرپ در تحلیل منحنی ROC جهت ارزیابی تست تشخیصیT4 و TSH سرمی در کم کاری تیروئید نوزادان [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیوجذب بررسی کارآیی روش بیو جذب در حذف رنگ راکتیو اورنج 3 آر از محیط های آبی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 127-135]
 • بیوجذب بررسی حذف رنگ‌های آزو از محلول‌های آبی با استفاده از بیومس جلبک قهوه‌ای سیستوسیرا ایندیکا [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 72-83]
 • بوسرلین بررسی اثرات آگونیست GnRH بر روی میزان آپوپتوز سلولهای گرانولوزای فولیکولهای موش های صحرایی [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 461-476]
 • بیوفیدبک مقایسه‌ی تأثیر تمرین درمانی با بیوفیدبک و تمرین درمانی باپلاسبوفیدبکبر علائم و نشانه‌هایاختلال دفع ناهماهنگ [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 453-460]
 • بیوفیلم بررسی خاصیّت ضدّمیکروبی عصاره های اتانولی گیاهان آویشن، مورد و سیر بر روی تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس آرئوس [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1019-1027]
 • بیوفیلم اثر ضدقارچی نانوصفحات گرافن اکساید و گرافن اکساید احیاشده بر تشکیل بیوفیلم کاندیدا آلبیکنس [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 489-501]
 • بیوفیلم فعالیت ضدمیکروبی عصاره‌های Satureja khozistanica، Peganum harmala و Satureja sahendica بر رشد پلانکتونیک و تشکیل بیوفیلم باکتری Staphylococcus aureus [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 556-568]
 • بوکسیت معدن تاش بررسی کارایی سنگ بوکسیت معدن تاش استان سمنان در حذف فلوراید از آب زیرزمینی: مطالعه موردی آب کوهبنان [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 540-549]
 • بیوگاز بررسی مشخصه‌های فیزیکی و شیمیایی کود حاصله از ترکیب فضولات دامی و طیور در سیستم بیوگاز [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 222-229]
 • بولدنون تأثیرات ناشی از مصرف استروئید آنابولیک بولدنون همراه با هشت هفته تمرین هوازی بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت مخچه موش های صحرایی نر نژاد ویستار [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 885-894]
 • بومادران ارزیابی مقایسه‌ای تاثیرات ضدباکتریال عصاره‌های آبی گیاهان «مریم گلی» و «بومادران» بر روی ده باکتری بیماری‌زای انسانی [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 596-603]
 • بومادران بررسی اثرات عصاره‌ی آبی گیاه بومادران در مدل پارکینسونی ایجاد شده توسط تزریق داخل بطنی 6-هیدروکسی دوپامین در موش‌های صحرایی نر [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 36-44]
 • بیومارکر شناسایی بیان RNA غیرکدکننده طویل جدید lncUSMycN در بافت‌های پستان و بیش بیان آن در زنان مبتلا به کارسینومای تهاجمی مجاری پستان در استان آذربایجان شرقی [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 285-292]

پ

 • پایایی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه تئوری رفتار برنامه ریزی شده در رابطه با مصرف دخانیات در نوجوانان پسر [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 190-197]
 • پایایی بررسی روایی و پایایی ابزار ارزیابی نقادانه چکیده مقالات اصیل پژوهشی توسط داوران دانشجو در کنگره‌های پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 611-622]
 • پایایی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه‌ی عوامل پیش‌بینی کنندگی پوسیدگی دندان در نوجوانان: برازش نظریه با روش تحلیل عامل [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 69-80]
 • پایایی بررسی روایی و پایایی آزمون مشاهده‌ی مستقیم مهارت‌های عملی(DOPS )در ارزیابی مهارت‌های بالینی دانشجویان مامایی دانشکده-ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 145-154]
 • پایایی روایی و پایایی نسخه فارسی چک لیست بیش پاسخ دهی حسی در کودکان با اختلال بیش فعالی-کمبود توجه [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1073-1080]
 • پایایی طراحی و روان سنجی پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی پرستاران [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 151-159]
 • پایایی هنجاریابی پرسش‌نامه‌ی اعتیاد به بازی‌های آنلاین [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 603-611]
 • پایان‌نامه تبیین چالش‌های موجود در تدوین پایان نامه‌های دکتری عمومی بر اساس تجارب فارغ التحصیلان این رشته : یک مطالعه کیفی [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 842-853]
 • پایان نامه ها ارزیابی کیفی عناصر محتوایی چکیده پایان نامه های دانشگاهی براساس استاندارد ( ANSI/NISO Z39.14 (R2015: مطالعه موردی [دوره 24، شماره 6، 1396، صفحه 121-130]
 • پایایی و اعتبار اعتبارسنجی مقدماتی پرسشنامه حالت - صفت و بیان خشم کودک و نوجوان در نمونهای از دانش آموزان 12 تا 17 ساله ایرانی [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 281-291]
 • پاپ اسمیر بررسی تاثیر ترتیب نمونه گیری از آندوسرویکس و اگزوسرویکس بر نتایج پاپ اسمیر [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 36-41]
 • پاپاورین بررسی فعالیت تلومراز و میزان بیان ژن hTERT در سلول‌های سرطان سینه تحت تیمار پاپاورین [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 122-132]
 • پاپیلوما ویروس بررسی میزان آلودگی HIV,HBV,HCV و سیفلیس در بیماران دچار زگیل تناسلی - مقعدی کلینیک پوست بیمارستان رازی رشت در سال 1391 [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 581-588]
 • پاتوژن ارزیابی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی خرفه (Portulaca oleracea) بر روی باکتری های پاتوژن انسانی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 303-308]
 • پادکست مقایسه تأثیر آموزش با کتاب الکترونیک همراه و پادکست بر آگاهی ماماهای شاغل در بیمارستان‌های منتخب شهر مشهد از قوانین و مقررات حرفه مامایی [دوره 27، شماره 5، 1399، صفحه 684-690]
 • پیاده‌روی تاثیر پیاده‌روی با دو شدت متفاوت بر تعداد لکوسیت‌ها، سطوح پلاسمایی فاکتور نکروز تومور-‌آلفا و ترکیب‌بدن در زنان سالمند غیرفعال [دوره 27، شماره 5، 1399، صفحه 674-682]
 • پاراپلاژی سرطان متاستاتیک فولیکولار تیروئید به همراه فشردگی کانال نخاعی: بررسی یک مورد بیماری [دوره 13، شماره 2، 1385، صفحه 105-107]
 • پاراکرین اهمیت سلول‌های بنیادی مزانشیمی در درمان زخم‌های پوستی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 259-273]
 • پاراکسوناز-1 تأثیر تمرین هوازی با شدت بالا و متوسط بر سطوح سرمی فاکتور رشد فیبروبلاستی-21 و فعالیت آنزیم پاراکسوناز-1 در موش‌های صحرایی مبتلا به کبد چرب غیرالکلی [دوره 27، شماره 6، 1399، صفحه 818-824]
 • پارامتر اثر آرایش تمرین بر اکتساب، یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 272-279]
 • پارامترهای اسپرم بررسی تأثیر آلودگی هوا بر کیفیت پارامترهای مایع انزالی مردان در منطقه صنعتی عسلویه [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 297-302]
 • پارامترهای فیزیولوژیک بررسی ارتباط شاخص دمای تر گویسان با پارامترهای فیزیولوژیکی بدن کارگران یک معدن روباز در شرایط آب و هوایی گرم و خشک [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 360-369]
 • پارکینسون بررسی اثرات عصاره‌ی آبی گیاه بومادران در مدل پارکینسونی ایجاد شده توسط تزریق داخل بطنی 6-هیدروکسی دوپامین در موش‌های صحرایی نر [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 36-44]
 • پارکینسون بررسی اثرات عصاره گیاه کارده (Biarum carduchrum)در مدل پارکینسونی ایجاد شده توسط تزریق داخل بطنی 6-هیدروکسی دوپامین درموش‌های صحرایی با استفاده از آزمون‌های رفتاری [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 293-301]
 • پارگی رحم بارداری در شاخ فرعی رحم و پارگی متعاقب آن [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 67-71]
 • پارگی زودرس پرده‌های جنینی پارگی زودرس پرده های جنینی وسطح سرب خون مادران در نیمه اول بارداری [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 217-225]
 • پارگی زودرس کیسه آب ارتباط بین تعیین‌کننده‌های اجتماعی ساختاری سلامت و پیامدهای بارداری: زایمان زودرس و پارگی زودس کیسه آب [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 109-116]
 • پاروزنان مرد نخبه اثر مکمل بتا آلانین بر سطوح لاکتات و عملکرد ویژه پاروزنان مرد نخبه [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 73-81]
 • پیاز Allium cepa مطالعه اثر Allium cepa برمهار رشد سلولهای توموری در موش BALB/c مدل سرطان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 241-250]
 • پاسخ ایمنی تولید نانوواکسن جدید و بررسی اثرات آن در موش BALB/c مبتلا به لیشمانیا ماژور [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1182-1193]
 • پاسخ رفع انقباض بررسی اثر میریستین بر عملکرد انقباضی آئورت سینه‌ای در موش صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1123-1133]
 • پاسخگویی بررسی مهمترین ابعاد پاسخگویی از دیدگاه مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان سبزوار [دوره 26، شماره 6، 1398، صفحه 817-825]
 • پاسخ‌گویی پاسخ‌گویی در ارائه خدمات سلامت: تجربه بیماران بستری در بیمارستانی آموزشی، درمانی و پژوهشی [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 662-671]
 • پاسخ های روانی پاسخ های روانی به دنبال سرطان پستان: مطالعه کیفی [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 84-92]
 • پاسخ‌های نشخواری اثربخشی درمان گروهی فراشناختی در بهبود افسردگی، باورهای فراشناختی و پاسخ‌های نشخواری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 216-227]
 • پایش و مداخله سیستماتیک درد تاثیر پایش و مداخله سیستماتیک درد بر کاهش درد بیماران بعد از عمل جراحی [دوره 14، شماره 4، 1386، صفحه 224-230]
 • پالماتین تأثیر حفاظتی پالماتین هیدروکلرید بر اختلالات یادگیری، حافظه فضایی و مرگ سلولی نکروز در ناحیه هیپوکامپ در مدل سمیت عصبی ناشی از مت‌آمفتامین [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 222-231]
 • پیامد بررسی اثر هیدراسیون وریدی بر پیامد لیبر زنان باردار شهرستان سبزوار [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 207-212]
 • پیامد بالینی ارزش پیش اگهی ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین-6 و پیامد بالینی در بیماران با آسیب سر شدید [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 485-491]
 • پیامد حاملگی بررسی پیامد حاملگی در قربانیان خشونت مراجعه کننده به بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 41-46]
 • پیامدهای لقاح داخل آزمایشگاهی پیامدها و معضلات همراه با لقاح داخل آزمایشگاهی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: یک مطالعه مروری [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 359-371]
 • پیامدهای نوزادی مقایسه پیامدهای نوزادی در دو روش استفاده مداوم و منقطع از گاز انتونوکس طی زایمان عوارض نوزادی با انتونکس مداوم [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1028-1034]
 • پیامک مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر پیامک، تلگرام و آموزش حضوری بر کاهش شکایات شایع دوران بارداری [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 365-372]
 • پاندمی مرور پیشرفت‌های اخیر و دیدگاه‌های آینده در تشخیص، درمان و مدیریت بیماری کرونا (COVID-19) [دوره 27، شماره 6، 1399، صفحه 852-859]
 • پانکراتیت بررسی استریولوژیک حجم ساختارهای کلیه در پانکراتیت القا شده توسط ال- آرژینین و نقش درمانی پانکراتین [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 250-258]
 • پپتید تأثیر ورزش مقاومتی منظم روی عملکرد عروقی پپتید ـ C در موش‌های صحرایی دیابتی [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 34-41]
 • پپتید جداسازی و شناسایی یک پپتید جدید آنتی‌اکسیدانتی از بتاکازئین شیر شتر با پپسین و پانکراتین [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 45-56]
 • پپتید ضدمیکروبی همسانه‌سازی، بیان و بررسی اثر ضد میکروبی پپتید نوترکیب (CBD)2-DrsB1 بر میکروارگانیسم‌های بیماری‌زای انسانی [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 404-412]
 • پتاسیم نقش گلوکز- انسولین- پتاسیم در درمان انفارکتوس حاد میوکارد: مقاله مروری [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 206-216]
 • پتانسیل عمل مقایسه اثربخشی همانندسازی پتانسیل عمل و لیزر کم‌توان در کاهش درد و بهبود عملکرد زانو: مطالعه کنترل شده تصادفی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 116-126]
 • پتانسیل‌های میدانی تأثیر اعمال مزمن تحریک مغناطیسی با فرکانس پایین بر تقویّت سیناپسی ناشی از تحریکات الکتریکی در ناحیه شکنج دندانه ای موش صحرایی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 951-959]
 • پدیدارشناسی مطالعه کیفی: تجربه زنان از یائسگی [دوره 16، شماره 4، 1388، صفحه 196-205]
 • پدیدار شناسی تجربه زیسته بیماران مبتلا به ایدز از انگ اجتماعی (مطالعه‌ای پدیدارشناسی) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 487-495]
 • پدریار ارزیابی ریسک ابتلا به عوارض اسکلتی-عضلانی در بین پرسنل مراقبت در خانه های سالمندان شهر سبزوار در سال ۱۳۹۵ [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 741-748]
 • پدیکلوزیس بررسی پراکندگی فضایی پدیکلوز در شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 95 [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 127-132]
 • پذیرش ارزیابی عملکرد آموزش به بیمار در بیمارستان های شهر سبزوار در سه حیطه زمانی (پذیرش، حین بستری، ترخیص) از دیدگاه بیماران و پرستاران در سال 1392 [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 635-642]
 • پذیرش تغییر رابطة سبک‌های تفکر عملکردی با پذیرش تغییر در مدیران پرستاری بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1394 [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 69-74]
 • پذیرش غیرمقتضی میزان پذیرش ها و روزهای اقامت غیر مقتضی بیماران در بیمارستان های شهر سبزوار [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 224-232]
 • پذیرش مقتضی میزان پذیرش ها و روزهای اقامت غیر مقتضی بیماران در بیمارستان های شهر سبزوار [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 224-232]
 • پیری اثر دو شیوه تمرین هوازی بر سطوح آپلین و گیرنده آن در بافت قلب رت‌های پیر مبتلا به بیماری مزمن [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 327-333]
 • پراکسیداسیون لیپد بررسی تاثیر همودیالیز بر روی تغییرات پراکسیداسیون لیپید [دوره 14، شماره 2، 1386، صفحه 89-94]
 • پراکسیداسیون لیپیدی بررسی تأثیر یوبیکوینون بر میزان مالون دی‌آلدئید فولیکول‌های پره‌آنترال موش سوری در کشت آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 590-599]
 • پراکسید کلسیم بررسی کارایی نانو ذرات پراکسید کلسیم در حذف ماده‌ی رنگ‌زای راکتیو قرمز 198 از فاضلاب صنایع نساجی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 110-121]
 • پراکسید هیدروژن بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته اولتراسونیک/تابش فرابنفش/پراکسیدهیدروژن در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محلول های آبی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 143-149]
 • پراکندگی کامپتون بررسی اثر پراکندگی‌های کامپتونی بین آشکارسازهای حلقه پت بر کیفیت تصویر به وسیله شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 17-26]
 • پرایمر بررسی عوامل موثر در تکثیر ژن با واکنش زنجیره ای پلی مراز [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 226-230]
 • پرپروتاکی کینین A بیان گیرنده 2A سوماتواستاتین و mRNA پرپروتاکی کینین A در نرون های بولبواسپینال C1 موش صحرایی [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 88-97]
 • پرتقال بررسی تأثیر رایحه درمانی اسانس پرتقال بر میزان اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 249-257]
 • پرتودرمانی بررسی صحت محاسبات توزیع دز فوتون در پرتودرمانی مزوتلیومای بدخیم پلور به روش ترکیب فوتون-الکترون با استفاده از شبیه سازی مونته کارلو [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 397-409]
 • پردازش هیجانی اثربخشی درمان فراشناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر راهبردهای منفی تنظیم هیجان و پردازش هیجانی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 453-463]
 • پرده آمنیون تأثیر کرایوپرزرویشن و انجماد خشک بر ساختار بافتی و استحکام مکانیکی پرده آمنیون [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 249-258]
 • پرسیاوشان اثر عصاره هیدروالکلی پرسیاوشان (Adiantum capillus veneris) بر افسردگی و اضطراب ناشی از استرس حاد در موش‌های سوری نر [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 475-482]
 • پرستار رابطه هوش معنوی و صلاحیت بالینی پرستاران [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 132-139]
 • پرستار ارزیابی عملکرد آموزش به بیمار در بیمارستان های شهر سبزوار در سه حیطه زمانی (پذیرش، حین بستری، ترخیص) از دیدگاه بیماران و پرستاران در سال 1392 [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 635-642]
 • پرستار بررسی روحیه‌ی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر قم و عوامل مرتبط با آن در سال 1392 [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 175-182]
 • پرستار رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان با واسطه تاب آوری در پرستاران [دوره 22، شماره 6، 1394، صفحه 1063-1070]
 • پرستار بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با تناسب شخصیت‌ و حرفه در پرستاران شاغل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1392 [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 526-531]
 • پرستار بررسی تأثیر آموزش مهارت جرئت‌ورزی برسطح قاطعیت پرستاران در محیط کار [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 644-651]
 • پرستار بررسی ارتباط رضایت شغلی با هوش ‌هیجانی در پرستاران بخش‌های ویژه و اورژانس [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 1-8]
 • پرستار تبیین تجارب پرستاران و دانشجویان از آموزش بالینی در بخش اورژانس: تحلیل محتوی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 97-106]
 • پرستار بررسی تاثیر آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر میزان بروز اشتباهات دارویی پرستاران. [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 135-142]
 • پرستار بررسی نقش پیش بینی کنندگی قرارداد روانی بر میزان تعهد سازمانی پرستاران [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 609-617]
 • پرستار مقایسه صلاحیت بالینی پرستاران بخش های کودکان از دیدگاه پرستاران و سرپرستاران مرکز آموزشی درمانی کودکان شهر رشت در سال 1396 [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 875-883]
 • پرستار بررسی ارتباط درک از ویژگی های شغلی و حمایت سازمانی، با بیگانگی شغلی پرستاران [دوره 26، شماره 6، 1398، صفحه 747-753]
 • پرستار کیفیت مراقبت از بیماران از دیدگاه پرستاران و بیماران مرکز آموزشی درمانی شهدای قاین [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 339-346]
 • پرستاری استاد موثر بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 287-293]
 • پرستاری تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان استرس ادراک شده در دانشجویان رشته پرستاری [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 88-95]
 • پرستاری بررسی فرسودگی شغلی و عوامل محیط‌کارِ موثر بر آن دراعضای هیأت علمی پرستاری استان خراسان رضوی در سال1391 [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 17-27]
 • پرستاری تناسب شخصیّت پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با رشته پرستاری [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 849-855]
 • پرستاری بررسی تأثیر تمرینات پیلاتس بر عزّت نفس دانشجویان دختر پرستاری [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 359-367]
 • پرستاری بررسی ارتباط محیط آموزش بالینی و خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1392 [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 506-515]
 • پرستاری مقایسة تأثیر شیوه‏های آموزش سنتی، الکترونیکی و الکترونیکی- سنتی بر یادگیری درس داروشناسی در دانشجویان پرستاری [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 127-123]
 • پرستاری تأثیر اجرای برنامه مدیریت تضاد بر میزان تعارض شغلی و سبک‌های حلّ تعارض پرستاران [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرستاران بررسی کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر سبزوار در سال 85 -1384 [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 50-56]
 • پرستاران مقایسه درک بیماران قلبی و پرستاران از عوامل استرس زای بیماری و بیمارستان [دوره 13، شماره 3، 1385، صفحه 122-126]
 • پرستاران تجارب دانشجویان پرستاری از آموزش بالینی اثربخش [دوره 13، شماره 3، 1385، صفحه 127-133]
 • پرستاران بررسی علل خطاهای دارویی و عدم گزارش دهی آن از دیدگاه پرستاران [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 132-142]
 • پرستاران عوامل مؤثر بر رضایت شغلی پرستاران [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 263-269]
 • پرستاران تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر اضطراب پرستاران شاغل در شهر سبزوار [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 805-814]
 • پرستاران بررسی رابطه‌ی بین جهت‌گیری مذهبی با سلامت روان پرستاران زن شاغل در بیمارستان‌های دولتی تبریز در سال 1393 [دوره 22، شماره 6، 1394، صفحه 1080-1087]
 • پرستاران بررسی نگرش پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نسبت به اتانازی [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 910-915]
 • پرستاران تصمیم‌گیری بالینی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه در بیمارستان‌های آموزشی مشهد [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 113-107]
 • پرستاران اتاق عمل بررسی مخاطرات شغلی اتاق عمل و علت های بروز آن در پرستاران اتاق عمل مرکز آموزشی _ درمانی الزهرا [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 287-293]
 • پرستار انکولوژی تجربه تندرستی معنوی پرستاران انکولوژی: تحلیل محتوای کیفی [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 206-216]
 • پرستاری دیابت خودمراقبتی بیماران مبتلابه دیابت نوع دو [دوره 22، شماره 6، 1394، صفحه 1018-1025]
 • پرستاری مبتنی بر شواهد بررسی تاثیر راه اندازی مبتنی بر شواهد بیمار بر درد پس از جراحی هرنی اینگوینال [دوره 28، شماره 6، 1400، صفحه 897-910]
 • پرسشنامه خصوصیات روان سنجی پرسشنامه تئوری رفتار برنامه ریزی شده در رابطه با مصرف دخانیات در نوجوانان پسر [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 190-197]
 • پرسشنامه خصوصیات روان سنجی پرسشنامه‌ی عوامل پیش‌بینی کنندگی پوسیدگی دندان در نوجوانان: برازش نظریه با روش تحلیل عامل [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 69-80]
 • پرسشنامه طراحی و روان سنجی پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی پرستاران [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 151-159]
 • پرسشنامه NASA-TLX بررسی نقش بارکاری بر سطح استرس و کیفیت زندگی شغلی کارکنان آتش نشانی [دوره 26، شماره 5، 1398، صفحه 547-553]
 • پرسشنامه sill بررسی تاثیر استراتژی های یادگیری زبان انگلیسی بر کاهش اضطراب آزمون در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار [دوره 13، شماره 4، 1385، صفحه 158-165]
 • پرسشنامه ادینبرگ ارتباط بین شیردهی و افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان دره شهر، استان ایلام [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 267-273]
 • پرسشنامه حالت – صفت اعتبارسنجی مقدماتی پرسشنامه حالت - صفت و بیان خشم کودک و نوجوان در نمونهای از دانش آموزان 12 تا 17 ساله ایرانی [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 281-291]
 • پرسش‌نامه‌ی مسلاچ بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی و ارتباط آن با شرایط فیزیکی محیط کار در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 665-673]
 • پرسشنامه نورد یک شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در کارکنان بهداشتی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1386 [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 218-223]
 • پرسشنامه نوردیک ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی اندام های فوقانی کاربران رایانه یک شرکت برق به روش RULA و پرسشنامه نوردیک در سال 1390 [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 521-529]
 • پرسشنامه نوردیک بررسی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی عضلانی به روش ارزیابی سریع مواجهه و اثر مداخله ارگونومی بر کاهش اختلالات در کارگران صنعت کلید و پریز [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 614-619]
 • پرسش نامه نوردیک بررسی شیوع اختلالات اسکلتی– عضلانی و علل مرتبط با آن در کشاورزان شهرستان سبزوار در سال 1389 [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 766-772]
 • پرسنل اتاق‌عمل بررسی اجزای استرس شغلی کارکنان اتاق عمل بیمارستان‌های آموزشی زاهدان در سال 1393 [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 960-967]
 • پرسنل دانشگاه تأثیّر استفاده از گام‌شمار بر افزایش فعالیت فیزیکی در محل کار [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 909-918]
 • پرسولفات بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته الکتروشیمیایی با استفاده از پرسولفات در تخریب رنگ اسید بلو 113 از محیط‌های‌ آبی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 797-807]
 • پرسولفات بررسی کارایی فرایند اکسایش فتوشیمیایی با استفاده از S2O8/UV در حذف 2،4- دی‌کلروفنوکسی استیک اسید از محلول‌های آبی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 197-203]
 • پرسولفات کارایی اکسایش پیشرفتة پرسولفات/ اشعة ماورای بنفش در گندزدایی فاضلاب شهری [دوره 24، شماره 5، 1396، صفحه 333-338]
 • پرسولفات بررسی اثر هم‌افزایی پرسولفات و نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی بر تجزیة رنگ اسید بلو 113 در حضور تابش امواج اولتراسونیک با فرکانس KHz40 [دوره 24، شماره 6، 1396، صفحه 81-93]
 • پرسولفات بهینه ‌سازی تجزیة آنتی ‌بیوتیک سیپروفلاکساسین در فرایند اولتراسونیک/پرسولفات با حضور نانوذره روی صفر ظرفیتی سنتزشده [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 21-29]
 • پرفشاری خون بررسی تاثیر روی هم قرار دادن پاها در وضعیت نشسته بر میزان فشار خون در مبتلایان به پرفشاری خون [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 158-163]
 • پرفشاری خون بررسی شیوع پرفشاری خون در جمعیت شهری سبزوار [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 26-32]
 • پرفشاری خون بررسی ارتباط خودکارآمدی سالمندان مبتلا به پرفشاریِ خون با رفتارهای خودمراقبتی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 753-760]
 • پرفشاری خون بررسی کیفیّت زندگی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 444-452]
 • پرفشاری خون توان پیشگویی کنندگی ادراکات تغذیه ای و آگاهی از میزان انرژی و چربی دریافتی مبتلایان به پرفشاری خون روستایی شهرستان اردبیل – 1392 [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 927-936]
 • پرکلرات تشخیص سندرم پندرد: MRI در مقایسه با سایر معیارهای تشخیصی [دوره 13، شماره 1، 1385، صفحه 33-39]
 • پره اکلامپسی بررسی ارتباط قومیت و بروز پره اکلامپسی [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 110-115]
 • پره اکلامپسی بررسی ارتباط شغل همسر و بروز پره اکلامپسی در زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های منتخب شهر تهران در سال 1390 [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 479-486]
 • پره اکلامپسی بررسی عوامل محیطی و ژنتیکی موثر بر محدودیت رشد داخل رحمی در جمعیت انسانی [دوره 24، شماره 6، 1396، صفحه 103-109]
 • پره ترم بررسی عوامل مرتبط با تولد کودکان کم وزن در روستاهای شهرستان نیشابور در سال 1383 [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 44-49]
 • پیروی از درمان اثربخشی ایمن سازی در مقابل استرس بر میزان اضطراب، استرس ادراک شده و پیروی از درمان در بیماران مبتلا به آسم [(مقالات آماده انتشار)]
 • پروبیوتیک جداسازی، شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتری‌های پروبیوتیکی از محصولات لبنی سنتی سبزوار [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 726-737]
 • پروبیوتیک غربال گری، شناسایی و بررسی پتانسیل پروبیوتیکی انتروکوکسی های موجود در فرآورده لبنی سنتی سبزوار [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 7-16]
 • پروبیوتیک تأثیر مکمل پروبیوتیک بر یبوست بیماران سکته مغزی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 776-781]
 • پروپانول بررسی مقایسه ای دو محلول ایزوپروپیل الکل 70 درصد و میکروتن 5 درصد بر آلودگی باکتریایی گوشی های پزشکی بیمارستان های شهر ملایر در سال 1384 [دوره 13، شماره 2، 1385، صفحه 92-98]
 • پروپپتید معرفی سوبستراهای احتمالی آنزیم گاماکربوکسیلاز دروزوفیلایی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 977-984]
 • پروپوفول مقایسه القائ بیهوشی توسط سدیم تیوپنتال با پروپوفول درمیزان نیاز به مخدر بعد از عمل جراحی شکستگی تیبیوفیبولار [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 295-302]
 • پروتکل ارزیابی مناسب میزان پذیرش ها و روزهای اقامت غیر مقتضی بیماران در بیمارستان های شهر سبزوار [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 224-232]
 • پروتکل‌های بهداشتی بررسی عوامل مرتبط با میزان رعایت پروتکل های بهداشتی و بررسی دانش ، نگرش و عملکرد خانواده های شهر سبزوار نسبت به کرونا در سال 1400 [(مقالات آماده انتشار)]
 • پروتیین تهیه میکروزوم و اندازه‌گیری پروتیین آن در نمونه‌های کبد انسانی [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 232-237]
 • پروتئاز طراحی مهارکننده‌های جدید پپتیدی با گروههای عاملی بر پایه بنزن برای پروتئاز ویروس HTLV-1 با روشهای محاسباتی [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 637-645]
 • پروتئین بررسی اثرات عصاره آبی- الکلی برگ گیاه پونه بر روی فاکتورهای عملکردی کبد در موش صحرایی نر [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 73-81]
 • پروتئین– D سورفکتانت تأثیر تمرین استقامتی بر پروتئین–D سورفکتانت (SPD) و شاخص مقاومت به انسولین موش‎های صحرایی نر دیابتی نوع 2 [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 89-97]
 • پروتئین p53 بررسی پایداری پروتئین p53 با شاخص های پاتولوژی در سرطان کولورکتال با روش ایمونوهیستوشیمی [دوره 14، شماره 3، 1386، صفحه 141-146]
 • پروتئین p53 بررسی بیان ژن p53 به روش ایمنوهیستوشیمی در بدخیمی های معده مراجعین به کلینیک بیمارستان پنجم آذر گرگان [دوره 13، شماره 2، 1385، صفحه 74-79]
 • پروتئین فعال سی بررسی ارتباط سطح سرمی پروتئین فعال سی با آپاندیسیت حاد در بیماران با علائم آپاندیسیت حاد [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 782-787]
 • پروتئین کمپلمان 3 Cو 4 C بررسی استرس اکسیداتیو، فاکتورهای التهابی و برخی ریسک فاکتورهای قلبی- عروقی در سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (مطالعه مورد شاهدی) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 294-301]
 • پروتئین نوترکیب بررسی ایمنی‌زایی پروتئین نوترکیب (STxB) شیگلا دیسانتری تیپ 1 در موش سوری [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1103-1112]
 • پروتئین نوترکیب همسانه سازی و بیان آنتی‌ژن حفاظتی تغییر‌یافته باسیلوس‌آنتراسیس در باکتری E. coli [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 95-102]
 • پروتئین نوترکیب بررسی انواع سیستم‌های بیان پروتئین نوترکیب، معرفی سلول‌هایS2 به‌عنوان یک سیستم بیانی کارآمد [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 169-182]
 • پروتئین وی تأثیر مکمل‌یاری کربوهیدرات- پروتئین با نسبت‌های مختلف بر سطوح سایتوکاین‌های IL-6 و IL-10 پلاسما بعد از فعالیت با شدت بالا در دختران جوان سالم [دوره 24، شماره 5، 1396، صفحه 339-345]
 • پروتئین واکنشی C تاثیر تمرینات مقاومتی، هوازی و بی تمرینی بر نیم رخ لیپیدی و CRP در دختران چاق [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 188-197]
 • پروتئین واکنش دهنده-C اثر هشت هفته تمرین هوازی بر استئوکلسین غیرکربوکسیله، پروتئین واکنش‌دهنده‌ی C و مقاومت انسولینی در زنان دارای اضافه وزن [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 823-831]
 • پروتئین واکنشگر C تغییرات پروتئین واکنشگر-C، اینترلوکین -6 سرمی و شاخص‌های لیپیدی در مردان میان‌سالِ غیر فعال پس از تمرینات مقاومتی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 283-292]
 • پروتئین واکنشگر C رابطه بین راه های مقابله با استرس و بیومارکر پروتئین واکنشگر C در بیماران CHD [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 431-440]
 • پروتئین واکنش گر با ماده C ارزیابی بعضی از اجزای سیستم ایمنی در زنان هیپرتیروئید [دوره 14، شماره 2، 1386، صفحه 103-109]
 • پروتئینولیتیک مقایسه فعالیت آنزیمی قارچ های کراتینو لیتیک جدا شده از خاک مناطق مختلف [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 169-175]
 • پریودات بررسی تأثیر اشعه‌ی فرابنفش توأم با نانوذرات آهن به‌منظور فعال‌سازی پریودات در حذف اسید هیومیک از منابع آبی [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 571-580]
 • پروژسترون اثر عصاره هیدروالکلی گل رازک (Humulus lupulus L.) بر میزان هورمون‌ها وسلول‌های دودمانی جنسی در موش‌‌‌های سوری نر بالغ [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 514-521]
 • پروستات تأثیر آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان پروستات [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 735-742]
 • پروستاگلاندین ‌ E اثر شش هفته مصرف امگا-3 و تمرین بی‌هوازی بر پروستاگلاندین ‌ای-2 و آنزیم‌های التهابی در زنان فعّال جوان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 344-352]
 • پروفایل بیوفیزیکی بررسی ارتباط بین نتایج تست شمارش حرکات جنین توسط مادر و تست بدون استرس در ارزیابی سلامت جنین مادران پرخطر [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 20-27]
 • پروفایل لیپیدی مقایسه‌ی اثر ارده و روغن کنجد بر سطح قند خون و پروفایل لیپیدی در موش‌های صحرایی دیابتی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 856-869]
 • پروفایل لیپیدی بررسی اثر عصاره برگ گردو با استرس ناشی از شنای اجباری بر پروفایل لیپیدی و وزن بدن در موش های صحرایی نر بالغ دیابتی شده [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 348-353]
 • پرولین بررسی تأثیر تنش خشکی (پلی‌اتیلن گلیکول) بر صفات آنتی‌اکسیدانی و برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی پنیرباد (Withania coagulans Dunal) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 274-285]
 • پروماستیگوت تهیه آنتی‌بادی‌های مونوکلونال علیه لیشمانیا اینفنتوم سویه ایرانی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 302-310]
 • پرومتازین مقایسه اثر پرومتازین و مورفین بر کنترل درد بیماران آپاندکتومی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 589-595]
 • پرومتازین مقایسه اثر تسکینی پرومتازین و دیکلوفناک بر درد بیماران آپاندکتومی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 14-20]
 • پزشک بررسی علل و پیامدهای ترخیص با رضایت شخصی بیماران بستری در بیمارستان دکتر شیخ مشهد [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 183-188]
 • پزشکان متخصص رابطه اعتیاد به کار با میزان افسردگی و اضطراب در پزشکان متخصص بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار [دوره 27، شماره 6، 1399، صفحه 788-794]
 • پزشک خانواده بررسی میزان رضایتمندی از برنامه پزشک خانواده، در جمعیت بیمه شده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار؛ 1390 [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 364-370]
 • پژوهش کیفی تبیین چالش‌های موجود در تدوین پایان نامه‌های دکتری عمومی بر اساس تجارب فارغ التحصیلان این رشته : یک مطالعه کیفی [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 842-853]
 • پساب سنتتیک تعیین کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون با الکترودهای آلومنیومی در حذف سیانید از پساب سنتتیک با بهره‌گیری از کمک منعقد کننده منیزیم اکسید [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 252-262]
 • پساب صنعتی جداسازی باکتری‌های لیپولیتیک از منابع محیطی به منظور تجزیّه‌ی پلی سوربات‌ها در پساب‌های صنعتی [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 685-685]
 • پساب فاضلاب بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نور خورشید در حذف اسید بلاک یک از محیط آبی با استفاده از نانو ذرات اکسید روی سنتزشده به روش هیدروترمال [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 680-687]
 • پس از زایمان مقایسه حمایت اجتماعی ادراک‌شده، رضایت زناشویی و همدلی در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان و عادی [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 421-430]
 • پستان ژنتیک مولکولی، تشخیص و درمان سرطان پستان: مقاله مروری [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 74-87]
 • پستان گزارش یک مورد نادر از سل اولیه پستان [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 50-54]
 • پسران بررسی سن شروع بلوغ و ارتباط آن با شاخص توده‌ی بدنی در پسران شهر سبزوار [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 903-912]
 • پسماند مطالعه چشم انداز 20 ساله بازیافت پسماندهای خشک شهر قم و سود اقتصادی آن [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 530-538]
 • پسماندخشک بررسی میزان پسماندهای جامد تولیدشده‌ی شهر مشهد در سال 1391 [دوره 22، شماره 6، 1394، صفحه 937-943]
 • پسماند خشک بررسی میزان پسماندهای جامد تولید‌شده شهر مشهد در سال 1391 [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 888-895]
 • پسماندشهری بررسی میزان پسماندهای جامد تولیدشده‌ی شهر مشهد در سال 1391 [دوره 22، شماره 6، 1394، صفحه 937-943]
 • پسماند شهری بررسی میزان پسماندهای جامد تولید‌شده شهر مشهد در سال 1391 [دوره 23، شماره 6، 1395، صفحه 888-895]
 • پیش آگهی بررسی ارتباط جهش اکسون 6 ژن P53 با بیان پروتئین و پیش آگهی بیماری در نمونه های سرطانی کولورکتال با روشSSCP و ایمونوهیستوشیمی [دوره 13، شماره 1، 1385، صفحه 7-13]
 • پیش‌بینی کننده‌ها رابطه‌ی مصرف سیگار و قلیان با عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی نوجوانان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 262-280]
 • پیش تصفیه روش های راه اندازی و بهره برداری از نیزارهای مصنوعی با جریان زیر سطحی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 33-40]
 • پیش دیابت شناسایی عوامل تعیین کننده ی وقوع پیش دیابت با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در مشهد [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 619-628]
 • پیش شرطی سازی بررسی میزان بیان HIF1α در پدیده تحمل به ایسکمی القاء شده به واسطه هیپراکسی نورموباریک متناوب در مدل سکته مغزی موش صحرایی [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 287-295]
 • پیشگیری مرور پیشرفت‌های اخیر و دیدگاه‌های آینده در تشخیص، درمان و مدیریت بیماری کرونا (COVID-19) [دوره 27، شماره 6، 1399، صفحه 852-859]
 • پیلاتس بررسی تأثیر تمرینات پیلاتس بر عزّت نفس دانشجویان دختر پرستاری [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 359-367]
 • پیلاتس مداخله برنامه های ورزشی TRX و پیلاتس بر تعادل وظرفیت‌های عملکردی زنان بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [(مقالات آماده انتشار)]
 • پلاسبوفیدبک مقایسه‌ی تأثیر تمرین درمانی با بیوفیدبک و تمرین درمانی باپلاسبوفیدبکبر علائم و نشانه‌هایاختلال دفع ناهماهنگ [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 453-460]
 • پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) تأثیر پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) بر سلول‌های گلیال رده B92 [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 173-181]
 • پلاسمید pXO1 فراوانی ژنpxo1 در باسیلوس سرئوس، باسیلوس تورنجینزیس و باسیلوس سوبتیلیس با استفاده از تکنیک SDS-PAGE [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 196-206]
 • پلاک مقایسه میزان شیوع و شدت بیماری های لثه و پریودنتال در بیماران قلبی مصرف کننده و غیر مصرف کننده نیفیدیپین [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 13-21]
 • پلی اکریل بررسی رابطه اختلالات لیپیدی با نوبت کاری در کارکنان شرکت پلی اکریل ایران سال 1393 [دوره 22، شماره 6، 1394، صفحه 992-998]
 • پلی آلومینیوم کلراید شرایط بهینه فرآیند انعقاد و لخته سازی با پلی آلومینیوم کلراید در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 48-57]
 • پلی‌آمیدوآمین–G5 ارزیابی تأثیر ضدباکتریایی نانو دندریمر پلی‌آمیدوآمین–G5 بر روی باکتری‌های اشرشیاکلی، پروتئوس میرابیلیس، سالمونلا تیفی، باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از محیط بیمارستانی [دوره 24، شماره 6، 1396، صفحه 112-120]
 • پیل سوخت میکروبی تولید همزمان جریان الکتریسیته و تصفیه‌ی فاضلاب با استفاده از سیستم‌های الکتروشیمیایی ـ بیولوژیکی، مطالعه‌ی موردی پیل سوخت میکروبی با کاتد هوایی [دوره 21، شماره 6، 1393، صفحه 1205-1213]
 • پلی‌سوربات جداسازی باکتری‌های لیپولیتیک از منابع محیطی به منظور تجزیّه‌ی پلی سوربات‌ها در پساب‌های صنعتی [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 685-685]
 • پلی فارماسی بررسی شیوع پلی فارماسی در سالمندان ساکن آسایشگاه خیریه کهریزک در سال 1389 [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 42-50]
 • پلی‌فریک سولفات بررسی کارایی منعقدکننده پلی‌فریک سولفات در حذف کروم شش‌ظرفیتی و کادمیوم دوظرفیتی از محلول های آبی [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 698-705]
 • پلی فنل ها تاثیر مصرف پلی فنل های موجود در چای بر رشد موش های آزمایشگاهی در یک دوره کوتاه مدت [دوره 12، شماره 1، 1384، صفحه 20-26]
 • پلک گزارش یک مورد بالینی شدید و غیر معمول از عفونت هرپس سیمپلکس در پلک ها، بینی و لب در کودک بدون نقص ایمنی [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 301-303]
 • پلی مورفیسم ارزیابی ارتباط بین پلی مورفیسم گیرنده ژن ویتامین Fok I) D) و سرطان تیرویید [دوره 13، شماره 1، 1385، صفحه 40-45]
 • پلی مورفیسم بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن فاکتور رشد شبه انسولین 1 با سرطان روده بزرگ [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 109-115]
 • پلی مورفیسم بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم-607A/C ژن اینترلوکین 18 با میزان ایمونوگلوبین E سرم به‌عنوان یک عامل خطر برای بیماری رینیت آلرژیک [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 842-848]
 • پلی مورفیسم Gln223Arg بررسی تنوع ژنتیکیGLN223ARG گیرنده لپتین در زنان دارای ناباروری غیرقابل توجیه و زنان بارور [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 311-319]
 • پلورال افیوژن بدخیم مقایسه تأثیر تالک و بتادین در درمان پلورال افیوژن بدخیم [دوره 27، شماره 6، 1399، صفحه 648-653]
 • پلورودز مقایسه تأثیر تالک و بتادین در درمان پلورال افیوژن بدخیم [دوره 27، شماره 6، 1399، صفحه 648-653]
 • پیلونفریت مقایسه اثر دو رژیم سفتری اکسـون و سفازولین در درمان پیلونفریت حاد بالغین [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 79-86]
 • پماد گیاه صبر زرد تاثیر پماد گیاه صبر زرد بر شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 243-249]
 • پمپ انسولین بررسی روش های کنترل قند خون در بیماران دیابتی با استفاده از سیستم های تصمیم یار انسولین درمانی [دوره 22، ویژه نامه، 1394، صفحه 1180-1191]
 • پمفیگوس ولگاریس گزارش ده مورد درمان و کنترل موفقیت آمیز پمفیگوس ولگاریس مقاوم به درمان های ایمنوساپرسیو رایج با مایکوفنلات موفتیل [دوره 13، شماره 1، 1385، صفحه 51-54]
 • پنتلینتترازول تأثیر تمرین هوازی بر آنزیم‌های کبدی و نیمرخ لیپیدی در موش‌های صحرایی صرعی شده با پنتلین تترازول [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 165-172]
 • پنتیلن تترازول اثر اتانول بر کارآیی داروی والپرویک اسید در موش سوری [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 235-243]
 • پنتیلن تترازول مطالعه اثر ضد تشنجی عصاره آبی آویشن بر کیندلینگ شیمیایی در موشهای سوری نر [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 902-908]
 • پنتیلن تترازول بررسی اثر ضد تشنجی عصاره‌ی هیدروالکلی برگ گیاه کاکوتی (Zizphoratenuior L.) بر روی تشنج القاء شده با پنتیلن تترازول در موش سوری [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 151-160]
 • پنتیلن تترازول تأثیر مهار سلول‌های گلیا بر روند ایجاد تشنجات القاشده به‌وسیلة مدل کیندلینگ شیمیایی در موش صحرایی نر [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 71-77]
 • پنتیلن‌‌تترازول بررسی اثر کیندلینگ پنتیلین‌تترازول و غیرفعالسازی هیپوتالاموس جانبی بر روند کیندلینگ و جمعیت نورونی هیپوکامپ [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 66-74]
 • پندرد تشخیص سندرم پندرد: MRI در مقایسه با سایر معیارهای تشخیصی [دوره 13، شماره 1، 1385، صفحه 33-39]
 • پنیرباد بررسی تأثیر تنش خشکی (پلی‌اتیلن گلیکول) بر صفات آنتی‌اکسیدانی و برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی پنیرباد (Withania coagulans Dunal) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 274-285]
 • پنیر سنتی اردبیل بررسی اثرات ضد لیستریایی اسانس گیاه چای کوهی (Vachl Lavandulifolia Stachys) در پنیر سنتی اردبیل [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 612-621]
 • پنی سیلین G بررسی کارایی کربن فعال اصلاح شده در حذف آنتی‌بیوتیک پنی‌سیلین G از محلول‌های آبی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 533-544]
 • پنی سیلین جی حذف آنتی بیوتیک پنی‌سیلین جی از محیط های آبی با استفاده از راکتور ناپیوسته نانوذرات آهن صفر و فرایند ازن زنی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 144-137]
 • پنوموتوراکس گزارش یک مورد همراهی سندرم آپرت با بدشکلی دندی واکر، آژنزی کورپوس کالوزوم و پنوموتوراکس در یک نوزاد [دوره 14، شماره 4، 1386، صفحه 246-251]
 • پنوموتوراکس بررسی پنوموتوراکس در نوزادان تحت تهویه‌ی مکانیکی بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان بیمارستان مهدیه‌ی تهران [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 199-206]
 • پهنه‌بندی بررسی آسیب‌پذیری آبخوان دشت همدان - بهار به نیترات [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 387-396]
 • پواسن تعمیم یافته عوامل مؤثر بر تعداد روزهای بستری بیماران مبتلا به سکته قلبی بیمارستان واسعی سبزوار در نیمسال اول 1391 با استفاده از مدل های رگرسیون [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 447-456]
 • پورین بررسی جایگاه اتصال آنزیم هگزوکیناز روی غشای خارجی میتوکندری در سلول های سرطانی مغز [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 238-248]
 • پوست اثر مرهم مومیایی بر روند التیام زخم های جلدی در خرگوش [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 158-165]
 • پوست انسان تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی برهم کنش سلول های چسبنده مغز استخوان رت با داربست تهیه شده [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 241-252]
 • پوست پسته بررسی میزان فلزات سنگین در کمپوست تولیدی از پوست پسته و فضولات دامی [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 153-159]
 • پیوستگی ژنی بررسی همراهی ژنی در بیماران مبتلا به کلیه های پلی کیستیک در استان قم در سال 1393 [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 740-747]
 • پوسته پسته حذف فنل از محلول‌های آبی با استفاده از خاکستر پوسته پسته به‌عنوان یک جاذب ارزان‌قیمت [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 142-153]
 • پوسچر شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در کارکنان بهداشتی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1386 [دوره 17، شماره 3، 1389، صفحه 218-223]
 • پوسچر ارزیابی مقایسه ای پوسچرهای کاری شاغلین یک شرکت صنعتی قبل و بعد از مداخله ارگونومی با رویکرد مشارکتی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 27-33]
 • پوسچر بررسی تاثیر مداخلات ارگونومیک بر پوسچر های کاری به روش REBA در کارگاههای کوچک شهرستان سبزوار [دوره 28، شماره 6، 1400، صفحه 874-884]
 • پوسیدگی دندان بررسی ارتباط بین دریافت‌های غذایی و چاقی با پوسیدگی دندان در کودکان11- 6 ساله‌ی مراجعه‌کننده به کلینیک اطفال دانشکده‌ی دندان‌پزشکی شهر زاهدان [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 350-358]
 • پوسیدگی دندان بررسی میزان نیاز به درمان ریشه‌ی مولرهای اول دائمی در کودکان 8 تا 11 ساله‌ی شهر رفسنجان در سال 1392 [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 724-731]
 • پوسیدگی دندان مقایسه انواع مدل‌های رگرسیون شمارشی برای مدل‌سازی شاخص DMFT در دندان‌پزشکی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 468-477]
 • پوشش دهی عمقی بررسی فرایند ازن‌زنی کاتالیزوری با کربن فعال اصلاح شده با MgO در حذف مترونیدازول از محلول‌های آبی درراکتوربسترسیال [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 84-94]
 • پوکی استخوان بررسی اثرمصرف توام ویتامین E و عنصر روی بر سطح سرمی هورمون‌های کلسی‌تونین، استروژن، پروژسترون و کلسیم در موش‌های اواریکتومی‌شده [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 532-542]
 • پوکی استخوان بررسی عوامل خطر پوکی استخوان : مطالعه مروری [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 854-863]
 • پولستیلا بررسی اثر سمیت سلولی سه ترکیب هومیوپاتی سپیا، فسفر و پولستیلا بر سلول‌های سرطانی پستان MCF-7 [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 207-213]
 • پیوند درمان دیابت القا شده با استرپتوزوتوسین در موش های صحرایی به وسیله قرنطینه ایمنی سلول های جزایر لانگرهانس از طریق پیوند [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 6-13]
 • پیوند داده روش شناسی پیوند داده بر اساس الگوریتم احتمالاتی: یک مقاله مروری [دوره 22، ویژه نامه، 1394، صفحه 1158-1171]
 • پیوند کبد تأثیر برنامه مراقبتی بر تبعیت از درمان بیماران در انتظار پیوند کبد [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 189-196]
 • پیوند نفوذی قرنیه تظاهرات متفاوت عود دیستروفی لاتیس قرنیه در بافت پیوندی دو چشم یک بیمار [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 694-698]
 • پونه اثر ضد باروری عصاره آبی- الکلی برگ گیاه پونه در موش صحرایی نر بالغ [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 34-41]
 • پونه بررسی و مقایسه فعالیت زیستی اسانس Mentha longifolia از مریوان و قزاآن [دوره 26، شماره 5، 1398، صفحه 555-565]

ت

 • تاب آوری رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان با واسطه تاب آوری در پرستاران [دوره 22، شماره 6، 1394، صفحه 1063-1070]
 • تاب آوری اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و خودپنداره کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 1-12]
 • تاب‌آوری تحصیلی ادراک از محیط یادگیری و فرسودگی تحصیلی : نقش واسطه‌ تاب‌آوری تحصیلی [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 217-223]
 • تاثیر ضد باکتریایی ارزیابی تأثیر ضدباکتریایی نانو دندریمر پلی‌آمیدوآمین–G5 بر روی باکتری‌های اشرشیاکلی، پروتئوس میرابیلیس، سالمونلا تیفی، باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از محیط بیمارستانی [دوره 24، شماره 6، 1396، صفحه 112-120]
 • تأخیر در درمان بررسی عوامل بالینی مرتبط با تأخیر در درمان اولین علائم روان‌پریشی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فارابی کرمانشاه [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 247-253]
 • تازه ها توانبخشی مبتلایان به سکته مغزی مبانی، تازه ها و واقعیت های موجود در ایران [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 96-108]
 • تیازول بررسی اثر ضدباکتریایی مشتقات جدید تیازول و ایمیدازول بر تعدادی از باکتری‌های بیماری‌زای مشترک بین انسان و دام [دوره 23، شماره 5، 1395، صفحه 762-769]
 • تاکسول بررسی اثرات سایتوتوکسیسیتی آویشن باغی بر رده‌ی سلولی سرطان پستان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 122-130]
 • تالاسمی ماژور بررسی عوامل مرتبط با بروز عوارض بیماری تالاسمی ماژور در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید دستغیب شیراز در سال های 85-1384 [دوره 14، شماره 1، 1386، صفحه 62-72]
 • تالک مقایسه تأثیر تالک و بتادین در درمان پلورال افیوژن بدخیم [دوره 27، شماره 6، 1399، صفحه 648-653]
 • تیامین بررسی هیستومورفومتری اثر تیامین بر ساختار روده کوچک در موش‌های دیابتی ناشی از آلوکسان [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 30-38]
 • تاموکسیفن ترکیب جنبه‌های مولکولی سرطان پستان با هورمون‌درمانی [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 9-15]
 • تاندون بررسی اثرات تزریق عمومی ترانکرون بر روند ترمیم تاندون در خرگوش به روش اولتراسونوگرافی و هیستوپاتولوژی [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 483-491]
 • تب بررسی علل و علایم بستری کودکان زیر 5 سال در بخش های اطفال و اورژانس بیمارستان قائم (عج) مشهد در سال های 83-1382 [دوره 12، شماره 4، 1384، صفحه 42-47]
 • تبحری پیش‌بینی جهت‌گیری اهداف دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس ابعاد هیجانی آنان (عاطفه‌ی مثبت و منفی) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 259-266]
 • تب خونریزی دهنده کریمه گزارش یک مورد تب کریمه کونگو همراه با بروسلوز [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 63-66]
 • تبعیّت از درمان بررسی تبعیّت از درمان بیماران بعد از جراحی پیوند شریان کرونر در بیمارستان‌‌‌های شهر تهران سال 1393 [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 668-675]
 • تبعیت از رژیم درمانی ارتباط عدم قطعیت در بیماری، عوامل جمعیت‌شناختی و بالینی با تبعیت از رژیم درمانی در مبتلایان به سرطان [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 205-210]
 • تیپر تاثیر 3 هفته کاهش بار تمرین در محیط هایپوکسی بر شاخص آپوپتوزی نسبت Bax/Bcl2 و جمعیت سلول های اپیتلیالی حبابچه های ریوی [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 393-402]
 • تیپ شخصیت بررسی ارتباط بین تیپ شخصیت و نستوهی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد پاییز سال 1382 [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 42-47]
 • تیپ شخصیتیD بررسی و مقایسه تیپ شخصیتیD، سرسختی روانشناختی، تحمل ناکامی و کمالگرایی بیماران کرونر قلبی و افراد عادی شهر خرم آباد در سه ماهه تابستان 1396 [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 477-487]
 • تیپ‌های شبانه روزی بررسی رابطه ی بین تیپ های شبانه روزی و بار کاری فکری در کارگران مونتاژ یک صنعت تولیدی [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 329-335]
 • تترااتیل آمونیوم اثر تجویز حاد مهار کننده های کانال های پتاسیمی بر علایم رفتاری پارکینسونیسم القا شده با 6-هیدروکسی دپامین در موش صحرایی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 271-282]
 • تتراسایکلین بررسی حذف تتراسایکلین از آبهای آلوده با استفاده از ازن زنی کاتالیستی [دوره 28، شماره 6، 1400، صفحه 838-849]
 • تتراکائین بررسی وضعیت خود درمانی اجسام خارجی قرنیه ای در میان تراشکاران فلز شهر مشهد در سال 1383 [دوره 11، شماره 4، 1383، صفحه 55-64]
 • تیتر آنتی بادی ضد سرخجه بررسی سرواپیدمیولوژی سرخجه در دختران در شرف ازدواج شهرستان سبزوار با استفاده از روش ELISA [دوره 12، شماره 2، 1384، صفحه 20-25]
 • تجارب تجارب مردان معتاد به شیشه از مسیر درمان و بهبودی [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 270-280]
 • تجربه مطالعه کیفی: تجربه زنان از یائسگی [دوره 16، شماره 4، 1388، صفحه 196-205]
 • تجربه تجربه زیسته بیماران مبتلا به ایدز از انگ اجتماعی (مطالعه‌ای پدیدارشناسی) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 487-495]
 • تجزیه جداسازی باکتری‌های لیپولیتیک از منابع محیطی به منظور تجزیّه‌ی پلی سوربات‌ها در پساب‌های صنعتی [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 685-685]
 • تجسم هدایت شده تأثیر تجسم هدایت شده بر میزان اضطراب بیماران تحت عمل جراحی آپاندکتومی [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 681-688]
 • تجسم هدایت شده بررسی تاثیر آرام‌سازی بر اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان واسعی سبزوار سال 1392 [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 689-695]
 • تجمعات آمیلوئیدی بررسی تأثیر نانوذرات دو فلزی طلا- نقره بر مهار فیبری شدن آمیلوئیدی لیزوزیم و جلوگیری از سمیت سلولی ناشی از آن [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 232-241]
 • تجمع آمیلوئیدی نقش شرایط مختلف تجمع آنزیم هگزوکیناز نوع B مخمر در ساختار و سمیت آن روی سلول ها [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 71-81]
 • تجمع آمیلوئیدی سنتز و شناسایی یک ترکیب آروماتیک جدید به عنوان مهار کننده تجمعات آمیلوئیدی لیزوزیم [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 55-63]
 • تجمع توام فامیلی تحلیل تجمع و تجمع توام فامیلی و همبستگی درون فردی نزدیک بینی و چهار فنوتیپ آستیگماتیسم مبتنی بر یک مدل شرطی: مطالعه چشم تهران [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 15-24]
 • تجمع فامیلی تحلیل تجمع و تجمع توام فامیلی و همبستگی درون فردی نزدیک بینی و چهار فنوتیپ آستیگماتیسم مبتنی بر یک مدل شرطی: مطالعه چشم تهران [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 15-24]
 • تجویز متناوب آهن مکمل مقایسه تجویز روزانه و متناوب آهن در دوران بارداری و تاثیر آن بر تغییرات هماتولوژیک مادر و نتایج حاملگی [دوره 14، شماره 2، 1386، صفحه 77-82]
 • تحریکات لمسی و حرکتی بررسی اثرات فیزیولوژیک ماساژ با تکنیک فیلد بر نوزادان نارس [دوره 13، شماره 3، 1385، صفحه 140-144]
 • تحریک الکتریکی با فرکانس پایین بررسی اثر تحریک الکتریکی با فرکانس پایین بر تشنجات ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 217-227]
 • تحریک الکتریکی با فرکانس پایین اثرات ضد تشنجی ناشی از اعمال تحریکات الکتریکی با فرکانس پایین در ناحیه شکنج دندانه‌دار بر روند اکتساب کیندلینگ [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 496-504]
 • تحریک الکتریکی با فرکانس پایین مقایسه اثرات ضد تشنجی تجویز کاربامازپین (CBZ) و تحریک الکتریکی یک‌ طرفه با فرکانس پائین (LFS) در طی کیندلینگ ناحیه CA1 هیپوکامپ پشتی، در موش‌های صحرائی نر بالغ [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 594-603]
 • تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست (TENS) بررسی تأثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست (TENS) بر شدت درد حین تعویض پانسمان سوختگی [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 660-667]
 • تحریک با فرکانس پایین تاثیر تحریکات الکتریکی با فرکانس های پایین بر روند کیندلینگ مسیر پرفورنت و تغییرات فراساختاری ناحیه ژیروس دندانه دار در موش صحرایی [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 96-107]
 • تحریک کم فرکانس اثر تحریک الکتریکی کم فرکانس بر جریان‌های گاباارژیک نورون‌های ناحیه‌ی CA1 در برش‌های زنده هیپوکمپ موش صحرایی کیندل‌شده [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 290-303]
 • تحریک مغناطیسی از طریق جمجمه تأثیر اعمال مزمن تحریک مغناطیسی با فرکانس پایین بر تقویّت سیناپسی ناشی از تحریکات الکتریکی در ناحیه شکنج دندانه ای موش صحرایی [دوره 21، شماره 5، 1393، صفحه 951-959]
 • تحصیلات بررسی عوامل موثر در بروز اسهال حاد در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان های امام رضا (ع) و دکتر شیخ مشهد در تابستان 1383 [دوره 13، شماره 1، 1385، صفحه 46-50]
 • تحقیقات کیفی معیارهای مربی بالینی در اتاق عمل: تحلیل محتوای کیفی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 156-163]
 • تحقیق کیفی مقایسة اضطراب امتحان و عوامل اضطراب‌آور مرتبط با استاد: یک مطالعه کیفی [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 578-584]
 • تحلیل استنادی بررسی رفتار استنادی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهرستان یزد [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 393-401]
 • تحلیل آکوستیکی ارزیابی صدای شغلی و ارائه ی طرح کنترلی در ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز شهری [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 319-327]
 • تحلیل پوششی داده‌ها تخمین کارایی فنی بیمارستان‌های عمومی استان قم با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‌ها (DEA) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 238-245]
 • تحلیل پوششی داده‌­ها (DEA) تعیین کارایی مراکز بهداشتی‌درمانی روستایی استان قزوین با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده­‌ها، سال 1385 تا 1389 [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 444-457]
 • تحلیل عاملی طراحی و روان سنجی پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی پرستاران [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 151-159]
 • تحلیل عاملی هنجاریابی پرسش‌نامه‌ی اعتیاد به بازی‌های آنلاین [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 603-611]
 • تحلیل عامل تأییدی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس نشخوار خشم در دانشجویان [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 453-462]
 • تحلیل عصبی تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر مقادیر سرمی TNF-α و بیان ژن FOXO1 هیپوکمپ موش‌های صحرایی دیابتی نر نژاد ویستار [دوره 28، شماره 5، 1400، صفحه 688-699]
 • تحلیل محتوا تجربه تندرستی معنوی پرستاران انکولوژی: تحلیل محتوای کیفی [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 206-216]
 • تحلیل محتوا تجارب مردان معتاد به شیشه از مسیر درمان و بهبودی [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 270-280]
 • تحلیل محتوا تبیین چالش‌های موجود در تدوین پایان نامه‌های دکتری عمومی بر اساس تجارب فارغ التحصیلان این رشته : یک مطالعه کیفی [دوره 22، شماره 5، 1394، صفحه 842-853]
 • تحلیل مسیر نقش هویت و انگیزش مبتنی بر هدف در پیش بینی اهتمام ذهنی برای یادگیری در دانش‌آموزان [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 648-658]
 • تحلیل هم‌وقوعی واژگان ترسیم ساختار حوزه‌های علمی مطالعات دمانس با استفاده از روش تحلیل هم‌رخدادی واژگان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 195-203]
 • تحمل اثر اوسلتامیویر بر پردردی ناشی از غلظت‌های ناچیز مرفین و تحمل‌زایی به مرفین در مگس سرکه [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 423-434]
 • تحمل پریشانی مقایسه احساس رضایتمندی از زندگی، تحمل پریشانی و سبک‌های مقابله با استرس در مردان سالمند با ازدواج مجدد و مردان سالمند مجرد [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 23-29]
 • تحمل ناکامی و کمالگرایی بررسی و مقایسه تیپ شخصیتیD، سرسختی روانشناختی، تحمل ناکامی و کمالگرایی بیماران کرونر قلبی و افراد عادی شهر خرم آباد در سه ماهه تابستان 1396 [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 477-487]
 • تحمل نکردن بلاتکلیفی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس بر بهبود تحمل نکردن بلاتکلیفی، اجتناب شناختی و باورهای مثبت در مورد نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر [دوره 28، شماره 5، 1400، صفحه 700-712]
 • تخلیه متعاقب مقایسه اثرات ضد تشنجی تجویز کاربامازپین (CBZ) و تحریک الکتریکی یک‌ طرفه با فرکانس پائین (LFS) در طی کیندلینگ ناحیه CA1 هیپوکامپ پشتی، در موش‌های صحرائی نر بالغ [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 594-603]
 • تخمدان